Cofanie formatowania automatycznego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czasami informacje wprowadzane w arkuszu programu Excel są automatycznie formatowane w sposób niezgodny z oczekiwaniami. Na przykład wpisany adres internetowy jest zamieniany na hiperłącze. To może być naprawdę przydatne, ale nie zawsze jest potrzebne. W takich przypadkach możesz wyłączyć formatowanie automatyczne w jednej komórce lub w całym arkuszu.

 1. Przenieś wskaźnik myszy na tekst, który właśnie został sformatowany automatycznie, a następnie kliknij wyświetlony przycisk Opcje Autokorekty. Ten przycisk jest niewielki, więc podczas przenoszenia wskaźnika myszy trzeba go uważnie wypatrywać.

Przycisk Opcje Autokorekty

 1. Aby usunąć formatowanie tylko zaznaczonego tekstu, kliknij pozycję Cofnij. Jeśli na przykład w programie Excel zostało automatycznie utworzone hiperłącze i chcesz je usunąć, kliknij pozycję Cofnij hiperłącze.

 2. Aby zatrzymać automatyczne stosowanie określonego typu formatowania do skoroszytu w programie Excel, kliknij pozycję Zatrzymaj. Jeśli na przykład zostało automatycznie utworzone hiperłącze, a nie chcesz, aby było tworzone w dalszej części arkusza, kliknij pozycję Zatrzymaj automatyczne tworzenie hiperłączy.

Ustawianie wszystkich opcji formatowania automatycznego naraz

Jeśli chcesz przejrzeć i zmienić wszystkie opcje formatowania automatycznego naraz, możesz skorzystać z okna dialogowego Autokorekta.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Excel kliknij pozycję Sprawdzanie > Opcje Autokorekty.

 3. Na karcie Autoformatowanie podczas pisania zaznacz pola wyboru dotyczące formatowania automatycznego, których chcesz użyć.

  • Ścieżki internetowe i sieciowe na hiperłącza    : umożliwia zastępowanie wpisywanych adresów URL, ścieżek sieciowych i adresów e-mail hiperłączami.

  • Dołącz nowe wiersze i kolumny w tabeli    : po wprowadzeniu danych poniżej lub obok tabeli programu Excel powoduje rozszerzenie tabeli, aby uwzględnić nowe dane. Na przykład jeśli masz tabelę w kolumnach A i B i wprowadzanie danych w kolumnie C, program Excel sformatuje kolumny C jako części tabeli.

  • Wypełnianie formuł w tabelach w celu utworzenia kolumn obliczeniowych    : zastosowanie jednej formuły do wszystkich komórek w kolumnie tabeli programu Excel.

Uwaga: Jeśli chcesz ustawić wygląd liczb i dat, skorzystaj z grupy Liczba na karcie Narzędzia główne. To nie jest część formatowania automatycznego.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×