Definiowanie faz i etapów cyklu realizacji projektu

Definiowanie cyklu realizacji projektu jest trzystopniowym procesem. Najpierw należy utworzyć fazy. Następnie w obrębie tych faz należy utworzyć etapy. Na końcu należy połączyć te fazy i etapy w kompletny przepływ pracy. W aplikacji Project Web App fazy i etapy są tworzone przez administratora witryny.

W tym artykule

Tworzenie fazy

Tworzenie etapu

Tworzenie przepływu pracy

Tworzenie fazy

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. W obszarze Przepływy pracy i strony szczegółów projektów kliknij pozycję Fazy przepływu pracy.

 3. Kliknij pozycję Nowa faza.

 4. Wypełnij pola Nazwa i Opis, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Tworzenie etapu

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. W obszarze Przepływy pracy i strony szczegółów projektów kliknij pozycję Etapy przepływu pracy.

 3. Kliknij pozycję Nowy etap.

 4. Podaj informacje dotyczące tworzonego etapu.

 5. W sekcji Wpisz nazwę i opis etapu przepływu pracy w odpowiednich polach wpisz nazwę i opis etapu.

 6. W sekcji Opis przesyłania wpisz opis, który będzie wyświetlany, gdy użytkownik prześle propozycję na tym etapie przepływu pracy.

 7. W sekcji Faza przepływu pracy wybierz fazę dla tego etapu.

 8. W sekcji Strona szczegółów projektu dla stanu etapu wybierz stronę, która będzie wyświetlana po wejściu projektu w ten etap.

 9. W sekcji Widoczne strony szczegółów projektów w polu Dostępne strony szczegółów projektów wybierz strony szczegółów projektów, które mają być uwzględnione w tym etapie. Następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je do pola Wybrane strony szczegółów projektów. Strony będą wyświetlane w kolejności takiej jak w polu Wybrane strony szczegółów projektów. Kolejność na liście można zmienić, zaznaczając stronę i klikając przyciski W górę lub W dół.

 10. W sekcji Ustawienia dodatkowe widocznej strony szczegółów projektu wpisz opis strony, która jest obecnie zaznaczona w polu Wybrane strony szczegółów projektów w sekcji Widoczne strony szczegółów projektów. Kliknij każdą stronę na liście i w razie potrzeby podaj opis w sekcji Ustawienia dodatkowe widocznej strony szczegółów projektu.

 11. Jeśli którakolwiek ze stron wymienionych w polu Wybrane strony szczegółów projektów wymaga akcji użytkownika, zaznacz tę stronę, a następnie zaznacz pole wyboru Strona szczegółów projektu wymaga uwagi w sekcji Ustawienia dodatkowe widocznej strony szczegółów projektu.

 12. W sekcji Wymagane pola niestandardowe w polu Wybierz pola niestandardowe zaznacz pola niestandardowe, które mają być wymagane na tym etapie, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je do pola po prawej stronie.

  Uwaga:  Należy upewnić się, że wszelkie pola niestandardowe wymagane na tym etapie są wyświetlane na co najmniej jednej stronie szczegółów projektu, która została wybrana w sekcji Widoczne strony szczegółów projektów. Jeśli wymagane pole niestandardowe nie jest wyświetlane, nie będzie można przejść poza ten etap przepływu pracy w projekcie.

 13. W sekcji Pola niestandardowe tylko do odczytu w polu Wybierz pola niestandardowe zaznacz pola, które mają być dostępne tylko do odczytu na tym etapie, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je do pola po prawej stronie.

 14. W sekcji Zachowanie wpływu strategicznego określ ustawienie wartości wpływu strategicznego dla tego etapu (Tylko do odczytu, Do odczytu i zapisu lub Wymagane).

 15. W sekcji Wymagane zaewidencjonowanie projektu zaznacz pole Jest wymagane zaewidencjonowanie projektu, jeśli od użytkownika ma być wymagane zaewidencjonowanie projektu na tym etapie, przed przejściem do następnego etapu przepływu pracy.

 16. Aby dodać ten etap do wybranej fazy, kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Tworzenie przepływu pracy

Następnym krokiem jest określenie przepływu pracy dla zdefiniowanych etapów. Reguły przepływu pracy są tworzone w programie Visual Studio. Powinien to zrobić administrator serwera. Więcej informacji na temat tego kroku można znaleźć w dokumentacji zestawu Project SDK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×