Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office 2016 dla komputerów Mac

W tym miejscu można znaleźć metody rozwiązywania problemów dla typowych problemów dotyczących instalacji i aktywacji pakietu Office dla komputerów Mac. Jeśli masz problem nie znajdujący się na tych listach, może również pojawiać się ten problem. Zobacz sekcję Mac w Poprawki lub obejścia dla problemów z ostatnią instalacją lub aktywacją pakietu Office, żeby znaleźć pomoc i aktualizacje dotyczące tych najnowszych problemów.

Rozwiązywanie problemów spowodowanych błędami instalacji lub aktywacji pakietu Office 2016 dla komputerów Mac:

Aby można było wykonać którąkolwiek z poniższych czynności, potrzebne są adres e-mail i hasło skojarzone z aktywną i licencjonowaną subskrypcją usługi Office 365. Może to być konto Microsoft lub konto otrzymane w organizacji. Konieczne jest również wcześniejsze pobranie i zainstalowanie pakietu Office.

Nie można aktywować pakietu Office po instalacji.

 1. Sprawdź, czy na komputerze Mac, na którym próbujesz zainstalować oprogramowanie, na pewno działa połączenie internetowe. Możesz to zrobić, otwierając przeglądarkę internetową i przechodząc do witryny www.microsoft.com. Jeśli strona zostanie załadowana, połączenie internetowe działa.

 2. Zresetuj swoje poświadczenia:

  1. Otwórz funkcję Spotlight, wybierając lupę w prawym górnym rogu biurka.

  2. Wyszukaj i otwórz pozycję Pęk kluczy.

  3. Wpisz Office, a następnie usuń plik licencji danych.

  4. Pobierz i uruchom ten skrypt.

 3. Przetestuj profil użytkownika, aby wyeliminować uszkodzenie profilu lokalnego.

Błąd „Nie znaleziono licencji”/Nie można aktywować programu Outlook

 • Czy używasz właściwego konta Microsoft? Wyloguj się i zaloguj się ponownie przy użyciu konta skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365. W celu kontynuowania może być konieczne wybranie pozycji Zaloguj się przy użyciu innego konta.

  Porada: Spróbuj przeszukać wszystkie swoje konta e-mail pod kątem wiadomości e-mail z potwierdzeniem od firmy Microsoft. Może to pomóc w znalezieniu adresu e-mail używanego jako konto Microsoft.

 • Próbujesz aktywować program Outlook za pomocą licencji pakietu Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów? Licencja pakietu Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów nie obejmuje programu Outlook. Jeśli chcesz używać programu Outlook, możesz zmienić plan na inną subskrypcję usługi Office 365 dla użytkowników domowych. Jeśli chcesz zachować posiadaną licencję, zalecamy przeciągnięcie aplikacji Outlook do Kosza w celu jej usunięcia. Począwszy od 15 sierpnia 2017 r., instalacje pakietu Office 2016 dla komputerów Mac z licencją dla Użytkowników Domowych i Uczniów nie zawierają programu Outlook.

 • Jeśli masz konto służbowe w usłudze Office 365, być może administrator systemu nie skonfigurował Twojej licencji. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z działem pomocy technicznej swojej organizacji.

 • Jeśli nie masz bieżącej subskrypcji, możesz utworzyć konto w wersji próbnej.

Nie można zalogować się w celu przeprowadzenia aktywacji

Czy używasz właściwego konta Microsoft? Wyloguj się i zaloguj się ponownie przy użyciu konta skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365. W celu kontynuowania może być konieczne wybranie pozycji Zaloguj się przy użyciu innego konta.

Sprawdź, czy Twoje konto Microsoft ma licencję:

 1. Zaloguj się do swojego konta Microsoft na stronie Office.com/signin.

  Ważne: Wszystkie konta Microsoft mają bezpłatny dostęp do witryny Office Online. Widoczność aplikacji internetowych na tej stronie nie musi oznaczać, że masz subskrypcję.

 2. Kliknij przycisk Zainstaluj pakiet Office na stronie.

 3. Jeśli masz licencję pakietu Office, pojawi się ona na liście na nowej stronie. Należy zalogować się przy użyciu tego konta.

