Co to są recepcjonistek telefon?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Telefon w usłudze Office 365 recepcjonistek można używać do tworzenia system menu dla Twojej organizacji, która pozwala wewnętrznych i zewnętrznych osób dzwoniących przechodzenie przez system menu, aby zlokalizować lub i przekazywać połączenia do użytkowników firmy lub działów w Twojej organizacji.

Gdy połączenie osób, są przedstawione serią głosowymi, które pozwalają nawiązać połączenie z użytkownikiem lub Znajdź osoby w Twojej organizacji, a następnie umieść połączenia dla tego użytkownika. Automatyczna recepcjonistka to szereg głosowymi lub i pliku audio, który osób dzwoniących towarzyszyć zamiast ludzi operator wywołują w organizacji. Automatyczna recepcjonistka umożliwia osób dzwoniących poruszania się menu system, nawiązywanie połączeń, Znajdź użytkowników za pomocą klawiatury telefonu (DTMF) lub głosowej danych wejściowych przy użyciu funkcji rozpoznawania mowy. Aby skonfigurować automatyczna recepcjonistka pola Telefon w usłudze Office 365, przejdź tutaj.

Telefon automatyczna recepcjonistka udostępnia następujące funkcje:

 • Może ona powitania firmy lub przedstawienie informacji.

 • Może ona firmową menu niestandardowych. Możesz dostosować tych menu ma więcej niż jeden poziom.

 • Umożliwia wyszukiwanie w katalogu, które umożliwia osób, którym połączenia wyszukiwanie nazw w książce telefonicznej organizacji.

 • Umożliwia osoby, która połączeń w celu osiągnięcia lub pozostawianie wiadomości dla osoby w Twojej organizacji.

Aby skonfigurować telefon automatycznej recepcjonistki, przejdź tutaj.

Wprowadzenie

Aby rozpocząć pracę przy użyciu recepcjonistek, należy pamiętać, że:

 • Twoja organizacja musi mieć (co najmniej) licencję Enterprise E3 oraz Telefon lub licencję Enterprise E5.  Liczbę licencji użytkowników Telefon, przypisanych skutki, że liczba usługi liczby, które są dostępne ma być używany dla recepcjonistek. Numery automatyczne recepcjonistki, który może zawierać jest uzależniony od liczby licencji Telefon i Konferencji głosowych, przypisanych w Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat licencji można znaleźć, przejdź tutaj.

  Porada : Aby przekierować wywołania operatora lub opcji menu użytkownika w trybie Online przy użyciu licencji Telefon, będą musieli mogła Enterprise Voice lub przypisywać nawiązywania połączeń z planami im. Zobacz Przypisywanie programu Skype dla firm licencji. Możesz również używać programu Windows PowerShell. Na przykład uruchomić: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • Aby uzyskać numery usługowe bezpłatny dla automatycznych recepcjonistek, musisz skonfigurować środków komunikacji. W tym zobacz Co to są środków komunikacji? i Konfigurowanie środków komunikacji.

  Ważne : Numery telefonów użytkownika (subskrybenta) nie można przypisać do recepcjonistek — można używać tylko usługi płatnego i bezpłatnego numeru telefonu.

Omówienie funkcji

Wybierz numer według nazwy

Wybierania numerów według nazwy to funkcja automatyczna recepcjonistka określanym jako katalogu wyszukiwania. Umożliwia osoby, które nawiązać połączenie z automatyczna recepcjonistka za pomocą głosu (rozpoznawanie mowy) lub ich klawiatury telefonu (DTMF) wprowadź nazwę pełne lub częściowe wyszukiwania katalogu firmy, odszukaj osobę, a następnie masz połączenie przeniesione do nich. Jeśli masz program Skype dla firm Online użytkowników, nie są wymagane do jest numer telefonu lub nawiązywania połączeń z planami przypisane do nich, ale muszą mieć licencję Telefon do nich dostępne podczas wyszukiwania za pomocą numeru według nazwy. Wybierania numerów według nazwy nawet będzie można znaleźć i przekazywać połączenia do programu Skype dla firm Online użytkowników, które znajdują się w różnych krajów lub regionów w przypadku organizacji międzynarodowych dzierżawy.

Przestroga : Lokalnego wdrożenia programu Skype dla firm 2015 lub Lync Server 2013 i 2010 użytkownicy nie "wymienione w katalogu, gdy ktoś wyszukuje je.

