Co to jest widok chroniony?

Pliki z Internetu i innych potencjalnie niebezpiecznych lokalizacji mogą zawierać wirusy, robaki i inne rodzaje złośliwego oprogramowania, które może uszkodzić komputer. Aby chronić komputer, pliki z tych potencjalnie niebezpiecznych lokalizacji są otwierane jako tylko do odczytu w widoku chronionym. Używając widoku chronionego, można z niewielkim ryzykiem wyświetlać zawartość plików i włączać ich edytowanie.

W tym artykule

Dlaczego plik jest otwierany w widoku chronionym?

Jak zakończyć działanie widoku chronionego, aby można było edytować, zapisywać lub drukować?

Dlaczego nie można zakończyć działania widoku chronionego?

Wykryto problem z plikiem

Chcę zmienić ustawienia widoku chronionego

Omówienie ustawień centrum zaufania widoku chronionego

Co się dzieje z dodatkami w widoku chronionym?

Co się dzieje z czcionkami w chmurze w widoku chronionym?

Dlaczego plik jest otwierany w widoku chronionym?

Widok chroniony to tryb tylko do odczytu, w którym większość funkcji edytowania jest wyłączona. Jest kilka powodów, dla których plik zostaje otwarty w widoku chronionym:

 • Plik został otwarty z lokalizacji internetowej.     Gdy w widoku chronionym jest wyświetlany komunikat o treści Ten plik pochodzi z lokalizacji internetowej i może być niebezpieczny. Kliknij, aby uzyskać szczegółowe informacje, oznacza to, że plik został otwarty z Internetu. Pliki z Internetu mogą zawierać wirusy i inną szkodliwą zawartość. Zaleca się edytowanie tylko tych dokumentów, których zawartość jest zaufana.

  Widok chroniony dla lokalizacji internetowych

 • Plik odebrano jako załącznik programu Outlook i na podstawie zasad komputera jego nadawca został uznany za niebezpiecznego.     Gdy w widoku chronionym jest wyświetlany komunikat o treści Ten plik pochodzi z załącznika wiadomości e-mail i może być niebezpieczny. Kliknij, aby uzyskać szczegółowe informacje, oznacza to, że plik został odebrany od potencjalnie niebezpiecznego nadawcy.

  Widok chroniony dla załączników wiadomości e-mail

 • Plik został otwarty z niebezpiecznej lokalizacji.     Gdy w widoku chronionym jest wyświetlany komunikat o treści Ten plik został otwarty z potencjalnie niebezpiecznej lokalizacji. Kliknij, aby uzyskać szczegółowe informacje, oznacza to, że plik został otwarty z folderu, który jest niebezpieczny. Niebezpieczną lokalizacją może być na przykład folder tymczasowych plików internetowych.

  Widok chroniony spowodowany otwarciem pliku z niebezpiecznej lokalizacji

 • Plik jest blokowany przez funkcję blokowania plików    Na poniższych obrazach przedstawiono przykłady. Dowiedz się więcej o funkcji blokowania plików

  Widok chroniony wywołany przez funkcję blokowania plików, użytkownik nie może edytować pliku

  Edytowanie jest niedozwolone.

  Widok chroniony wywołany przez funkcję blokowania plików, użytkownik może edytować plik

  Edytowanie jest dozwolone.

 • Błąd weryfikacji plików.    Gdy w widoku chronionym jest wyświetlany komunikat o treści Pakiet Office wykrył problem z tym plikiem. Edytowanie go może być szkodliwe dla komputera. Kliknij, aby uzyskać szczegółowe informacje, oznacza to, że plik nie przeszedł pomyślnie weryfikacji.

  Widok chroniony z powodu niepomyślnego sprawdzania poprawności pliku

 • Plik został otwarty w widoku chronionym przy użyciu opcji Otwórz w widoku chronionym.     Gdy w widoku chronionym jest wyświetlany komunikat o treści Ten plik został otwarty w widoku chronionym. Kliknij, aby uzyskać szczegółowe informacje, oznacza to, że została wybrana opcja otwarcia pliku w widoku chronionym. Można to zrobić, używając opcji Otwórz w widoku chronionym:

  1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz.

