Członkom zespołu i kanałów na urządzeniach przenośnych

Członkom zespołu i kanałów na urządzeniach przenośnych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Desktop lub web użytkownika aplikacji? Zobacz członkom zespołu i kanały w aplikacji sieci web i pulpitu.

Zespoły są grupami osób współpracujących nad projektami. Kanały są podobne do pokojów rozmów dla całego zespołu. Organizowanie kanałów, temat, lokalizację, projektu lub dyscypliny. Musisz być właścicielem zespołu, aby dodać członków, ale każdy zespołu mogą dodawać kanałów.

W tym temacie

Praca w członkom zespołu

Dodaj gości do członkom zespołu

Praca w kanałach

Praca w członkom zespołu

Gdy możesz Ulubione zespołu, jest wyświetlany na liście zespołu. Naciśnij członkom zespołu, a następnie przejdź do dołu listy zespołów i kanałów. Wybierz opcję wszystkie zespoły (Android i Windows Phone) lub wyświetlić wszystkie zespoły (system iOS). Następnie wybierz polecenie Ulubione Wybierz pozycję ulubionego elementu dla zespołu lub zespołów, które chcesz Ulubione.

Aby zmienić kolejność członkom zespołu, przejdź do listy zespołów w desktop lub web app. Kliknij i przeciągnij nazwę zespołu z dowolnego miejsca na liście zespołu.

Aby @mention kogoś z kanałem, naciśnij @ w polu Redagowanie i wpisz jej nazwę. Jest najprostszym sposobem na uzyskiwanie uwagę innej osoby w konwersacji.

Najlepszym sposobem upewnij się, że ktoś zespołu widzi wiadomość jest @mention je. Przed nazwę danej osoby oraz otrzymywanie powiadomień o będzie i wpisz znak @.

Aby uzyskać uwagę całego zespołu, typ @team lub @general przed wiadomości i wszystkich członków zespołu będziesz otrzymywać powiadomień. Wpisywanie @channel, zanim wiadomości o tym, że zespołów członkowie, którzy mają favorited przez kanał o wiadomości!

Zwracamy tylko uwagę, że wzmianki @team i @channel muszą być włączone przez właścicieli zespołu.

Dostęp do wizytówki określonej osoby możesz uzyskać z poziomu jej obrazu profilu.

Android

Na czacie lub w kanale naciśnij obrazek profilu dowolnej osoby, aby wyświetlić jej wizytówkę. Na czacie grupowym naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji w nagłówku, aby wyświetlić szczegóły czatu. W tym miejscu naciśnij obraz profilu odpowiedniej osoby.

iOS

W kanale naciśnij obrazek profilu dowolnej osoby, aby wyświetlić jej wizytówkę. Na czacie naciśnij nazwisko lub nazwiska w nagłówku, aby wyświetlić szczegóły czatu. W tym miejscu naciśnij obraz profilu odpowiedniej osoby.

Windows Phone

W kanale naciśnij obrazek profilu dowolnej osoby, aby wyświetlić jej wizytówkę. Na czacie naciśnij nagłówek konwersacji, aby wyświetlić uczestników.

Więcej opcji właściciela zespołu są dodawane przez cały czas. Aby zachować zaglądaj.

Android

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (obok Twojej nazwy zespołu) do wykonaj następujące czynności:

  • Zarządzanie członkami

  • Zarządzanie kanałów

  • Pozostaw zespołu

iOS

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (obok Twojej nazwy zespołu) do wykonaj następujące czynności:

  • Dodawanie członków

  • Wyświetlanie członków

  • Pokaż kanały

Windows Phone

Dla zespołu właścicieli na Windows Phone desktop lub web app jest narzędzie wybór teraz. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł pulpitu pracy w zespołach.

Ustawienia zespołu można zarządzać z desktop lub web app. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione również w swojej aplikacji dla urządzeń przenośnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat pulpitu jak zmienić ustawienia zespołu?

Nie można tworzyć nowych zespołów jeszcze na telefon komórkowy. Na obecnym przeczytane przez do aplikacji desktop lub web teraz pobieranie mina stopniowych i znaleźć w tym artykule pulpitu sposób tworzenia nowego zespołu?