Porada: Nie widzisz żadnych licencji pakietu Office? Spróbuj przeszukać wszystkie swoje konta e-mail pod kątem wiadomości e-mail z potwierdzeniem od firmy Microsoft. Może to pomóc w znalezieniu adresu e-mail używanego jako konto Microsoft.

Osiągnięto limit instalacji.

Pojawia się ten błąd?

Osiągnięto limit instalacji
Konto <Twój_adres_e-mail> zostało już użyte do aktywowania pakietu Office na maksymalnej dozwolonej liczbie komputerów. Przejdź do strony konta, aby zarządzać ustawieniami, a następnie wróć tutaj i ponów próbę aktywacji”.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj czynności podane w artykule Błąd „Osiągnięto limit instalacji” podczas aktywowania pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Pakiet Office ponawia monity o zalogowanie się/Błąd „Uwierzytelnienie wygasło”

Jeśli widzisz powtarzające się monity o udzielenie dostępu do pęku kluczy podczas uruchamiania aplikacji pakietu Office 2016 dla komputerów Mac, być może pakiet Office został przeniesiony do lokalizacji innej niż domyślny folder /Programy. Inne możliwe objawy są takie, że pakiet Office 2016 dla komputerów Mac wielokrotnie monituje o zalogowanie się do konta lub jest zwracany błąd „Uwierzytelnienie wygasło”.

W dowolnym z powyższych przypadków wykonaj instrukcje w sekcji Pakiet Office 2016 dla komputerów Mac wielokrotnie żąda dostępu do pęku kluczy, aby zresetować uprawnienia pęku kluczy.

Potwierdzono jednorazowy zakup pakietu Office 2016 dla komputerów Mac, ale nadal nie można go aktywować

Dziękujemy za zakupienie pakietu Office. Potwierdziliśmy Twój zakup, ale aby móc dokonać aktywacji, konieczne będzie pobranie wersji pakietu Office 2016 dla komputerów Mac przy użyciu tego linku

Jeśli próbujesz aktywować jednorazowy zakup pakietu Office 2016 dla komputerów Mac i wyświetlany jest powyższy komunikat o błędzie, oznacza to, że Twój folder PriviligedHelperTools ma niepoprawną konfigurację i jest niedostępny dla Twojego konta użytkownika.

Dowiedz się, czy folder PriviligedHelperTools jest niedostępny:

 1. Otwórz program Finder, kliknij pozycje Przejdź (na pasku menu) > Komputer.

 2. Przejdź do obszaru Macintosh HD > Biblioteka.

 3. Znajdź folder PriviligedHelperTools. Jeśli obok jego nazwy jest wyświetlana ikona czerwonej kropki/zatrzymania, folder jest niedostępny. Rozwiąż ten problem, wykonując poniższe instrukcje.

  Uwaga: Jeśli Twój folder PriviligedHelperTools jest dostępny, ale jest pusty, odinstaluj, a potem zainstaluj ponownie pakiet Office 2016 dla komputerów Mac. Następnie ponownie aktywuj pakiet Office i sprawdź, czy tym razem w folderze PriviligedHelperTools znajdują się pliki.

Napraw uprawnienia do folderu PriviligedHelperTools:

 1. Za pomocą narzędzia Wyszukiwanie Spotlight (ikona lupy na pulpicie) wyszukaj program Terminal i uruchom go.

 2. Wpisz „Cd /Library” i naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz „sudo -s” i naciśnij klawisz Enter.

 4. Wpisz hasło konta lokalnego komputera Mac i naciśnij klawisz Enter. Do wykonania tej czynności konieczne są uprawnienia administratora.

  Uwaga: Podczas pisania w programie Terminal nie będą wyświetlane znaki.

 5. Wpisz „chmod 755 ./PrivilegedHelperTools” i naciśnij klawisz Enter.

 6. Zamknij program Terminal i wyloguj się z aplikacji pakietu Office. Uruchom ponownie pakiet Office i ukończ aktywację.

Kod błędu 0xD000000C.

Pojawia się ten błąd?

System wymaga zalogowania się do prawidłowego konta. Kod błędu: 0xD000000C”.

Aby rozwiązać ten problem, zobacz Błąd 0xD000000C podczas aktywacji pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Kod błędu 0x8A010101.

