Definiowanie relacji na diagramie modelu bazy danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Definiowanie relacji w Visio przy użyciu klucze podstawowe i obce , aby można utworzyć zbiór danych z więcej niż jednej tabeli.

Uwaga: Jeśli używasz Visio Pro dla Office 365 i aby dowiedzieć się więcej na temat mechanika z istniejącą bazą danych modelu bazy danych, zobacz temat Odtwarzanie istniejącej bazy danych.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie relacji na diagramie modelu bazy danych

Usuwanie relacji z modelu bazy danych

Definiowanie relacji jako jeden lub jeden do wielu

Wyświetlanie relacji i ich właściwości na diagramie

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Jest najbardziej prawdopodobne, że wydanie Visio nie zawiera funkcje, których szukasz. Aby dowiedzieć się, która wersja systemu Visio masz, kliknij pozycję Microsoft Office Visio w menu Pomoc. Nazwa wydania znajduje się w górnym wierszu tekstu w oknie dialogowym.

Program Microsoft Office Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

Microsoft Office Visio Professional obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (za pomocą istniejącej bazy danych do tworzenia modelu w Visio ), ale nie obsługuje generowania (Aby wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych programu Visio ).

Uwaga: Pełny zestaw bazy danych można znaleźć funkcje modelowania, w tym funkcje odtwarzania i generowania, w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects objęte MSDN subskrypcji Premium, która jest dostępne w programie Visual Studio Professional i Visual Studio Team System oparta na rolach.

Tworzenie relacji na diagramie modelu bazy danych

 1. Upewnij się, że obie tabele są widoczne na diagramie. Jeśli model został odtworzony na podstawie istniejącej bazy danych, może być konieczne przeciągnięcie jednej lub obu tabel z okna Tabele i widoki na stronę rysunku.

 2. Kliknij dwukrotnie tabelę, która ma stanowić stronę klucza podstawowego relacji.

 3. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję Kolumny.

 4. Na siatce kliknij kolumnę, która posłuży do unikatowego identyfikowania wszystkich wierszy w tabeli, a następnie zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy, aby ustawić tę kolumnę jako klucz podstawowy.

 5. Z wzornika Model obiektowo-relacyjny lub Model encja-relacja przeciągnij kształt Relacja i upuść go w pustym miejscu na stronie.

 6. Połącz wyższy koniec z tabelą zawierającą tabelę nadrzędną.

 7. Połącz drugi koniec z tabelą podrzędną.

  Jeśli druga tabela nie zawiera jeszcze kolumny o nazwie takiej samej jak nazwa klucza podstawowego, modelarz doda kolumnę do drugiej tabeli jako klucz obcy.

Uwaga: Jeśli linie relacji znikną, należy w menu Baza danych wskazać polecenie Opcje, a następnie kliknąć polecenie Dokument. Na karcie Relacje w obszarze Pokazywanie należy zaznaczyć pole wyboru Relacje.

Początek strony

Usuwanie relacji z modelu bazy danych

 1. Kliknij relację w modelu i naciśnij klawisz DELETE.

 2. W oknie dialogowym Usuwanie obiektu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Tak, aby usunąć relację z rysunku i modelu źródłowego.

  • Kliknij przycisk Nie, aby usunąć tylko linię z rysunku.

   Uwaga: Jeśli zostanie kliknięty przycisk Nie, a później trzeba będzie ponownie dodać linię do rysunku, należy zaznaczyć jedną z tabel w relacji i w menu Baza danych kliknąć polecenie Pokaż tabele powiązane.

Porada: Można określić, że usuwane tabele powinny być zawsze usuwane z modelu źródłowego lub że nigdy nie powinny być z niego usuwane. W tym celu należy w menu Baza danych wskazać polecenie Opcje, kliknąć polecenie Modelowanie i przejść do karty Ustawienia logiczne — diagram.

Początek strony

Definiowanie relacji jeden-do-jednego lub jeden-do-wielu

Kardynalność relacji opisuje, ile wierszy w jednej tabeli może się odnosić do ilu wierszy w innej tabeli. Jeden dział może na przykład mieć wielu pracowników, ale pracownik może należeć tylko do jednego działu. Kardynalność jest zazwyczaj wyrażana określeniem jeden-do-jednego, jeden-do-wielu lub wiele-do-wielu.

 1. Kliknij dwukrotnie relację.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję Inne.

 3. W obszarze Kardynalność wybierz kardynalność najlepiej pasującą do relacji. W przypadku relacji jeden-do-wielu będzie to opcja Zero lub więcej albo Jeden lub więcej. W przypadku relacji jeden-do-jednego będzie to opcja Zero lub jeden albo Dokładnie jeden.

Początek strony

Wyświetlanie relacji i ich właściwości na diagramie

Można wybrać, czy określone informacje o relacjach mają być wyświetlane, czy ukrywane na diagramie.

 1. W menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Dokument.

 2. Na karcie Relacje zaznacz informacje, które mają być wyświetlane na diagramie.

  Można wyświetlić lub ukryć:

  • relacje,

  • kardynalność,

  • notację Kurze łapki,

  • frazę orzeczenia,

  • akcje referencyjne.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×