Rozmiar maksymalny katalogu

Jest nie ograniczenia rozmiaru usługi Active Directory wybierania numerów według nazwy są obsługiwane w przypadku wyszukiwania wprowadzania pełnych lub nazw (imię nazwisko, a także nazwisko + imię) za pomocą klawiatury telefonu. Maksymalny rozmiar listę nazw pojedynczy automatyczna recepcjonistka mogą obsługiwać rozpoznawania nazw za pomocą funkcji rozpoznawania mowy jest jednak 80 000 użytkowników.

Typ danych wejściowych

Format wyszukiwania

Maksymalna liczba użytkowników w organizacji

DTMF (pozycja numerycznej)

Częściowa

Imię + nazwisko

Nazwisko + Imię

Bez limitu słabo

Mowa (Wejście głosowe)

FirstName

LastName

Imię + nazwisko

Nazwisko + Imię

80 000 użytkowników

Uwaga : Jeśli wybierania numerów według nazwy za pomocą funkcji rozpoznawania mowy, ale usługi Active Directory w Twojej organizacji jest większy niż 80 000 użytkowników i nie jest ograniczony zakres wybierania numerów według nazwy przy użyciu zakresu wybierania numerów funkcji, wybierania numerów według nazwy będzie nadal działać usługi wywołujących za pomocą klawiatury telefonu i danych wejściowych mowy będą dostępne dla wszystkich innych sytuacjach. Funkcja wybierania zakresu do zawężenia nazwy, które są dostępne, zmieniając zakres wybierania numerów według nazwy dla określonego automatyczna recepcjonistka.

Wybierz nazwę — wpis numerycznej (DTMF)

Osoby, dzwoniąc wybierania według nazwy można użyć do osiągnięcia użytkowników, określając pełne lub częściowe nazwę osoby, którą chce osiągnięcia. Dobrze, że to, że są różne formaty, których można używać podczas nazwa jest umieszczana w.

Podczas wyszukiwania katalogu organizacji, osób umożliwia "0" (zero) klucza wskazuje odstępu między imię i ostatni lub ostatni nazwisko i pierwszy. Po ich wprowadzeniu nazwy zostanie wyświetlony monit o zakończenie ich wejścia numerycznej kluczem # (numer). Na przykład "po wprowadzeniu nazwisko osoby, którą chcesz się skontaktować, naciśnij klawisz #." W przypadku wielu nazw, które znajdują się osoba dzwoniąca otrzyma nazw, aby wybrać z listy.

Kontakty można wyszukiwać nazwy w Twojej organizacji przy użyciu następujących formatów wyszukiwania na ich klawiaturze telefonu:

Format nazwy

Typ wyszukiwania

Przykład

Wynik wyszukiwania

Imię + nazwisko

Pełna

Amos0Marble #

Marmur Amos

Nazwisko + Imię

Pełna

Marble0Amos #

Marmur Amos

FirstName

Pełna

Amos #

Naciśnięcie klawisza 1 dla Marmur Amos

Naciśnij przycisk 2 dla Amos Marcus

LastName

Pełna

Marmur #

Naciśnięcie klawisza 1 dla Marmur Amos

Naciśnij przycisk 2 dla Mary Marmur

Imię i nazwisko

Częściowa

Mar #

Naciśnięcie klawisza 1 dla Mary Marmur

Naciśnij przycisk 2 dla Maria Nowak

Naciśnij klawisze 3, aby Amos Marcus

FirsName + nazwisko

Częściowa

Mar0Amos #

Naciśnięcie klawisza 1 dla Marmur Amos

Naciśnij przycisk 2 dla Amos Marcus

Nazwisko + Imię

Częściowa

Mar0Am #

Naciśnięcie klawisza 1 dla Marmur Amos

Naciśnij przycisk 2 dla Amos Marcus

Istnieje kilka znaków specjalnych, które są używane podczas wyszukiwania osób za pomocą klawiatury telefonu. Na przykład osoby zostanie poproszony o za pomocą krzyżyk (#), podczas gdy klucza zero (0) jest używane na potrzeby odstępu między nazwy. Naciskając klawisz gwiazdki (*) będą powtarzane zgodne z nazwami do osoby na liście.

Znak klawiatury specjalnych

Znaczenie

# (krzyżyk)

Znak zakończenia, wpisując nazwę.

