Co nowego w programie Microsoft Project 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Project 2010 ma nowiutki nowy interfejs, ale nie wszystko. Pod wyciągiem zawiera zaawansowane nowe planowanie, zarządzanie zadaniami i usprawnienia widoku, które zapewniają większą kontrolę nad sposobem zarządzania i prezentowania projektów.

A w przypadku niewielkiego przegrania w celu zbadania mapy drogowEj projektu. W trakcie korzystania z programu Microsoft Project będą uczyć się zasady zarządzania projektami.

Co nowego w programie Project 2010

Ulepszony interfejs

Nowe opcje wyświetlania

Łatwiejsze Dostosowywanie widoku

Planowanie kontrolowane przez użytkownika

Łatwiejsza współpraca

Zgodność z poprzednimi wersjami

Ulepszony interfejs

Project 2010 wprowadza kilka funkcji w celu znacznego zwiększenia sposobu wyświetlania projektu i współpracy z nim.

Przedstawiamy Wstążkę

Gdy po raz pierwszy zaczniesz Project 2010, możesz zabrać możliwość zazaskoczenia, korzystając z tego, co widzisz. Menu i paski narzędzi zostały zastąpione wstążką, co ułatwia szybkie znalezienie poleceń, które są potrzebne do wykonania zadania. Polecenia są logicznie uporządkowane w grupach, które z kolei są zebrane na kartach.

Wstążka programu Project

W przypadku Project 2010 wszystkie karty i grupy na Wstążce są w pełni dostosowywane. Jeśli Twoja organizacja ma funkcje unikatowe dla swojej firmy, możesz je zgrupować na własnej karcie wstążki.

Witamy w widoku Backstage

Aby zarządzać plikami projektu, kliknij kartę plik , a następnie przejdź do widoku Backstage. Widok Backstage zawiera te same podstawowe polecenia, które są dostępne w menu plik w starszych wersjach programu Microsoft Project, aby można było otwierać, zapisywać i drukować pliki projektu. Project Professional 2010 użytkownicy mogą także korzystać z widoku Backstage do zarządzania połączeniami programu Project Server oraz do wyewidencjonowywania i publikowania projektów.

Widok Backstage programu Project

Polecenie Opcje w menu Narzędzia zostało przesunięte do widoku Backstage. To polecenie powoduje otwarcie okna dialogowego Opcje programu Project , w którym można wprowadzać, przeglądać lub zmieniać preferencje kontrolujące sposób działania programu Microsoft Project i wyświetlania.

Szybkie znajdowanie poleceń

Najczęściej używane polecenia można teraz znaleźć, klikając prawym przyciskiem myszy, tzn. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dowolnego elementu w widoku, na przykład paska, komórki tabeli lub wykresu, zostanie wyświetlony minipasek narzędzi z listą często używanych poleceń. Gdy jesteś w pośpieszyć, jest to jednokierunkowa Metoda korzystania z programu Project, w którym zapłacisz z powrotem w czasie.

Grafika przedstawiająca minipasek narzędzi

Początek strony

Nowe opcje wyświetlania

Dodano także nowe funkcje wyświetlania, które ułatwiają zrozumienie sposobu działania zespołu i miejsca ich nadmiernej alokacji. Program Project może również ułatwić Tobie i innym osobom w organizacji wyświetlanie dużych obrazów (oraz potencjalnych problemów z zasobami) za pomocą widoku oś czasu.

Terminarz zespołu

Użytkownicy Project Professional 2010 mają teraz usługę Planner zespołu— widok planowania zasobów, który umożliwia interakcję z harmonogramem w sposób, który nie był możliwy przed wcześniejszymi wersjami programu Project. Dzięki widokowi terminarz zespołu możesz szybko zobaczyć, w jaki sposób członkowie zespołu pracują nad pracownikami i przenosić zadania między sobą. Możesz również wyświetlać i przypisywać przydzielone prace, wyświetlać nadmierną alokację oraz wyświetlać nazwy zadań oraz nazwy zasobów — wszystko w jednym widoku wydajnym. Zarządzanie zadaniem i zasobami nigdy nie było tak łatwe. Jeśli na przykład zasób ma nadmierną alokację, Wystarczy przeciągać zadanie z jednego zasobu do drugiego, a nadmierna alokacja zniknie.

Grafika przedstawiająca terminarz zespołu

Rysunek 1: zadanie znajdujące się za harmonogramem. To zadanie można przeciągać do postaci Tomasz lub Cheryl, które nie działają.

Rysunek 2: zadanie według harmonogramu.

Rysunek 3: zadania, które są obecnie nieprzypisane. Mogą one zostać przeciągnięte na Tomasz lub Cheryl, które nie działają.

Oś czasu

Project 2010 zawiera widok osi czasu , który jest automatycznie wyświetlany ponad innymi widokami, przedstawiając zwięzły zarys całego harmonogramu. Możesz dodać zadania do osi czasu, a nawet wydrukować je w atrakcyjnym raporcie podsumowującym całego projektu. Możesz też wkleić je do wiadomości e-mail w celu uzyskania wiadomości błyskawicznej bez problemów.

Grafika przedstawiająca oś czasu

Początek strony

Łatwiejsze Dostosowywanie widoku

Manipulowanie widokami w programie Project jest bardzo trudne. Już nie. Zapoznaj się z nowymi sposobami, w których można zaprezentować i kontrolować projekt.

