Często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zachowanie poufności i integralności danych jest jednym z priorytetów najwyższe Yammer. Yammer przechowuje głębokości kultury bezpieczeństwa i wykorzystuje metody iteracyjne w projektowaniu i poprawy procedur bezpieczeństwa i kontrolki. Firma Microsoft stale analizowanie skuteczność nasze zasady zabezpieczeń, aby upewnić się, że zapewniają możemy optymalnej ochrony dla klientów. Można znaleźć kontakt Yammer najnowszą Omówienie zabezpieczeń oraz zabezpieczenia. Więcej informacji można znaleźć w usłudze Yammer Zasady zabezpieczeń informacji.

Ten artykuł jest częścią Przewodnika administratora usługi Yammer

Konfigurowanie sieci usługi Yammer

Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer

Monitorowanie danych usługi Yammer

Dodatkowe funkcje usługi Yammer

Często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa usługi Yammer    

Lista kontrolna gotowości technicznej usługi Yammer

Ważne : 

  • Logowanie jednokrotne usługi Yammer i funkcja Yammer DSync są wycofywane i przestaną działać po 1 grudnia 2016. Po 1 kwietnia 2016 nie będzie można ustanawiać nowych konfiguracji przy użyciu logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync.

  • Aby uzyskać więcej informacji o wycofywaniu i sposobie przejścia z logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji Yammer DSync, zobacz Planowanie na wypadek wycofania logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync.

Sekcja 1 — Bezpieczeństwo

P: Kto może uzyskiwać dostęp do sieci w usłudze Yammer?

O: uzyskiwać dostęp tylko użytkownicy z prawidłowym i zweryfikowanym firmowym adresem e-mail mogą dołączyć do sieci Yammer. Yammer ma funkcji tworzenia sieciami zewnętrznymi bezpieczne współpraca z stronom trzecim.

P: Gdzie są hostowane dane?

O: w dniu 16 maj 2015 r. Yammer danych jest obsługiwana w centrach danych firmy Microsoft zarządzane. Zobacz infrastruktury chmury firmy Microsoft i przegląd operacji , aby uzyskać informacje o zabezpieczenia, prywatność i zgodność.

P: Jakie zasady ochrony prywatności obowiązują w usłudze Yammer? Jak są traktowane dane użytkowników?

O: nasze zasady ochrony prywatności są publicznie dostępne i tutaj jako część: Microsoft Online Services zasady zachowania poufności informacji.

P: Czy zasady dotyczące zabezpieczeń są udostępniane?

O: ogólne informacje o zabezpieczeniach Yammer można znaleźć tutaj: Yammer zasad zabezpieczeń. Usługi Yammer znajduje się w Centrum zaufania usługi Office 365.

P: Kto może uzyskać dostęp do danych?

O: tylko pracowników, którzy mają normalne firm musi uzyskać dostęp do danych klienta, a dostęp jest na podstawie approval‐only. Dostęp jest zalogowany i regularnie inspekcji.

P: czy na dane są szyfrowane?

O: wszystkie dane w drodze do i wylogowywanie się z środowisku produkcyjnym są szyfrowane przez cały czas. Komunikowanie się z Yammer jest za pomocą protokołu HTTPS (TLS obsługiwane 1.2) bez względu na użytkownika końcowego (sieci web, aplikacji klasycznej aplikacji dla urządzeń przenośnych, interfejs API). Oprócz są szyfrowane podczas przesyłania, usługi Yammer, dane są szyfrowane spoczynku przy użyciu klucza szyfrowania bitowego AES-256.

P: Jaka jest architektura oprogramowania Yammer?

O: architektura oprogramowania yammer poruszania się zgodnie z potrzebami programu Enterprise społecznościowych sieci (Hiszpański). Hiszpański zostanie przeprowadzone pomyślnie tylko wtedy, gdy użytkownicy przyjmuje i współpracować z platformy. Jako takie Yammer jest zaprojektowane pod i opracowanych w sposób do pomocy technicznej i zaangażowania, umożliwiając szybkie iteracji technologii wdrażania.

Yammer jest zbiorem swobodna składniki, w połączeniu z interfejsów API. Te są tworzone i wydaniach, niezależnie od siebie za pomocą różnych różne kody najlepsze w klasie i technologii. Yammer to publicznej chmurki, władz akredytacji bezpieczeństwa, multitenant architektura tylko. Firma Microsoft korzysta z danymi, szybko Iterowanie podejście do tworzenia do pomiaru powodzenia platformy przy użyciu klucza metryki zaangażowania użytkowników końcowych i wdrażania.

