Co nowego w usłudze Microsoft SharePoint Online

Co nowego w usłudze Microsoft SharePoint Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nowy SharePoint Online, dostępne w przypadku Office 365 zawiera szeroką gamę udoskonaleń i nowych funkcji. Dowiedz się, jak SharePoint Online może pomóc w udostępnianie efektów pracy, współpracować z innymi osobami, organizowanie projektów i zespołów i wykrywania osób i informacji.

Aktualizacje z marca 2017 r.

Wiadomości dotyczących zespołu w SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu Android

Wiadomości dotyczących zespołu jest teraz dostępny w swojej aplikacji dla urządzeń przenośnych SharePoint dla systemu Android. Uzyskaj zespołu spersonalizowanych wiadomości zestawienia z różnych witryn, który jest aktywny w, witryn obserwowanych i news sugerowane przez program Microsoft Graph bezpośrednio na urządzeniu przenośnym z systemem Android.

Wiadomości programu SharePoint na urządzeniach przenośnych z systemem Android

Instalowanie aplikacji programu SharePoint dla urządzeń przenośnych dla systemu Android i zachować połączenie z wiadomości, współpracę i komunikację. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wiadomości dotyczących zespołu w programie SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu Android.

Luty 2017

Limit kopia pliku 50MB

Utworzył limit 50MB dla kopii pliku. Teraz można kopiować większy rozmiar plików, maksymalnie 500MB.

Kopiowanie w miejscu

Kopiowanie pliku do tego samego miejsca docelowego, utworzysz nową kopię, automatycznie dołączony numer na końcu. To jest zalecana, jeśli chcesz utworzyć nowy dokument za pomocą jako punktu początkowego.

Wybieranie i pobieranie wielu plików do jednego pliku ZIP

Teraz możesz pobrać wielu plików i zapisać. Plik ZIP. Po prostu wybierz wielu plików z poziomu widoku biblioteki, kliknij przycisk Pobierz, a zostanie wyświetlony monit o zapisanie pojedynczy skompresowany plik Zip zawierający tylko odpowiednie opcje.

Zaznaczanie wielu plików i pobieranie ich do pliku zip

Grudzień 2016

SmartFilters SharePoint Online bibliotek dokumentów

SmartFilters zapewniają możliwości wyszukiwania dynamiczne oparta na sformatowanego metadanych dostępny w bibliotece dokumentów.

Panel SmartFilter z zaznaczoną ikoną SmartFilter

SmartFilters można otworzyć, klikając ikonę "lejek" po prawej stronie paska poleceń biblioteki. Domyślnie SmartFilters umożliwiają zaawansowanych filtrów widoku biblioteki według daty modyfikacji zmodyfikowane przez i typ dokumentu. Możesz wybrać dodatkowe metadane kolumny w widoku, aby również filtrować przy użyciu SmartFilter. Jeśli podoba Ci się to, co widzisz, SmartFilters można zapisywać jako widok niestandardowy do dowolnej bibliotece.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Korzystanie z filtrów Inteligentne znajdowanie do pliku lub elementu listy.

Aktualizacje z listopada 2016 r.

Android i aplikacji dla urządzeń przenośnych systemu Windows 10

Teraz dodano android i aplikacje systemu Windows 10 Mobile w systemie iOS do zaokrąglania z SharePoint obsługi urządzeń przenośnych. SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych można przejść do witryny zespołu można obserwować lub często odwiedź, łącza do ważnych witryn skonfigurowany przez organizację. posłuchać ostatnich zmian w pliku w widoku działania, otwieranie i edytowanie plików z biblioteki dokumentów i więcej.

Zrzut ekranu: Android aplikacji dla urządzeń przenośnych aktywności witryny, listy, plik i nawigacji
Android przy użyciu aktywności, plików, list i nawigacji witryny zespołu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu Android.

Pokazywanie aktywności, plików, list i nawigacji systemu Windows 10 Mobile
Pokazywanie aktywności, plików, list i nawigacji witryny zespołu systemu Windows 10 Mobile

Aby uzyskać więcej informacji zobacz SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu Windows 10 Mobile.