Wszyscy członkowie zespołu otrzymywać powiadomienia, że zostali dodani do zespołu. Możesz @mention Nazwa zespołu na swoim kanale ogólne, aby przejść do konwersacji.

Wzmianki @ dla zespołu muszą zostać włączone przez właściciela zespołu.

Android

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj członkami.

iOS

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Wyświetlanie członków. Jeśli jesteś właścicielem zespołu, można tworzyć ktoś właściciel, naciskając profilu użytkownika i wybierając pozycję Ustaw właściciela.

Windows Phone

Aby wyświetlić właściciele zespołu, przejdź do aplikacji sieci web i pulpitu teraz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł pulpitu: jak dokonać ktoś właściciel lub zobacz, kto jest obecnie właściciel?

Właściciele zespołu można zmienić ustawienia zespołu w desktop lub web app. Jeśli nie jesteś właścicielem zespołu, teraz wiesz, kto porozmawiać z. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz ten artykuł pulpitu: jak zmienić ustawienia zespołu?

Poniżej przedstawiono sposób dodać członka zespołu, jeśli jesteś właścicielem zespołu.

Android

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj członkami. Wybierz pozycję Dodaj członka Dodawanie przycisku osoby i wpisz nazwę danej osoby.

iOS

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Dodaj członków. Następnie wpisz nazwę danej osoby.

Windows Phone

W aplikacji komputerowej lub przenośnym, możesz dodać członków zespołu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz ten artykuł pulpitu: jak dodać członka zespołu?

Jeśli chcesz dodać wiele osób do istniejącego zespołu, przejdź do desktop lub web app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat pulpitu: jak dodać wiele osób do zespołu?

Najskuteczniejszą gwarancją tego, by inna osoba zobaczyła wiadomość, jest dodanie wzmianki @ o tej osobie.

Wpisz znak @ przed nazwę i wybierz osoby, do której chcesz wspomnieć z listy lub wpisz jej nazwę. Liczby pojawi się obok kanału, który je w wymienionych i otrzymują powiadomienie w źródle ich działania.

Przycisk Aktywność z dwoma powiadomieniami

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, możesz całkowicie usunąć kogoś z zespołem.

Android

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj członkami. Naciśnij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy danej osoby, a następnie wybierz pozycję Usuń użytkownika.

iOS

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Wyświetlanie członków. Następnie wybierz nazwę osoby i wybierz polecenie Usuń z grupy.

Windows Phone

Możesz usunąć członków zespołu w aplikacji komputerowej lub przenośnym. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz ten artykuł pulpitu: jak usunąć kogoś z niego?

Jest zawsze warto opuścić stronę, gdy znajduje się nad.

W systemie Android, naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Opuść zespołu. W przeciwnym razie jeśli chcesz pozostawić zespołu, jest to w desktop lub web app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat pulpitu jak opuścić zespół?

Nie można usunąć zespołu w aplikacji dla urządzeń przenośnych; to jest coś, co tylko właściciele zespołu mogą robić w aplikacji desktop lub web.

Możliwe jest tworzenie tylko nowych zespołów w aplikacji desktop lub web teraz, ale pracujemy nad Dodawanie tę opcję, aby mobile.

Jeśli na komputerze nie można utworzyć specjalny zespół, prawdopodobnie organizacji postanowił tylko umożliwiają tworzenie zespołu ograniczone grupy osób.

Czy zespołu muszą pod nową nazwą? Czym w desktop lub web app (i tylko właściciele zespołu). Dobra wiadomość jest teraz już wiesz, gdzie można znaleźć i kto porozmawiać z!

Dodaj gości do członkom zespołu

Gości jest dostępna na wejścia wkrótce dla systemów iOS i Android.

Szczęście — można teraz dodawać gości do zespołu! Ale nie można to zrobić jeszcze z aplikacji dla urządzeń przenośnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz artykuł pulpitu jak dodać gości do zespołu?

Uwaga : Goście muszą konto służbowe usługi Office 365.

