Często zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące przepływu pracy Zatwierdzanie grupy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja opisana w tym temacie Pomocy jest dostępna tylko w następujących wersjach programów Office SharePoint Server 2007 i Microsoft Office Enterprise 2007 są zainstalowane: chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), japoński lub koreański.

Grupa zatwierdzania można używać w połączeniu z innymi przepływy pracy?

Microsoft Office SharePoint Server 2007 zawiera rozwiązania obsługujące wiele możliwych przepływów pracy w organizacji, jak i zatwierdzanie grupy. Aby uzyskać więcej informacji na obsługiwanych przepływy pracy zobacz Pomoc dla każdego z tych. Jednak Zatwierdzanie grupy nie mogą mieć tej samej bibliotece dokumentów innych rozwiązań przepływu pracy ponieważ korzysta ona z biblioteki dokumentów wyłącznie. Innej bibliotece dokumentów musi być utworzony w witrynie zespołu, aby użyć innych rozwiązań przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc dla przepływów pracy.

Innymi słowy nawet jeśli chcesz dodać inne przepływy pracy na stronie Dostosowywanie Moje zatwierdzanie, która jest określoną stronę Zatwierdzanie grupy, dodane przepływy pracy nie będą działać poprawnie.

Zarówno w grupie funkcje zbioru witryn, jak i w grupie funkcje witryny mają przycisku, który uaktywnia Zatwierdzanie grupy. Czym różnią się dwa przyciski?

Aby upewnić się, czy zatwierdzanie grupy działa poprawnie, musi uaktywnić funkcję zatwierdzania grupy na pierwszej stronie funkcje zbioru witryn, a następnie na stronie funkcje witryny.

Jeśli rozwiązanie jest aktywna najpierw na stronie funkcje witryny, zatwierdzanie grupa nie będzie działać prawidłowo. Aby zdezaktywować Zatwierdzanie grupy, wykonaj sekwencji Wstecz.

Uwaga: Grupa zatwierdzania można aktywować tylko w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn.

Czy mogę zmienić konfigurację ekranu Zatwierdzanie grupy? Można również utworzyć i dodać nowy widok? Czy mogę dodawać Web Part grupy zatwierdzania?

Zmiana lub usunięcie istniejącego widoku może spowodować grupy zatwierdzania niepoprawnie. Jeśli problem wystąpi po zmodyfikowaniu widoku, Dezaktywuj Zatwierdzanie grupy i aktywować Zatwierdzanie grupy ponownie, aby rozwiązać ten problem. Składniki Web Part do zatwierdzenia grupy takich jak składniki Web Part Moje zatwierdzanie biblioteki dokumentów i listy raportu dziennika identyfikator dokumentu są dostępne, ale ponieważ niektóre z nich wymagają wyższą uprawnienia dostępu, przeprowadź test strony z różnymi poziomami uprawnień przed opublikowaniem witryny sieci web.

Uwaga: Unikaj edycji widoków za pomocą funkcji programu SharePoint Designer lub Edytuj stronę.

Czy można dodać nową kolumnę, na ekranie?

Dodając nową kolumnę, aby wyświetlić na widoków domyślnych — okno dialogowe Foldery osobiste, do zatwierdzenia, proponowany przeze mnie, odrzucone dla mnie i zatwierdzone przeze mnie — nie jest dozwolony, można utworzyć i dodać nową kolumnę do widoku administratora.

Można w folderze kolumn na stronie Dostosowywanie moje zatwierdzenie umożliwia utworzenie nowej kolumny, a następnie dodanie go do widoku administratora w folderze Widoki.

Sygnaturę gwarantuje tożsamość przesyłające i osoba podpisująca?

Istnieje możliwość sfałszować obraz stempla. W związku z tym czy limit zagwarantowanie tożsamości osoby podpisującej rzeczywiste. Kliknij żądany stempel wyświetlany na ekranie i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Podpis informacji. W oknie dialogowym Informacje o podpisu kliknij Widok, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat certyfikatu użytego podczas został podpisany. Certyfikat jest wiarygodny więcej niż obraz znacznikiem, jednak jest jeszcze limit zagwarantowanie tożsamości osoby podpisującej rzeczywiste według niezawodności publikowania firmy lub udostępnianie zasad certyfikatu. W związku z tym administrator musi tworzyć system zaufanego certyfikatu przedsiębiorstwa. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc dla certyfikatu w Pomocy systemu Windows Server.

Uwaga: Zatwierdzanie grupy monitoruje procesu przepływu pracy i weryfikuje użytkowników na podstawie informacji z konta użytkowników. Użytkownik bez odpowiednimi uprawnieniami i konto nie mogą uczestniczyć w proces zatwierdzania.

Rozumiem, że zatwierdzanie grupy jest oparte na bibliotece dokumentów z programu Microsoft Office SharePoint Server. Czy wymaga dowolnego szczególnej uwagi w administracji?

