Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Office Delve

Oto odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące aplikacji Delve. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest aplikacja Office Delve?

Aby aplikacja Delve stanowiła przydatne środowisko pracy dla wszystkich osób w Twojej sieci, upewnij się, że Ty i Twoi współpracownicy przechowujecie i udostępniacie dokumenty w miejscach, w których aplikacja Delve może uzyskać do nich dostęp: w usłudze OneDrive dla Firm lub programie SharePoint w usłudze Office 365.

Aby udostępniać dokumenty, utwórz folder w usłudze OneDrive dla Firm i zaproś osoby, z którymi pracujesz.

Utwórz i udostępnij folder w usłudze OneDrive
 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona Uruchamianie aplikacji , a następnie wybierz pozycję OneDrive.

 2. Kliknij pozycję Nowy > Nowy folder.

  Wpisz nazwę folderu, na przykład Udostępnione dla moich współpracowników.

 3. Kliknij pozycję Zaproś osoby i wpisz nazwy lub adresy e-mail.

  Kliknij pozycję Utwórz.

 4. Kliknij folder, aby go otworzyć, a następnie przekaż istniejące dokumenty lub utwórz nowe dokumenty.

Po dodaniu dokumentów do tego folderu tylko Ty i zaproszone przez Ciebie osoby będą mogły wyświetlać te dokumenty w aplikacji Delve i wspólnie nad nimi pracować. Inne osoby nie będą ich widzieć.

Dowiedz się więcej:

Niektóre informacje w profilu, takie jak Twoje imię i nazwisko lub tytuł, mogą być zbierane z innych systemów utrzymywanych przez dział IT lub dział kadr. Aby zaktualizować te szczegóły, musisz skontaktować się odpowiednim działem lub z administratorem.

Dowiedz się więcej:

Nie. Tylko osoby, które już mają dostęp do wyświetlania Twoich dokumentów w usłudze OneDrive dla Firm lub programie SharePoint mogą je zobaczyć w aplikacji Delve.

Aplikacja Delve nigdy nie zmienia żadnych uprawnień. Tylko Ty widzisz swoje dokumenty prywatne. To, co Ty widzisz, różni się od tego, co widzą inne osoby.

Dowiedz się więcej:

 1. Na swojej stronie profilu w aplikacji Delve kliknij ikonę aparatu obok zdjęcia.

  Kliknij ikonę aparatu, aby zmienić swoje zdjęcie
 2. Kliknij pozycję Przekaż nowe zdjęcie.

 3. Wybierz plik, którego chcesz użyć, a następnie kliknij pozycję Otwórz, aby go przekazać.

 4. Jeśli chcesz zmienić pozycję zdjęcia, kliknij wewnątrz okręgu i przeciągnij wskaźnik. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj suwaka poniżej zdjęcia.

  Kliknij i przeciągnij w ramach okręgu, aby zmienić położenie, lub powiększ za pomocą suwaka poniżej zdjęcia.

 5. Aby zapisać, kliknij pozycję Ustaw jako zdjęcie profilu, a następnie pozycję Zamknij.

W aplikacji Delve na stronie profilu kliknij pozycję Zmień zdjęcie okładki w prawym górnym rogu, a następnie wybierz zdjęcie z listy.

Kliknij pozycję Zmień zdjęcie okładki

Obecnie nie możesz przekazywać tutaj własnego zdjęcia.

 1. W aplikacji Delve na stronie profilu kliknij pozycję Zaktualizuj profil.

 2. Kliknij link w obszarze Jak można zmienić ustawienia regionalne i językowe?

 3. Na stronie Edytowanie szczegółów kliknij wielokropek (...), a następnie wybierz pozycję Język i region.

 4. Ustaw swoje Preferencje językowe.

 5. Kliknij przycisk Zapisz wszystko i zamknij.

Dowiedz się więcej:

Nie możesz zmienić swojego hasła w aplikacji Delve. Aby zmienić hasło, musisz przejść do ustawień usługi Office 365.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia  Przycisk Ustawienia usługi Office 365 — wygląda jak koło zębate obok Twojej nazwy > Ustawienia usługi Office 365 > Hasło > Zmień hasło.

 2. Wpisz stare hasło, a następnie wpisz nowe hasło i potwierdź je.

 3. Kliknij pozycję Prześlij.

Niektórzy użytkownicy nie mogą zmieniać swojego hasła w usłudze Office 365, ponieważ ich konta są tworzone i utrzymywane przez organizację. Jeśli nie widzisz linku umożliwiającego zmianę hasła na stronie Hasło, nie możesz zmienić hasła do konta służbowego w usłudze Office 365.

Dowiedz się więcej:

Dokumenty nie są przechowywane w aplikacji Delve, więc nie można ich usuwać bezpośrednio z poziomu aplikacji Delve. Dokumenty są przechowywane w innych lokalizacjach w usłudze Office 365, na przykład w usłudze OneDrive dla Firm lub SharePoint. Tylko osoby, które mają już dostęp do dokumentu, widzą go w aplikacji Delve.

Aby usunąć dokument lub uniemożliwić wyświetlanie go w aplikacji Delve, użyj linku w lewym dolnym rogu karty zawartości, aby przejść do lokalizacji, w której jest przechowywany dokument.