P: Do kogo należą dane publikowane w sieci Yammer?

O: dane publikowane w sieci bezpłatne Yammer jest własnością osób opublikowanie tych danych. Ci użytkownicy są kontrolerów danych ze względu na zawartość. W obszarze Yammer Enterprise firmy staje się administrator danych, i przenosi własności wszystkich danych firmy. Yammer procesor danych i Brak uprawnień do zawartości ani odpowiedzialność za dane publikowane w sieci Yammer.

P: Czy przestrzegacie ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej w kraju klienta?

O: odpowiada Administrator danych są zgodne z przepisami ochrony danych, które ich dotyczą. Yammer ma kontrolek w celu ułatwienia kontrolerów danych (osoby i firmy) przestrzegania przepisów dotyczących ich ochrony danych.

P: Czy można odwiedzić Wasze ośrodki, aby przeprowadzić ich inspekcję?

O: Yammer nie zezwala na klientów przeprowadzić kontrole Wasze. Z ponad 200 000 klientów nie jest to możliwe, a także jest zagrożenie bezpieczeństwa usługi. Sposób otwarty i przejrzysty odpowiemy wszelkie pytania i zabezpieczeń.

P: Czy zatrudniacie inne firmy w celu przeprowadzania kontroli lub testów?

O: testy penetracyjne infrastruktury Yammer są wykonywane rocznych jako część Office 365.

P: Jak oddzielane są od siebie dane poszczególnych klientów?

O: Yammer jest PRAWDA model multitenant. Jako takie dane klientów są logicznie rozdzielone ściśle kontrolek w celu zapewnienia oddzielenia danych dzierżawy.

P: Czy klient może wymusić uwierzytelnianie wieloskładnikowe?

O: przy użyciu SAML 1.1 lub 2.0 — zgodne z dostawcy tożsamości.

P: jaka jest różnica między zabezpieczeń sieć społecznościową i Facebook?

O: sieci Yammer jest prywatna Twojej firmy. Tylko użytkownicy z prawidłowym i zweryfikowanym adres firmy mogą dołączyć do sieci Yammer. Yammer został utworzony jako sieć społecznościową z built‐in zabezpieczeń na poziomie każdej i wysoki stopień sterowania dostępne, a także integracja z systemami zabezpieczeń firmowych, takich jak usługi Active Directory i logowania jednokrotnego od podstaw w.

P: Czym różnią się zabezpieczenia usługi Yammer w wersji Basic od zabezpieczeń wersji Enterprise?

Podstawowe o: bezpieczeństwo jest identyczny. Yammer Enterprise powoduje więcej kontroli administracyjnej, a także możliwość integracji z innych systemów (np. usługi Active Directory, Active Directory Federation Services SharePoint, usług Salesforce).

Aby uzyskać szczegółowe informacje o funkcjach kontroli administracyjnej dostępnych w Yammer Enterprise, zobacz Funkcje integracji przedsiębiorstwa.

P: Czy podmiot zarządzający usługą Yammer może sprzedać dane użytkowników?

O: nie. Yammer min i nie sprzedawać jakiekolwiek dane klienta. Wszystkie dane należy do klienta (użytkownika lub firmy, zależy od używanej wersji Yammer ).

P: Czy klient może wyeksportować wszystkie swoje dane?

O: Yammer Enterprise umożliwia wszystkie wiadomości, notatek i przekazane pliki do wyeksportowania, wraz z ich metadanych. Eksportowanie danych może również zawierać dowolną zawartość, która została usunięta, jeśli skonfigurowano opcję Usuń wygładzone przechowywania danych.

P: Czy usługa Yammer podlega postanowieniom dotyczącym Centrum zaufania usługi Office 365?

O: tak jest. Zobacz Centrum zaufania usługi Office 365.

Sekcja 2 — Zarządzanie

P: Jakie funkcje kontroli administracyjnej, ułatwiające zarządzanie usługą Yammer, są dostępne?

O: Aby uzyskać szczegółowe informacje o funkcjach kontroli administracyjnej dostępnych w Yammer Enterprise zobacz Funkcje integracji przedsiębiorstwa.