Jeśli próbujesz aktywować pakiet Office 2016 dla komputerów Mac i pojawia się kod błędu 0x8A010101, być może używasz nieprawidłowego klucza produktu.

Zobacz Błąd 0x8A010101 podczas aktywacji pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Komunikat „Musisz aktywować pakiet Office dla komputerów Mac w ciągu X dni”, gdy został on już aktywowany.

Firma Microsoft wie o tym problemie i obecnie pracuje nad jego rozwiązaniem.

Jeśli po aktywowaniu pakietu Office 2016 dla komputerów Mac nadal jest wyświetlany komunikat „Musisz aktywować pakiet Office dla komputerów Mac w ciągu X dni”, spróbuj rozwiązać problem, wykonując poniższe czynności:

 1. Uruchom narzędzie do usuwania licencji

 2. Za pomocą narzędzia Wyszukiwanie Spotlight (ikona lupy) na komputerze Mac wyszukaj składnik Dostęp do pęku kluczy i uruchom go.

 3. W oknie Dostęp do pęku kluczy usuń następujące pliki:

  Uwaga: Aby wprowadzić zmiany w dostępie do pęku kluczy, potrzebne są uprawnienia administratora lokalnego.

  • Microsoft Office Identities Cache 3

  • Microsoft Office Identities Settings 3

  • Microsoft Office Ticket Cache

 4. Uruchom ponownie komputer Mac i otwórz dowolną aplikację pakietu Microsoft Office, aby przeprowadzić ponowną aktywację.

Oprogramowanie zostało aktywowane, ale nadal pojawia się monit o aktywowanie.

Oprogramowanie zostało aktywowane, ale nadal pojawiają się prośby o aktywowanie, lub nadal pojawiają się komunikaty „Aktywuj pakiet Office, aby móc tworzyć i edytować”, mimo że już dokonano aktywacji:

 1. Zamknij aplikację. Jeśli na przykład korzystasz z programu Word, przejdź do lewego górnego rogu ekranu i kliknij pozycję Word > Zamknij program Word.

 2. Uruchom ponownie dowolną aplikację pakietu Office. Komunikat nie powinien się już pojawiać.

 3. Jeśli ten problem się powtarza, zresetuj poświadczenia:

  • Otwórz funkcję Spotlight, wybierając lupę w prawym górnym rogu biurka.

  • Wyszukaj i otwórz pozycję Pęk kluczy.

  • Wpisz Office, a następnie usuń plik licencji danych.

  • Pobierz i uruchom ten skrypt.

Aktywowano przy użyciu nieprawidłowej licencji

Jeśli masz wiele licencji, a instalację przeprowadzono przy użyciu niewłaściwej, lub posiadano jednorazową instalację pakietu Office dla komputerów Mac, a następnie kupiono usługę Office 365, może być konieczne usunięcie licencji dołączonych do pakietu Office i ponowne aktywowanie w celu zapewnienia otrzymywania wszystkich korzyści z usługi Office 365.

Zobacz Dlaczego nie widzę funkcji subskrypcji na moim komputerze Mac?, aby uzyskać wskazówki dotyczące sprawdzania, która licencja jest używana i jak przeprowadzić ponowną aktywację.

Nie można pobrać Instalatora pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

 • Sprawdź, czy na komputerze Mac, na którym próbujesz zainstalować oprogramowanie, na pewno działa połączenie internetowe. Wstrzymaj wszelkie inne aktywne procesy pobierania.

 • Jeśli rozpoczęty proces pobierania utknie w miejscu, usuń pobrany plik, przeciągając go do folderu Kosz. Teraz ponownie rozpocznij pobieranie, klikając jeden z dwóch przycisków poniżej w zależności od posiadanej licencji:

  Jeśli masz dowolną licencję usługi Office 365 lub pakietu Office 2016 z wyjątkiem wersji dla Użytkowników Domowych i Uczniów, pobierz tego instalatora.

  Kliknij ten przycisk, aby pobrać instalatora, jeśli masz licencję pakietu Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów.

  Uwaga: Do aktywowania pakietu Office 2016 dla komputerów Mac potrzebne jest ważne i licencjonowane konto usługi Office 365 lub konto Microsoft skojarzone z zakupem jednorazowym. W przeciwnym razie nie będzie można tworzyć ani edytować plików — będzie można je tylko czytać.