Wiadomości dotyczących zespołu w SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu iOS

Wiadomości dotyczących zespołu powoduje historii ważne i interesujące użytkownikowi korzystanie z funkcji wiadomości w aplikacji dla urządzeń przenośnych SharePoint dla systemu iOS. Karta wiadomości zawiera najnowsze artykuły obserwowanych lub często można znaleźć w witrynie zespołu wraz z witryn sugerowanych Funkcji Office Graph.

Zagregowane wiadomości zespołu — zrzut ekranu

Można wyświetlić nagłówki wiadomości i Drąż w dół do pełnego artykułu.

Wiadomości zespołu w witrynie — zrzut ekranu

Można również dodać i publikować artykuły do witryny zespołu z urządzenia przenośnego zostanie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wiadomości dotyczących zespołu w programie SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu iOS.

Witryny zespołów teraz zintegrowany z grupy Office 365

W witrynie zespołu SharePoint Online łączy się z zespołem zawartości, informacje i aplikacje, które w przypadku korzystania z każdego dnia. W witrynie zespołu służy do przechowywania i współpracować nad plikami albo do tworzenia i zarządzanie listami informacji. Na stronie głównej witryny zespołu możesz wyświetlić łącza do zespołu ważnych plików, aplikacji i stron sieci Web i wyświetlanie ostatniej aktywności witryny i plik w źródle działania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest witryna zespołu programu SharePoint?.

Witryna zespołu programu SharePoint z wiadomościami zespołu

 • Integracja grupy usługi Office 365

  Podczas tworzenia witryn zespołów w usłudze SharePoint Online, Office 365 grupy jest tworzona automatycznie i wszystkich użytkowników, możesz dodać do witryny zespołu są automatycznie dodawane do grupy usługi Office 365. Podobnie gdy Tworzenie grupy w programie Outlook, w witrynie zespołu SharePoint jest tworzona automatycznie i wszystkich użytkowników, możesz dodać do swojej grupy Office 365 zostać dodane do witryny zespołu. Wszyscy członkowie Office 365 grupy mają dostęp do witryny zespołu i wszystkich członków zespołu mają dostęp do Office 365 grupy. Członkowie mogą dodawać dodatkowe biblioteki dokumentów, list i aplikacje sieci web, stosownie do potrzeb, a wszyscy członkowie grupy mają dostęp. Aby uzyskać więcej informacji o grupach zobacz więcej informacji na temat grup usługi Office 365.

  Menu grupy osób usługi Office 365, z wyróżnionym witryny
 • Układ witryny zespołu

  Witryna zespołu jest wyświetlany nagłówek witryny o nazwie, logo, i tego, czy witryna jest prywatny lub publiczny. Jeśli masz uprawnienie, możesz dodać list, bibliotek dokumentów, stron lub aplikacji do strony lub witryny. Na nowej stronie, kliknij przycisk + uzyskanie nowe menu części aplikacji i elementów, aby dodać do strony, na przykład wyróżniony zawartości, mapy, obrazy i wideo, list wiadomości i nagłówki i inne.

  Strona wiadomości witryny zespołu z zaznaczonym tekstem

  Aby znaleźć zawartość w witrynie, pola wyszukiwania na pasku Szybkie uruchamianie służy do uzyskania wyników sugerowane, możesz też zobaczyć wszystkie dopasowania. Na pasku Szybkie uruchamianie umożliwia również uzyskać dostęp do biblioteki dokumentów w witrynie zespołu Notes programu OneNote, strony witryny, zawartość witryny i Kosz witryny zespołu.

  Lewy obszar nawigacji witryny zespołu

 • Strona główna informacji dotyczących zespołu

  Na stronie głównej zostanie wyświetlony sekcji wiadomości i w źródle działania. W sekcji wiadomości można wyświetlać elementy najważniejsze lub interesujące dla zespołu. Kliknij przycisk + Dodaj, tworzenie opowieści, a następnie kliknij pozycję Publikuj w celu wyświetlenia sekcji w górnej części strony głównej witryny zespołu. Ty lub Twoi użytkownicy mogą kliknij nagłówek, aby wyświetlić cały artykuł.