Użyj linku w lewym dolnym rogu karty, aby przejść do lokalizacji

Tam:

 • Usuń dokument. Lub:

 • Aby uniemożliwić innym osobom wyświetlanie tego dokumentu w aplikacji Delve, zmień uprawnienia tak, aby dokument był dostępny tylko dla Ciebie.

 • Aby dokument nie był w ogóle widoczny w aplikacji Delve, przenieś go poza usługę Office 365, na przykład do folderu Dokumenty na swoim komputerze.

Jeśli jesteś administratorem i chcesz zapobiec wyświetlaniu określonych dokumentów w Delve, wykonaj czynności opisane w temacie Zarządzanie schematem wyszukiwania w usłudze SharePoint Online. Możesz nadal przechowywać dokumenty w usłudze Office 365, a inne osoby mogą nadal znaleźć je za pomocą funkcji wyszukiwania — po prostu nie będą one już widoczne w aplikacji Delve.

Aby dodać dokument do Ulubionych, kliknij ikonę w lewym dolnym rogu karty zawartości.

Dodaj do ulubionych, klikając tę ikonę w prawym dolnym rogu

Tylko Ty możesz zobaczyć, które dokumenty zostały dodane przez Ciebie do ulubionych.

Uwaga: Nie wszystkie typy dokumentów można obecnie dodawać do ulubionych. Jeśli nie widzisz na karcie odpowiedniej ikony, oznacza to, że nie można dodać tego typu dokumentu do ulubionych.

Obraz na karcie jest wyodrębniony z zawartości dokumentu i często stanowi wskazówkę dotyczącą zawartości dokumentu oraz ułatwia jego późniejsze odnajdowanie. Jeśli dokument zawiera kilka obrazów, aplikacja Delve spróbuje wybrać najlepszy z nich na podstawie takich parametrów, jak rozdzielczość i rozmiar.

Kształty w programie PowerPoint nie są wyodrębniane jako obrazy.

Jeśli dokument nie zawiera obrazów lub nie można wyświetlić obrazu, zostanie wyświetlony obraz domyślny, odpowiadający typowi pliku.

Obraz przedstawiający typ pliku

Aplikacja Delve pobiera tytuł z dokumentu na podstawie zestawu reguł. Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych wskazówek dotyczących tytułów i tego, czego można oczekiwać w przypadku poszczególnych typów dokumentów.

Tytuł dokumentu wyświetlany na karcie zawartości

W przypadku dokumentów programu Word aplikacja Delve decyduje, jakiego tytułu użyć na karcie, na postawie stylów użytych w dokumencie:

 1. Tekst, dla którego jest używany styl Tytuł.

 2. Tekst, dla którego jest używany styl Nagłówek 1.

 3. Tekst, dla którego jest używana duża czcionka. Nawet jeśli dokument zawiera styl Tytuł lub Nagłówek 1, jako tytuł może zostać wybrany tekst, dla którego jest używana czcionka większa niż w przypadku tych stylów.

 4. Jeśli w dokumencie nie zostanie znaleziony prawdopodobny tytuł, zostanie użyta właściwość Tytuł. Właściwość Tytuł jest równoważna tytułowi w programie SharePoint.

  Aby zmienić właściwość tytuł w Word dla sieci Web, kliknij kartę plik , a następnie kliknij pozycję informacje. Dodaj lub zmień tytuł.

  Zmienianie właściwości Title
 5. Jeśli właściwość Tytuł jest pusta, zamiast niej zostanie użyta nazwa pliku.

W przypadku dokumentów programu PowerPoint aplikacja Delve również wybiera tytuł na podstawie stylów — w tym przypadku w układach slajdów. Jeśli używasz jednego z domyślnych szablonów ze slajdem o układzie Tytuł, nie powinno być niespodzianek:

 1. Tytuł ze slajdu o układzie Tytuł.

  Porada: Nie należy więc używać slajdu o układzie Tytuł ze zwrotem „Dziękujemy” lub podobnym dla ostatniego slajdu. Może to spowodować odrzucenie tytułów z mniejszą czcionką ze slajdów znajdujących się wcześniej w prezentacji.

 2. Tytuł z pierwszego slajdu.

 3. Tekst, dla którego jest używana duża czcionka. Nawet jeśli prezentacja zawiera tytuł ze slajdu o układzie Tytuł lub styl Tytuł na pierwszym slajdzie, jako tytuł może zostać wybrany tekst, dla którego jest używana czcionka większa niż w przypadku tych stylów.

 4. Jeśli w dokumencie nie zostanie znaleziony prawdopodobny tytuł, zostanie użyta właściwość Tytuł. Właściwość Tytuł jest zwykle wstępnie wypełniona tekstem „Prezentacja programu PowerPoint”, chyba że zostanie ona zmodyfikowana po przekazaniu dokumentu do programu SharePoint.

 5. W przypadku nieustawienia właściwości Tytuł zostanie użyta nazwa pliku.

W przypadku dokumentów programu Excel aplikacja Delve użyje jako tytułu ustawionej w skoroszycie właściwości Tytuł.

W przypadku nieustawienia właściwości Tytuł zostanie użyta nazwa pliku.

Zobacz też: Wyświetlanie lub zmienianie właściwości dokumentu pakietu Office

 • Przeglądarka Chrome dla komputerów Mac: obecnie przycisk Czat Skype w profilach innych osób nie działa.

Zobacz też

Co to jest aplikacja Delve?

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×