0 (zero)

Odstęp między nazwy.

* (gwiazdka klucz)

Powtórz na liście zgodne z nazwami.

Wybierz nazwę — rozpoznawania nazw przy użyciu funkcji rozpoznawania mowy

Kontakty można wyszukiwać osoby w Twojej organizacji przy użyciu głosu (rozpoznawanie mowy). Są one dostęp do każda w usłudze Active Directory firmy mówiąc nazwę osoby, którą chce Znajdź. Przy użyciu danych wejściowych mowy może rozpoznać nazwisk w różnych formatach, takich jak imię, nazwisko, imię nazwisko, lub nazwisko + imię osoby, którą chce osiągnięcia.

Po włączeniu funkcji rozpoznawania mowy automatyczne recepcjonistki telefonu numerycznej wpisu (DTMF) nie "zostanie wyłączona, więc można używać obu typów danych wejściowych. Klawiatura telefonu nie można wyłączyć, a następnie można używać w dowolnym momencie, nawet jeśli funkcja rozpoznawania mowy jest włączona automatyczna recepcjonistka.

Jako przy użyciu klawiatury numerycznej telefonu, jeśli znajdują się w wielu nazw, osoba dzwoniąca zostanie wyświetlona z listy nazwisk, aby wybrać z.

Osoby, dzwoniąc powiedzieć nazw w następujących formatach:

Nazwy funkcji rozpoznawania mowy

Typ wyszukiwania

Przykład

Wynik wyszukiwania

Imię + nazwisko

Pełna

Marmur Amos

Marmur Amos

Nazwisko + Imię

Pełna

Marmur Amos

Marmur Amos

FirstName

Pełna

Amos

Naciśnij klawisz lub na przykład 1 dla Marmur Amos

Naciśnij klawisz lub powiedz 2 dla Kowalski Amos

LastName

Pełna

Marmur

Naciśnij klawisz lub na przykład 1 dla Marmur Amos

Naciśnij klawisz lub powiedz 2 dla Marmur Jan

Uwaga : Może upłynąć do 36 godzin nowy użytkownik ma mieć jej nazwę i wymieniony w katalogu użyje wybierania numerów według nazwy przy użyciu funkcji rozpoznawania mowy.

Obsługa języków

Dostępne zamiany tekstu na mowę są następujące języki:

Arabski (przykład)

Angielski (NZ)

Koreański (KO)

Chiński (HK)

Angielski (Zjednoczone Królestwo)

Norweski (nie)

Chiński (TW)

Angielski (Stany Zjednoczone)

Polski (PL)

Chiński (ZH)

Fiński (FI)

Portugalski (brazylijski)

Duński (DA)

Francuski (CA)

Portugalski (PT)

Holenderski (Holandia)

Francuski (FR)

Rosyjski (RU)

Angielski (AU)

Niemiecki (DE)

Hiszpański (Hiszpania)

Angielski (CA)

Włoski (IT)

Hiszpański (MX)

Angielski (w)

Japoński (JP)

Szwedzki (OHR)

Funkcja rozpoznawania mowy dla recepcjonistek jest dostępny w następujących językach:

Chiński (ZH)

Francuski (FR)

Angielski (AU)

Niemiecki (DE)

Angielski (CA)

Włoski (IT)

Angielski (w)

Japoński (JP)

Angielski (Zjednoczone Królestwo)

Portugalski (brazylijski)

Angielski (Stany Zjednoczone)

Hiszpański (Hiszpania)

Francuski (CA)

Hiszpański (MX)

Poniższe polecenia głosowe są dostępne w językach 14 (14) obsługiwane przez funkcję rozpoznawania mowy:

Polecenie głosowe

Znaczenie

Tak

Tak — odpowiada naciśnięcie klawisza 1 tak.

Nie

Nie — odpowiada naciskając 2 dla nie.

Powtórzenie

Powtarza listy opcji — odpowiada naciśnięcie * Powtarzaj listę opcji.

Operator

Pokojami operatora — odpowiada naciśnięcie 0 "Operatora".

Menu główne

Przełącza rozmówcy do menu głównego automatyczna recepcjonistka.

Zero

Odpowiada naciśnięcie 0 (domyślnie identyczne "Operator").

     Jeden   

Odpowiada naciśnięcie klawisza 1.