  Składnik Web Part nagłówków wiadomości witryny zespołu

  Umożliwia sekcji aktywności i inni użytkownicy widzieć, które osoby są praktyce lub dodawanie na pierwszy rzut oka, takich jak kiedy ktoś edytuje dokument lub dodane do listy.

  Kanał aktywności witryny zespołu

  Sekcja Szybkie łącza umożliwia dodawanie łączy do plików lub strony sieci Web, aby wyświetlić także. Kliknij przycisk + Dodaj do wprowadź adres URL lub wybierz z listy ostatnio używanych plików lub strony sieci Web.

  Szybkie linki witryny zespołu w programie SharePoint

Aby uzyskać więcej informacji o strony głównej witryny zespołu, zobacz Co to jest witryna zespołu programu SharePoint?.

Limit nowego zbioru witryn

Ponieważ członkom zespołu skorzystać do rozszerzone możliwości dostępnej w SharePoint Online, takich jak Office 365 wideo i witryn portalu przekroczył wymagań przechowywania zawartości. Aby rozwiązać ten SharePoint Online został zwiększony limit miejsca do magazynowania dla zbiorów witryn z 1 TB do 25 TB. Aby uzyskać więcej informacji zobacz usługi SharePoint Online ograniczenia i limity oprogramowania.

Zaktualizowane SharePoint list

Na liście w SharePoint Online to zbiór danych, który udostępnia możesz ze współpracownikami elastycznym sposobem organizowania elementów, tworzenie kalendarzy, listy zadań do wykonania i osie czasu. Możesz dodać kolumny dla różnych typów danych, takich jak tekst, waluty lub wybór wielu tworzenie widoków skutecznie, wyświetlać dane i sortowanie lub filtrowanie danych na różne sposoby.

Widok listy w programie SharePoint

Lista może zawierać tekst, łącza, obrazy, audio lub wideo, a także załączniki. Można także dodać kolumny obliczeniowe, które współpracują z innych kolumn sum, stanu lub wartości zagregowanych. list SharePoint umożliwiania członkom zespołu dostęp, udostępnianie i współpraca wokół danych strukturalnych. Klienci regularnie przenoszenie danych z innych systemów do listy SharePoint do obsługi procesów biznesowych i można importować lub eksportować danych zewnętrznych do aplikacji, takich jak Microsoft CRM lub SAP linii aplikacji biznesowych. Możesz dodać przechowywanie wersji umożliwia śledzenie wielu iteracji elementu listy lub tworzenie alertów informujące po każdej zmianie. Aby uzyskać więcej informacji o listach i co można zrobić, zobacz Co to jest lista w usłudze SharePoint Online?.

 • Dodaj listę łatwo ze strony głównej   SharePoint Online+ Nowy przycisk na pasku poleceń, aby szybko dodać listę do strony. Kliknij pozycję Lista, Dodaj nazwę i opis, a na liście zostanie utworzona.

  Kliknięcie pozycji Nowy link, gdy jest wyróżniona lista

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia list zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint.

 • Używanie szybkich Edytuj, aby dodać kolumny i dane w jednym procesie    Po utworzeniu listy można dodać kolumny i dane na ekranie szybkiej edycji.

  Widok listy z wyróżnionym szybkiej edycji

  Kliknij przycisk+, aby dodać nową kolumnę, a następnie wybierz z skrócony wykaz typów kolumn popularne. Możesz również wybrać Więcej typów kolumn, aby rozwinąć dokonanych wyborów.

  Edytuj szybkie dodawanie menu kolumny z wyróżnionym więcej typy kolumn

  Można wybrać ponad tuzin typów, takie jak pola tekstowe z jednym lub wielu wierszy tekstu, liczb i waluty, wybór, wyszukiwanie, tak/nie pól lub kolumn obliczeniowych.

  Po zdefiniowaniu kolumn, aby rozpocząć wprowadzanie danych w formacie arkusza kalkulacyjnego wygodny za pomocą Szybkiej edycji.

  Szybkie edytowanie ekran z kolumn i danych dodawanych

  Aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania kolumny i dane, zobacz Tworzenie lub Dodawanie kolumny w usłudze Office 365 listy lub biblioteki.