Wartość Tak oznacza, grupy zatwierdzania jest oparty na biblioteki dokumentów z programu Microsoft Office SharePoint Server. Co biblioteka dokumentów ma stronie nazwę biblioteki dokumentów Dostosuj służący do zarządzania ustawieniami istotne. Jak inne biblioteki dokumentów Grupa zatwierdzania używa Dostosowywanie strony Moje zatwierdzanie dostosowywania funkcji. Aby uzyskać dostęp do dostosowywania strony Moje zatwierdzanie, kliknij pozycję Moje zatwierdzanie, Ustawienia, a następnie Moje ustawienia zatwierdzania na stronie Ustawienia witryny.

Modyfikowanie ustawień domyślnych kilka możliwości dostosowywania ustawień może wpłynąć na operacje zatwierdzenia grupy. Przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane biblioteki dokumentów: Moje zatwierdzanie stron, klikając pozycję Ustawienia zaawansowane w obszarze Ustawienia ogólne, a następnie upewnij się, że następujące ustawienia zachować do następujących ustawień domyślnych.

  • Zezwalaj na zarządzanie typami zawartości?      Ustawienie tylko Tak temu wielu szablonów może być zarejestrowana i używane w grupie zatwierdzania. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Tak.

  • Otwieranie dokumentów obsługiwanych w przeglądarce      Zaznacz pole wyboru Otwórz w aplikacji klienckiej, aby umożliwić programu Microsoft Office Word lub Microsoft Office Excel otworzyć dokument.

Witryny grupy zatwierdzania można przywrócić do witryny Microsoft Office SharePoint Server po kopii zapasowej?

Tak, należy utworzyć kopię zapasową i Przywróć witrynę grupy zatwierdzenia przez aplikację sieci web. Kopia zapasowa i przywracanie wszystkich witryn, które ustawiono do aplikacji.

Czy można ustawić źródła danych RSS do zatwierdzenia grupy?

Zatwierdzanie grupy miejsce źródła danych RSS, który jest jednym z podstawowych funkcji składnika biblioteki dokumentów pakietu Microsoft Office SharePoint Server. Użytkownicy mogą subskrybować go za pomocą czytnika danych RSS, aby wyświetlić listę dokumentu. Nie można jednak kategoryzowania dokumentów, przez stan procesu zatwierdzania w czytnika danych RSS. Możesz można wyświetlić właściwości dokumentu, ale nie można otworzyć, zatwierdzanie lub odrzucanie dokumentów z listą podanych RSS.

Jak zatwierdzanie grupy odzwierciedlały zmiany organizacji, takich jak reorganizacji i pracowników, którzy są na tymczasowe urlop lub pozostałej firmy?

Jeśli organizacja ma zostały rozpuszczone i usunięte, plików przechowywanych w folderze usunięte organizacji zostaną przeniesione i przechowywane w folderze organizacji nadrzędnej. Po zmianie nazwy organizacji archiwum automatycznie odzwierciedla zmiany, co eliminuje trzeba ręcznie sterować.

Z drugiej strony wszelkie zmiany występujące podczas procesu zatwierdzania wymagają administratora ręcznie sterować odpowiednio. Na przykład jeśli dokument został przesłany do zatwierdzenia, ale odrzucenia przesyłające dział firmy, ten dokument znajduje się w folderze Undetermined w archiwum. To, że numer dokumentu, która jest przypisywana zaraz po przesłaniu dokumentu, jest używane do określania folderu, w którym ma być zapisany dokument. Po drugim osoba zatwierdzająca zostanie usunięty z schemat organizacyjny przed zatwierdza byłego osobę zatwierdzającą, powiadomienie o anulowanie procesu zatwierdzania pocztą e-mail do osób zatwierdzających byłego oraz proces zatwierdzania zostało anulowane. Jednak jeśli ostatnie osoba zatwierdzająca zostanie usunięty z schemat organizacyjny po zatwierdzeniu byłego osobę zatwierdzającą, nie powoduje anulowanie procesu zatwierdzania, ale przesyłające nie jest powiadamiany w ten sposób zarządzania osobnych jest potrzebna. Następnie dokument pozostaje w proponowany przeze mnie folderu, w przypadku przesyłające i w zatwierdzone przeze mnie folderu w przypadku byłego osoba zatwierdzająca. Po zaznaczeniu pozostawały dokumentu i kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyświetl właściwości wystąpi błąd. W tym celu przesyłające lub administratora sprawdzić i anulować proces zatwierdzania, zgodnie z potrzebami i prześlij go ponownie do zatwierdzenia.

Po kliknięciu użytkowników i organizacje strony w obszarze grupy zatwierdzenia, komunikat o błędzie, schemat organizacyjny jest niezgodny, zostanie wyświetlony. Jaka jest przyczyna i rozdzielczość ten problem?

Jest to spowodowane usunąć grupy w trakcie procesu zatwierdzania grupy za pomocą strona osoby i grupy pakietu Microsoft Office SharePoint Server. Kliknij następujący komunikat o błędzie wyświetlany. Na stronie, który został przeniesiony kliknij przycisk akcjiRozwiązywanie niespójności drzewa organizacji. Usuwanie organizacji z schemat organizacyjny, która została usunięta z programu Microsoft Office SharePoint Server. Aby użyć usuniętej grupy w grupie zatwierdzania, należy zarejestrować go ponownie w grupie zatwierdzania schematu organizacyjnego. Był stale względem exisitng organizacji wykresu i dział struktura folderów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie schematu organizacyjnego.

