DNI.360, funkcja

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku składającego się z 360 dni (dwanaście miesięcy po 30 dni), który jest używany w niektórych obliczeniach księgowych. Przy użyciu tej funkcji można wykonywać płatności, jeśli system księgowy opiera się na kalendarzu, w którym występują miesiące składające się z 30 dni.

Składnia

DAYS36 0 (data_początkowa,data_końcowa,metody)

Data_początkowa i data_końcowa    to dwie daty, między którymi ma być ustalona liczba dni. Jeżeli data_początkowa występuje po dacie_końcowej, funkcja DNI.360 zwraca liczbę ujemną.

Metoda     to wartość logiczna określająca, czy ma być używana amerykańska czy europejska metoda obliczeniowa.

Metoda

Definicja

FAŁSZ lub pominięcie

Metoda USA (NASD). Jeśli datą początkową jest 31. dzień miesiąca, staje się on równy 30. dniowi tego samego miesiąca. Jeśli datą końcową jest 31. dzień miesiąca, a data początkowa jest wcześniejsza niż 30. dzień miesiąca, data końcowa staje się równa 1. dniowi następnego miesiąca; w przeciwnym wypadku data końcowa staje się równa 30. dniowi tego samego miesiąca.

PRAWDA

Metoda europejska. Daty początkowe i daty końcowe przypadające 31. dnia miesiąca stają się równe 30. dniowi tego samego miesiąca.


Spostrzeżenia

Daty są przechowywane jako liczby kolejne, co pozwala używać ich w obliczeniach. Domyślnie dacie 31 grudnia 1899 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39 448, ponieważ przypada 39 448 dni po 1 stycznia 1900 r.

Przykład

Kol1

Kol2

Formuła

Opis (wynik)

2008-01-30

2008-02-01

=DNI.360([Kol1];[Kol2])

Liczba dni między dwiema datami na podstawie roku składającego się z 360 dni (1)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×