 • Dodaj aplikacje oparte na liście wbudowanych    Zamiast kliknąć pozycję listy w menu Dodaj, wybierz aplikację, a następnie wybierz spośród wielu do setki firmy Microsoft lub aplikacji innych firm. Firmy, można również dodać także wewnętrznie napisane aplikacje.

  Menu nowej zawartości witryny z wyróżnionym aplikacji

  Wybierz z oparte na liście aplikacji, takich jak ankiety, łączy, anonsów, kontaktów, kalendarzy lub listy zadań. Większość te aplikacje za pomocą kolumny wstępnie zdefiniowane typy i formaty, więc musisz dodawać danych.

  Aplikacje, aby dodać ekran

  Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu listy aplikacje zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint.

  Uwaga : Niektóre aplikacje listy są wyświetlane tylko w klasycznym środowiska.

 • Używanie programu Microsoft przepływ Aby zautomatyzować przepływów pracy    Automatyzowanie przepływów pracy z tej nowej usłudze po wielu aplikacji i oprogramowania jako usługi Service (władz akredytacji bezpieczeństwa), zależne od użytkowników biznesowych. Microsoft Flow można się wymieniać danych między SharePoint Online i numerem firmy Microsoft i usług innych firm. Następnie można przechowywać i zmodyfikować dane w SharePoint. Nowy pasek poleceń listy w SharePoint Online zawiera punktu wejścia, która pozwala na tworzenie i uruchamianie przepływów bezpośrednio.

  Menu przebieg listy z dodać przepływ wyróżnione

  Kliknij pozycję Dodaj przepływ, aby uzyskać listę krótkiej przepływu szablonów do wyboru. Jeśli nie widzisz szablonu, przewiń w dół i kliknij Zobacz więcej przepływów, aby wyświetlić witryny przepływów, w którym można wybrać spośród wielu lub więcej szablonów przepływu. Aby dowiedzieć się więcej na temat Flow firmy Microsoft, zobacz Wprowadzenie do programu Microsoft przepływu.

  Dodawanie nowego paska narzędzi przepływu
 • Używanie PowerApps nawiązywania połączenia list programu SharePoint i w bibliotekach jako źródła danych    PowerApps jest nową usługę przedsiębiorstwa, aby połączyć, tworzenie i udostępnianie aplikacji w minutach, aby umożliwić zespołu na dowolnym urządzeniu. SharePoint list lub bibliotek zintegrować przycisku PowerApps ich wiersza polecenia, można bezpośrednio utworzyć aplikację za pomocą SharePoint jako źródła danych.

  Element menu PowerApp na pasku poleceń przy użyciu aplikacji Power utworzyć wyróżniony.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat przy użyciu PowerApps, zobacz Wprowadzenie do PowerApps.

Biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online

Biblioteka dokumentów SharePoint Online miejsce bezpiecznego oparte na chmurze do przechowywania dokumentów i plików miejsce, w którym współpracownicy mogli je łatwo znaleźć, wspólna praca nad nimi i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego urządzenia w dowolnym momencie. Dodawanie plików lub przenoszenie plików między folderami jest tak proste jak przeciągając i upuszczając je z jednej lokalizacji do drugiej.

Menu dokumentów i folderów usługi Office 365 Biblioteka dokumentów nowoczesny z obrazami
 • Dźwigni możliwości programu SharePoint z usługą OneDrive dla firm użyteczności w bibliotekach dokumentów    Zaktualizowanego interfejsu użytkownika w bibliotekach dokumentów SharePoint Online oferuje możliwości, takich jak usługi OneDrive dla firm. Tworzenie nowych folderów i przekazywania plików z poziomu przeglądarki są teraz bardziej intuicyjny. Klasyczny wstążki zamieniono jest paskiem cienki polecenia wykonywanego odpowiednich zadań.

  Menu główne biblioteki dokumentów usługi Office 365

  Twoja organizacja ma dostosowała wstążki z przyciskami mapujące na funkcji krytyczne biznesowych, na pasku poleceń zostaną wyświetlone te przyciski także. Teraz każdej nowej grupy usługi Office 365 pobiera pełną SharePoint Online biblioteki dokumentów, który zastępuje poprzedniej strony "Pliki". Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest biblioteka dokumentów?

