Cyfrowe podpisywanie formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas wypełniania formularza można dodać podpis cyfrowy do części lub całego formularza.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Podpisywanie całego formularza

Zaloguj się jeden lub więcej sekcji formularza

Usuwanie podpisu cyfrowego z formularza

Przeglądanie podpisów cyfrowych w formularzu

Przed rozpoczęciem

Formularz może zostać podpisany cyfrowo jedynie wówczas, gdy został zaprojektowany tak, aby akceptował podpisy cyfrowe.

Ponadto na komputerze musi być zainstalowany certyfikat cyfrowy. Jeżeli nie posiadasz certyfikatu cyfrowego, skontaktuj się z administratorem systemu, urzędem certyfikacji (takim jak firma VeriSign, Inc.) lub zwróć się z prośbą o wydanie certyfikatu do domyślnego urzędu certyfikacji w swojej sieci.

Początek strony

Podpisywanie całego formularza

Po podpisaniu całego formularza podpis cyfrowy nie jest widoczny w zawartości formularza. Podpisany formularz nie może zostać zmieniony bez unieważnienia podpisu.

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Podpisy cyfrowe Button image , a następnie w oknie dialogowym Podpisy cyfrowe, kliknij przycisk Dodaj.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie danych do podpisania upewnij się, że jest zaznaczona opcja Caly_formularz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Jeżeli ta opcja jest niewidoczna, może to oznaczać, że projektant formularza wymaga od użytkownika podpisania części formularza zamiast całego formularza. W takim przypadku należy skorzystać z procedury podpisywania jednej lub więcej sekcji formularza, która znajduje się w dalszej części tego artykułu.

 3. W oknie dialogowym Podpis w polu Cel podpisywania tego dokumentu wpisz komentarz, który ma zostać zapisany razem z podpisem.

 4. U dołu okna dialogowego Podpis przejrzyj informacje o certyfikacie.

  Porada : Aby zastosować inny certyfikat, kliknij przycisk Zmień. W oknie dialogowym Wybieranie certyfikatu kliknij certyfikat, który ma zostać zastosowany jako Twój podpis cyfrowy, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij pozycję Zobacz dodatkowe informacje o podpisywanym dokumencie.

 6. W oknie dialogowym Informacje dodatkowe dokładnie przejrzyj elementy, które zamierzasz podpisać, łącznie z obrazem zawartości formularza i informacjami skojarzonymi z podpisem, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Podpis kliknij przycisk Podpisz.

 8. W oknie dialogowym Podpisy cyfrowe przejrzyj informacje o podpisie, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Podpisywanie jednej lub więcej sekcji formularza

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Podpisy cyfrowe Button image , a następnie w oknie dialogowym Podpisy cyfrowe, kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga : Można także kliknąć pozycję Kliknij tutaj, aby podpisać tę sekcję w formularzu, jeżeli taka możliwość jest dostępna.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie danych do podpisania wybierz część formularza, która ma zostać podpisana, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Podpis wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby podpisać sekcję, w polu podpisu wpisz swoje nazwisko lub nazwę.

  • Aby w podpisie zastosować obraz zamiast wpisanego tekstu, kliknij pozycję Wybierz obraz, a następnie zlokalizuj i wybierz obraz, który ma zostać zastosowany.

 4. W polu Cel podpisywania tego dokumentu wpisz komentarz, który ma zostać zapisany razem z podpisem.

 5. U dołu okna dialogowego przejrzyj informacje o certyfikacie.

  Porada : Aby zastosować inny certyfikat, kliknij przycisk Zmień. W oknie dialogowym Wybieranie certyfikatu kliknij certyfikat, który ma zostać zastosowany jako Twój podpis cyfrowy, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij pozycję Zobacz dodatkowe informacje o podpisywanym dokumencie.

 7. W oknie dialogowym Informacje dodatkowe dokładnie przejrzyj elementy, które zamierzasz podpisać, włącznie z obrazem zawartości formularza i informacjami skojarzonymi z podpisem, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym Podpis kliknij przycisk Podpisz.

 9. W oknie dialogowym Podpisy cyfrowe przejrzyj informacje o podpisie, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Usuwanie podpisu cyfrowego z formularza

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Podpisy cyfrowe Button image . Okno dialogowe Podpisy cyfrowe zostaną wyświetlone wszystkie skojarzone z formularzem podpisy cyfrowe.

 2. W oknie dialogowym Podpisy cyfrowe kliknij podpis, który ma zostać usunięty, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga : W niektórych przypadkach należy usunąć najnowszy podpis, aby usunięcie starszych podpisów było możliwe.

Początek strony

Przeglądanie podpisów cyfrowych w formularzu

W zależności od tego, jak został zaprojektowany formularz, podpisy cyfrowe mogą występować pod każdą podpisaną sekcją w formularzu. W takim przypadku użytkownik może kliknąć podpis, który chce przejrzeć. Jeżeli podpisy cyfrowe nie są widoczne w formularzu, należy użyć poniższej procedury, aby dowiedzieć się, czy formularz jest podpisany cyfrowo, i przejrzeć informacje o istniejących w formularzu podpisach cyfrowych.

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Podpisy cyfrowe Button image . Okno dialogowe Podpisy cyfrowe zostaną wyświetlone wszystkie skojarzone z formularzem podpisy cyfrowe.

 2. W oknie dialogowym Podpisy cyfrowe wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić obraz formularza, który został podpisany określonym podpisem, kliknij ten podpis, a następnie kliknij przycisk Wyświetl podpisany formularz.

  • Aby wyświetlić certyfikat, który został użyty do podpisania formularza, zaznacz podpis, a następnie kliknij przycisk Wyświetl certyfikat.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×