Cyfrowe podpisywanie szablonu formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Cyfrowe podpisywanie szablonu formularza uwierzytelnia możesz jako Projektant szablonu formularza w taki sam sposób, podpis cyfrowy na formularzu uwierzytelnia użytkownik wypełnia formularz. Dodawanie podpisu cyfrowego do szablonu formularza umożliwia także szablonu formularza do działania na poziomie pełnego zaufania. Na przykład szablon formularza, który zawiera kod zarządzany, która korzysta z poziomu zabezpieczeń pełnego zaufania musi być zainstalowany na komputerze użytkownika albo podpisany cyfrowo przez projektanta szablon formularza, dzięki czemu mogą być używane.

Uwaga : When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

Aby dodać podpis cyfrowy do formularza lub szablonu formularza, wymagany jest certyfikat cyfrowy. Można uzyskać certyfikat cyfrowy za pośrednictwem komercyjnego urzędu certyfikacji lub od administratora zabezpieczeń wewnętrznych. Decyzję o zakupie certyfikatu cyfrowego zależy od tego, jak bardzo organizacji jest planowane wdrażanie szablonów formularzy.

Cyfrowe podpisanie tworzonego szablon formularza za pomocą zaufanego certyfikatu głównego urzędu certyfikacji daje gwarancję spójności i autentyczności szablonu. Ponadto dla szablonu można ustawić poziom zabezpieczeń Pełne zaufanie. W ten sposób formanty szablonu mają dostęp do plików i ustawień zapisanych na komputerze użytkownika lub w innej domenie, dzięki czemu w szablonie można zastosować znacznie bogatszy zbiór funkcji. Cyfrowe podpisanie szablonu daje również możliwość jego rozmieszczania i aktualizowania przez rozsyłanie jego nowych wersji zainteresowanym osobom pocztą email.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

  2. Kliknij opcję Zabezpieczenia i zaufanie, a następnie zaznacz pole wyboru Podpisz ten formularz szablonu.

  3. Kliknij przycisk Wybierz certyfikat.

  4. W oknie dialogowym Wybieranie certyfikatów kliknij certyfikat, przy użyciu którego chcesz cyfrowo podpisać szablon formularza.

    Uwaga : Jeśli certyfikat nie jest certyfikatem zaufanym na komputerze użytkownika, w programie InfoPath zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o zabezpieczeniach. Aby użytkownik mógł otworzyć formularz bazujący na tym szablonie, musi wskazać, że ufa wystawcy certyfikatu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×