Co to są lokalizacje alarmowe, adresy dla służb porządkowych i ratowniczych oraz przekierowywanie połączeń?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas konfigurowania nawiązywania połączeń z planów w usłudze Office 365, musi adres alarmowych przypisania do każdego numeru telefonu, gdy zostanie wyświetlony jeden numer telefonu lub przydzielone do użytkownika do obsługi telefonicznej alarmowych. Przed przypisywanie alarmowych adres, numer telefonu, adres alarmowych musi utworzone i sprawdzone. Sprawdzania poprawności gwarantuje, że został rozpoznany adres alarmowych i że znajduje się w poprawnym formacie, który może być używany przez usługi awaryjnych. Opcjonalnie można dodawać lokalizacji w adresie alarmowych o podanie więcej określonej lokalizacji dla użytkownika. Na przykład alarmowych lokalizacji może być powierzchnia, skrzydła lub pakietu office, która jest połączony z określonego adresu alarmowych. Mimo że sprawdzania poprawności adresów alarmowych, nie są lokalizacje.

Co to są adresy dla służb porządkowych i ratowniczych?

Adres alarmowych jest wymagane dla numerów telefonów aktywne, ale kiedy ma wymagane jest zależna od kraju/regionu. W Stanach Zjednoczonych adres alarmowych jest wymagane , jeśli liczba jest przypisana do użytkownika. Dla innych państw takich jak w Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) alarmowych jest wymagany adres zostanie wyświetlony numer telefonu z usługi Office 365 lub gdy jest przenoszona z innego dostawcy usługi lub przewoźnika.

Adres alarmowych może być określane jako miejski adres, adres lub adres siedziby. Jest adres pocztowy lub miejski miejsca business w organizacji. Na przykład adres 12345 Północna główne ulicy, Redmond, WA 98052 służy do kierowania połączeń alarmowych organy odpowiednie wysyłki i pomoc w odnajdywaniu alarmowych rozmówcy. Istnieje prawdopodobieństwo, że konieczne będzie więcej niż jednego adresu alarmowych Jeśli firma ma więcej niż jedną lokalizację fizycznie firm.

Sprawdzanie adresu alarmowych obejmuje, upewniając się, że jest godny zaufania i poprawnie sformatowany dla usług awaryjnych. Umożliwia tworzenie i zapisywanie alarmowych adresu, który nie jest sprawdzana poprawność, ale tylko sprawdzanej adresów można skojarzyć z użytkownikiem. Po alarmowych adres jest sprawdzana poprawność i zapisaniu, można przypisać do użytkownika. W razie potrzeby zmień zapisany adres awaryjny sprawdzanej należy utworzyć nową.

Co to są lokalizacje alarmowe?

Alarmowych lokalizacje są skojarzone z adresu alarmowych, aby nadać bardziej konkretnej lokalizacji w obrębie budynku. Alarmowych lokalizacja jest zazwyczaj floor, skrzydła budynku lub numer biura miejsce, w którym znajduje się użytkownik. Możesz mieć dowolną liczbę lokalizacji skojarzone z adresem alarmowych.

Przypisanie użytkownikowi adresu dla służb porządkowych i ratowniczych polega na odwołaniu się do odpowiedniego identyfikatora lokalizacji. Identyfikator lokalizacji obejmuje adres dla służb porządkowych i ratowniczych (adres pocztowy lub administracyjny). Gdy określenie lokalizacji w budynku nie jest potrzebne, do każdego adresu dla służb porządkowych i ratowniczych jest dołączana domyślna lokalizacja alarmowa.

Co to jest przekierowywanie połączeń alarmowych?

Adresy alarmowych i lokalizacji są używane podczas procesu kierowanie połączeń alarmowych do centrum wysyłki odpowiednie podczas wysyłania alarmowych pierwszego obiektów odpowiadających. Gdy użytkownik programu Skype dla firm wybiera numer alarmowy, jak połączenie jest przekierowywane do obsługi publicznej bezpieczeństwa odbierania punktu (PSAP) różnią się według kraju/regionu. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo połączenia uprzednio zostać sprawdzone do określenia bieżącej lokalizacji użytkownika przed połączeniem połączenie do centrum wysyłki właściwe. W innych krajów/regionów połączeń będą kierowane bezpośrednio do centrum wysyłki serwowania numer telefonu skojarzony z alarmowych rozmówcy.

Tworzenie, dodawanie i przypisywanie alarmowych lokalizacje i adresy użytkowników

  1. Planowanie alarmowych lokalizacji Pierwszym krokiem jest planowanie alarmowych lokalizacji. Należy wyświetlić listę wszystkich adresów fizycznych. Następnie w zależności od której, ustalić, czy lokalizacje alarmowych adresów są wymagane oraz ich znaczeniu. Na przykład jeśli firma ma 3 office budynki każdego z podłogi 4, to prawdopodobieństwo, że muszą być 3 adresy alarmowych, z podłogi 1 – 4 dla każdej z nich na liście lokalizacji.

  2. Tworzenie i weryfikowanie lokalizacji alarmowych Następnym krokiem jest utworzenie i zweryfikowanie adresów dla służb porządkowych i ratowniczych. Podczas tworzenia adresu dla służb porządkowych i ratowniczych można go zweryfikować. Aby utworzyć adres dla służb porządkowych i ratowniczych, zobacz Dodawanie i usuwanie adresu dla służb porządkowych i ratowniczych dla organizacji.

    Ważne : Sprawdzanie poprawności adres pocztowy lub miejski obejmuje, upewniając się, że jest godny zaufania i poprawnie sformatowany. Istnieje możliwość, że częściowo prawidłowy adres alarmowych, takich jak błędnie nazwę miasta, może przekazywać nadal przebiegu sprawdzania poprawności. Proces sprawdzania poprawności używa wszystkie części adresu do określenia, czy zawiera wystarczających informacji, aby przekierować połączenie do Centrum odpowiednie awaryjnych. Jeśli tak, zostaną zwrócone zatwierdzonych, a następnie można przypisać numer telefonu.

  3. Uzyskiwanie numerów telefonów Następnym krokiem jest, aby uzyskać numery telefonów dla użytkowników. Można to zrobić przez wprowadzenie nowych numerów telefonów w usłudze Office 365 lub "przenoszenia" lub przenoszenie istniejących numerów telefonów na do usługi Office 365. Aby wyświetlić wykonaj kroki, zobacz Transferowanie numerów telefonów do usługi Office 365.

  4. Przypisywanie numerów telefonów Ostatnim krokiem jest aby umożliwić użytkownikom nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych. W tym celu należy przypisać numer telefonu dla poszczególnych użytkowników. Zobacz Przypisywanie, zmienianie lub usuwanie numeru telefonu dla użytkownika, Aby przypisać numer telefonu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Skype dla firm Online: awaryjnego nawiązywania połączeń z etykietą zastrzeżenie

Awaryjnego połączeń warunki i postanowienia

Konferencje audio bezpłatnych okres wybierania numerów

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×