Czyszczenie komórek, wierszy lub kolumn arkusza danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas czyszczenia komórek program Microsoft Graph usuwa ich zawartość (tekst i wartości) lub formaty, ale pozostawia puste komórki w arkuszu danych.

Aby usunąć komórki z arkusza danych i przesunąć otaczające komórki, aby wypełnić odstępu, zamiast tego Usuń komórki. Usuwanie komórek, wierszy lub kolumn w arkuszu danych.

  1. Przełącz się do arkusza danych.

    Jak?

  2. Zaznacz komórkę, wiersz lub kolumnę, które chcesz wyczyścić.

    Jak?

  3. W menu Edycja wskaż polecenie Wyczyść, a następnie kliknij polecenie Wszystko, Zawartość lub Formaty.

Uwaga: Po kliknięciu komórki, a następnie naciśnięciu klawisza DELETE lub BACKSPACE, program Graph usunie zawartość komórki, ale nie usunie żadnego formatu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×