Definiowanie odnośnika przepływu pracy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Odnośniki wzmocniła przepływu pracy do wyświetlania danych dynamicznych. Po uruchomieniu przepływu pracy wyszukiwania w tym przepływie pracy można pobierać dane z różnych źródeł danych, takich jak list, bibliotek i dane przepływu pracy. Odnośniki można również utworzyć niestandardowe końcowego dla osób korzystających z witryny.

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące wyszukiwania niektórych pojęć i wyjaśniono, jak zdefiniować odnośniki przepływu pracy. Także znaleźć kilka wskazówek dotyczących pracy z wyszukiwania i zapewnianie unikatowych odnośników.

W tym artykule

Wiązanie danych o wyszukiwania

Temat Tworzenie niestandardowych końcowego za pomocą wyszukiwania

Identyfikatory są przydatne

Jak działa odnośnika?

Wyszukiwanie wartości w bieżącym elemencie

Wyszukiwanie wartości w serii danych przepływu pracy

Wyszukiwanie wartości na liście lub w bibliotece, określając pola i wartości jako kryteria filtrowania

Porady zapewniające wartości unikatowych odnośników

Co należy wiedzieć o wyszukiwania

Wiązanie danych o wyszukiwania

Co umożliwia wyszukiwanie przepływ pracy jest powiązania, funkcja technologii Microsoft ASP.NET, jest osobie w Office SharePoint Designer 2007 danych. Wiązanie danych umożliwia łączenie danych w wielu różnych źródeł danych w bazie danych. W Office SharePoint Designer 2007 wiązania danych w przepływach pracy umożliwia pobieranie danych ze źródłami danych, takimi jak list, bibliotek i dane przepływu pracy, takie jak zmienne i parametry inicjowania. Odnośniki przepływu pracy pobieranie danych ze źródła danych w czasie wykonywania przepływu pracy i umożliwia wykonywanie innych akcji przepływu pracy pobrane dane. Odnośniki Utwórz połączenie ze źródłem danych i przepływu pracy.

Możesz wstawić odnośnik do bieżącego elementu, dane przepływu pracy i list programu SharePoint i bibliotek.

Możesz wstawić odnośnik do...

Opis

Bieżącego elementu

Odwołuje się do elementu, rozpoczęcia bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Wybranie tej opcji umożliwia wybranie wartości z elementu, który przepływ pracy obecnie uruchomionych.

Dane przepływu pracy

Odwołuje się do zmiennej przepływu pracy, który jest częścią bieżącego wystąpienia przepływu pracy. Wybranie tej opcji umożliwia korzystanie z przepływu pracy zmienne i parametry inicjowania w bieżącym przepływie pracy.

Pozostałe listy i biblioteki

Możesz również pobierać dane z innych list i bibliotek w bieżącej witryny programu SharePoint.

Początek strony

Temat Tworzenie niestandardowych końcowego za pomocą wyszukiwania

Odnośniki oferuje również dostosowany przez użytkownika końcowego dla użytkowników witryny. Załóżmy, że jesteś autora zawartości, który dokumentów do biblioteki Dokumenty udostępnione w witrynie zespołu. Chcesz, aby przepływ pracy wysłanie wiadomości e-mail automatyczne powiadamianie o każdym odpowiednie recenzenta że przekazaniu dokumentu. Dodając odnośniki do wiadomości e-mail w ramach przepływu pracy, możesz utworzyć dostosowany przez użytkownika końcowego. Oznacza to, że po przesłaniu dokumentu jest przepływ pracy wiadomość e-mail zostanie wysłana automatycznie do odpowiedniego recenzenta o nazwie dokumentu w treści wiadomości e-mail.

Poniższa ilustracja wyróżnienie niektórych lokalizacji w wiadomości e-mail, w miejsce, w którym można wyszukiwania.

Wiadomość e-mail z wyróżnionymi potencjalnymi obszarami na wstawianie odnośników

Po zastępując wyróżniony obszarów odnośniki, wiadomości e-mail teraz wygląda następująco.

Wiadomość e-mail z odnośnikami

Zwróć uwagę, jak wpisy wyszukiwania są wyświetlane w treści wiadomości e-mail. Po zdefiniowaniu wyszukiwania są wyświetlane w formacie [%źródła danych: %Nazwa pola] w miejscu, w którym został wprowadzony wyszukiwania. Jeśli zdefiniowano wyszukiwania miejsce źródła danych jest Udostępniony dokumentts i pole, z którego chcesz pobrać wartość jest nazwy recenzenta, wpis wyszukiwania będzie wyświetlany jako [% dokumenty udostępnione: Weryfikacja nazwy %].