P: Jak wygląda zarządzanie usługą Yammer na urządzeniach przenośnych?

O: Yammer jest dostępny dla wszystkich głównych platformy urządzeń przenośnych, w tym Windows Phone, iPhone, iPad i Android. Użytkownicy mogą zainstalować aplikację Yammer z ich odpowiednich sklep. Yammer oferuje sesji funkcje zarządzania tak, aby użytkownik lub administrator może zakończyć sesji Yammer na dowolnym urządzeniu, w razie potrzeby.

P: Na czym polega zarządzanie użytkownikami?

O: uzyskiwać dostęp tylko użytkownicy z prawidłowym i zweryfikowanym firmowym adresem e-mail mogą dołączyć do sieci Yammer.

W przypadku sieci bezpłatne Yammer użytkownicy mogą zapraszać jej współpracownicy sufiksem samego adresu e-mail na potrzeby współpracy. Użytkownicy mogą także zawiesić innym użytkownikom dostęp do sieci Yammer.

W Yammer Enterprise Administratorzy mogą obsługi administracyjnej i usuwać użytkowników w zbiorczych za pomocą pliku CSV, a także do synchronizacji z usługą Active Directory, aby automatycznie dodawać użytkowników, którzy nie są już Yammer i usuwanie użytkowników z Yammer, jeśli ich usługi Active Directory konto jest wyłączone lub usunięte.

W dokumencie Zbiorcza aktualizacja użytkowników znajdują się dodatkowe informacje o aktualizacjach zbiorczych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia AD Sync, zobacz Planowanie synchronizacji katalogów usługi Yammer .

P: Jakie atrybuty usługi Active Directory są przekazywane do usługi Yammer za pośrednictwem narzędzia AD Sync?

O: Podręcznik wdrożenia narzędzia AD Sync znajduje tutaj: Planowanie synchronizacji katalogów usługi Yammer.

P: Czy w przypadku posiadania wielu lasów usługi Active Directory można synchronizować dane z nich wszystkich?

O: tak. Narzędzie do synchronizacji może być skonfigurowany do używania wielu lasów usługi Active Directory lub domen jako źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie synchronizacji katalogów usługi Yammer .

P: Jak użytkownicy bez adresów e-mail mogą uzyskiwać dostęp do usługi Yammer?

O: Yammer współdziała z wielu dużych organizacjach, gdzie ważne jest, aby usłyszeć głos wszystkich pracowników, łącznie z tymi bez adresów e-mail. W tym przypadku Yammer może udzielić Ci użytkownicy programu access oparte na unikatowy identyfikator.

Sekcja 3 — Wdrożenie

P: Czy można uruchomić pilotażową lub próbną wersję usługi Yammer?

O: Yammer jest bezpłatna oferta, których należy używać do uruchamiania wszystkie próby. Ta opcja jest dostępna dla wszystkich osób zalogować się do przy ich firmowe konto e-mail na http://about.yammer.com. Przedsiębiorstwo społecznościowych sieci (Hiszpański) zostanie przeprowadzone pomyślnie tylko wtedy, gdy użytkownicy przyjmuje i współpracować z platformy. Twoja wersja próbna Hiszpański należy skoncentrować się na przypadków użycia, wdrażania i zaangażowania zamiast funkcji.

P: Czy w usłudze Yammer występują opóźnienia związane z przesyłaniem sygnału na odległość?

O: Yammer jest ograniczony do przedstawiania środowisko użytkowników pobudzanie wdrażania i zaangażowania platformy, ponieważ bardzo duże pracy została wykonana w celu zminimalizowania skutków opóźnienie. Zachęcamy użytkowników do wypróbowania Yammer oceny wydajności dla siebie za pomocą bezpłatnej usługi.

P: co się dzieje z treściami i użytkownikami po sieci Yammer jest uaktualniana z wersji bezpłatnej do Enterprise?

O: wszystkich typów zawartości nadal pozostanie na miejscu wszystkich użytkowników: sieć bezpłatne Yammer staje się sieci Yammer Enterprise, dlatego nie migracji. Funkcje dla użytkowników nie zmienia się. Ta osoba może się okazać nowych zasad nagłówka, logo i zastosowania gdy administrator umieszcza w miejscu.

P: Czym różni się wersja podstawowa usługi od wersji Enterprise?