  3. Na liście kliknij pozycję Otwórz w widoku chronionym.

Widok chroniony wybrany przez użytkownika

Ważne : Administratorzy mogą rozszerzyć listę potencjalnie niebezpiecznych lokalizacji, aby dołączyć dodatkowe foldery również uznane za niebezpieczne.

Początek strony

Jak zakończyć działanie widoku chronionego, aby można było edytować, zapisywać lub drukować?

Jeśli konieczne jest odczytanie pliku, ale nie trzeba go edytować, można pozostać w widoku chronionym. Jeśli wiadomo, że plik pochodzi z wiarygodnego źródła, a wymaga on edytowania, zapisania lub wydrukowania, można zakończyć działanie widoku chronionego. Opuszczenie widoku chronionego w praktyce oznacza zdjęcie blokady tylko do odczytu i plik staje się wówczas zaufanym dokumentem.

Kończenie działania widoku chronionego i edytowanie po wyświetleniu żółtego paska komunikatów

 • Na pasku komunikatów kliknij pozycję Włącz edytowanie.

Kończenie działania widoku chronionego i edytowanie po wyświetleniu czerwonego paska komunikatów

 1. Kliknij pozycję Plik > Edytuj mimo to.

Ważne : Zalecamy ostrożność i upewnienie się, że źródło pliku jest wiarygodne i znane.

Początek strony

Dlaczego nie można zakończyć działania widoku chronionego?

Jeśli nie można zakończyć działania widoku chronionego, być może administrator ustanowił reguły uniemożliwiające opuszczenie tego widoku. Aby ustalić, czy takie reguły zostały wprowadzone, można się skontaktować z administratorem.

Początek strony

Wykryto problem z plikiem

W pakiecie Office został wykryty problem z plikiem, który może stanowić zagrożenie. Otwarcie pliku w widoku chronionym umożliwia ochronę komputera — edytowanie pliku zaleca się tylko wtedy, gdy nadawca pliku jest zaufany, a plik nie wygląda podejrzanie.

Dlaczego jest wyświetlany ten komunikat?

Ten komunikat może być wyświetlany dla złośliwych plików utworzonych przez hakerów w celu zainfekowania komputera wirusem lub kradzieży ważnych informacji. Ten komunikat oznacza, że edytowanie pliku może być niebezpieczne. Czasem komunikat jest wyświetlany dla plików, które są uszkodzone, na przykład:

 • Dysk, na którym znajduje się plik, może być zużyty lub uszkodzony.

 • Plik został utworzony lub edytowany w programie, w którym występuje problem.

 • Podczas kopiowania pliku na komputer wystąpił nieoczekiwany błąd, który może być spowodowany problemem z połączeniem internetowym.

 • Problem może dotyczyć mechanizmu wyszukiwania problemów w plikach przez pakiet Office. Jest on nieustannie ulepszany, ale nie jest doskonały.

Czy mogę edytować plik?

Jeśli plik pochodzi od znajomej, zaufanej osoby, można go edytować. Zaleca się jednak unikanie edytowania podejrzanych plików. Na przykład:

 • plik pochodzący od nieznanej osoby;

 • plik, który otrzymano nieoczekiwanie;

 • plik o nietypowej zawartości, na przykład rachunek za nigdy nie kupowane przedmioty lub plik powodujący pojawienie się błędów na komputerze.

Jeśli plik wydaje się podejrzany, należy go zamknąć i usunąć z komputera. Nie zalecamy edytowania takiego pliku. Aby zweryfikować podejrzenie, można zadzwonić lub wysłać wiadomość e-mail do nadawcy.

Na poniższym obrazie przedstawiono przykład przycisku Edytuj mimo to w widoku Backstage pakietu Office.

