Czytanie i dodawanie notatki prelegenta i komentarze w programie PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Czytanie i dodawanie notatki prelegenta i komentarze w programie PowerPoint za pomocą czytnika ekranu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można w programie PowerPoint 2016 dodawać i odczytywać notatki prelegenta w prezentacji programu PowerPoint 2016. Korzystając z notatek prelegenta, można dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej. Gdy w widoku jest otwarte okienko Notatki lub okienko Komentarze, notatki i komentarze mogą być odczytywane za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Uwagi : 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Dodaj do prezentacji notatki prelegenta, aby opowiedzieć odbiorcom historię spoza zawartości slajdu. Notatki prelegenta mogą także służyć jako prywatne przypomnienia dotyczące zawartości slajdów.

 1. Aby wyświetlić okienko Notatki, w widoku Normalny naciśnij klawisze Alt+W, P, N.

 2. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat: „ Notatki slajdów, okienko lub Notatki slajdów”.

 3. Wpisz notatki.

 4. Aby zamknąć okienko Notatki, naciśnij klawisz F6.

Odczytywanie notatek prelegenta

 1. Aby usłyszeć, czy slajd zawiera notatki, w widoku Normalny naciskaj klawisz F6 i klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł lub numer slajdu oraz jego położenie na liście slajdów. Jeśli slajd zawiera notatki prelegenta, usłyszysz komunikat: „Zawiera notatki”.

  Porada : Fokus zawsze zaczyna się na samym slajdzie. Przy każdym naciśnięciu klawisza F6 fokus jest przenoszony kolejno do okienka Komentarze, paska stanu i przycisków powiększania, wstążki, okienka Notatki i obrazu miniatury. Aby przechodzić między tymi obszarami w odwrotnym kierunku, naciskaj klawisze Shift+F6.

 2. Aby wyświetlić okienko Notatki, w widoku Normalny naciśnij klawisze Alt+W, P, N.

 3. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat „Okienko Strona notatek” lub „Notatki slajdów”, a następnie naciśnij klawisze Caps Lock+M, aby odsłuchać notatkę.

Dodawanie komentarza

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład recenzujesz pracę kogoś innego.

Jeśli chcesz skomentować określonego fragmentu tekstu lub obiektu, zaznacz go. Aby dowiedzieć się, jak zaznaczać w PowerPoint 2016 za pomocą skrótów klawiaturowych, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint.

 1. Na slajdzie, w widoku Normalny, gdy usłyszysz fragment tekstu lub nazwę obiektu, który chcesz skomentować, naciśnij klawisze Alt+R, C. Zostanie otwarte okienko Komentarze.

 2. Wpisz swój komentarz.

 3. Aby szybko dodać nowy komentarz w okienku komentarzy, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk Nowy komentarz", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Wpisz nowy komentarz.

 4. Aby wyjść z okienka Komentarze, naciśnij klawisz Esc.

 5. Aby zamknąć okienko Komentarze, naciśnij klawisze Alt+R, P, P.

Czytanie komentarzy

 1. Aby usłyszeć, czy slajd zawiera komentarze, w widoku Normalny naciskaj klawisz F6 i klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł lub numer slajdu oraz jego położenie na liście slajdów. Jeśli slajd zawiera komentarze, usłyszysz komunikat: „Zawiera komentarze”.

 2. Aby otworzyć okienko Komentarze, naciśnij klawisze Alt+R, P, P. Usłyszysz komunikat: „Nowy komentarz, przycisk”.

  Jeśli okienko Komentarze jest już otwarte, naciskaj klawisz F6 lub klawisze Shift+F6, aż usłyszysz komunikat: „Nowy komentarz, przycisk”.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Następny przycisk".

 4. Aby przejść do i usłyszeć pierwszego komentarza, naciśnij klawisz SPACJA. Aby przenieść i wysłuchanie komentarz i odpowiedź na komentarz, naciśnij klawisz Tab.

 5. Jeśli slajd zawiera wiele komentarzy, aby przejść do następnego komentarza lub wątku komentarzy naciśnij przycisk Strzałka w dół.

 6. Aby zamknąć okienko Komentarze, naciśnij klawisze Alt+R, P, P.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używaj programu PowerPoint 2016 dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu dla systemu Mac OS, aby dodawać i odczytywać notatki prelegenta oraz komentarze w swojej prezentacji.