Uwaga : Wpis wyszukiwania nie są wyświetlane nawiasy kwadratowe [] i ikona procentu % w na do:, DW:, a wierszy tematu wiadomości e-mail.

Po przekazaniu dokumentu w bibliotece Dokumenty udostępnione, recenzenta otrzymają wiadomość e-mail automatyczną, zawierająca nazwę dokumentu, który został przekazany. Po uruchomieniu przepływu pracy wyszukiwaniach pobierania danych z różnych źródeł danych, a dane pojawi się w wiadomości e-mail.

Wiadomość e-mail z wyróżnionymi potencjalnymi obszarami na wstawianie odnośników

Początek strony

Identyfikatory są przydatne

Listy programu SharePoint lub biblioteki można traktować jako tabelę. Każda tabela składa się z wierszy i kolumn.

Wyszukiwanie przepływu pracy do pobierania określoną wartość z listy musisz określić pola (kolumny a) i w elemencie (czyli wiersz).

Odnośnika przepływu pracy można pobierać wartości z dowolnej listy lub biblioteki w bieżącej witryny, ale niezbędne informacje zawsze: które pola (kolumny) i którego elementu (wiersza).

Lista zadań

Użytkownicy zaznajomieni z relacyjnymi bazami danych, takich jak Office Access 2007 lub Microsoft SQL Server, może to być pomocne dla każdej listy i biblioteki w witrynie można traktować jako osobnej tabeli w bazie danych.

Każdy list i bibliotek zawiera kolumnę z Identyfikatorem działająca jako klucz podstawowy. W bazie danych klucz podstawowy jest polem (lub zestawu pól) w tabeli, które zapewniają Unikatowy identyfikator dla każdego wiersza.

Kolumna Identyfikatora spełnia wszystkie kryteria odpowiedni klucz podstawowy, ponieważ go:

  • Jednoznacznie identyfikować poszczególne wiersze.

  • Nigdy nie jest puste ani mieć wartości null.

  • Nigdy nie zostanie zmieniony.

Kolumna Identyfikatora widać przez dodanie go do dowolnego widoku listy lub biblioteki.

Kolumna Identyfikatora wyświetlana na różnych listach programu SharePoint

Ponieważ identyfikator jest klucz podstawowy dla dowolnej listy lub biblioteki, jest szczególnie przydatne w odnośniki przepływu pracy do identyfikowania określonego elementu (lub wierszy), jak przedstawiono w przykładach później.

Początek strony

Jak działa odnośnika?

Jak podano w poprzedniej sekcji Użytkownicy zaznajomieni z relacyjnymi bazami danych, może to być pomocne dla każdej listy i biblioteki w witrynie można traktować jako osobnej tabeli w bazie danych.

W rzeczywistości dane z list i bibliotek są przechowywane w tabelach w programie SQL Server. (Nie jest technicznego PRAWDA, że każda lista i Biblioteka odpowiada osobnej tabeli w bazie danych, psychicznego modelu jest przydatne, gdy nadejdzie do odnośników przepływu pracy).

Użytkownicy zaznajomieni z relacyjnymi bazami danych, Definiowanie odnośnika jest bardzo podobny kwerendy bazy danych — na przykład masz następujące odnośnika.

Przykładowy odnośnik

Komunikat tego odnośnika "Z listy zadań wybierz wartość pola Stan , jeśli identyfikator elementu zadania odpowiada identyfikator przechowywany w zmiennej Identyfikatora elementu zadania dla tego wystąpienia przepływu pracy".

Wyszukiwanie poprzednich można czytać jako poniższe zapytanie SQL. Zapytania SQL do pobierania danych z określonej tabeli za pomocą wybierz słowo kluczowe — lub, w tym przypadku, określonej listy lub biblioteki.

Przykład 1. Podobieństwo wyszukiwania do zapytania SQL

— LUB —

Przykład 2: Podobieństwo wyszukiwania do zapytania SQL

Początek strony

Wyszukiwanie wartości w bieżącym elemencie

Najprostszy typ wyszukiwania to, gdzie możesz wyszukać wartości pola w bieżącym elemencie.

Odnośnik do bieżącego elementu

Komunikat tego odnośnika "W bieżącym elemencie wybierz wartość pola Nazwa" . Tego odnośnika jest łatwe zrobić, ponieważ musisz określić pola (kolumny). Element (wiersza) zostanie ustawiony jako bieżącego elementu. Innymi słowy jest tylko jeden wiersz do wyboru. Z tego powodu tego typu wyszukiwania jest nazywane "prostym" odnośnika.