Został utworzony grupy dystrybucyjnej na serwerze Microsoft Exchange, podczas tworzenia grupach ról (lub role Zatwierdzanie). Co zrobić, jeśli usunięto grupy ról lub zmienić jej członków? Zmiany te są automatycznie odzwierciedlane w grupie dystrybucyjnej?

Tak, zostaną. Usuwanie grupy ról spowoduje również usunięcie jego grupy dystrybucyjnej. Zmienianie nazwy grupy ról powoduje usunięcie istniejącej grupy dystrybucyjnej i tworzy grupę dystrybucyjną pod nową nazwą. I wszelkie zmiany do członków grupy ról są natychmiast odzwierciedlane w grupę dystrybucyjną, pod warunkiem, że administrator programu Microsoft Office SharePoint Server również uprawnienia administratora serwera Exchange.

Czy mogę usunąć szablonu zarejestrowanych w grupie zatwierdzania?

Tak, możesz to zrobić, dopóki serwer sieci Web nie ma żadnych dokumentów utworzone za pomocą tego szablonu, podczas próby usunięcia go. Wszystkie dokumenty utworzone za pomocą konieczności szablon zostanie usunięta z pojemnika odtwarzanie serwera sieci Web, a także z archiwum grupy zatwierdzania. Zaleca się, że szablony jest ukryta przed użytkownikiem zamiast usunięte.

Gdy inspekcja zarchiwizowane dokumentów, należy bez brakujących numerów w archiwum dokumentów. Czy istnieje jakiś sposób można sprawdzić, co numer dokumentu?

Zatwierdzanie grupy zawiera raport dziennika dokumentu, z wyjątkiem archiwum dokumentów. Raport dziennika identyfikator dokumentu jest przydatne narzędzie do zarządzania i inspekcji dokumentów przez liczbę, wymieniający wszystkie dokumenty numerowanej przez dział i wyświetlania dziennika podsumowane zatwierdzenia rekord dla każdego dokumentu.

Aby wyświetlić raport, kliknij Raport dziennika Identyfikatora dokumentu w obszarze Administracja Zatwierdzanie grupy na stronie Ustawienia witryny. Raport zawiera listę dowolnej organizacji, która jest zarejestrowana ze schematem organizacyjnym i ma dowolny dokument, który został przesłany. Kliknij znak + obok pozycji organizacji zawiera listę wszystkich dokumentów według numeru wystawionego dokumentu. Kliknij znak + obok pozycji dokument, który ma być wyświetla rekord dokumentu. Liczby w nawiasach () określa liczbę wystąpień dokumentu według stanu, a może być w związku z tym większa niż liczba rzeczywista dokumentów.

Można także wyświetlić raport dziennika w innym formacie, stosownie do potrzeb. Kliknij menu Akcje na pasku zadań na stronie Raportu dziennika identyfikator dokumentu, a następnie kliknij pozycję Edytuj w arkuszu danych lub Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego, aby przekonwertować raport format arkusza kalkulacyjnego lub arkusza danych. Sterowanie przekonwertowane dane, stosownie do potrzeb. Należy zauważyć, że usuwanie i modyfikowanie danych unieważnia raportu dziennika dokumentu.

Jak skonfigurować powiadomienia pocztą e-mail?

Zatwierdzanie grupy jest rozwiązaniem elektronicznej zatwierdzanie utworzoną przez firmę Microsoft i oparte na technologii Microsoft Office SharePoint Server, która umożliwia także funkcję powiadomień za pomocą łączenia z systemu poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania powiadomień pocztą e-mail zobacz Pomoc programu Microsoft Office SharePoint Server.

Po skonfigurowaniu powiadomień pocztą e-mail, osoby przesyłające lub osoby zatwierdzające są automatycznie powiadamiani żądań do zatwierdzenia lub stan zatwierdzenia i odbierać wiadomości e-mail podsumowanie po ukończeniu procesu zatwierdzania. Jeśli korzystasz z programu Exchange Server, wygodnie umożliwia tworzenie i zarządzanie grupą dystrybucyjną dla ról zatwierdzanie Zatwierdzanie grupy. Aby uzyskać więcej informacji kliknij przycisk Utwórz role zatwierdzenia.

Jak można zmienić Zatwierdzanie grupy wyrównać proces zatwierdzania firmy?

Zatwierdzanie grupy umożliwia zmianę lub dostosowanie procesu przepływu pracy. Czy można znaleźć w zawartością Starter Kit dla pakietu Office 2007, które można znaleźć w Centrum pobierania Microsoft

Do czego jest potrzebny do obsługi plików lub folderów, ręcznie. Jak można to zrobić?

Należy użyć poleceń Wytnij i Wklej zamiast kopiowania i wklejania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×