Często zadawane pytania (przewodnik po aktywacji usługi Yammer)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące aktywowania usługi Yammer.

Licencje, oferty i kryteria wyboru

Jakie są opcje wykupu usługi Yammer Enterprise?

Usługa Yammer Enterprise jest dostępna online z następującymi produktami:

 • Plany usługi Office 365 Enterprise

 • Office 365 Midsize Business

 • Plany usług SharePoint Online i Yammer Enterprise

 • Plany usługi Office 365 Education

Produkty te można wykupić bezpośrednio na stronie Yammer — Cennik lub przez usługę Office 365. Usługę Yammer można również wykupić w ramach umowy licencjonowania zbiorowego Enterprise lub za pośrednictwem partnera handlowego Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o wykupie usługi przez większe organizacje, zobacz Licencjonowanie zbiorowe. Jeśli korzystasz z usługi Office 365 oraz jednego z wyżej wymienionych planów uprawniających do usługi Yammer, możesz aktywować sieć Yammer Enterprise.

Dlaczego po wykupieniu samodzielnej usługi Yammer Enterprise muszę utworzyć konto w usłudze Office 365?

Usługa Yammer należy do rodziny usługi Office 365, podobnie jak inne usługi, takie jak SharePoint i Exchange. W czasie tworzenia konta w usłudze Yammer Enterprise jest automatycznie tworzone konto w usłudze Office 365 służące do zarządzania opłatami, licencjami, ustawieniami usługi Office 365 oraz do aktywacji usługi Yammer.

Jeśli domeny używane w sieci Yammer są zweryfikowane w dzierżawie usługi Office 365, ta sieć zostanie automatycznie skojarzona z dzierżawą usługi Office 365.

Uzyskaj więcej informacji o zaletach zarządzania usługą Yammer w usłudze Office 365.

Czy można przetestować usługę Yammer Enterprise przed jej wykupieniem?

Tak. Można uzyskać bezpłatną wersję próbną usługi Yammer Enterprise, tworząc konto w celu skorzystania z jednej z wersji próbnych usługi Office 365 zawierających usługę Yammer (takich jak wersja próbna usługi Office 365 E3 lub wersja próbna usługi Office 365 E5. Utworzenie dzierżawy usługi Office 365 spowoduje automatyczne utworzenie nowej sieci Yammer w domenie *.onmicrosoft.com w dzierżawie. Gdy okres bezpłatnego korzystania z wersji próbnej usługi zacznie zbliżać się ku końcowi, będzie można wykupić pełną wersję usługi Yammer Enterprise, aby zachować aktywowaną sieć, albo zezwolić na wygaśnięcie wersji próbnej. W przypadku wygaśnięcia wersji próbnej sieć zostanie objęta procesami obsługi danych usługi Office 365 i zostanie usunięta. Aby uzyskać więcej informacji: Co się dzieje po wygaśnięciu wersji próbnej?

Należy pamiętać, że za jednym razem weryfikacja domeny może odbywać się tylko dla jednego dzierżawcy. Aby po upływie okresu testowego zachować ustawienia aktywowanej usługi Yammer Enterprise, należy uaktualnić konto próbne, wykupując plan usługi Office 365 w celu zachowania wszystkich funkcji wersji próbnej usługi Office 365, w tym usługi Yammer Enterprise, bądź wykupując usługę Yammer Enterprise jako produkt autonomiczny.

Jeśli zdecydujesz się przenieść domenę do nowej dzierżawy, w tej dzierżawie zostanie utworzona nowa sieć i zmigrowane domeny będą w niej automatycznie synchronizowane.

Proces aktywacji

Moja firma ma już podstawowe sieci Yammer. Co się dzieje te dane i zawartości podczas uruchamiania przy użyciu usługi Yammer Enterprise?