 • Nadal nie działa? Otwórz przeglądarkę Safari, przejdź do pozycji Preferencje > karta Zabezpieczenia i upewnij się, że jest wybrana opcja Włącz JavaScript. Następnie przejdź do karty Prywatność > Zarządzaj danymi witryn > Usuń wszystko. Ponownie rozpocznij pobieranie za pomocą przeglądarki Safari.

 • Jeśli nie korzystasz z licencji pakietu Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów i nadal nie możesz pobrać pliku, ponownie usuń instalatora. Następnie pobierz go za pomocą przeglądarki Safari, korzystając z tego linku.

Nie można znaleźć instalatora lub aplikacji pakietu Office po pobraniu

Jeśli szukasz Instalatora pakietu Office:

W zależności od przeglądarki, za pomocą której pobrano instalatora, mógł on zostać zapisany w różnych folderach na komputerze Mac. W celu uzyskania najlepszych wyników zalecamy używanie przeglądarki Safari.

 • Poszukaj w pliku w folderze Pobrane rzeczy (zwykle znajduje się obok Kosza).

 • Jeśli nie widać folderu Pobrane rzeczy, otwórz przeglądarkę Safari i przejdź do pozycji Widok > Pokaż pobierane rzeczy.

Uwaga: Jeśli lokalizacja pobieranych plików została zmieniona i nie pamiętasz, gdzie są teraz umieszczane, możesz to sprawdzić, przechodząc do pozycji Safari > Preferencje > General.

Jeśli chcesz znaleźć aplikacje pakietu Office po zainstalowaniu:

Po zainstalowaniu pakietu Office można je znaleźć, otwierając Launchpad Pokazuje przycisk Launchpada w Docku .

Ewentualnie otwórz pozycję Finder > Programy i przewiń w dół do pozycji „Microsoft”.

Otwórz pozycję Finder > Programy i wyszukaj pozycję „Microsoft”.

„Wystąpił błąd. Nie możemy przejść do następnego kroku. Spróbuj ponownie później”.

Niektórym klientom po kliknięciu przycisku Zainstaluj na stronie Moje konto może zostać wyświetlony ten błąd:

„Wystąpił błąd. Nie możemy przejść do następnego kroku. Spróbuj ponownie później”.

Zamknij przeglądarkę, a następnie spróbuj ponownie.

Plik Installer.pkg został pobrany, ale nie można go uruchomić.

 • Poczekaj, aż pobieranie zostanie ukończone. Może to zająć trochę czasu, a proces może być rozpoczynany i zatrzymywany. Ostateczny rozmiar pliku powinien wynosić około 1,5 GB.

 • Przenieś plik Microsoft_Office_2016_Installer.pkg z folderu pobranych rzeczy na biurko, a następnie kliknij dwukrotnie, aby go uruchomić.

 • Jeśli nadal nie działa, usuń plik installer.pkg i pobierz go ponownie za pomocą przeglądarki Safari, klikając tutaj jeden z dwóch poniższych przycisków w zależności od posiadanej licencji:

  Jeśli masz dowolną licencję usługi Office 365 lub pakietu Office 2016 z wyjątkiem wersji dla Użytkowników Domowych i Uczniów, pobierz tego instalatora.

  Kliknij ten przycisk, aby pobrać instalatora, jeśli masz licencję pakietu Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów.

 • Jeśli nie korzystasz z licencji pakietu Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów i nadal nie możesz pobrać pliku, ponownie usuń instalatora. Następnie pobierz go za pomocą przeglądarki Safari, korzystając z tego linku.

„Nie można otworzyć Microsoft Office 2016, gdyż ten program pochodzi od niezidentyfikowanego autora”.

Pojawia się ten błąd?

„Nie można otworzyć Microsoft Office 2016, gdyż ten program pochodzi od niezidentyfikowanego autora”.

 • Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, uaktualnij system urządzenia do wersji MacOS Sierra 10.12.

 • Kliknij przycisk OK i poczekaj 10 sekund. Przenieś pobrany plik na biurko i spróbuj ponownie.

 • Przytrzymaj naciśnięty klawisz Control i kliknij plik na biurku. Kliknij przycisk Otwórz.