Właściciele zespołu można ustawić uprawnienia gościa, ale tylko z desktop lub web app. Dla pełnego uwalnianie, przejdź do artykułu pulpitu jak ustawić uprawnienia gościa?

Aby przełączyć się między konta gościa i innych kont członkom zespołu, wybierz przycisk więcej, następnie Przełączanie kont i wybierz konto, którego chcesz.

Najszybszym sposobem Sprawdź, czy zespół ma dowolną gości jest poniżej nagłówka konwersacji.

Możesz określić, czy dana osoba jest gościa, wyświetlając jego nazwa jest wyświetlana dowolnego miejsca — wyraz "Gość" pojawia się po nim. Można też wyświetlić wszystkich ról w karcie Członkowie zespołu.

Po dodaniu Gość tylko nazwy otrzymuje dodane do ich wizytówki. Aby dodać lub zmienić inne informacje (na przykład numer telefonu lub tytułu), skontaktuj się z administratorem IT.

Musisz pracować z określonej osobie spoza organizacji? Ich dodać jako gość! Goście mogą uczestniczyć w kanałów, konwersacji, rozmowy lub spotkania; ich udostępnianie plików w kanałach, Dodaj nowe kanały, a za pomocą typu Wiki.

Funkcja

Członek zespołu

Gość

Tworzenie kanału

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Udział w czacie prywatnym

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Udział w konwersacji na kanale

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Udostępnianie pliku w kanale

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Udostępnianie pliku w czacie

Znacznik wyboru

Dodawanie aplikacji (na przykład karty, Boty lub łączników)

Znacznik wyboru

Można zaprosić przy użyciu dowolnego konta służbowego usługi Office 365

Znacznik wyboru

Tworzenie zespołu

Znacznik wyboru

Usuwanie lub edytowanie opublikowanej wiadomości

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Odnajdowanie i dołączanie publicznej członkom zespołu

Znacznik wyboru

Wpis w kanale ogólne

Znacznik wyboru

Znacznik wyboru

Wyświetlanie schematu organizacyjnego

Znacznik wyboru

Praca w kanałach

Kanały zawierają konwersacji, które mają innym osobom w Twoim zespole. Można też wyświetlić, pliki, które osoby udostępniły w kanale i otwieranie plików za pomocą zainstalowanych aplikacji. Aby wyświetlić pliki w kanale, naciśnij przycisk karty > pliki.

Gdy możesz Ulubione kanału, go widoczny na liście zespołu. Po wykonaniu kanału, otrzymasz powiadomienia kanału dla wszystkich nowych działania kanału aktywności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kanałów, zobacz Co to jest kanału? artykuł pulpitu.

Gdy możesz Ulubione kanału, go widoczny na liście zespołu. Naciśnij członkom zespołu, a następnie przejdź do dołu listy zespołu. Następnie naciśnij pozycję Zobacz wszystkich zespołów (system iOS) lub wszystkich zespołów (Android i systemu Windows). Naciśnij przycisk Ulubione Wybierz pozycję ulubionego elementu obok kanału lub kanały, które chcesz Ulubione.

Po wykonaniu kanału, otrzymasz powiadomienia kanału dla wszystkich nowych działania kanału aktywności.

Android

Przejdź do aplikacji desktop lub web teraz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł pulpitu jak wykonaj kanału?

iOS

Naciśnij członkom zespołu, a następnie wybierz pozycję kanału. W nagłówku kanału wybierz Wykonaj Wykonaj przycisk kanał , a następnie zaznacz pole wyboru Śledź kanału.

Windows Phone

Naciśnij członkom zespołu, a następnie wybierz pozycję kanału. W nagłówku kanału wybierz menu rozwijane obok nazwy kanału, a następnie zaznacz pole wyboru Śledź kanału.

Tylko kanały, możesz ulubione są widoczne na liście zespołu. I pogrubienie kanał jest aktywny kanał, który ma nieprzeczytanych wiadomości. Jeśli kanał zawiera numer, w którym pokazano, jak często pozostajesz @ wymienionych.

Lista kanałów z nazwami pogrubienie i liczbę

Dla wzmianki @teams pojawi się ten zespołu ikona Przycisk członkom zespołu w swojej aktywności kanału.

