Co nowego w programie Search Server 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Nowe funkcje programu Microsoft Search Server 2010 ułatwiają Znajdź bardziej przydatnych informacji szybciej i wydajniej. Nowy interfejs użytkownika na stronie wyników wyszukiwania umożliwia dostosowywanie kwerend przez właściwości, takie jak typ dokumentu, Data utworzenia lub autora. Inne ulepszenia obejmują możliwość wyszukiwania przy użyciu składni logicznych, symboli wieloznacznych prefiks i sugestii dotyczących kwerend. Można także wyszukiwać zawartość programu SharePoint na komputerze z systemem Windows 7.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i dostosowywania funkcji opisanych w tym artykule zobacz Search Server 2010 pomocy.

Właściciele i Administratorzy witryn spowoduje znalezienie ulepszenia funkcji zarządzania i dostosowywania witryny. Te funkcje są opisane szczegółowo w artykule co nowego w SharePoint Foundation 2010.

Co chcesz zrobić?

Nowy interfejs użytkownika

Dopasowanie symboli i logiczne składni

Przeszukiwanie zawartości programu SharePoint na komputerze z systemem Windows 7

Ulepszone istotności

Nowy zakres wyszukiwania w witrynie

Nowy interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika na stronach wyników kwerendy i wyszukiwanie została zaktualizowana w Search Server 2010. Aby zaoszczędzić czas i prowadzą do pomyślnego kwerendy, w polu wyszukiwania wstępnie wypełnia wyrazy lub frazy, które są podobne do tych, które jest wpisywany tekst. Na przykład po pomyślnym osób w organizacji znaleźć informacje na temat, takich jak pikniku firmowego, kolejnych użytkowników, którzy wyszukiwania tematu zacząć wpisywać kilka liter pikniku słowo kluczowe, aby wyświetlić frazę "pikniku firmowego" są wyświetlane w kwerendzie Sugestie dotyczące list.

Sugestie dotyczące kwerend wyświetlane podczas pisania

Strona wyników wyszukiwania zawiera pole wyszukiwania, które oferuje tę samą funkcję sugestii dotyczących kwerendy. Ponadto na stronie jest udostępniona także nowa funkcja, tzw. panel uściślenia. Jeśli wyszukiwanie zwraca zbyt wiele wyników, a otrzymane rezultaty nie są odpowiednie, można za pomocą panelu uściślenia zawęzić wyszukiwanie do mniejszego zestawu wyników.

Uściślenie ułatwia uzyskiwanie informacji o typie otrzymanych wyników i pozwala na zawężanie wyników według określonych typów. Uściślenia obejmują typy wyników, takie jak strony sieci Web i inne typy dokumentów, witryny, autorzy, data modyfikacji i znaczniki. Podsumowanie wyników w panelu uściślenia może na przykład wskazywać, że zestaw wyników zawiera wiele stron sieci Web i prezentacji. Jeśli wyszukiwane są tylko prezentacje, można kliknąć łącze Prezentacje w kategorii typu wyniku.

W przykładzie bardziej szczegółowych Załóżmy że Megan chce znaleźć dokument, napisane przez Jan, Menedżer oprogramowania. Wie, że dokument jest powiązana z przeszukiwania specyfikacji, aby Anna wpisuje Specyfikacje wyszukiwania w polu wyszukiwania. W panelu uściślenia w witrynie widzi nazwę portalu dział, która odpowiada Jan, więc użytkownik kliknie przycisk. Ta akcja powoduje, że w okienku wyników, aby pokazać tylko dokumenty, które zawierają Specyfikacje wyszukiwania w portalu ten podział. Megan nadal nie widzisz dokument, który chce, ale w panelu uściślenia w obszarze Autor widzi nazwę Macieja. Po kliknięcia przycisku W nazwie Jan, wszystkie dokumenty on napisane lub wszystkich dokumentów, w których jego nazwa jest wyświetlana, znajdują się w oknie Wyniki wyszukiwania. Na koniec Megan wie, Jan ostatnio zapisano dokument, w obszarze Modified Date kliknięcia przycisku Ostatni miesiąc. Ta akcja powoduje, że dokument, który chce do górnej części okna wyników wyszukiwania.

Panel uściślenia wyszukiwania przedstawiający możliwy sposób sortowania wyników wyszukiwania według zakresu dat.

Uściślenia w Search Server 2010 opartych tylko na górnym 50 najtrafniejszych wyników. Oznacza to, że jeśli nie widzisz opcji uściślenia, którego szukasz, może być tak dalsze w dół w wynikach.

