Co to jest przycisk pakietu Microsoft Office i gdzie się on znajduje?

Interfejs użytkownika został w znacznym stopniu przeprojektowany w następujących programach pakietu Microsoft Office 2007: Word, Excel, PowerPoint, Access i Outlook (w oknach odczytywania i redagowania). Przycisk pakietu Office Obraz przycisku pakietu Office zastąpił menu Plik.

Co chcesz wiedzieć?

Gdzie znajduje się przycisk pakietu Office?

Co jest wyświetlane po kliknięciu przycisku pakietu Office?

Gdzie znajduje się polecenie Opcje?

Dlaczego przycisk pakietu Office miga?

Jak dostosować listę ostatnio używanych plików?

Kiedy jest wyświetlany przycisk pakietu Office w programie Outlook?

Gdzie znajduje się przycisk pakietu Office?

Przycisk pakietu Office Obraz przycisku pakietu Office znajduje się w lewym górnym rogu okna następujących programów pakietu Microsoft Office 2007: Word, Excel, PowerPoint, Access i Outlook (w oknach odczytywania i redagowania).

Strzałka wskazująca przycisk pakietu Microsoft Office

Początek strony

Co jest wyświetlane po kliknięciu przycisku pakietu Office?

Kliknięcie przycisku pakietu Office Obraz przycisku pakietu Office powoduje wyświetlenie tych samych podstawowych poleceń dostępnych w menu Plik we wcześniejszych wersjach pakietu Microsoft Office, które służą do otwierania, zapisywania i drukowania plików.

Przycisk pakietu Microsoft Office z otwartym menu

Jednak w pakiecie Office 2007 jest teraz dostępnych więcej poleceń, takich jak Zakończ i Publikuj. Na przykład w programach Word, Excel i PowerPoint można kliknąć polecenie Zakończ, a następnie polecenie Przeprowadź inspekcję, aby sprawdzić plik pod kątem ukrytych metadanych lub informacji osobistych.

Początek strony

Gdzie znajduje się polecenie Opcje?

Po kliknięciu przycisku pakietu Office Obraz przycisku pakietu Office jest także wyświetlana nowa pozycja umożliwiająca ustawianie preferencji. Polecenie Opcje, które było dostępne w menu Narzędzia, zostało przeniesione do obszaru przycisku pakietu Office Obraz przycisku pakietu Office. Polecenie Opcje znajduje się teraz w prawym dolnym rogu okna i jest oznaczone etykietą Opcje programu Word, Opcje programu Excel, Opcje programu PowerPoint lub Opcje programu Access. Poniżej przedstawiono lokalizację tego polecenia w programie Microsoft Office Excel 2007.Przycisk Opcje programu Excel.

Początek strony

Dlaczego przycisk pakietu Office miga?

Przycisk pakietu Office Obraz przycisku pakietu Office miga tylko wtedy, gdy nie został kliknięty w celu wyświetlenia poleceń. Miganie ma na celu przyciągnięcie uwagi użytkownika, ponieważ wiele osób sądzi, że jest to tylko ozdobne logo, a nie przycisk służący do wyświetlania poleceń. Po jednokrotnym kliknięciu przycisk pakietu Office Obraz przycisku pakietu Office powinien przestać migać.

Obecnie nie ma możliwości wyłączenia migania.

Początek strony

Jak dostosować listę ostatnio używanych plików?

W wielu programach pakietu Microsoft Office jest wyświetlanych kilka plików ostatnio otwieranych w tym programie. Za pomocą łączy z tej listy można szybko uzyskać dostęp do plików. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu i wyłączaniu tej funkcji, a także o dostosowywaniu liczby wyświetlanych plików, zobacz artykuł Dostosowywanie listy ostatnio używanych plików.

Początek strony

Kiedy jest wyświetlany przycisk pakietu Office w programie Outlook?

W programie Microsoft Office Outlook 2007 nowy przycisk pakietu Office Obraz przycisku pakietu Office jest widoczny podczas czytania lub tworzenia wiadomości, zadania, kontaktu bądź elementu kalendarza.

Początek strony

Dotyczy: Access 2007, Excel 2007, Office 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język