 • Kopiowanie i przenoszenie plików z paska poleceń    Kopiowanie plików do nowych folderów nie jest nowy, a Kopiuj do i przejdź do polecenia są inteligentne informacje na temat wyświetlania architektury informacji można utworzyć nowy folder docelowy w czasie rzeczywistym.

  Przycisk Kopiuj do w menu głównym

  Wybierz plik lub pliki, które chcesz przenieść i kliknij skopiować lub przenieść do paska poleceń lub przy użyciu menu wielokropek (...). W oknie dialogowym miejsce docelowe po prostu wybierz lokalizację dla plików lub wpisz nową nazwę folderu. Zobacz Przenoszenie lub kopiowanie folderu, pliku lub łącza w bibliotece dokumentów

  Przenoszenie pliku do okna dialogowego z wprowadzona nowa nazwa folderu
 • Używanie łącza do importowanie plików z innych bibliotek    Zamiast tworzenia wielu kopii popularnych plików w różnych bibliotek, możesz teraz dodać łącza do biblioteki. Biblioteki dokumentów znają innych plików są wyświetlane w SharePoint Online tak zamiast kopiowanie pliku do innej biblioteki, po prostu wstawić łącze do pliku, a Wycinanie zduplikowanych plików między wieloma bibliotekami lub witryny. Nadal widoczne miniaturki i metadane natywnych plików, a SharePoint Online umożliwia wyświetlanie listy ostatnio używanych dokumentów. Po prostu wybierz łącze, zamiast wycinania i wklejania dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie łącza w bibliotece dokumentów

  Dodaj nowe menu z wyróżnionym łączem

Personalizacji

 • Nowe widoki niestandardowe uproszczone    Nowe biblioteki dokumentów umożliwiają grupowanie plików bezpośrednio na stronie głównej bez klikania na ekranie osobnych administratorów. Kliknij i przeciągnij kolumn do zmiany rozmiaru i sortowanie, filtrowanie lub grupę z dowolny nagłówek kolumny. Aby zapisać widok dla siebie lub inne osoby w bibliotece, kliknij pozycję Zapisz widok. Zapisz w bieżącym widoku lub nazwę nowego widoku. Aby uzyskać więcej informacji na temat widoków niestandardowych zobacz Edytowanie niestandardowego widoku biblioteki dokumentów.

  Menu Widok sortowania i filtrowania kolumny
 • Projekt odpowiada i dostępne możliwości    Przeglądarki dla urządzeń przenośnych mieć te same funkcje co pulpit, co SharePoint Online wydajność dla każdego użytkownika, czy współdziałają za pomocą myszy, klawiatury, czytnik dotyku lub ekranu. Aby uzyskać więcej informacji o ułatwieniach dostępu w SharePoint Online, zobacz ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online .

Wyświetlanie i edytowanie szczegółów i łatwiejsze metadanych

Edytowanie metadanych dokumentu za pomocą panelu informacji o bezpośrednio w widoku głównego. Kliknij pozycję Otwórz okienko szczegółów Informacje lub otwórz przycisk okienko szczegółów Aby wyświetlić i edytować metadane w dokumencie, bez konieczności klikać wiele monitorów, aby zaktualizować. Przeciągnij i upuść pliki między grupami, aby zaktualizować szczegóły, gdy jesteś w widoku, w którym pliki są grupowane według metadanych. Jeśli przegapisz wprowadzanie coś wymagane, po prostu wyświetlane jest przypomnienie o wprowadzanie danych, gdy można wykonywać następujące czynności.

Edytowanie wszystkich właściwości pliku w bibliotece dokumentów

Przy użyciu integracji pakietu Office możesz przejść z Podgląd uzupełnić dokument w górnej części panelu informacji o. Panel oferuje metadanych, łącznie z historii ostatnich działań, aktualizacje do pliku i którzy otrzymali udziału do pliku. Możesz również dodać więcej użytkowników lub natychmiast zatrzymać udostępnianie wszystkich. Na koniec innych właściwości pliku są wyświetlane w przypadku pozostałej zawartości nie jest jeszcze objęta.