O: Yammer jest dostępny jako usługi freemium przy użyciu większości funkcje dostępne bezpłatnie użytkownikom z prawidłowy adres e-mail z organizacji. Dostępne są następujące główne różnice:

  • Własności danych:    Jeśli jesteś użytkownikiem w wersji podstawowej organizacji w przedsiębiorstwie.

  • Integracji:    Ograniczony dostęp do interfejsu API w wersji podstawowej, pełny dostęp do wszystkich integracji (Yammer katalog aplikacji oraz interfejsy API) w wersji enterprise.

  • Administrator:    Użytkownikom zarządzanie ich zawartości w wersji podstawowej i profilu. W wersji enterprise dwa poziomy administrator może Zarządzanie użytkownikami, skonfigurować sieć, monitorowanie i eksportowanie zawartości oraz włączyć lub wyłączyć niektóre funkcje. Analizy, anonsy i scal domeny są dostępne.

  • Dostosowywania:    Brak w wersji podstawowej możliwości skonfigurowania nagłówka i logo i wybierz kolor w wersji enterprise.

  • Zgodności:    Brak w wersji podstawowej, Eksport danych, monitorowanie lub usunięcie przez administratora w wersji enterprise.

  • Pomoc techniczna:    Pomoc techniczna online w wersji podstawowej, Microsoft pomocy technicznej, Umowa dotycząca poziomu usług i dostęp do Yammer sieci klienta w wersji enterprise.

P: mojej firmy wiele domen SMTP poczty e-mail można scalić razem w jednej sieci Yammer?

O: tak. Domyślnie sufiksy e-mail SMTP mają własną sieć Yammer. To jest w celu zapewnienia, że dane pozostają w niektórych organizacji. Jednak wiele dużych organizacji ma wiele domen poczty e-mail SMTP i w wyniku wielu sieci Yammer. W obszarze Yammer Enterprise tych sieci Yammer mogą być scalane ze sobą, podczas logowania użytkownika, mogą wejść sieci pojedynczej Yammer ich współpracowników, niezależnie od tego, które firmy adres e-mail SMTP został użyty do logowania się.

P: Jakie typy plików można przekazywać do usługi Yammer?

O: Domyślnie istnieje bez ograniczeń związanych z typami plików, które można przekazywać. Administrator sieci Yammer mogą przejdź do pozycji Ustawienia > Administratora sieci > sekcjikonfiguracjiC, aby zmienić to ustawienie. Administratora sieci Yammer można ograniczyć przekazywania plików i umożliwić typy plików zdjęcia i wideo lub zezwalanie na żadne pliki do przekazania do usługi Yammer. W przypadku sieci, która umożliwia tylko zdjęcia i typów plików wideo możemy wprowadzać naszych starań aby wymusić to ograniczenie, zaznaczając pole wyboru rozszerzenie pliku oraz niektóre metadanych te pliki, ale gwarantuje, że użytkownicy nie mogą pomijać to ograniczenie

P: Dlaczego funkcje, kolory i układ graficzny bywają różne u różnych użytkowników tej samej sieci?

O: w ramach metodologii rozwoju Yammer, możemy A / B przetestować wszystkimi aspektami Yammer i uzyskania pierwszym miejscu, przy użyciu danych. Badania są wykonywane na podzbiór użytkowników we wszystkich sieciach, aby te zmiany nie występują na poziomie sieci, dopóki nie jest sprawdzany i uruchomione.

P: Jaką strategię rozwoju przewiduje się w przypadku usługi Yammer?

O: Yammer szybkie wydania i iteracyjne projektowanie metodologii oznacza, że zmiana stałej. Elementy obecnie opracowywane i ich stopień projektowania i testowania są dostępne również tutaj: Przewodnik po usłudze Office 365.

P: jakie są ograniczenia dotyczące usługi (liczba użytkowników, sieci, dokumentów, Magazyn, dostęp i tak dalej)?

O: Yammer służy jako władz akredytacji bezpieczeństwa multitenant środowiska ze skalą pamiętać. Limit tylko jest rozmiar pliku. Pojedynczy plik nie może być większy niż 5 GB Yammer Enterprise (100 MB Yammer Free.) Yammer obsługuje nieograniczoną użytkowników, pliki nieograniczoną nieograniczoną sieciami zewnętrznymi i typy nieograniczoną dokumentu.

Tematy pokrewne

Przewodnik administratora usługi Yammer
Centrum administracyjne usługi Yammer

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×