Co to jest widok prezentera?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł zawiera omówienie widok prezentera i wyjaśniono, co jest wymagane do używania go w programie PowerPoint. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować widok prezentera, zobacz prywatne wyświetlanie notatek prelegenta podczas przedstawiania prezentacji na dwóch monitorach. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z widoku prezentera, prezentując w programie PowerPoint 2016 lub 2013 programu PowerPoint, zobacz uruchomić prezentację i wyświetlanie notatek w widoku prezentera.

Upewnij się, że na komputerze, którego używasz do prezentacji obsługuje wiele monitorów. Najbardziej nowoczesny komputerów stacjonarnych ma obsługę wielu monitorów wbudowana; Jeśli nie, musisz dwóch kart graficznych.

Omówienie widoku prezentera

Widok prezentera to doskonały sposób do przeglądania prezentacji za pomocą głośnika notatki na jednym komputerze (komputerze przenośnym, na przykład), a widoki odbiorców prezentacja bez notatek na drugim monitorze.

Uwaga : Program PowerPoint obsługuje tylko stosowania dwóch monitorów w przypadku prezentacji. Jednak można skonfigurować do uruchamiania prezentacji na trzy lub większą liczbę monitorów podłączonych do komputera. Sprawdź witrynę internetową producenta komputera dla aktualne informacje na temat obsługi wielu monitorów dla Twojego komputera.

Widok prezentera oferuje następujące narzędzia, aby ułatwić służą do przedstawiania informacji:

  • Za pomocą miniatur zaznacz slajdy spoza sekwencji i tworzyć niestandardowe prezentacji dla odbiorców.

  • Notatki prelegenta są wyświetlane czcionką dużych, wyczyść tak, aby używać jako scenariusza prezentacji.

  • Możesz przyciemnianie lub rozjaśnić ekranu podczas prezentacji i wznowienia miejsce, w którym została przerwana. Na przykład nie może być wyświetlanie zawartości slajdu podczas podziału lub pytanie i odpowiedzi (pytań i odpowiedzi) okresu.

Widok Prezenter

W widoku prezentera ikony i przyciski są wystarczająco duży, aby łatwo przechodzić, nawet w przypadku korzystania z nieznanych klawiatury lub myszy. Na poniższej ilustracji przedstawiono różnych narzędzi, które są dostępne w widoku prezentera.

Widok prezentera w programie PowerPoint

1. numer slajdu (na przykład slajd 1 prezentacji slajdów 8)

2. slajd, który jest obecnie wyświetlany dla grupy odbiorców

3. notatki prelegenta, których można użyć jako skrypt dla prezentacji

4. Kliknij, aby przejść do poprzedniego slajdu

5. Kliknij, aby przejść do następnego slajdu

6 czas prezentacji na godziny i minuty

7. Kliknij, aby wyświetlić miniatury wszystkich slajdów w prezentacji

8 pióra, wskaźnika laserowego lub zakreślacza

Widok prezentera to doskonały sposób do przeglądania prezentacji za pomocą głośnika notatki na jednym komputerze (komputerze przenośnym, na przykład), a widoki odbiorców prezentacja bez notatek na drugim monitorze.

Uwaga : Program PowerPoint obsługuje tylko stosowania dwóch monitorów w przypadku prezentacji. Jednak można skonfigurować do uruchamiania prezentacji na trzy lub większą liczbę monitorów podłączonych do komputera. Sprawdź witrynę internetową producenta komputera dla aktualne informacje na temat obsługi wielu monitorów dla Twojego komputera.

Widok prezentera oferuje następujące narzędzia, aby ułatwić służą do przedstawiania informacji:

  • Za pomocą miniatur zaznacz slajdy spoza sekwencji i tworzyć niestandardowe prezentacji dla odbiorców.

  • Notatki prelegenta są wyświetlane czcionką dużych, wyczyść tak, aby używać jako scenariusza prezentacji.

  • Możesz przyciemnianie lub rozjaśnić ekranu podczas prezentacji i wznowienia miejsce, w którym została przerwana. Na przykład nie może być wyświetlanie zawartości slajdu podczas podziału lub pytanie i odpowiedzi (pytań i odpowiedzi) okresu.

Widok Prezenter

W widoku prezentera ikony i przyciski są wystarczająco duży, aby łatwo przechodzić, nawet w przypadku korzystania z nieznanych klawiatury lub myszy. Na poniższej ilustracji przedstawiono różnych narzędzi, które są dostępne w widoku prezentera.

Widok Prezenter

1. numer slajdu (na przykład slajd 1 prezentacji slajdów 8)

2. slajd, który jest obecnie wyświetlany dla grupy odbiorców

3. notatki prelegenta, których można użyć jako skrypt dla prezentacji

4. Kliknij, aby przejść do poprzedniego slajdu

5 pióro lub zakreślacz

6. Kliknij, aby wyświetlić menu, które umożliwia zakończyć pokaz, przyciemnianie lub rozjaśnić ekran odbiorców lub przejdź do slajdu o określonym numerze

7. Kliknij, aby przejść do następnego slajdu

8 czas prezentacji na godziny i minuty

9. miniatury slajdów, które można kliknąć, aby pominąć slajdu lub, aby powrócić do slajdu, który wcześniej wyświetlanych

Zobacz też

Prywatne wyświetlanie notatek prelegenta podczas przedstawiania prezentacji na dwóch monitorach

Uruchamianie prezentacji i wyświetlanie notatek w widoku prezentera

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×