Panel Metadane dokumencie usługi Office 365

Więcej na wyświetlanie i edytowanie metadanych i informacji o pliku zobacz Wyświetlanie i edytowanie informacji o pliku, folderu lub łącza w bibliotece dokumentów.

Numer PIN łącze, plik lub folderu w celu zapewnienia szybkiego dostępu    Jeśli masz plików, łączy lub folderów, które używają cały czas, nie odblokowane przewijać biblioteki dokumentów, przypiąć go do góry biblioteki.

Przypięty dokumentów w bibliotece dokumentów

Można kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Przypnij do góry dowolnego folderu, pliku lub łącze, a zostanie wyświetlony jako kafelka w górnej części biblioteki, gotowe, kiedy tylko chcesz go. Można przypiąć maksymalnie trzy pliki, foldery lub łącza.

Przypinanie do góry przycisku wyróżnione w menu elipsa

Więcej o plików możliwości przypinania ich w bibliotekach dokumentów zobacz Zaznacz plik, folder lub łącza w bibliotece dokumentów.

Powróć do obsługi klasyczny

Jak bibliotek SharePoint Online polega na produkcji, możemy uznasz, że nie można poprawić skok nowoczesny wygląd lub wystąpiły niektórych zadań, które nadal potrzebne interfejsu użytkownika klasyczny. U dołu na pasku Szybkie uruchamianie w bibliotece dokumentów możesz przełączać się do obsługi klasyczny oczekiwany. Spowoduje to wyświetlenie ponownie Wstążki i wcześniejszych wygląd i funkcje. Po zakończeniu zamknij wszystkie okna przeglądarki i uruchom ponownie usługi Office 365 i SharePoint Online. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania domyślnego trybu, zobacz Przełączanie domyślną dla bibliotek dokumentów z nowym lub klasycznego .

SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych dla systemu iOS

Zawartość, witryn i portali osoby z można korzystać z wielu sieci intranet przy użyciu urządzenia przenośnego. w podróży. Nowe iOS SharePoint aplikacji dla urządzeń przenośnych informuje kontakcie ze danych i organizacji.

Łączenie witryny zespołu, portali organizacji oraz osób, które są potrzebne do pracy z. Dołączono analiz programu Microsoft Graph, której dotyczy działań w usłudze Office 365, aby połączyć z dokumenty i osób wokół możesz maszynowego uczenia. Aplikacji dla urządzeń przenośnych SharePoint współdziała z SharePoint Online w usłudze Office 365, lokalnego serwera programu SharePoint (2013 i 2016) i środowiska hybrydowego. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń SharePoint w aplikacji na telefonie iPhone dostępu, możesz łatwo przełączyć się między kontami.

Ekrany aplikacji głównych przedstawiający animacji
 • Użyj karty witryny    , aby uzyskać listę często odwiedzanych witryn oraz witryn, które obserwujesz. Kliknij w witrynie, aby wyświetlić ostatnie działania, ostatnio używane pliki i elementy zawartości witryny (dokumenty, list, podwitryn, stron i inne). Można także udostępniać witryny. Ponadto można połączyć innymi aplikacjami pakietu Office z ostatnio używane pliki lub z biblioteki dokumentów SharePoint Online.

 • Użyj karty łącza    w celu przechodzenia do witryn i portali przeznaczony do wszystkich osób w Twojej firmie, aby wyświetlić. Te łącza są skonfigurowane przez usługi admin(s) SharePoint Online.

 • Kartę kontakty Użyj    , aby pobrać widoczność do jakich osób, do pracy z pracujesz. Znajdowanie i przeglądanie współpracowników w sieci. Wybierz osoby, aby wyświetlić ich wizytówek lub Dowiedz się, co i pracujących z.

 • Użyj aplikacji programu SharePoint dla urządzeń przenośnych    w celu wyszukiwania swojej witryny i intranet filtrowane według witryn, pliki i osób. Wyszukiwanie urządzeń przenośnych SharePoint połączyć za pomocą funkcji wyszukiwania przedsiębiorstwa pełny, aby zawartość i osoby można znaleźć w sieci intranet

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji dla urządzeń przenośnych SharePoint Zobacz. Wprowadzenie do aplikacji programu SharePoint dla urządzeń przenośnych.