Uwagi : 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Dodaj do prezentacji notatki prelegenta, aby opowiedzieć odbiorcom historię spoza zawartości slajdu. Notatki prelegenta mogą także służyć jako prywatne przypomnienia dotyczące zawartości slajdów. Notatki prelegenta możesz dodać w widoku Normalny, jeśli dodajesz tylko krótkie notatki, lub na stronie Notatki, jeśli planujesz napisać więcej notatek dla poszczególnych slajdów.

Dodawanie notatek prelegenta w widoku Normalny

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „ Okienko notatek, obszar układu”.

 2. Wpisz notatki prelegenta dla slajdu. Po zakończeniu naciśnij klawisz F6, aby wyjść z obszaru Okienko notatek.

Dodawanie notatek prelegenta na stronie Notatki

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, w widoku Normalny naciśnij klawisze Command+3. Usłyszysz komunikat: „Strona Notatki, obszar układu”.

 2. Na stronie notatek, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Edytuj tekst możesz obecnie na tekstowej." Wpisz notatki prelegenta.

 3. Aby przejść do notatek na innym slajdzie, na stronie Notatki naciskaj klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę, aż usłyszysz „Okienko Notatki, obszar układu”, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 4. Aby wrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

Odczytywanie notatek prelegenta

Możesz odsłuchiwać notatki przez zestaw słuchawkowy, a następnie przekazywać je werbalnie odbiorcom. Notatki może też odczytać na głos czytnik zawartości ekranu. Notatki prelegenta można odsłuchiwać w widoku Normalny lub na stronie Notatki podczas tworzenia lub edytowania prezentacji. Podczas przedstawiania pokazu slajdów można użyć widoku Prezenter.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku Normalny

 1. Na slajdzie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Okienko notatek, obszar układu”.

 2. W obszarze Okienko notatek naciśnij klawisze Control+Command+Strzałka w prawo. Usłyszysz komunikat: „Edytuj tekst, wstawienie na początku tekstu, <tekst notatek prelegenta>”.

 3. Aby wyjść z obszaru Okienko notatek, naciśnij klawisz F6.

Odczytywanie notatek prelegenta na stronie Notatki

 1. Na slajdzie naciśnij klawisze Command+3. Usłyszysz komunikat: „Strona Notatki, obszar układu”.

 2. Na stronie notatek, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Edytuj tekst, < tekstu notatek >".

 3. Aby przejść do notatek na innym slajdzie, na stronie Notatki naciskaj klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę, aż usłyszysz „Okienko notatek, obszar układu”, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 4. Aby wrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku Prezenter

 1. Aby przełączyć się do widoku Prezenter, na slajdzie w widoku Normalny naciśnij klawisze Opcja+Return. Usłyszysz komunikat: „Widok prezentera”.

 2. W widoku Prezenter naciskaj klawisze strzałek w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: „Okienko notatek, obszar układu”.

 3. Aby odczytać tekst notatek, w okienku Notatki naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Usłyszysz komunikat: „W Edytuj tekst <tekst notatek>”. Aby zatrzymać odczytywanie, naciśnij jednocześnie klawisze strzałek w lewo i w prawo.

Dodawanie komentarzy

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład współpracujesz z innymi osobami nad prezentacją lub recenzujesz pracę kogoś innego.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać komentarze, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce. Następnie naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Karta Recenzja”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Naciśnij Recenzja, zaznaczone, karta”.

 2. Na karcie Recenzja, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk Nowy komentarz." Naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Słyszysz: "Edytuj tekst możesz obecnie na tekstowej." Fokus jest przenoszony do okienka komentarz na marginesie.

 3. Wpisz swój komentarz. Gdy to zrobisz, aby przejść poza okienko komentarzy, naciskaj klawisz F6 do momentu usłyszenia nazwy pozycji lub elementu, które chcesz zaznaczyć.

Czytanie komentarzy

Za pomocą czytnika zawartości ekranu możesz odsłuchać komentarze innych osób i sprawdzić, kto i kiedy dodał komentarze do Twojej prezentacji.

 1. Na slajdzie w widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce. Następnie naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Karta Recenzja”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Karta Recenzja”.

 2. Na karcie Recenzja, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk menu Komentarze Pokaż".

 3. Aby rozwinąć listę menu Pokaż komentarze, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M.

 4. Na liście menu naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół do momentu usłyszenia komunikatu „Znacznik wyboru, okienko Komentarz” lub „Okienko Komentarz”. Jeśli usłyszysz „Znacznik wyboru, okienko Komentarz”, naciśnij klawisz Esc i przejdź do następnego kroku. Jeśli usłyszysz „Okienko Komentarz”, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Na slajdzie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Karta Komentarze, jesteś obecnie na karcie wewnątrz okienka zadań”.