Wszystkie dane, użytkownicy i cała zawartość zostaną zachowane podczas uaktualniania sieci Yammer Basic. Aby uaktualnić sieć, zweryfikuj tę samą domenę, która jest skojarzona z siecią Yammer Basic w dzierżawie usługi Office 365, i wybierz ją podczas aktywacji usługi Yammer.

Jestem klientem usługi Office 365 i domena mojej firmy jest już powiązana z moim kontem. Czy muszę ponownie wykonywać te czynności?

Czynności tych nie trzeba wykonywać ponownie, jeśli domena została już zweryfikowana na potrzeby korzystania z innej usługi oferowanej w ramach usługi Office 365 oraz do domeny przypisano już co najmniej jednego administratora globalnego. Można przejść prosto do etapu Aktywuj usługę Yammer i kontynuować proces. Pamiętaj, że jeśli organizacja korzysta również z witryn usługi SharePoint Online, nie można aktywować usługi Yammer Enterprise, używając tej samej domeny. Upewnij się, że domena www.contoso.com została zweryfikowana do użytku z witrynami usługi SharePoint, a domena contoso.com do użytku z usługą Yammer Enterprise.

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie „wyjątek usługi sieci Web”, gdy próbuję aktywować usługę Yammer?

Jeśli ten błąd wystąpił podczas próby aktywacji usługi Yammer, być może domena jest już używana na potrzeby publicznej witryny sieci Web usługi SharePoint. Aby to zmienić, przejdź na stronę Zarządzanie domenami > Zarządzaj systemem DNS, aby sprawdzić, które usługi zostały wybrane dla Twojej domeny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie usług dla swojej domeny w usłudze Office 365.

Porada: Domeny używane na potrzeby publicznych witryn sieci Web usługi SharePoint powinny mieć format www.contoso.com, w przeciwnym razie Twoja witryna sieci Web usługi SharePoint może nie działać prawidłowo i powodować konflikty przy próbie aktywacji usługi Yammer w domenie contoso.com.

Dostaję informację, że weryfikacja domeny może potrwać do 72 godzin. Czy muszę aż tak długo czekać?

Czas oczekiwania zależy od wybranego rejestratora oraz od okresu potrzebnego na aktualizację serwerów DNS.

Jeśli proces weryfikacji przeciąga się, zachęcamy, aby co pewien czas sprawdzać w portalu administracyjnym usługi Office 365, czy adresy serwerów DNS zostały zaktualizowane. Dopiero po ich aktualizacji weryfikacja będzie kontynuowana. Ta sytuacja nie dotyczy wyłącznie aktywacji usługi Yammer. Ten proces odbywa się za każdym razem, gdy trzeba zweryfikować domenę.

Usługa Yammer Enterprise została aktywowana dla nieprawidłowej domeny. Co zrobić, aby uaktualnić prawidłową sieć?

W przypadku aktywacji nieprawidłowej domeny dla sieci usługi Yammer i konieczności aktywacji innej Skontaktuj się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

W mojej organizacji pracują osoby, które są już użytkownikami usługi Office 365. Czy uzyskają automatyczny dostęp do usługi Yammer Enterprise?

Użytkownicy w usłudze Office 365 mają licencję na korzystanie z usługi Yammer Enterprise, ale nie są automatycznie dodawani do sieci Yammer. Najprostszym sposobem upewnienia się, że użytkownicy usługi Office 365 korzystają również z usługi Yammer, jest dodanie ich za pomocą narzędzi administracyjnych usługi Yammer. Możesz również dodać usługę Yammer jako link na pasku nawigacyjnym usługi Office 365 Twojej organizacji, aby użytkownicy mogli przejść bezpośrednio do sieci. W przeciwnym razie użytkownicy korzystający z tej samej domeny firmowej co sieć Yammer mogą dołączyć do niej, tworząc konto Yammer w witrynie www.yammer.com. Jeśli użytkownicy usługi Office 365 przypisani są do różnych domen lub poddomen, rozważ kontakt z pomocą techniczną i dodanie tych domen do aktywowanej sieci macierzystej.

