Cofanie wyewidencjonowania i odrzucanie zmian w pliku

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli użytkownik wyewidencjonuje plik z biblioteki w witrynie, wprowadzi w nim zmiany, a następnie zdecyduje, że nie chce zachować tych zmian, może cofnąć wyewidencjonowanie. Zmiany wprowadzone w pliku po wyewidencjonowaniu zostaną odrzucone, a plik zostanie ponownie udostępniony do edycji innym osobom.

Wyewidencjonowanie pliku może zostać cofnięte tylko przez osobę, która wyewidencjonowała dany plik, lub osobę z uprawnieniami do zmieniania biblioteki — na przykład właściciela witryny. Podczas cofania wyewidencjonowania pliku, który został wyewidencjonowany przez inną osobę, należy zachować ostrożność, ponieważ wszystkie zmiany wprowadzone przez tę osobę w pliku po jego wyewidencjonowaniu zostaną zastąpione.

  1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

    Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

  2. Wskaż plik, dla którego chcesz cofnąć wyewidencjonowanie, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Odrzuć wyewidencjonowanie.

  3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie odrzucenia zmian, kliknij przycisk Tak, jeśli masz pewność, że nie chcesz zapisać żadnych zmian.

Uwaga: Jeśli w danej bibliotece są śledzone wersje, żadne zmiany wprowadzone po wyewidencjonowaniu pliku nie staną się częścią historii wersji.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×