DNI.ROBOCZE, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DNI.ROBOCZE w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę pełnych dni roboczych pomiędzy data_początkowa i data_końcowa. Dni robocze nie zawierają dni końca tygodnia (weekendów) oraz dat oznaczonych jako święta. Funkcję DNI.ROBOCZE należy stosować do obliczania zarobków pracowników, wynikających z łącznej liczby dni przepracowanych w określonym czasie.

Porada : Aby obliczyć liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych, należy użyć funkcji DNI.ROBOCZE.NIESTAND.

Składnia

DNI.ROBOCZE(data_początkowa;data_końcowa;[święta])

W składni funkcji DNI.ROBOCZE występują następujące argumenty:

  • Data_początkowa    Argument wymagany. Data reprezentująca datę początkową.

  • Data_końcowa    Argument wymagany. Data reprezentująca datę końcową.

  • Święta    Argument opcjonalny. Opcjonalny zakres jednej lub kilku dat, takich jak święta państwowe i kościelne oraz święta ruchome, które są wykluczane z kalendarza dni roboczych. Lista może być zarówno zakresem komórek, które zawierają daty, jak i stałą tablicową zawierającą liczby kolejne reprezentujące daty.

Ważne : Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2012 należy użyć funkcji DATA(2012;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2012 r. odpowiada liczba kolejna 40 909, ponieważ przypada 40 909 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Jeśli jakiś z argumentów jest nieprawidłową datą, funkcja DNI.ROBOCZE zwraca wartość błędu #ARG!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Data

Opis

2012-10-01

Data rozpoczęcia projektu

2013-03-01

Data zakończenia projektu

2012-11-22

Święto

2012-12-04

Święto

2012-01-21

Święto

Formuła

Opis

Wynik

=DNI.ROBOCZE(A2;A3)

Liczba dni roboczych między datą początkową (2012-10-01) a datą końcową (2013-03-01).

110

=DNI.ROBOCZE(A2;A3;A4)

Liczba dni roboczych między datą początkową (2012-10-01) a datą końcową (2013-03-01) z uwzględnieniem dnia świątecznego 2012-11-22 jako dnia wolnego od pracy.

109

=DNI.ROBOCZE(A2;A3;A4:A6)

Liczba dni roboczych między datą początkową (2012-10-01) a datą końcową (2013-03-01) z uwzględnieniem trzech dni świątecznych jako dni wolnych od pracy.

107

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!