Debugowanie skryptu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wspólną funkcją zintegrowanych środowisk projektowych jest możliwość debugowania skryptu napisanego przez użytkownika (czyli znajdowania i usuwania występujących w nim błędów). Debugowanie skryptu odbywa się po wystąpieniu błędu skryptu lub przez ustawianie punktu przerwania na skutek dodania do skryptu instrukcji debugowania. Instrukcja debugowania informuje debuger, kiedy ma zawiesić wykonywanie i umożliwić użytkownikowi przeanalizowanie skryptu i zbadanie jego zachowania. W niniejszym artykule wyjaśniono, jak dodać do skryptu instrukcję debugowania.

 1. W programie Microsoft Office InfoPath otwórz szablon formularza zawierający skrypt.

 2. W menu Narzędzia wskaż programowania, a następnie kliknij polecenie Microsoft Script Editor lub naciśnij klawisze ALT + SHIFT + F11, aby otworzyć program Microsoft Script Editor (MSE).

 3. W skrypcie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać instrukcję debugowania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać instrukcji debugowania w języku skryptów Microsoft JScript, wpisz instrukcję debugger; .

 • Aby dodać instrukcji debugowania skryptów języka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), wpisz instrukcję Stop .

 1. W poniższym przykładzie pokazano sposób użycia instrukcji debugowania w programie obsługi zdarzeń OnLoad za pomocą składni języka JScript:

  function XDocument::OnLoad(eventObj)
  {
  debugger;
  }
 2. W programie Microsoft Script Editor kliknij przycisk Zapisz lub naciśnij klawisze CTRL+S.

 3. Przełącz się do programu InfoPath.

 4. Kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 5. W oknie dialogowym Debugowanie JIT kliknij pozycję Nowe wystąpienie programu Microsoft Script Editor, a następnie kliknij przycisk Tak.

 6. W oknie dialogowym Wkrocz do zdalnego wywołania procedury kliknij pozycję Skrypt, a następnie kliknij przycisk OK. Program Microsoft Script Editor zostanie otwarty w trybie debugowania, a żółta strzałka wskaże miejsce, w którym wykonanie zostało wstrzymane.

  Porada : Gdy program Microsoft Script Editor jest w trybie debugowania, można korzystać ze wszystkich jego funkcji debugowania. Między innymi można ustawiać punkty przerwania, analizować instrukcje programu i wyświetlać dowolne okna debugowania, np. Czujka, Bezpośrednie i Stos wywołania.

 7. Aby zatrzymać debugowanie skryptu, w menu Debuguj kliknij polecenie Zatrzymaj debugowanie lub w programie Microsoft Script Editor naciśnij klawisze SHIFT+F5.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×