Będziesz także otrzymywać powiadomienia w kanału, gdy ktoś aktywności @mentions możesz lub odpowiedzi na konwersację korzystasz.

Jeśli nazwa zespołu lub nazwę kanału pojawia się pogrubiony, oznacza to, że są dostępne nieprzeczytane wiadomości.

Liczba przy nazwie kanału oznacza liczbę wzmianek @ o Tobie na danym kanale.

Android

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj kanałów.

iOS

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Pokaż kanały.

Windows Phone

Naciśnij członkom zespołu, przejdź na koniec listy kanałów dla zespołu, a następnie wybierz pozycję Wszystkie kanały.

Widoczne wszystkim członkom zespołu, właściciele zespołu i wszystkich osób bieżący stan.

W systemie iOS lub Android naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji (system iOS) lub Przycisk Więcej opcji (system Android) obok zespołu Określ nazwę i wybierz pozycję Wyświetl członków.

Na Windows Phone przejdź do aplikacji desktop lub web, aby zobaczyć, kto jest członkom zespołu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz jak znaleźć w nowym, która znajduje się na Mój zespół?

Aby dowiedzieć się, konwersacje, które obejmują możesz, wybierz działania Przycisk Aktywność . Możesz wyświetlić wszystkie usługi @mentions oraz inne powiadomienia. Naciśnij powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do tego punktu w konwersacji!

Nowa wiadomość do osoby @ wymienionych w konwersacji

Każda osoba w zespole można utworzyć kanału.

Android

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj kanałów. Następnie wybierz pozycję Dodaj Przycisk Dodaj i wprowadź nazwę i opis.

iOS

Naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Pokaż kanały. Następnie wybierz pozycję Dodaj Przycisk Dodaj w nagłówku i wprowadź nazwę i opis.

Windows Phone

Przejdź do aplikacji desktop lub web, aby utworzyć nowy kanał. Po utworzeniu nowego kanału pojawi się ją w swojej aplikacji dla urządzeń przenośnych. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz artykuł pulpitu sposób tworzenia kanału?

Gdy właściciele zespołu Dodawanie osoby do jego zespołu, mają natychmiastowy dostęp do jego kanały (i można przejść bezpośrednio w każdym razem, gdy ich, takich jak).

Android

Naciśnij zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj członkami. Następnie wybierz pozycję Dodaj członka Dodawanie przycisku osoby i wprowadź nazwę danej osoby.

iOS

Naciśnij zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Dodaj członków. Wpisz nazwisko osoby.

Windows Phone

Przejdź do desktop lub web app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł pulpitu jak dodać członka zespołu?

Prywatne kanałów nie został jeszcze, ale pracujemy nad nim! Aby zachować elementy prywatne w tym samym czasie, można utworzyć nowy zespół (na pulpicie lub web app) i Zaproś więcej wybierz grupę odbiorców.

Aby umożliwić zawiadomieniem o został utworzony kanał @mention je w kanale i wyświetlony powiadomienie. Ponadto po utworzeniu nowego kanału, zostanie wyświetlony komunikat w kanale ogólne tego zespołu, co pozwala użytkownikom informacje o go.

Chcesz zmienić nazwę kanału?

W systemie Android, naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj kanałów. Następnie naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy kanału i wybierz kanał aktualizacji.

W systemie iOS i Windows Phone członkowie zespołu można zmienić nazwę kanału z desktop lub web app. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz artykuł pulpitu: jak zmienić nazwę kanału?

Tylko właściciele zespołu można usunąć kanałów i po usunięciu kanału stracisz również swoją historię całą konwersację. Jednak sekcje programu OneNote skojarzone z tym kanale będą nadal widoczne w witrynie zespołu programu SharePoint.

W systemie Android, naciśnij członkom zespołu > Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj kanałów. Następnie naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy kanału i wybierz polecenie Usuń kanał.

Właściciele zespołu w systemie iOS i Windows Phone można to zrobić przy użyciu aplikacji desktop lub web app. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz artykuł pulpitu: jak usunąć kanał?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×