Odnośnik do bieżącego elementu pobiera wartość określonej kolumny

Początek strony

Wyszukiwanie wartości w serii danych przepływu pracy

Jak podano w poprzedniej sekcji, wyszukiwanie wartości w bieżącym elemencie jest zawsze odnośnika "prostym" ponieważ wiersz jest określona jako bieżącego elementu — tylko należy określić kolumny (lub pola).

Podobnie wyszukiwanie, aby dane przepływu pracy (to znaczy dane przechowywane w zmiennych przepływu pracy i parametry inicjowania) jest również prostym odnośnika ponieważ każdej zmiennej może zawierać tylko jedną wartość. Wartość przechowywana w zmiennej może się zmienić z jednego wystąpienia przepływu pracy do drugiej, a wartość mogą ulec zmianie w pewnym momencie podczas przepływu pracy — na przykład, jeśli przepływ pracy używa akcji Ustaw zmienną przepływu pracy do ustawiania zmiennej na inną wartość. Ale zmiennej zawsze zawiera tylko jedną wartość, dzięki czemu jest zawsze prostym wyszukiwania do danych przepływu pracy.

Odnośnik do zmiennej przepływu pracy o nazwie Identyfikator elementu zadania

Możesz myśleć danych przepływu pracy jako znajdujących się na Notatnik, zawierającą serię którym przepływ pracy zapisuje i przechowywania danych. Tę serię lokalizacje obejmują pojedynczego "row", ponieważ każdej lokalizacji (zmienna lub parametr) zawiera tylko jedną wartość.

Zmienne w przepływie pracy znajdują się w lokalizacji przypominającej szkicownik

Po zakończeniu tego wystąpienia przepływu pracy są usuwane wartości zapisywane na Notatnik i następnego wystąpienia przepływu pracy zostanie pamięci podręcznej własnej wartości.

Początek strony

Wyszukiwanie wartości na liście lub w bibliotece, określając pola i wartości jako kryteria filtrowania

Umożliwia wyszukiwanie wartości w elemencie przez zastosowanie kryteriów filtrowania do listy, w którym znajduje się bieżącego elementu lub do innej listy, stanowi rozwinięcie okna dialogowego wyszukiwania.

Dodawanie odnośnika do wartości na innej liście

Dlaczego rozwinięcie? W górnej połowie okna dialogowego określa pola (kolumny) wartości, który Cię interesuje. Jednak ponieważ chcesz zastosować kryteria filtrowania, należy też określić elementu (wiersz) wartości Cię interesuje — i określić unikatowy wiersz, wybierając pola, w których wartości może służyć jako kryteriów filtru aby filtrować listę w dół do jednego wiersza. Na przykład tego odnośnika musi wiedzieć, który element (wiersza) ma wartość z. W górnej połowie okna dialogowego określa kolumnę; teraz konieczne jest wiersza.

Wyróżniony stan zadania

Początek strony

Używanie wartość statyczną jako kryteria filtrowania

Im więcej podstawowych — i zazwyczaj mniej przydatne — typ wyszukiwania wpisuje się wartość statyczną (nazywanych literał) aby znaleźć element lub wiersz, który Cię interesuje. Na przykład tego odnośnika przejdź do listy zadań i wybierz wartość pola zalecenia dla pierwszego elementu zadania, gdzie pole rekomendacji równa się "Odrzuć".

Przykład odnośnika, który pobiera wartość statyczną

Po kliknięciu przycisku OK pojawi się następujące ostrzeżenie.

Okno dialogowe Ostrzeżenie zawierające informację, że wartości pobrane przez wyszukiwanie nie są unikatowe

Co to oznacza? Istnieje możliwość dla wielu elementów na liście zadań mieć pole rekomendacji, które jest równa "Odrzuć", jak pokazano na poniższej ilustracji, wyszukiwanie spowoduje znalezienie wiele elementów, które spełniają kryteria jego. W tym przypadku wyszukiwania po prostu pobiera wartość pola zalecenia dla pierwszego elementu na liście zadań miejsce, w którym rekomendacji = Rwysunąć, jak pokazano na ilustracji.

Lista z wyróżnioną pierwszą wartością, która zostanie pobrana przez wyszukiwanie

Istnieje określonych scenariuszach, czy wymagających tego typu Odnośnik, zwłaszcza w przypadku, gdy pracujesz z listy niestandardowe. Ma być Wyczyść z przykładem, załóżmy że listy niestandardowej zawierającym menedżerów regionalnych dla każdego regionu geograficznego, jak pokazano poniżej.

