Co nowego w programie Microsoft Outlook 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft Outlook 2010 zawiera nowe funkcje i możliwości ułatwiające pozostawanie w kontakcie z osobami i lepsze zarządzanie czasem i zadaniami.

Rozszerzona wstążka

Po raz pierwszy wprowadzone w programie Microsoft Office Outlook 2007, Wstążka jest częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent. Zaprojektowano go, aby ułatwić szybkie znajdowanie poleceń, które są potrzebne do wykonania zadania. Polecenia są zorganizowane w grupy logiczne, które są zebrane w obszarze karty. W Outlook 2010 Wstążka zastąpiła byłego menu w głównym oknie programu Outlook. Ponadto można dostosować wstążki do uwzględnienia niestandardowe tabulatory, które można spersonalizować, aby lepiej dopasować swojego stylu pracy.

Polecenie Nowa wiadomość e-mail na wstążce

Więcej przestrzeni do zarządzania kontem

Wiele ustawień programu Outlook, które nie są bezpośrednio związane z tworzenia lub zarządzanie elementów programu Outlook, takich jak polecenia Drukuj i opcje zarządzania kontem, są teraz Microsoft Office Backstage. Kliknij plik do zarządzania konta, konfigurowanie reguły i odpowiedzi automatyczne i znajdowanie innych opcji w tle.

Pełniejszy przegląd wiadomości

Widok konwersacji ulepszone jest teraz dostępny podczas pracy z wiadomościami. W tym widoku zwiększa śledzenia i zarządzania wiadomości pokrewnych, niezależnie od folderu, który zawiera wiadomości. Widać, ukończono prowadzenia konwersacji, w tym odpowiedzi, Znajdź najnowsze odpowiedzi, a więcej łatwo ustalić najważniejsze wiadomości. Można także łatwo kategoryzowanie lub Ignoruj konwersację ukończone. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do widoku konwersacji.

Konwersacje na liście wiadomości Skrzynki odbiorczej

Szybsze przetwarzanie i katalogowanie wiadomości

Szybkie kroki     Włączanie poleceń i procedur, których najczęściej używane w jednym kliknięciem. Możesz dostosować domyślne Szybkie kroki i utworzyć własne przyciski, które łączenie częstych czynności. Galeria Szybkie kroki zawiera przyciski plików jednym kliknięciem i flagi, wysyłanie wiadomości do swojego zespołu i innych popularnych poleceń. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Automatyzacja typowych lub powtarzalnych zadań za pomocą szybkich kroków.

Galeria Szybkie kroki

Odpowiedz na spotkanie     Planowanie spotkania jest tak proste jak odpowiadania na wiadomość. Podczas czytania wiadomości, mogą planować spotkania z wszystkich adresatów wiadomości przy użyciu polecenia Nowy Odpowiedź spotkania. Wszyscy adresaci wiadomości są dodawane do nowego wezwania na spotkanie, za pomocą jednego kliknięcia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Odpowiadanie na wiadomość e-mail z wezwaniem na spotkanie.

Ulepszenia funkcji wyszukiwania błyskawicznego     Program Outlook 2007 z wprowadzeniem funkcji wyszukiwania błyskawicznego. W Outlook 2010 łatwiej Uściślanie wyników wyszukiwania za pomocą kryteriów, takich jak nadawca, słowa kluczowe tematu i inne informacje, takie jak obecność załączników. Karta kontekstowa narzędzia wyszukiwania zawiera zestaw filtrów, które efektywne skoncentrowanie wyników wyszukiwania w celu wyodrębnienia elementy, które chcesz. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Znajdowanie wiadomości lub elementu za pomocą wyszukiwania błyskawicznego.

Polecenia do uściślania wyszukiwania błyskawicznego

Bardziej uporządkowana skrzynka odbiorcza

Ignorowanie konwersacji     Jeśli konwersacji nie jest już ważne dla użytkownika, można zapobiec dodatkowe odpowiedzi od znajdujących się w skrzynce odbiorczej. Polecenie Ignoruj przenosi całą konwersację i wszystkie przyszłe wiadomości przychodzące w konwersacji do folderu Elementy usunięte. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Ignoruj konwersację.

Pozycja Usuń grupę na karcie Narzędzia główne

Oczyszczanie konwersacji     Gdy wiadomość zawiera wszystkie poprzedniej wiadomości w konwersacji, możesz kliknąć pozycję Oczyść do eliminowania zbędnych wiadomości. Na przykład jako osoby odpowiadanie na konwersację, odpowiedź znajduje się na początku i poprzedniej wiadomości w konwersacji są poniżej. Zamiast przeglądania każdej wiadomości, Zachowaj tylko najnowsze, który zawiera całą konwersację. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie funkcji oczyszczania konwersacji do eliminowania zbędnych wiadomości.

