Czytanie wiadomości

Działania użytkownika dotyczące otrzymanej wiadomości zależą od jej zawartości. Na przykład oprócz tekstu wiadomość może zawierać pliki załączników.

Od:

Kliknij pozycję Od, aby wyświetlić informacje kontaktowe nadawcy.

Załączniki

Okienko Załączniki jest widoczne w oknie Przeczytana wiadomość tylko wtedy, gdy wiadomość zawiera jakieś pliki załączników.

Aby otworzyć pliki załączników, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie nazwę pliku, aby otworzyć go w odpowiednim programie. Jeżeli system nie może zidentyfikować programu obsługującego plik, pojawia się okno dialogowe Otwieranie za pomocą, w którym można wybrać program.

  • Zaznacz jeden lub kilka plików i kliknij przycisk Otwórz.

Aby zapisać pliki załączników lub dołączone adresy sieci Web, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz jeden lub kilka elementów w okienku Załączniki i kliknij przycisk Zapisz.

    Zostanie otwarte okno dialogowe katalogu. Wybierz lokalizację na dysku, w której chcesz zapisać załączniki, i kliknij przycisk Zapisz.

  • Kliknij przycisk Zapisz wszystko, aby otworzyć okno dialogowe katalogu, w którym mogą zostać zapisane wszystkie załączniki z listy.

Obrazy

Czasami ikony obrazów lub załączników plików są częścią tekstu wiadomości i nie są wyświetlane w okienku Załączniki. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz lub plik załącznik, aby wyświetlić opcje.

Porada: Jeżeli obraz jest szerszy niż okno wiadomości (nawet po zmaksymalizowaniu okna), należy spróbować skopiować go do innego programu. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×