Druga

Odpowiada naciśnięcie 2.

Trzecia

Odpowiada naciśnięcie 3.

Cztery

Odpowiada naciśnięcie 4.

Pięć

Odpowiada naciśnięcie 5.

Sześć

Odpowiada naciśnięcie 6.

Siedem

Odpowiada naciśnięcie 7.

Osiem

Odpowiada naciśnięcie 8.

Dziewięć

Odpowiada naciśnięcie 9.

Za pomocą opcji operatora

Korzystanie z operatora dla automatycznej recepcjonistki jest to ustawienie opcjonalne, zawierającego osoba dzwoniąca opcję Czytaj osobie live.

Klucz 0 i poleceń głosowych "Operator" (w wszystkich języków obsługiwanych przez funkcję rozpoznawania mowy) są domyślnie przypisane do operatora.

Uwaga : Można ustawić przycisk, który zostanie przypisany operatora do innego klucza za pomocą Opcji Menu.

Można ustawić następujące jako operatora:

 • W programie Skype dla firm Online użytkownik, który ma licencja Telefon jest włączona Enterprise Voice lub ma planów dzwonisz im przypisane. Możesz skonfigurować ją tak osoba dzwoniąca mogą być wysyłane do poczty głosowej. Aby to zrobić, wybierz osoby z Twojej firmy i ustaw tę osobę połączenia mają być automatycznie przekazywane bezpośrednio do poczty głosowej.

  Uwaga : Użytkowników obsługiwanych w lokalnej za pomocą programu Skype dla firm Server 2015 lub Lync Server 2013 i 2010 nie można użyć jako operatora.

 • Inny automatyczna recepcjonistka, ustawionej dla Twojej organizacji.

 • Wszelkie istniejącej kolejki połączenia, która jest skonfigurowana w Twojej organizacji. Aby wyświetlić więcej informacji na temat kolejki połączeń, zobacz Tworzenie kolejki połączenia.

Godziny pracy i obsługę połączeń

Godziny pracy są ustawione na każdym automatyczna recepcjonistka. Jeśli nie skonfigurowano godzin pracy, wszystkie dni i wszystkie godziny w dniu są traktowane jako godzin pracy ponieważ harmonogram 24-7 jest domyślnie. Godziny pracy można ustawić z podziałami w czasie w ciągu dnia i wszystkie godziny, które nie zostały ustawione jak godzinach są traktowane jako po godzinach. Można ustawić różne połączenie przychodzące, opcje i różnych powitania, (które są opcjonalne). i oba można ustawić dla godzin pracy i po godzinach.

Każdy automatyczna recepcjonistka udostępnia opcje, które można ustawić obsługi połączeń:

 • Możesz mieć połączenie po prostu odłączyć po powitania.

 • Możesz też:

  • Przekierować połączenie do programu Skype dla firm Online użytkownik, który ma licencja Telefon jest włączona Enterprise Voice lub nawiązywania połączeń z planami przydzielonych do nich. Możesz skonfigurować ją tak osoba dzwoniąca mogą być wysyłane do poczty głosowej. Aby to zrobić, wybierz osoby z Twojej firmy i ustaw tę osobę połączenia mają być automatycznie przekazywane bezpośrednio do poczty głosowej.

   Uwaga : Użytkowników obsługiwanych w lokalnej za pomocą programu Skype dla firm Server 2015, programu Lync Server 2013 i 2010 nie są obsługiwane.

  • Przekierowywanie połączeń do kolejki połączeń. Aby wyświetlić więcej informacji na temat kolejki połączeń, zobacz Tworzenie kolejki połączenia.

  • Przekieruj połączenie na inny automatyczna recepcjonistka, że masz Konfigurowanie.

 • Tworzenie menu Opcje i odtwarzanie monitu menu osoba dzwoniąca. Na przykład: "Press 1 dla sprzedaży, naciśnij klawisze 2 dla usług. Aby skontaktować się z operatorem, 0 w dowolnej chwili naciśnij."