Polecenie oczyszczania na wstążce

Łatwiejsza i wydajniejsza praca z wiadomościami

Porady dotyczące poczty   Outlook 2010 zawiera wskazówki poczty E-mail, pomóc uniknąć typowych, ale potencjalnie kosztów lub krępujących błędów. Alerty wskazówek poczty E-mail może być uruchomiona przez działań w tym, klikając pozycję Odpowiedz wszystkim do dużej listy adresatów, wysyłanie informacji poufnych osobie spoza organizacji lub wysyłanie wiadomości do osoby, która znajduje się poza biurem. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie lub wyłączanie wskazówek poczty E-mail

Alert porady dotyczącej poczty wyświetlany w przypadku adresata przebywającego poza biurem

Zapomniane tematów     Po kliknięciu przycisku Wyślij w wiadomości, który nie zawiera temat, aby potwierdzić, że bez tematu zamierzone pojawi się komunikat.

Okno dialogowe alertu dotyczącego wiadomości bez tematu

Usprawnienia dotyczące listy autouzupełniania     Łatwiej usunąć nazwę z listy funkcji Autouzupełnianie sugestie, a gdy korzystasz z konta programu Microsoft Exchange Server, listy Autouzupełniania są dostępne z dowolnego komputera, że korzystasz z programu Outlook z kontem programu Exchange. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Usuwanie nazwy z listy autouzupełniania.

Lista Autouzupełniania z ikoną usuwania

Zmienianie rozmiaru dołączonych fotografii     Dostępna jest opcja zmieniania rozmiaru dołączonych obrazów dużych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników.

Opcje zmieniania rozmiaru dołączonych obrazów w widoku Backstage

Zrzut ekranu Dołącz     Udostępnianie, co widać na ekranie z nowego Dołącz zrzut ekranu przedstawiający polecenie jest łatwe. Zaznacz całości lub części ekranu komputera i obejmują migawkę go w wiadomości.

Polecenie wstawiania zrzutu ekranu

Więcej funkcji sprawdzania pisowni     Sprawdzanie pisowni działa w większej liczbie miejsc. Ta opcja uwzględnia wierszy tytułu wiadomości, zadań i wezwań na spotkania.

Informacje o dostarczeniu rozwinięta     Gdy używasz konta serwera Microsoft Exchange, możesz przejrzeć szczegółowe informacje o dostarczeniu zarówno dla wiadomości przychodzących i wychodzących.

Sprawniejsze planowanie przy użyciu kalendarza

Sugestie na spotkanie     Wprowadzony w programie Outlook 2007, sugestie spotkania zostanie wyświetlony po utworzeniu wezwania na spotkanie. Harmonogramy dla uczestników są analizowane i jest sugerowana najlepszej godziny na podstawie dostępności wszystkich osób.

Okienko propozycji spotkań

Grupy kalendarzy     Szybko wyświetlić kalendarze osób, które często pracujesz z. Zaznacz odpowiednich członków jeden raz, a następnie użyj grupy kalendarzy każdym razem, gdy chcesz wyświetlić te same kalendarzy. Grupy kalendarzy mogą także zawierać zasoby, takie jak sal konferencyjnych. Jest to doskonały sposób na znajdowanie sal konferencyjnych dostępne w budynku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, widoku lub usuwanie grupy kalendarzy.

Grupa kalendarzy w okienku nawigacji

Widok harmonogramów     Czy użyć nowej grupy kalendarzy lub ręcznie zaznaczyć wiele kalendarzy, aby zapoznać się z nowego widoku harmonogramu może pomóc w wykonać kilka czynności się organizowaniem spotkań. Pojedyncze, zasobów lub kalendarza grupy kalendarzy są wyświetlane w widoku poziomym, aby szybko odkryć najlepszej godziny spotkania.

Widok harmonogramu kalendarza

Szybki podgląd     Po otrzymaniu wezwania na spotkanie szybki podgląd pomaga lepiej zrozumieć wpływ kalendarza wezwanie na spotkanie. Podczas tworzenia lub odpowiadanie na wezwanie na spotkanie, migawki kalendarza pojawi się w wezwaniu na spotkanie. Możesz natychmiast przejrzeć konflikt lub sąsiadujących elementów w kalendarzu bez opuszczania wezwanie na spotkanie.

Szybki podgląd kalendarza w wiadomości z wezwaniem na spotkanie

Praca ze wszystkimi kontami w programie Outlook

Konta programu Exchange wielu     Program Outlook 2010 obsługuje wiele kont programu Exchange w profilu programu Outlook.

Poprawa IMAP     Usuwanie wiadomości na koncie e-mail IMAP jest podobny do innych typów kont e-mail. Gdy wiadomości są usuwane, ich są przenoszone do folderu Elementy usunięte. Oznaczanie wiadomości do usunięcia i usuwanie jest to konieczne.

