Cofanie/wykonywanie ponownie/powtarzanie akcji

Undo, redo, or repeat an action (2)

W pakiecie Microsoft Office można anulować omyłkowo wykonane akcje za pomocą polecenia cofania.

Oprócz tego można wykonać ponownie cofniętą akcję lub powtórzyć tę samą akcję.

Artykuł składa się z następujących stron.

  1. Cofanie/wykonywanie ponownie/powtarzanie akcji

  2. Powtarzanie akcji

Cofanie akcji

W programie Word

W programie Word można cofnąć do 100 akcji.

Jeśli na przykład przez pomyłkę usunięto ważny tekst, tę akcję można cofnąć.

.

1.Kliknij przycisk Undo button (Cofnij).

To undo an action, click Undo.

Ostatnio wykonana akcja zostanie anulowana, a usunięty tekst zostanie przywrócony.

The previous action is cleared and deleted text is restored.

W programie Excel

W programie Excel można cofnąć do 100 akcji.

Jeśli na przykład przez pomyłkę usunięto ważny wiersz z tabeli, tę akcję można cofnąć.

When an important row in a table is accidentally deleted

1.Kliknij przycisk Undo button (Cofnij).

To undo an action, click Undo.

Ostatnio wykonana akcja zostanie anulowana, a usunięty wiersz zostanie przywrócony.

The previous action is cleared and the deleted row is restored.

W programie PowerPoint

Domyślnie w programie PowerPoint można cofnąć do 20 akcji.

Jeśli na przykład przez pomyłkę usunięto ważny kształt ze slajdu, tę akcję można cofnąć.

When an important shape in a slide is accidentally deleted

1.Kliknij przycisk Undo button (Cofnij).

To undo an action, click Undo.

Ostatnio wykonana akcja zostanie anulowana, a usunięty kształt zostanie przywrócony.

The previous action is cleared and the deleted shape is restored.

Porada: jak zmienić maksymalną liczbę cofnięć w programie PowerPoint

Doctor

W programie PowerPoint można zmienić maksymalną liczbę cofnięć na wartość 150.

1.Kliknij przycisk Plik (przycisk pakietu Office).

Click the File tab.

2.Kliknij pozycję Opcje.

Click Options.

Zostaną wyświetlone opcje programu PowerPoint.

3.Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie określ liczbę w polu Maksymalna liczba cofnięć.

Click Advanced, and specify a value in Maximum number of undos.

4.Kliknij przycisk OK.

Click OK to change the maximum number of undos.

Maksymalna liczba cofnięć została zmieniona.

W programie Outlook

W programie Outlook można cofnąć do 100 akcji.

Jeśli na przykład przez pomyłkę usunięto ważny kontakt, tę akcję można cofnąć.

.

1.Kliknij przycisk Doctor Undo button (Cofnij).

To undo an action, click Undo.

Ostatnio wykonana akcja zostanie anulowana, a usunięty kontakt zostanie przywrócony.

The previous action is cleared and the deleted contact is restored.

Porada: cofanie kilku akcji

Doctor

W programach Word, Excel i PowerPoint można cofnąć kilka akcji jednocześnie.

1.Kliknij strzałkę na przycisku Undo button (Cofnij).

Click the arrow to the right of the Undo button.

Zostanie wyświetlona lista wykonanych akcji.

2.Kliknij odpowiednią akcję na liście.

From the list, click the action you want to undo.

Akcje wykonane po wybranej akcji zostaną anulowane.

Porada: akcje, których nie można cofnąć

Doctor

Niektórych akcji, takich jak kliknięcie dowolnego przycisku pakietu Office lub zapisanie pliku, nie można cofnąć.

Jeśli nie można cofnąć akcji, przycisk Undo button (Cofnij) zmienia się w przycisk za (Nie można cofnąć).

Porada: wykonywanie ponownie akcji

Doctor

Cofnięte akcje można również wykonać ponownie.

1.Kliknij przycisk Redo button (Wykonaj ponownie).

Click Redo.

Tylko w programie Excel można jednocześnie wykonać ponownie kilka cofniętych akcji w sposób podobny do cofania akcji.

In Excel, you can redo cleared multiple actions one time.

Porada: cofanie i wykonywanie ponownie przy użyciu skrótów klawiaturowych

Doctor

Aby cofnąć akcję, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie naciśnij klawisz Z.

Aby wykonać ponownie akcję, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie naciśnij klawisz Y.

Następny artykuł to Powtarzanie akcji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×