Przeprojektowana strona główna Online programu SharePoint

Nowa strona główna SharePoint Online pozwala łatwo zobaczyć, znajdowanie i uzyskiwania dostępu do witryn i portali i chcesz zespołu. Za pomocą przycisku usługi Office 365 Uruchom teraz kliknięciu kafelka programu SharePoint, a nie starsze kafelków witryn.

Kafelek Witryny zapewniający dostęp do witryn programu SharePoint w usłudze Office 365 dla firm.

SharePoint Online strona główna zawiera często odwiedzonych witryn, przy użyciu najnowszych aktywności, jak również witryn obserwowanych i polecanych witryn oparte na technologii funkcji Office Graph. Większość firm mieć witryn należy dowiedzieć, takich jak wiadomości lub w blogu, dzięki czemu można również zobaczyć ważnych witryn całej firmy.

Nowoczesna strona główna usługi SharePoint Online

Na stronie głównej SharePoint Online kliknij + Utwórz witrynę, wpisz tytuł i opis, a korzystasz ze sposobem tworzenia nowej witryny. Z nowoczesnego zmianom wydajności do tworzenia nowej witryny znaczna ulepszono.

Okno dialogowe pierwszej witryny tworzenia nowoczesny

Przeprojektowana strony zawartość witryny programu SharePoint

Strona zawartości witryny SharePoint Online zostały zaprojektowane w celu umożliwić właścicielom witryn, członkowie i odwiedzający Zobacz widoku do witryny wizyty i popularnych zawartości w witrynie. Możesz uzyskać lepszy dostęp, aby dodać list, bibliotek dokumentów, podwitryn i aplikacje i wszystkie funkcje, których użyto do na stronie zawartość witryny.

Strona Zawartość witryny
 • Zobacz wizyty i popularny zawartości Łatwe wyświetlanie liczby wizyty w ciągu ostatnich 7 dni i zawartości jest najczęściej wykonywane przez ostatnią dwa tygodnie. Przechodzenie do szczegółów, aby uzyskać więcej szczegółów za pomocą kliknięcia na Wyświetlanie raportów w sekcji Trending lub wizyty. Zostanie wyświetlony szczegółowego przyjrzeć się liczba widoków i elementów dodanych i jak robi zawartości. Aby uzyskać więcej informacji zobacz strony zawartość witryny programu SharePoint.

  Pola wizyty zawartość i Trending
 • Uzyskiwanie niektóre nowe pomysły w etykietce Czasami potrzebujemy niewielkiej pomocy wprowadzenie. Zaznacz pole porad, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji i dostosowywanie witryny, lepszą organizację pracy, lub publikowanie i udostępnianie zawartości.

  Okno porady zawartość witryny
 • Szybko skonfigurować nowe listy, biblioteki, podwitryn, stron i aplikacji    Kliknij, aby + Nowe szybkie dodawanie nowej listy, biblioteki dokumentów, podwitrynę lub stronę. W razie potrzeby coś więcej, na przykład lista kalendarza lub kontakt, kliknij pozycję aplikacja pełnego wyboru aplikacje, które można dodać.

  Kliknięcie pozycji Nowy link, gdy jest wyróżniona lista
 • Wyświetlanie i Praca z zawartością i podwitryn    Kliknij przycisk zawartość, aby uzyskać dostęp do wszystkich dokumentów, list, stron i. Dla opcji, takich jak wyświetlić szczegóły, ustawienia, lub usunąć element, kliknij przycisk elipsa (...).

  Sekcja zawartość na stronie zawartość witryny

  Aby uzyskać listę podwitryn i liczba wyświetleń stron, kliknij pozycję podwitryn. Kliknij wielokropek (...) i wybierz pozycję zawartość witryny, aby przejść bezpośrednio do podwitryny lub po prostu kliknąć dwukrotnie nazwę witryny.

  Podwitryny sekcji na stronie zawartość witryny

Program SharePoint i usługi OneDrive dla firm udoskonalenia dla usługi Office 365

 • Pierwszy chmury, najpierw mobile    Jest teraz łatwiej udostępniania plików i współpracowania z dowolnego urządzenia. OneDrive dla telefonu iPhone i iPad umożliwiają bezproblemowo udostępniaj, edytowanie i Praca z trybu offline pliki, które są przechowywane w chmurze w bibliotekach dokumentów SharePoint, grup usługi Office 365 i usługi OneDrive dla firm.