Moja firma ma wiele domen i chcę aktywować usługę Yammer Enterprise dla nich wszystkich. Jak mogę to zrobić?

Usługa Office 365 obsługuje jedną aktywowaną sieć Yammer Enterprise w ramach jednego konta. Jeśli Twoja organizacja ma wiele domen, zacznij od aktywacji sieci macierzystej z domeną, do której przypisana jest większość użytkowników. Następnie skontaktuj się z pomocą techniczną, aby dołączyć do sieci macierzystej kolejne domeny. Dodatkowe domeny należy zweryfikować w usłudze Office 365.

Jak mogę uniemożliwić użytkownikom uzyskiwanie dostępu do sieci Yammer mojej organizacji?

Zwykle nie zalecamy blokowania użytkownikom możliwości przyłączenia się do sieci. Twoja organizacja będzie mogła czerpać korzyści z pełnego potencjału usługi Yammer przez usprawnianie budowania sieci Yammer, co wiąże się z zaangażowaniem wszystkich pracowników firmy. Jednak w przypadkach, w których zablokowanie użytkowników jest konieczne, administratorzy usługi Yammer mają taką możliwość za pośrednictwem logowania jednokrotnego (SSO) lub narzędzia Blokowanie użytkowników usługi Yammer.

Opcja 1: Usuwanie licencji usługi Yammer w usłudze Office 365

Aby dowiedzieć się, jak usunąć licencje usługi Yammer zobacz Zarządzanie usługi Yammer licencje użytkowników w usłudze Office 365.

Opcja 2. Blokowanie użytkowników w usłudze Yammer

Ręcznie wpisz pojedyncze adresy e-mail w narzędziu administratorów usługi Yammer „Blokowanie użytkowników”, aby zablokować tym użytkownikom dostęp do Twojej sieci Yammer. Użytkownicy, których adresy e-mail zostaną zablokowane, nie będą mogli dołączyć do Twojej sieci Yammer, dopóki Ty lub inny administrator ich nie odblokujecie. Tę opcję mogą wprowadzić zweryfikowani administratorzy lub administratorzy sieci usługi Yammer.

Uwaga: Ta funkcja nie obsługuje funkcji aktualizacji zbiorczej.

Współpraca z administratorami

Jak wyznaczyć zatwierdzonego administratora usługi Yammer?

Obecnie czynności administracyjne usług Office 365 i Yammer wykonuje się oddzielnie. Uprawnienia administracyjne usługi Yammer można nadać na dwa sposoby:

 1. Osoba, która jest administratorem globalnym usługi Office 365 i została przypisana do odpowiedniej domeny contoso.com, automatycznie stanie się zatwierdzonym administratorem usługi Yammer. Czynność tę można wykonać w czasie aktywacji usługi lub później. Jedynym sposobem na odebranie administratorowi globalnemu uprawnień zatwierdzonego administratora usługi Yammer jest zmiana jego statusu administratora globalnego usługi Office 365 na inny. Zmiana statusu administratora w usłudze Yammer jest niemożliwa.

 2. Można też nadać wybranej osobie uprawnienia administratora sieci lub zatwierdzonego administratora usługi Yammer, nie dając jej uprawnień administratora globalnego usługi Office 365. Status administratora takiej osoby jest w pełni kontrolowany z poziomu usługi Yammer i ma ona dostęp wyłącznie do funkcji administracyjnych usługi Yammer.

Jak mogę zmienić rolę administratora usługi Yammer?

Aby zmienić rolę administratora, przejdź do strony administratorów usługi Yammer i wybierz użytkownika, którego rolę chcesz zmienić. Uwaga: administratorzy nie mogą edytować własnych ról.

 • Jeśli dany administrator jest administratorem globalnym usługi Office 365, możesz kliknąć pozycję Zmień status administratorów usługi Office 365. Spowoduje to przejście do Centrum administracyjnego usługi Office 365, gdzie możesz przypisać temu administratorowi globalnemu usługi Office 365 inną rolę. Następnie taki użytkownik zostanie usunięty jako zatwierdzony administrator w usłudze Yammer.