Szybkie dodawanie nowych kolumn

Dodawanie nowych kolumn do programu Project jest bardzo uproszczone. Po prostu kliknij nagłówek Dodaj nową kolumnę po prawej stronie części arkusza widoku, a następnie wpisz lub wybierz nazwę kolumny. Istniejącą kolumnę można również szybko zmienić, klikając jej tytuł i wpisując inną nazwę kolumny. Dostosowywanie kolumny nigdy nie było tak łatwe.

Grafika przedstawiająca dodawanie kolumny

Suwak powiększenia

Project 2010 pozwala szybko powiększyć okresową część widoku za pomocą suwaka powiększenia na pasku stanu. Po prostu przesuń suwak w prawo, aby przenieść powiększenie (Pokazywanie krótszych przedziałów czasu, takich jak dni lub godziny) w harmonogramie i w lewo, aby pomniejszyć (pokazać dłuższe interwały, takie jak tygodnie lub miesiące). Suwak powiększenie działa w widokach wykres Gantta, Diagram sieciowy i kalendarz, a także we wszystkich widokach wykresu.

Suwak powiększenia

Początek strony

Planowanie kontrolowane przez użytkownika

Project 2010 oferuje kilka ulepszeń planowania, które zwiększają kontrolę nad harmonogramem. Możesz również tworzyć początkowe listy zadań w programie Microsoft Excel lub Word i wklejać je do programu Project bez konieczności ich formatowania.

Planowanie ręczne

Project 2010 wprowadza znaczną zmianę sposobu planowania projektów. Zmiany czynników, takich jak zależności między zadaniami i Project kalendarz, nie są już automatycznie dostosowywane daty zadań, gdy zadanie jest zaplanowane ręcznie.

Zadanie zaplanowane ręcznie można umieścić w dowolnym miejscu harmonogramu, a program Project nie przeniesie go.

Menedżerowie projektów, którzy są przyzwyczajoni do automatycznego planowania z wcześniejszymi wersjami programu Project, mogą wyłączyć nowe funkcje ręcznego planowania dla określonych zadań lub całego projektu. Zaplanowanie niektórych projektów, szczególnie tych skomplikowanych, może wymagać zaawansowanego mechanizmu planowania w programie Project.

Zadania nieAktywne

Dzięki Microsoft Project Professional 2010 możesz prowadzić zadania jako nieaktywne i nadal je przechowywać w projekcie. Zadania nieAktywne często zawierają krytyczne informacje (takie jak informacje o wartościach rzeczywistych i kosztowych), które mogą być przydatne do celów archiwalnych.

Zadania sumaryczne od dołu do dołu

Menedżerowie projektów nie są już ograniczeni do tworzenia podzadań i przetaczania ich w zadania sumaryczne. W przypadku Project 2010, możesz najpierw utworzyć zadania sumaryczne, które mogą mieć daty, które nie pasują do daty podsumowania podzadań.

Na początku fazy planowania menedżerowie projektów mogą mieć tylko niektóre informacje wysokiego poziomu dotyczące najważniejszych elementów dostarczanych oraz głównych punktów kontrolnych ich projektów. Za pomocą programu Project można dzielić projekty na fazy na wysokim poziomie na podstawie całej osi czasu i budżet. Oznacza to, że daty dla poszczególnych elementów roboczych nie muszą być dokładnie wyrównane z datami dla faz wysokiego poziomu.

Porównanie wersji programu Project

Funkcja porównywania wersji w Project 2010 teraz zawiera paski wykresu Gantta i obrazy graficzne, które ułatwią bardziej jasne sprawdzenie, jak jedna wersja projektu różni się od innej wersji.

Początek strony

Łatwiejsza współpraca

Projekty nie są dobrze odizolowane od innych osób w organizacji. W programie Project można korzystać z ulepszonych sposobów udostępniania informacji o projekcie.

Usprawnienia dotyczące współpracy przy użyciu synchronizacji listy programu SharePoint

Project Professional 2010 użytkownicy mogą eksportować pliki programu Project do listy programu SharePoint, co zapewnia szybki i prosty sposób na udostępnianie przez menedżera projektu statusu lub tworzenie raportów, które mogą być wyświetlane w organizacji. Nie potrzebujesz Project Web App do synchronizacji z listą programu SharePoint.

Ulepszona kopiowanie i wklejanie

Uważasz, że współpraca może wzrosnąć, tak jak proste i Ancient, jak kopiowanie i wkleić informacje o projekcie. Ta nowa funkcja umożliwia teraz kopiowanie i wklejanie zawartości do programów pakietu Office i Project 2010 oraz zachowywanie formatowania, poziomów konspektu i nagłówków kolumn.

Za pomocą dwóch kliknięć myszy możesz wygenerować raport w postaci wiadomości błyskawicznych i skopiować go do większości programów pakietu Office.

Początek strony

Zgodność z poprzednimi wersjami

Project 2010 jest zgodna z wcześniejszymi wersjami programu Microsoft Project.

W programie Project 2007 lub starszym można tworzyć pliki, a następnie otwierać je i edytować w Project 2010 w trybie zmniejszonej funkcjonalności. Ponadto możesz tworzyć pliki w Project 2010, a następnie konwertować je na formaty plików Project 2007 lub Project 2000-2003. Niezależnie od tego, czy nie potrzebujesz konwertera!

Uwaga: Funkcje unikatowe dla Project 2010, takie jak zadania zaplanowane ręcznie i zadania sumaryczne najwyższego poziomu, mogą nie być wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami podczas wyświetlania we wcześniejszych wersjach programu Project.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×