 6. Na karcie komentarze, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Komentarz wątku". Celem jest teraz na pierwszego komentarza wątku. Aby odczytać komentarz, naciśnij klawisz Tab. Czytnik ekranu informuje o czasu podczas dodawania komentarza i kto go zapisano.

  Aby przejść do następnego wątku komentarzy, naciśnij klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę. Usłyszysz komunikat: „Poza wątkiem komentarzy”. Następnie naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz nazwę następnego wątku.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używaj aplikacji PowerPoint 2016 dla systemu iOS z funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu dla systemu iOS, aby dodawać i odczytywać notatki prelegenta w swojej prezentacji.

Uwagi : 

W tym temacie

Odczytywanie notatek prelegenta

Po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint jest ona otwierana w widoku Normalny, w którym funkcja VoiceOver może odczytywać notatki prelegenta.

 1. Aby dowiedzieć się, czy slajd zawiera notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do okienka miniatur slajdów. Gdy dotrzesz do okienka miniatur slajdów, a slajd zawiera notatki prelegenta, funkcja VoiceOver odczyta informacje, na przykład: „Slajd 1 z 8, <tytuł slajdu>, zawiera notatki”.

 2. Aby otworzyć pole tekstowe Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki. Aby odczytać notatki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, pole tekstowe, <notatki prelegenta dla slajdu>”.

 4. Aby zamknąć pole Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie notatek prelegenta

Notatki prelegenta mogą służyć jako prywatne przypomnienia o tym, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki.

  Uwaga : Jeśli zamiast komunikatu „Notatki, przycisk” usłyszysz komunikat „Notatki”, pole tekstowe Notatki jest już otwarte w programie PowerPoint.

 2. Aby przejść do tego pola tekstowego, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, pole tekstowe, pole tekstowe”.

 3. Aby rozpocząć dodawanie notatek, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz treść notatki za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”.

  Porada : Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby zamknąć klawiaturę po zakończeniu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Ukryj klawiaturę”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą PowerPoint Online klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows, aby dodać i odczytać notatki prelegenta i komentarzy w prezentacji. Z notatkami prelegenta można dodawać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej. Z komentarzami możesz wyrażanie opinii na temat prezentacje współpracowników.

Gdy okienko notatek i okienko komentarzy jest otwarta w widoku, czytnik ekranu może odczytać notatki i komentarze.

Uwagi : 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Możesz edytować prezentacje tylko w widoku do edycji. Aby uzyskać instrukcje przejdź do otwierania prezentacji.

 1. W PowerPoint Online, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Uwaga slajdu, głównym doniosłej." Jeśli nie słyszysz "Slajdów notatkę, głównym doniosłej" naciśnij klawisz logo Alt + Windows, W, P, N, aby otworzyć okienko notatek.

 2. Wpisz notatki prelegenta dla bieżącego slajdu.

Odczytywanie notatek prelegenta

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu słyszysz bieżący numer slajdu i nagłówek. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz numer slajdu ma. Jeśli slajd zawiera notatek, możesz usłyszeć: "Zawiera notatek".

 2. Otwórz okienko notatek, naciśnij klawisze Ctrl + F6 aż usłyszysz: "Uwaga slajdu, głównym doniosłej."

 3. Naciśnij klawisze Caps Lock + M. Czytnik ekranu odczytuje notatki.

 4. Aby zatrzymać ciągły odczytu, naciśnij klawisz Ctrl.

Dodawanie komentarzy

Możesz edytować prezentacje tylko w widoku do edycji. Aby uzyskać instrukcje przejdź do otwierania prezentacji.

 1. W PowerPoint Online naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Wstaw komentarz przycisk". Jeśli nie słyszysz "Przycisku Wstaw komentarz", naciśnij klawisze logo Alt + Windows, W, S, P, P, aby otworzyć okienko komentarzy.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Nowy, edytowanie".

 3. Wpisz komentarz dla bieżącego slajdu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Czytanie komentarzy

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu słyszysz bieżący numer slajdu i nagłówek. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz numer slajdu ma. Jeśli slajd zawiera komentarze, możesz usłyszeć: "Zawiera komentarze".

 2. Otwieranie okienka komentarzy naciśnij klawisze Ctrl + F6 aż usłyszysz "Wstaw komentarz, przycisk".

 3. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pierwszego komentarza. Czytnik ekranu odczytuje komentarz. Naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między pozycjami i odsłuchiwanie komentarze.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×