Zachowywanie kontroli nad zadaniami

Pasek zadań do wykonania     Pasek zadań do wykonania ulepszono oparte na żądania klienta. W Outlook 2010 jest lepszy dostęp do całodzienne terminy i wydarzenia. Dodatkowe usprawnienia zawierać wskaźników wizualnych dla konflikty i wezwań na spotkania bez odpowiedzi, separatory dnia i wygodny przeciągnij i upuść zmiany rozmiaru, aby zobaczyć więcej być podczas ma. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie rozmiaru lub zawartości paska zadań do wykonania.

Zapisywanie informacji

Nazwa pliku nowych danych     Podczas zapisywania informacji programu Outlook na komputerze plik danych jest używany. We wcześniejszych wersjach programu Outlook te pliki zostały nazwy plików folderów osobistych (pst) i pliki folderów trybu Offline (ost). Teraz są one nazwane, plik danych programu Outlook (pst) i plik danych programu Outlook trybu offline (ost). Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie pliku do zapisywania informacji.

Easier dostęp do plików danych programu Outlook (pst i ost)     Wszystkie wcześniejsze wersje programu Outlook zapisanych plików danych programu pliki folderów osobistych (pst) i w trybie Offline foldery (ost) w ukrytym folderze na komputerze. W Outlook 2010 zapisywane dowolny nowy plik danych, które są tworzone domyślnie w folderze publiczne\moje plików programu Outlook. Dzięki temu można utworzyć kopię zapasową danych programu Outlook i łatwiej lokalizowanie i kopiowanie pliku danych na nowym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie pliku do zapisywania informacji.

Stały kontakt ze światem

Dodatek Outlook Social Connector    Nowy program Outlook Social Connector (OSC) łączy do sieci społecznościowych i firmy, którego używasz, łącznie z programu Microsoft SharePoint, usługi Windows Live i innych popularnych witryn innych firm. Można uzyskać więcej informacji i pozostawać w kontakcie ze osób w Twojej sieci bez opuszczania programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do dodatku Outlook Social Connector.

Okienko Osoby w okienku odczytu

Szybkie kontakty     Uzyskaj szybszy dostęp do kontaktów, łącznie z wiadomości błyskawicznych i wskaźniki obecności za pomocą szybkich kontaktów bez opuszczania widoku poczty. Nowe pole Znajdź kontakt na Wstążce, możesz rozpocząć wpisz nazwisko osoby szukany i uzyskiwanie wyników błyskawiczne — w tym różne sposoby, aby połączyć się z osobą, łącznie z wiadomości błyskawicznych, telefon, Poczta i planowania spotkania. Po włączeniu integracji programu Microsoft Lync, możesz wyszukać do globalnej liście adresowej (GAL) i kontaktów przy użyciu wyszukiwania z dynamicznymi, przedstawiający fotografie użytkowników, tytuł i dostępność oprócz nazwy.

Książka adresowa hierarchicznej     Możesz wybrać adresatów wiadomości, wezwania na spotkania i przydziałów zadań, przeglądając organizacji widoku drzewa w książce adresowej programu Outlook.

Usprawnienia funkcji Unified Messaging

Transkrypcje poczty głosowej     Podgląd poczty głosowej znajdują się głosu przebieg tekstu wiadomości w poczcie głosowej w lewo.

Wiadomość poczty głosowej z transkrypcją

Zabezpieczanie poczty głosowej     Chroniony pomaga poczty głosowej bezpiecznego i ograniczanie poczta głosowa, aby ich zamierzonych adresatów.

Dodatkowe usprawnienia

Formant powiększania widoku     Powiększanie i pomniejszanie swoich widokach Poczta lub kalendarz z nowego suwaka powiększenia w dolnej części okna.

Formant powiększania widoku

Informacje o zasobach     W nowej Backstage informacji o koncie zawiera wizualną reprezentację ilość miejsca w skrzynce pocztowej.

Wskaźnik wolnego miejsca dostępnego w skrzynce pocztowej

Okienko nawigacji     Wszystkie polecenia i widoki, które należały wcześniej okienko nawigacji zostały przeniesione do wstążki. Aby ułatwić znajdowanie typowych folderów domyślnych, w szczególności skrzynki odbiorczej i elementy usunięte również zmieniono kolejności folderów. Kilka nagłówków i ikony zostały usunięte usprawnienie wygląd okienka nawigacji.

Rozszerzanie    Deweloper zapewnia Outlook 2010 zażądania funkcji tego dostosowania specyficzne dla aplikacji Włącz interfejs użytkownika programu Outlook. Oprócz ulepszone programowania interfejsu użytkownika programu Outlook modelu obiektów programu Outlook obsługuje nowe i rozszerzone funkcje w produktów, takich jak konwersacje i elementów Mobile. 

Przełączniki wiersza polecenia     Przełączniki wiersza polecenia zostały dodane do wdrażania i rozwiązywania problemów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz przełączniki wiersza polecenia dotyczące produktów Microsoft Office.

Obsługa 64-bitowej   Outlook 2010 jest dostępna w wersji 32 - i 64-bitowa. 

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×