Czyszczenie automatyczne godzinie zero - ochrony przed spamem i złośliwym oprogramowaniem

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czyszczenie automatyczne godzinie zero (ZAP) jest funkcja ochrony poczty e-mail wykrywa wiadomości za pomocą wiadomości-śmieci lub złośliwego oprogramowania, które zostały już dostarczone do skrzynek odbiorczych użytkowników i przenosi je do folderu wiadomości-śmieci dopóki nieprzeczytanych wiadomości.

ZAP jest dostępna z domyślnego Exchange Online Protection, która jest dołączona do żadnej subskrypcji Office 365, zawierający skrzynek pocztowych usługi Exchange Online.

Jak działa ZAP?

Office 365 aktualizacji ochrony przed spamem aparat i złośliwym oprogramowaniem podpisów w czasie rzeczywistym codziennie. Jednak użytkowników może być nadal jest wyświetlany złośliwy wiadomości w skrzynkach odbiorczych, ponieważ dzienny skanowania nie może wykryć nowej kampanii spamem i złośliwym oprogramowaniem. ZAP pobiera obejścia tego problemu przez ciągłe monitorowanie aktualizacje Office 365 podpisów spamem i złośliwym oprogramowaniem, a więc można określić wcześniej niewykryte złośliwe wiadomości już w skrzynkach odbiorczych. Jeśli adresaci nieprzeczytane wiadomości, a następnie ZAP przenosi je do folderu wiadomości-śmieci. Odwrotna jest PRAWDA dla wiadomości, które zostały nieprawidłowo sklasyfikowane jako złośliwy.

Akcja ZAP jest bezproblemowa dla skrzynki pocztowej użytkownika, którymi dana osoba nie jest powiadamiany że wiadomości został przeniesiony.

Zezwól list, reguł transportu programu Exchangei zasady użytkownika końcowego lub dodatkowe filtry pierwszeństwo ZAP.

W tym artykule:   

Ustawianie zasad filtru wiadomości-śmieci

Zobacz jeśli ZAP przenoszone wiadomości

Wyłączanie ZAP

FAQ

Praca z ZAP

ZAP jest domyślnie włączona, ale masz należy wykonać kilka warunki są spełnione:

Jeśli chcesz wyświetlić, jeśli ZAP przeniesione wiadomości, używając narzędzia do śledzenia wiadomości usługi Exchange Online.

Administratorzy mogą także wyłączyć ZAP przy użyciu programu PowerShell.

Aby ustawić zasady filtru spamu
 1. W Centrum administracyjnym programu Exchange, wybierz polecenie Ochrona > filtru wiadomości-śmieci.

  W Centrum administracyjnym programu Exchange wybierz polecenie Ochrona, a następnie filtru wiadomości-śmieci
 2. Wybieranie zasad filtru, który chcesz dopasować albo wybierz pozycję Dodaj Ikona dodawania nowy komentarz.

  W poprzedniej zrzut ekranu przedstawiający zasady o nazwie "Domyślne", ale jeśli Utwórz zasady filtru spamu dodatkowe możesz udzielić mu inną nazwę. Zasady można również dotyczą tylko ograniczony zestaw użytkowników.

 3. W oknie Zasady wybierz pozycję wiadomości-śmieci i zbiorcze akcji, a następnie upewnij się, że wiadomości-śmieci jest ustawiona do przenoszenia wiadomości do folderu wiadomości-śmieci.

  Jeśli wybierzesz opcję Zapisz w tym momencie, zasady stosowana do Twojej dzierżawy Office 365.

  Wiadomości-śmieci i zbiorcze akcje zestawu Mpve wiadomość do folderu wiadomości-śmieci
 4. Jeśli utworzono nowych zasad, a chcesz zastosować zasady tylko do zestawu użytkowników, przewiń do sekcji Zastosowane do w oknie Filtr zasady, a w formantach menu wybierz adresatów, domeny lub chcesz zastosować zasady członkostwa w grupach. Można także ustawić dodatkowe warunki i wyjątki.

  W sekcji zastosowane Wybieranie adresatów

  Wybierz pozycję Zapisz, aby zastosować zasady do wybranych użytkowników.

Aby wyświetlić ZAP przenoszone wiadomości Aby wyłączyć ZAP
 • Jeśli chcesz wyłączyć wsadowego ZAP dla dzierżawy Office 365 lub zbiór użytkowników, należy użyć parametru ZapEnabled : Ustawianie HostedContentFilterPolicy, polecenia cmdlet usługi EOP.

  W poniższym przykładzie ZAP jest wyłączona, zasady filtrowania zawartości o nazwie "Test".

  Set-HostedContentFilterPolicy -Identity Test –ZapEnabled $false

Często zadawane pytania

Co się stanie, jeśli wiarygodnych wiadomość zostanie przeniesiona do folderu wiadomości-śmieci?   

Należy wykonać normalny proces raportowania wyniki dodatnie wartość FAŁSZ. Jedynym powodem wiadomości będą przenoszone ze skrzynki odbiorczej do folderu wiadomości-śmieci może być usługę wykrył, że wiadomość nie została wiadomości-śmieci lub złośliwy.

Co zrobić, jeśli użyć kwarantanny usługi Office 365 zamiast folderu wiadomości-śmieci?   

ZAP nie przenosić wiadomości do kwarantanny ze skrzynki odbiorczej w tej chwili.

Co się stanie, jeśli mam regułę transportu niestandardowe (ETR / zablokować / w regule)?   

Reguły utworzone przez administratorów (ETRs) lub bloku i Zezwalaj reguły będą miały pierwszeństwo. Takie wiadomości są wykluczone z kryteria, za pomocą funkcji.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Ochrona przed spamem w usłudze Office 365 poczty E-mail

Blokowanie wiadomości e-mail zawierających spam przy użyciu filtru spamu usługi Office 365, aby zapobiec fałszywie ujemnymi

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×