Definicja kodu SPP, okno dialogowe

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Definicja kodu SPP , okno dialogowe umożliwia tworzenie, przeglądanie, zmiany formatu kodu jednolitego SPP lub maski. Kody SPP są z reguły unikatowe, co oznacza, że każde zadanie ma oddzielny kod SPP. Korzystanie z pól SPP jest najbardziej przydatne, jeśli Twoja firma korzysta określony system kodów SPP do zarządzania projektami. Umożliwiają one:

  • Definiowanie formatu kodu SPP, łącznie z sekwencja, długość i separator kodu SPP.

  • Reprezentują pozycji zadań w hierarchicznej strukturze projektu.

  • Stosowanie określonego formatu odpowiedni sposób wyświetlania projektu.

Lokalizacja okna dialogowego

Aby otworzyć to okno dialogowe, w dowolnym widoku zadania, w menu Projekt wskaż polecenie SPP, a następnie kliknij Definiuj kod.

Szczegóły

Podgląd kodu SPP i prefiks

Podgląd kodu     Wyświetla przykładowy kod SPP dla opcji, które określono.

Prefiks kodu projektu     Określa prefiks, który zostanie dodany przed kod SPP dla każdego zadania aktywnego projektu.

Maska kodu tabeli

Definiowanie własnych kodów SPP za pomocą tabeli Maska kodu. Wprowadź innego wiersza dla każdego poziomu SPP definiowania. Każdy poziom w sekwencji opiera się tworzą pełną maski kodu SPP.

Poziom    Wskazuje poziom konspektu, który odpowiada maski kodu SPP został określony. W tym polu zwiększa automatycznie po wprowadzeniu każdego maski kodu dodatkowe.

Sekwencja    Wpisz znak dla maski kodu. Opcje są cyfry (uporządkowane), Wielkie litery (uporządkowane), małe litery (uporządkowane)i znaki (nieuporządkowane).

Długość     Wprowadź liczbę oznaczającą wymaganą długość dla tego poziomu kodu SPP. Kliknięcie dowolnego kodu SPP może mieć dowolną długość. Maksymalna długość całego kodu SPP wynosi 255 znaków.

Separator     Wprowadź znak oddzielający poziomy kodu SPP. Separator domyślny jest kropka.

Pola wyboru

Generuj kod SPP dla nowego zadania     Określa, że program Microsoft Office Project generuje kodu SPP, podczas tworzenia nowego zadania.

Weryfikuj unikatowość nowych kodów SPP     Wymusza unikatowość przy edytowaniu kodu SPP dla zadania. Po wprowadzeniu kodu SPP, który jest już używana w projekcie projektu wyświetli komunikat z informacją, że kod jest to duplikat.

Uwagi: 

  • Aby przypisać kodu SPP do zadania, w arkuszu zadań kliknij pole po prawej stronie miejsce, w którym chcesz wstawić pole kod SPP. W menu Wstaw kliknij kolumnę. W polu Nazwa pola kliknij pozycję SPP. Kod SPP jest wyświetlana dla każdego zadania, odpowiada poziom konspektu zadania.

  • Aby posortować dane według kodu SPP w menu Projekt wskaż polecenie Sortuj, a następnie kliknij Sortuj według. W polu Sortuj według kliknij SPP.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×