Niestandardowa lista menedżerów regionalnych

Załóżmy, że zespół jest w regionie Koc jest tylko region, który Cię interesuje. Masz przepływ pracy dołączonych do innej listy (nie menedżerów regionalnych), a przepływ pracy wyszukująca wyższych Menedżer obszaru Koc na liście menedżerów regionalnych. Przechowywanie osoby na liście niestandardowej i konieczności przepływu pracy, wyszukiwanie tych danych, możesz umożliwiają przepływ pracy ma zawsze dynamicznie pobrać najnowsze dane oraz nie masz do otwierania i modyfikowania przepływu pracy w dowolnym momencie Menedżer w danym regionie zmienia. Do odnośnika, w tym celu będzie przypominać następującą tabelę.

Wyszukiwanie nieunikatowej wartości na liście niestandardowej

Po kliknięciu przycisku OK pojawi się ostrzeżenie.

Okno dialogowe Ostrzeżenie zawierające informację, że wartości pobrane przez wyszukiwanie nie są unikatowe

To ostrzeżenie jest wyświetlone, ponieważ może umieścić istnieć więcej niż jeden element na tej liście miejsce, w którym wartość regionu jest Koc. W odróżnieniu od Identyfikatora (zdefiniowany wcześniej jako klucz podstawowy) wartość Koc jest nie musi być unikatowa ponieważ wiele elementów można dodać do listy z tą wartością. Jednak ponieważ jesteś właścicielem lista menedżerów regionalnych, można zignorować to ostrzeżenie ponieważ wiadomo, że jest tylko jeden element, której wartość dla regionu jest równe Koc, dzięki czemu łatwo ustalisz, że będzie unikatowa odnośniku.

Aby umieścić go w inny sposób, pole kryterium filtrowania działa jako klucz dla tej listy. Gdy pole Identyfikator jest używane jako klucz, to wartości te są zgodnie z definicją unikatowe. Jednak jeśli korzystasz z innych pól jako klucza — w tym przykładzie, takich jak Region — zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że wartości w tym polu muszą być unikatowe w kolejności dla tego pola klucza przydatne oraz do identyfikowania unikatowych elementów.

Inny typowy scenariusz jest do wyszukiwania wartości w określonego elementu, które zostało opisane w następnej sekcji.

Początek strony

Używanie zmiennej przepływu pracy jako kryteriów filtru.

Zdecydowanie Najpopularniejszym typem odnośnika to miejsce, w którym przepływu pracy umożliwia utworzenie elementu —, na przykład przy użyciu Akcja Zbierz dane od użytkownika Tworzenie elementu zadania lub przy użyciu akcji Utwórz element listy w celu utworzenia elementu w dowolnej listy lub biblioteki w bieżącej witryny.

Gdy przepływ pracy jest tworzony elementu, identyfikator nowego elementu jest przechowywany w zmiennej.

Akcja Utwórz element listy w Projektancie przepływów pracy

Identyfikator elementu jest liczbą całkowitą, która jest zawsze unikatowa w tej listy lub biblioteki. Identyfikator znacznie zachowuje się jak klucza w tabeli bazy danych.

Ponieważ zawsze jest unikatowy identyfikator, a identyfikator jest przechowywany w zmiennej dynamiczne, za pomocą Identyfikatora jest najważniejsze i najczęściej używane sposób, aby upewnić się, że używasz unikatowych wartości do identyfikowania dokładnie element, który chcesz. Załóżmy na przykład, że akcja Zbierz dane od użytkownika tworzy zadanie o identyfikatorze jest przechowywany w zmiennej o nazwie zadania identyfikator elementu. Tej zmiennej służy do wyszukiwania unikatowe, upewnij się, jak pokazano na ilustracji.

Odnośnik do zmiennej

Po kliknięciu przycisku OK nie zobaczą ostrzeżenia o zapewnianie unikatowych odnośników, ponieważ korzystasz z Identyfikatorem znajdowanie element (lub wierszy), który Cię interesuje i identyfikator jest zawsze unikatowa.