 • Jeśli administratorowi przypisano uprawnienia administratora sieci lub zatwierdzonego bezpośrednio w usłudze Yammer, można zmienić jego rolę w Centrum administracyjnym usługi Yammer.

Czy wszyscy administratorzy globalni usługi Office 365 wyznaczeni z mojego konta automatycznie stają się zatwierdzonymi administratorami usługi Yammer?

Tak. Po aktywacji sieci Yammer Enterprise wszyscy administratorzy globalni usługi Office 365 przypisani do wybranej domeny firmowej automatycznie stają się zatwierdzonymi administratorami usługi Yammer. Później, gdy użytkownik usługi Office 365 zostanie wyznaczony na administratora globalnego, stanie się on także zatwierdzonym administratorem usługi Yammer. Uwaga: aby uzyskać dostęp do Centrum administracyjnego usługi Yammer, nowo wyznaczeni administratorzy globalni muszą utworzyć konto (i zalogować się) w usłudze Yammer.

Czy mogę nadawać uprawnienia zatwierdzonego administratora usługi Yammer za pomocą portalu administracyjnego usługi Office 365 bez nadawania uprawnień administratora usługi Office 365?

Nie. Aby przyznać użytkownikowi uprawnienia zatwierdzonego administratora usługi Yammer za pośrednictwem usługi Office 365, trzeba nadać mu uprawnienia administratora globalnego usługi Office 365.

Aby nadać użytkownikowi wyłącznie uprawnienia zatwierdzonego administratora usługi Yammer, trzeba nadać je z poziomu usługi Yammer. Nadanie uprawnień zatwierdzonego administratora bezpośrednio w usłudze Yammer nie powoduje nadania uprawnień administratora globalnego usługi Office 365.

Jestem administratorem globalnym usługi Office 365, a po zalogowaniu się do usługi Yammer, nie ma żadnych narzędzi administratora. Dlaczego?

Aby dowiedzieć się, dlaczego administrator nie otrzymuje wiadomości e-mail od usługi Yammer, zapoznaj się z poniższymi opcjami rozwiązania tego problemu:

 1. Czy administrator utworzył konto usługi Yammer?

  Zautomatyzowany proces usługi Office 365 synchronizuje administratorów globalnych jako zatwierdzonych administratorów usługi Yammer, ale użytkownik nadal musi utworzyć konto w usłudze Yammer, aby otrzymać wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

 2. Czy domena administratora jest prawidłowa?

  Adres e-mail użytkownika musi być w tej samej domenie firmowej, która posłużyła do aktywacji usługi Yammer. Jeśli administrator zostanie utworzony w domenie klient.pl, lecz sieć Yammer zostanie aktywowana w domenie klient.com, nie zostanie on zsynchronizowany jako zatwierdzony administrator usługi Yammer. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących edytowania domeny administratora, zobacz Wyznaczanie administratorów globalnych.

 3. Czy administrator korzysta z ogólnego adresu e-mail?

  Administrator nie może mieć ogólnego adresu e-mail i musi to być rzeczywisty użytkownik. Oznacza to, że adres e-mail administratora globalnego nie może zawierać następujących wyrazów:

  • admin, noreply, help, support, workfeed, feedback, yammer, api, abuse, postmaster, hostmaster, root, new, create, index, show, destroy, delete oraz update

 4. Czy w Twojej firmie dodano domenę Yammer.com do listy bezpiecznych adresatów?

  Usługa pocztowa może blokować wiadomości e-mail z domeny Yammer. Upewnij się, że domena Yammer.com znajduje się na liście bezpiecznych adresatów w Twojej firmie, a wiadomości e-mail mogą być odbierane bez przeszkód.

Zobacz też

Przewodnik po aktywacji usługi Yammer

Konfigurowanie sieci usługi Yammer

Zawartość usługi Yammer

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×