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, przycisk Edytuj mimo to

Jakie typy plików pakietu Office mogą powodować błędy sprawdzania poprawności plików?

 • Pliki programu Word 97–2003 (doc i dot)

 • Pliki programu Excel 97–2003 (xls, xla, xlt, xlm, xlb i xlt)

 • Pliki programu PowerPoint 97–2003 (ppt, pot, pps i ppa)

Początek strony

Chcę zmienić ustawienia widoku chronionego

Przed wprowadzeniem zmian w ustawieniach widoku chronionego warto skontaktować się z administratorem.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Widok chroniony.

 3. Wybierz odpowiednie opcje.

Obszar Widok chroniony w Centrum zaufania

Początek strony

Omówienie ustawień centrum zaufania widoku chronionego

 • Włącz widok chroniony dla plików, w których sprawdzanie poprawności nie powiodło się    Proces sprawdzania poprawności przeszukuje pliki pod kątem problemów z zabezpieczeniami, które mogą wynikać ze zmian wprowadzonych w strukturze pliku. Wyczyszczenie tej opcji nie powoduje wyłączenia sprawdzania poprawności plików. Jest natomiast wyświetlany komunikat o błędzie w przypadku plików, dla których proces sprawdzania poprawności kończy się niepowodzeniem.

 • Włącz widok chroniony dla plików pochodzących z Internetu    Internet jest uważany za niebezpieczną lokalizację, ponieważ daje wiele możliwości podejmowania złośliwych działań.

 • Włącz widok chroniony dla plików znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznych lokalizacjach    Ta opcja dotyczy folderów na komputerze lub w sieci, które są uznawane za niebezpieczne, takich jak folder tymczasowych plików internetowych lub inne foldery przypisane przez administratora.

 • Włącz widok chroniony dla załączników programu Outlook    Załączniki w wiadomościach e-mail mogą pochodzić z mało wiarygodnych lub nieznanych źródeł.

 • Włącz tryb zapobiegania wykonywaniu danych (DEP)    Więcej informacji można znaleźć w temacie Dlaczego mój dodatek ulega awarii?

Początek strony

Co się dzieje z dodatkami w widoku chronionym?

Gdy plik jest otwarty w widoku chronionym, można uruchamiać dodatki, ale ich działanie może być niezgodne z oczekiwaniami. Jeśli dodatek nie działa poprawnie, skontaktuj się z autorem danego dodatku. Może być potrzebna zaktualizowana wersja dodatku, która będzie zgodna z widokiem chronionym. Aby uzyskać więcej informacji o dodatkach, zobacz Dlaczego mój dodatek ulega awarii?

Początek strony

Co się dzieje z czcionkami w chmurze w widoku chronionym?

Możliwe, że osoba, która wysłała Ci dokument, korzystała z czcionki w chmurze, czyli czcionki, która nie jest dostarczana razem z systemem Windows lub pakietem Office. Czcionka taka musi zostać pobrana z Internetu, zanim zostanie użyta po raz pierwszy. Jeśli taka sytuacja ma miejsce i nie masz jeszcze zainstalowanej tej czcionki, czcionka nie zostanie pobrana, gdy jesteś w widoku chronionym. Program Word spróbuje zastąpić tę czcionkę inną, która może wyglądać prawidłowo. Jeśli masz pewność, że dokument jest bezpieczny, i chcesz go zobaczyć w postaci przygotowanej przez jego autora, musisz włączyć edycję, aby program Word mógł pobrać i zainstalować odpowiednią czcionkę.

Uwaga : Jeśli program Word nie może znaleźć żadnych zgodnych czcionek do podstawienia, w miejscu tekstu mogą zostać wyświetlone czarne pola. Ten problem powinno rozwiązać włączenie edytowania, co pozwoli pobrać odpowiednią czcionkę.

Początek strony

Informacje pokrewne

Otwieranie dokumentu po wystąpieniu błędu uszkodzenia pliku

Sprawdzanie zgodności plików ze starszymi wersjami

Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×