Co się stanie, jeśli dodam innego planu Office 365 dla subskrypcji dla użytkowników domowych do mojego konta?

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Różne rodzaje planów subskrypcji usługi Office 365 są dostępne, takich jak Office 365 dla Użytkowników Domowych, Office 365 Personal i Office 365 dla Studentów. Można mieć tylko jeden plan subskrypcji usługi Office 365 aktywne na konto Microsoft — to adres e-mail i hasło, należy zainstalować pakiet Office.

Jeśli dodasz tego samego usługi Office 365 subskrypcji planu do swojego konta Microsoft, zachowujesz tych samych zalet subskrypcji (liczba instalacje) i liczby minut programu Skype i magazynu w usłudze OneDrive jak poprzednio —, ale będzie Rozszerzamy bieżącej subskrypcji dla maksymalnie 5 lat. Jeśli używasz usługi Office 365 Personal klucza produktu i obecnie masz subskrypcję usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych użytkownik zostanie zaoferowana z opcją otrzymywać z planem obecnie masz lub można przełączyć się do usługi Office 365 Personal.

Jeśli będziesz mieć możliwość wyboru, zostanie wyświetlona strona podobna do tej:

Wybierz pozostanie przy subskrypcji usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych lub przełączenie na subskrypcję usługi Office 365 Personal.

Wybieranie czynności

Gdy masz już Office 365 dla Użytkowników Domowych lub innej subskrypcji usługi Office 365 Personal, w poniższej tabeli zestawiono opcje po przejściu na jedną subskrypcję do drugiego. Aby wyświetlić szczegóły subskrypcji pełna, takich jak liczby programu Skype lub ile urządzeń można zainstalować na minuty, przejdź do pozycji Wybierz pakietu Office.

Konwersja z usługi Office 365 Personal na usługę Office 365 dla Użytkowników Domowych

Konwersja z usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych na usługę Office 365 Personal

Dostępne instalacje

Zwiększenie

Zmniejszenie

Udostępnianie subskrypcji

Udostępnianie jest dozwolone

Bez udostępniania

Pozostały czas subskrypcji

Może zostać wydłużony

Może zostać wydłużony

Magazyn online w usłudze OneDrive

Ilość miejsca do magazynowania bez zmian, ale zwiększenie liczby użytkowników

Ilość miejsca do magazynowania bez zmian, ale zmniejszenie liczby użytkowników

Minuty na rozmowy przez Skype

Liczba minut bez zmian, ale zwiększenie liczby użytkowników

Liczba minut bez zmian, ale zmniejszenie liczby użytkowników

Liczba urządzeń, które można zainstalować pakietu Office na nie powoduje zmiany pozostanie z tego samego typu subskrypcji. Czy używać tej samej subskrypcji lub przekonwertować ją do innej subskrypcji, nie powoduje zmiany możliwości magazyn online dla poszczególnych użytkowników. Na przykład jeśli masz tylko jeden użytkownik w subskrypcji 1 terabajtów miejsca do magazynowania, ale jeśli jest konieczne jest udostępniane między 5 użytkowników będą dostępne 5 terabajtów przestrzeni dyskowej.

Wydłużanie subskrypcji

Plan subskrypcji usługi Office 365 można dodać do konta, które już subskrypcji Office 365 dla użytkowników domowych, wszelkie pozostały czas z bieżącej subskrypcji jest dodawany do nowej. Na przykład jeśli masz jeszcze 6 miesięcy w bieżącym planie subskrypcji Office 365 dla Użytkowników Domowych i dodać nową subskrypcję roczny Office 365 dla Użytkowników Domowych do swojego konta, będzie Rozszerzamy go do 18 miesięcy.

Jeśli próbowano jednocześnie dodać zbyt wiele subskrypcji do tego samego konta, wystąpi błąd niepowodzenia realizacji, ponieważ nie można przekroczyć limitu 5 lat.

Konwertowanie subskrypcji

W większości przypadków automatyczne dodawanie planu innej subskrypcji z kontem Microsoft przełączników do nowego planu. Jednak w przypadku stosowania klucza produktu usługi Office 365 Personal konta, które ma obecnie usługi Office 365 dla użytkowników domowych planu subskrypcyjnego, będziesz mieć możliwość się Office 365 dla Użytkowników Domowych lub konwertowanie subskrypcji usługi Office 365 Personal jak pokazano na ilustracji, w tym artykule. Po przekonwertowaniu, od razu zmienisz korzystania z subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie sekcji subskrypcji usługi Office 365 w usłudze Office 365 — często zadawane pytania. Aby dowiedzieć się, jak przekonwertować subskrypcji Office 365 dla użytkowników domowych, zobacz Przełączanie do innego planu Office 365 dla użytkowników domowych.

Ważne: Jeśli przez przypadek przekonwertowano usługi Office 365 Personal, dla użytkowników domowych lub studentów, skontaktuj się z kont i rozliczeń pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.

Mam bezpłatną ofertę otrzymaną wraz z komputerem

Za pomocą bezpłatną ofertę w dowolnej z następujących sposobów:

  • Teraz zrealizować oferty i wybierz pozycję pozostanie z Office 365 dla Użytkowników Domowych. Spowoduje to dodanie dodatkowych 9 miesięcy do swojej subskrypcji.

  • Teraz zrealizować oferty i przełączanie subskrypcji Office 365 dla Użytkowników Domowych do usługi Office 365 Personal. Spowoduje to dodanie dodatkowych 12 miesięcy do swojej subskrypcji.

  • Zrealizuj oferty za pomocą innego konta Microsoft.

  • Jeśli chcesz otrzymywać z bieżącej subskrypcji dla można teraz poczekaj, aż Twoja subskrypcja wygaśnie i następnie zrealizować bezpłatną ofertę usługi Office 365 Personal.

Jeśli masz istniejącej subskrypcji Office 365 dla Użytkowników Domowych i realizacji oferty bezpłatnego rok usługi Office 365 Personal, zostanie wyświetlony monit, jeśli chcesz przekonwertować z istniejącej subskrypcji usługi Office 365 Personal lub się Office 365 dla Użytkowników Domowych. Jeśli możesz przekonwertować do usługi Office 365 Personal, który oznacza, że tylko możesz zainstalować pakiet Office na 1 PC lub Mac i 1 Tablet PC i nie będą mogli udostępniać subskrypcję.

Aby dowiedzieć się, jak zrealizować bezpłatną ofertę i dodać je do bieżącej subskrypcji, zobacz Przełączanie z usługi Office 365 dla użytkowników domowych przy użyciu klucza produktu.

Zostaw komentarz

Czy te informacje są przydatne? Jeśli tak, napisz nam w dolnej części tego tematu. Jeśli nie zostały one i nadal występują problemy, Przekaż nam co chcesz zrobić i jakie problemów możesz napotkał.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Przełączanie do innego planu Office 365 dla użytkowników domowych

Uaktualnienie usługi Office 365 dla użytkowników domowych na subskrypcję działalności

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×