Początek strony

Wyrażenia logiczne i dopasowywanie symboli wieloznacznych

Search Server 2010 obsługuje teraz stosowania operatorów logicznych, takich jak oraz, lub i nie + (PLUS) oraz - (MINUS) z wyszukiwania zarówno słowo kluczowe, jak i właściwości. Składnia logicznych w Search Server 2010 wykonuje te same reguły, tak jak inne aparaty wyszukiwania. Operatory jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład kwerendy wyszukiwania i specyfikacje znajdzie wszystkie dokumenty zawierające zarówno wyszukiwania wyrazów i dane techniczne, niezależnie od tego, gdzie te wyrazy są wyświetlane w dokumentach.

W celu sformułowania bardziej skutecznych kwerend wyszukiwania można połączyć operatory logiczne z właściwościami dokumentów, pod warunkiem, że właściwość jest taka sama, jak właściwość używana w organizacji. Można na przykład przeszukać wszystkie dokumenty według określonego autora albo typu lub nazwy pliku. Określone wyniki wyszukiwania można także wykluczyć. Aby utworzyć lepsze kwerendy, można dodać do wartości właściwości operatory relacyjne, takie jak mniejsze niż lub równe (<=), większe niż lub równe (>=) albo różne (<>). Na przykład kwerenda specyfikacje wyszukiwania modified<=2009-07-08 („modified” znaczy „zmodyfikowano”) zwróci wszystkie specyfikacje wyszukiwania zmodyfikowane 8 lipca 2009 lub wcześniej.

Inną metodą znajdowania informacji jest użycie symbolu wieloznacznego gwiazdki (*) w słowie kluczowym prefiksu lub w kwerendzie właściwości. Na przykład wyszukiwanie ciągu Author:Flo* („Author” znaczy „Autor”) spowoduje, że zostaną zwrócone wszystkie dokumenty napisane przez autora, którego nazwisko zaczyna się od liter Flo, na przykład Florczak, Floriański lub Florkiewicz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat składni logicznych zobacz artykuł wyszukiwanie zawartości w Search Server 2010 pomocy.

Początek strony

Wyszukiwanie zawartości programu SharePoint przy użyciu komputera z systemem Windows 7

W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows 7 można wyszukiwać zawartość programu SharePoint z pulpitu. Dzięki temu można korzystać z funkcji systemu Windows 7 w celu wyświetlania podglądu dokumentów, przeciągania i upuszczania plików oraz edytowania zawartości z poziomu pulpitu.

Aby skonfigurować połączenie w programie SharePoint na komputerze z systemem Windows 7, po przesłaniu kwerendy wyszukiwania z Centrum wyszukiwania. Następnie kliknij przycisk lokalizacji federacyjnej Ikona łącznika federacyjnego na stronie wyników wyszukiwania. Ta akcja powoduje dodanie łącznik wyszukiwania przedsiębiorstwa do Eksploratora Windows danej kwerendy wyszukiwania. Możesz teraz rozpocząć wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows 7 i uzyskać ten sam rezultat, jak przy użyciu strony wyników Search Server 2010. Wyszukiwanie z pulpitu można nawiązać portalem całej firmy lub zestawu wyników witryny zespołu lokalny.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu wyszukiwania z komputera z systemem Windows 7, zobacz artykuł Funkcje federacyjnego wyszukiwania w witrynie TechNet.

Początek strony

Zwiększona istotność

Wyszukiwanie modelu przy użyciu właściwości (lub metadanych) dostępnych w dokumentach użytkownika lub komputera. Na przykład autora Właściwość może automatycznie Aktualizuj każdym razem, gdy dokument jest zapisywany. Jeśli właściwości są nieaktualne lub brakujące dokumenty są trudne do znalezienia. W Search Server 2010 przeszukiwarki wyszukiwania można Zazębianie zawartości dokumentów w celu poszukaj klucza fraz, które mogą zlokalizować i aktualizować brakujące lub nieprawidłowe właściwości. Na przykład prezentacji Microsoft PowerPoint 2010 może zawierać fazy ", Jan Kowalski", mimo że dokumentem może zawierać pusty właściwość autora. W tym przypadku Search Server 2010 kojarzy dokument PowerPoint 2010 z Autor Jan Kowalski; wprowadzać wyniki wyszukiwania trafniejsze.

Początek strony

Nowy zakres dla wyszukiwania w witrynie

W Search Server 2010 po uruchomieniu zapytania w polu wyszukiwania w witrynie, zakres jest teraz automatycznie ustawiony dla tej witryny i wszystkich jej podwitryn. Podczas wyszukiwania z witryny na stronie wyników zachowają samej chrome co w witrynie, z których podjęte możesz wyszukiwania. Centrum wyszukiwania jest nadal najlepiej do kwerendy w celu uzyskania wyników z wielu witryn.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×