 • Odnajdowanie widoku teraz zarówno w sieci web i usługi OneDrive dla systemu Android aplikacji    Pomaga znaleźć zalecenia korzystająca z funkcji Office Graph plików. Funkcji Office Graph dodaje personalizacji i analizy na podstawie zawartości, do czego i gdzie umożliwiają szybkie przejdź do witryny, zawartość i osoby, która ma znaczenia, najczęściej.

  Wyświetlania plików aplikacji sieci web i telefonu

Przekazywanie i zarządzanie filmów wideo w usłudze Office 365

Klipy wideo są ciepłej elementu. Jest zazwyczaj łatwiejsze pokazanie osoby innej niż sprawdzić ich lub spotkań rekord dla osób, które nie był. Wideo w usłudze Office 365 udostępnia bibliotekę kanału podstawie, która obsługuje udostępniania, zamknij podpisów i umożliwiają dodawanie swoich klipów wideo w usłudze Office 365 i SharePoint Online. Wideo w usłudze Office 365 można przypisać niestandardowe miniatury, będący właścicielem wideo i kto uczestniczy w klipie wideo.

 • Wysyłanie i udostępnianie swoich klipów wideo    Usługa Office 365 klip wideo przedstawia miejsce i miejsca do magazynowania dla swoich klipów wideo udostępnić swojego zespołu i publicznej. Kliknij przycisk Przekaż i wybierz istniejący kanał lub kategorii, aby użyć lub utworzyć własny. Następnie przeciągnij i upuść lub przejdź do stacji dysków w poszukiwaniu klipy wideo do przekazania. Podczas przekazywania klipu wideo, wpisz tytuł i opis i umożliwić jego zakończenia. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia kanału i przekaż klipy wideo do wideo w usłudze Office 365, zobacz Tworzenie kanału wideo w usłudze Office 365 i zarządzanie.

  Pasek poleceń wideo usługi Office 365 z wyróżnionym przekazywania.
 • Dodaj napisy lub podpisy do klipu wideo usługi Office 365    Pomocnicze typowych webvtt zamknięte format podpisów, możesz utworzyć możliwości pomocniczą wielu języków dla każdego wideo. Wybierz język, którego chcesz użyć, a następnie przekaż plik podpisu. Użytkownicy mogą, a następnie przełączać się między podpisów w odtwarzacza wideo w usłudze Office 365, gdy podpisów jest włączona. Aby dowiedzieć się więcej na temat podpisów i captsions, zobacz Dodawanie napisy lub podpisy filmu wideo w usłudze Office 365.

  Interfejs użytkownika umożliwiający przekazywania plików webvtt.
 • Używanie plików wideo w usłudze Office 365 i usługi SharePoint Online    W usłudze Office 365 i SharePoint Online można osadzać klipy wideo w tekście, a w kontekście miejsce, w którym osób pracuje nad projektami. Można to zrobić w obrębie witryny zespołu SharePoint Online, portali firmy, wewnętrznych blogi, witryny typu wiki i inne. Używanie wideo w usłudze Office 365, ma jest jako proste jak kopiowanie, wklejanie i publikowanie. Osadzanie pliku wideo z usługi Office 365 wideo

  Osadzanie klipu wideo usługi Office 365 w witrynie
 • Usuwanie klipu wideo lub przywracanie usuniętych klip wideo z kanału    Aby zwolnić miejsce, możesz usunąć stare wideo nie jest już potrzebny lub są nieaktualne. Jeśli plik zostanie usunięty z kanału przez pomyłkę lub potrzebujesz jedną kopię, jest nadal nadzieję. Odzyskiwanie usuniętych wideo, w ciągu 90 dni usunięcia za pomocą Kosza kanału. Aby uzyskać więcej o usuwaniu i przywracanie klipy wideo zobacz Usuwanie lub przywracanie klip wideo.

  Kosz wideo usługi Office 365

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×