Komunikat o błędzie „Instalacja nie powiodła się” podczas próby zainstalowania oprogramowania

 • Pobrany plik jest uszkodzony. Przeciągnij plik instalatora do Kosza, aby go usunąć.

 • Uruchom ponownie pobieranie w przeglądarce Safari, klikając jeden z dwóch poniższych przycisków w zależności od posiadanej licencji:

  Jeśli masz dowolną licencję usługi Office 365 lub pakietu Office 2016 z wyjątkiem wersji dla Użytkowników Domowych i Uczniów, pobierz tego instalatora.

  Kliknij ten przycisk, aby pobrać instalatora, jeśli masz licencję pakietu Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów.

 • Jeśli nowo pobrany plik też nie działa, ponownie usuń plik installer.pkg i spróbuj pobrać nowy plik za pomocą przeglądarki Safari, korzystając z tego linku.

Błąd „Nieobsługiwany system operacyjny”/Kupiono niewłaściwą wersję

W przypadku zakupu jednorazowego pakietu Office 2016 dla komputerów PC zamiast dla komputerów Mac (lub odwrotnie) podczas instalowania zostanie wyświetlony błąd „Nieobsługiwany system operacyjny”. W takim przypadku musisz skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Uwaga: Ten problem nie dotyczy subskrybentów usługi Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Błąd „Nieobsługiwany system operacyjny” podczas instalowania pakietu Office.

Instalator utknął na etapie weryfikowania

Błąd polegający na wyświetlaniu komunikatu informującego, że nie można otworzyć pliku Microsoft_Office_2016_Installer.pkg, ponieważ pochodzi on od niezidentyfikowanego autora, został rozwiązany w aktualizacji od firmy Apple.

 • Kliknij przycisk OK. Poczekaj 10 sekund i spróbuj ponownie.

 • Zaktualizuj system do wersji macOS Sierra (10.12).

 • Uruchom ponownie komputer i ponownie zainstaluj pakiet Office 2016.

Pobieranie jest za każdym razem zatrzymywane na tym samym rozmiarze

 • Sprawdź, czy na komputerze Mac, na którym próbujesz zainstalować oprogramowanie, na pewno działa połączenie internetowe. Możesz to zrobić, otwierając przeglądarkę internetową i przechodząc do witryny www.microsoft.com. Jeśli strona zostanie załadowana, połączenie internetowe działa.

 • Kliknij i przeciągnij plik instalatora do Kosza, aby go usunąć. Użyj przeglądarki Safari i spróbuj uruchomić ponownie pobieranie, klikając jeden z dwóch poniższych przycisków w zależności od posiadanej licencji:

  Jeśli masz dowolną licencję usługi Office 365 lub pakietu Office 2016 z wyjątkiem wersji dla Użytkowników Domowych i Uczniów, pobierz tego instalatora.

  Kliknij ten przycisk, aby pobrać instalatora, jeśli masz licencję pakietu Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów.

 • Jeśli nie korzystasz z licencji pakietu Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów i nadal nie możesz pobrać pliku, ponownie usuń instalatora. Następnie pobierz go za pomocą przeglądarki Safari, korzystając z tego linku.

Wymagania systemowe nie są spełnione

Pakiet Office 2016 dla komputerów Mac wymaga systemu Mac OS X 10.10 lub nowszego.

Aby uzyskać najnowsze informacje o wymaganiach systemowych, zobacz Wymagania systemowe pakietu Office.

Nadal występują problemy? Chętnie Cię wysłuchamy.

Ten artykuł został zaktualizowany dzięki Waszym opiniom. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy przy instalowaniu lub aktywowaniu pakietu Office 2016 dla komputerów Mac, opisz szczegółowo swój problem, pozostawiając komentarz poniżej, a spróbujemy zająć się nim w przyszłości.

Możesz również porozmawiać z naszym pracownikiem, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Tematy pokrewne

Aktywowanie pakietu Office 2016 dla komputerów Mac
Instrukcje odinstalowywania pakietu Office 2016 dla komputerów Mac
Gdzie logować się do usługi Office 365
Poprawki lub obejścia dla nowych problemów dotyczących instalacji lub aktywacji pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×