Opcje menu

Telefon System recepcjonistek umożliwiają tworzenie monitów menu ("Press 1 dla sprzedaży, naciśnij 2 usługi") i ustaw opcje menu routingu połączeń według użytkownik wybierze. Konfigurowanie opcji menu automatycznej recepcjonistki umożliwia organizacji w celu zapewnienia interakcyjnych uzyskiwanie osoby do miejsca docelowego szybciej, pominięciem ludzi operator powinien obsługiwać połączenia przychodzące. Menu monitów można tworzyć, używając zamiany tekstu na mowę (monity generowane przez system) lub przekazywanie pliku audio, który został zapisany. Rozpoznawanie mowy używa poleceń głosowych dla rąk nawigacji, ale osób wywołuje umożliwia klawiaturze telefonu Przejdź menu.

Klawisze od 0 do 9 można przypisywać do Opcji Menu w automatyczna recepcjonistka przy użyciu programu Skype dla firm Centrum administracyjnym. Różnych zestawów opcji menu można utworzyć dla godzin pracy i po upływie godzin, a można włączyć lub wyłączyć wybierania numerów według nazwy w Menu Opcje. Klucze można zamapować przekazywać połączenia do:

 • Operator, który jest zamapowany kluczowe 0 domyślnie. Jednak go można przydzielić ponownie do innych klucza lub usunąć operator z menu.

 • Kolejka połączenia.

 • Inny automatyczna recepcjonistka. Menu wielopoziomowych można skonfigurować wskazując Opcji Menu w jednym automatyczna recepcjonistka innego automatyczna recepcjonistka z jego własny zestaw opcji Menu, nazywany "zagnieżdżonych" automatyczna recepcjonistka.

 • W programie Skype dla firm Online użytkownik, który ma licencję Telefon, który jest włączona Enterprise Voice lub nawiązywania połączeń z planami im przypisane. Możesz skonfigurować ją tak osoba dzwoniąca mogą być wysyłane do poczty głosowej. Aby to zrobić, wybierz osoby z Twojej firmy i ustaw połączenia tej osoby są automatycznie przekazywane bezpośrednio do poczty głosowej.

  Uwaga : Użytkowników obsługiwanych w lokalnej za pomocą programu Skype dla firm Server 2015, programu Lync Server 2013 i 2010 nie można używać w Menu Opcje.

Nazwa każdej opcji menu staje się słowa kluczowego rozpoznawania mowy, jeśli została włączona funkcja rozpoznawania mowy. Na przykład osób dzwoniących powiedzieć "Jeden", aby wybrać opcję menu zamapowane klucza 1 lub ich po prostu powiedzieć "Sprzedaż", aby zaznaczyć tę samą opcję menu o nazwie "Sprzedaż".

Aby skonfigurować automatyczna recepcjonistka oraz opcje menu, przejdź tutaj.

Uzyskiwanie numerów usługi dla automatycznej recepcjonistki

Aby można było utworzyć i skonfigurować recepcjonistek, będzie konieczne jest wyświetlany lub przenieść istniejące płatnego i bezpłatnego usługi liczb. Gdy płatne lub usługi bezpłatne numery telefonów, one będą widoczne w programie Skype dla firm Centrum administracyjne > głosowych > karta numery telefonów i Wpisz numer na liście zostaną wyświetlone jako Usługa — bezpłatny. Aby uzyskać liczb usługi, zobacz Wprowadzenie w programie Skype dla firm numery telefonów usługi lub do przeniesienia i istniejący numer usługi, zobacz Transferowanie numerów telefonów do programu Skype dla firm Online.

Uwaga : Jeśli jesteś poza USA, nie umożliwia uzyskiwanie numerów usługi Skype dla firm Centrum administracyjnym. Przejdź tutaj zamiast przedstawiono, jak to zrobić spoza Stanów Zjednoczonych

Zmienianie identyfikator rozmówcy użytkownika należy kolejkę połączenia numer telefonu

Tożsamość użytkownika można chronić, zmieniając ich identyfikator rozmówcy wychodzący do kolejki połączenia zamiast, tworząc zasadę przy użyciu polecenia cmdlet New-CallingLineIdentity .

Aby zrobić tego uruchomienia:

New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose

Następnie dotyczą zasady użytkownika przy użyciu polecenia cmdlet Grant-CallingLineIdentity . Aby zrobić tego uruchomienia:

Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

Więcej informacji na temat wprowadzić zmiany w ustawieniach identyfikator rozmówcy w Twojej organizacji można znaleźć w tym miejscu.

Tematy pokrewne

Poniżej opisano, co to jest wyświetlany z systemem w usłudze Office 365
Konfigurowanie nawiązywania połączeń z planów

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×