Odnośnik do zmiennej identyfikatora elementu zadania

Komunikat tego odnośnika "Z listy zadań wybierz wartość pola rekomendacji, jeśli identyfikator elementu zadania odpowiada identyfikator przechowywane w zmiennej dla tego wystąpienia przepływu pracy". Innymi słowy w górnej połowie okna dialogowego określa kolumnę w zwykły sposób. A dolną część okna dialogowego określa unikatowy wiersz. W tym przykładzie to wystąpienie przepływu pracy została utworzona zadania o identyfikatorze listy zadań jest 5. Ponieważ 5 jest wartość przechowywana w zmiennej Identyfikatora elementu zadania, wyszukiwanie prowadzi do numer wiersza 5 na liście zadań.

Lista zadań

Początek strony

Porady zapewniające wartości unikatowych odnośników

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, które ułatwiają korzystanie z wyszukiwania przepływu pracy:

  • Identyfikator gwarantowanej sposobem upewnij się, że unikatowe wyszukiwania jest użyć identyfikator elementu listy w celu znalezienia elementu z dopasowanie. W przypadku zmiennych typu danych Identyfikator elementu listy , które są już skojarzone z bieżącym przepływie pracy, spróbuj użyć ich w oknie wyszukiwania. Aby zidentyfikować tych zmiennych, które są typu danych Identyfikator elementu listy , kliknij przycisk zmienne w Projektancie przepływów pracy. Zostanie wyświetlona lista wszystkich zmienne skojarzone z bieżącym przepływie pracy. Sprawdź zmienne typu Identyfikator elementu listy.

  • Jeśli nie można użyć pola Identyfikator jakiegoś powodu lub nie jednego pola na liście mogą działać jako klucz do listy, następnie możesz spróbować użyć połączony ciąg wartości elementu listy, które mogą być wyświetlane Unikatowość elementu listy. Akcja Tworzenia ciągu dynamicznego w przepływie pracy służy do tworzenia tego ciągu i przechowywania ciąg w zmiennej. Następnie służy tej zmiennej w wyszukiwaniu do identyfikowania unikatowych elementów na liście.

  • Podczas tworzenia list w witrynie, możesz utworzyć relacji nadrzędny podrzędny lub relacji jeden do wielu między powiązanych danych w innych listach za pomocą kolumny odnośnika na jednej liście wskaż pola Identyfikatora innej listy. Załóżmy na przykład, że masz listę klas i listy rejestracji, a istnieje relacja jeden do wielu między jednej klasy i wielu rejestracji dla tej klasy. Można dodać kolumnę do listy rejestracji, który jest kolumny odnośnika w celu identyfikator powiązane klasy na liście kursy. Następnie, jeśli masz przepływ pracy uruchomionych na liście rejestracji przepływu pracy można zawsze pobierać wartości z element powiązany na liście klasy: mówią tego odnośnika "Na liście klas wybierz wartość [dowolnego pola na tej liście], jeśli identyfikator na liście klasy odpowiada identyfikator pola odnośnika w bieżącym elemencie". Tworzenie relacji identyfikator (zasadniczo podstawowe i obce relacje kluczy) między listami, miejsce, w którym możliwe ułatwia odnośniki przepływu pracy, a za pomocą identyfikatorów jest łatwym sposobem zagwarantowania dopasowanie unikatowych odnośników.

Początek strony

Co należy wiedzieć o wyszukiwania

Oto kilka rzeczy, aby dowiedzieć się podczas pracy z odnośnikami:

  • Dołączanie przepływu pracy do listy, która przypomina najbardziej wzorzec listy i, który zawiera więcej lub mniej wszystkie dane, które mogą być używane w przepływie pracy. W ten sposób można znacznie więcej wartości z bieżącego elementu do wyszukiwania zamiast tworzenia złożonych odnośniki pobierania wartości z innych list.

  • Gdy wyszukiwania nie może znaleźć pasujące dane, zwraca ciąg ?????. Na przykład Definiowanie odnośnika przepływu pracy, aby wybrać wartość pola tytuł z listy zadań w miejsce, w którym pola przypisany do jest równa "Jan", ale jest dostępne nie zadania przypisany do "Jan", wyszukiwanie zwróci ?????. Aby rozwiązać ten problem, można otworzyć odpowiednią wyszukiwania i zmienić kryteria filtrowania, tak aby kwerenda zwraca pasującego elementu.

  • Gdy odnośnika napotka zmienna, która nie ma w niej danych, zwraca ciąg *. Aby rozwiązać ten problem, Otwórz przepływ pracy i upewnij się, że zmienna jest ustawiona na wartość (lub zainicjowany).

  • Aby usunąć zawartość okna dialogowego Definiowanie odnośnika przepływu pracy, kliknij przycisk Wyczyść wyszukiwanie w tym oknie dialogowym.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×