Co nowego w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Co nowego w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Jako subskrybent usługi Office 365 regularnie otrzymujesz nowe i udoskonalone funkcje pakietu Office 2016. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, co jest dostępne już dzisiaj.

Najnowsze aktualizacje dla programu Excel dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z grudnia 2017 r., wersja 1712 (kompilacja 8827.2148). Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Konwertowanie ikon SVG na kształty

Przekształć wszystkie ikony i obrazy SVG w kształty pakietu Office, aby móc zmienić ich kolor, rozmiar lub teksturę.

WIĘCEJ INFORMACJI

Chcesz być wśród pierwszych użytkowników nowych funkcji?

Zostań niejawnym testerem pakietu Office, a znajdziesz się wśród pierwszych osób oglądających nowe funkcje i będziesz mieć okazję przekazania nam swoich uwag.

DOŁĄCZ DO NIEJAWNEGO PROGRAMU TESTÓW PAKIETU OFFICE JUŻ DZIŚ

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Więcej informacji o wersjach

Kiedy uzyskam nowe funkcje?
Wdrażanie nowych funkcji usługi Office 365 u wszystkich subskrybentów jest niekiedy rozłożone w czasie.

Dowiedz się, jak funkcje są wdrażane

Pełna lista wszystkich aktualizacji
Uzyskaj informacje na temat wszystkich kanałów publikowania aplikacji dla klientów usługi Office 365.

Najnowsze wersje

Nowość dla klientów bez subskrypcji
Korzystasz z pakietu Office 2016, ale nie masz subskrypcji usługi Office 365? Dowiedz się, co jest dostępne w Twojej wersji.

Co nowego w pakiecie Office 2016?

Poprzednie wersje

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z października 2017 r., wersja 1710 (kompilacja 8625.2121).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Pióro cyfrowe

Niebieski ołówek

Zapisuj lub szkicuj pomysły za pomocą nowej tekstury ołówka.

WIĘCEJ INFORMACJI

Ucz się w nowym Centrum szkoleniowym pakietu Office

Strona główna Centrum szkoleniowego pakietu Office z ikonami różnych aplikacji pakietu Office i kafelkami dostępnych typów zawartości

Wykorzystaj więcej możliwości programu Excel za pomocą nowych szablonów, porad i przewodników — w nowym Centrum szkoleniowym pakietu Office.

PRZEJRZYJ SZKOLENIA

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z sierpnia 2017 r., wersja 1708 (kompilacja 8431.2079).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Wstawianie modeli 3D w celu oglądania obiektów z każdej strony

Używaj obrazów 3D, aby zwiększyć efekt wizualny i twórczy w skoroszytach. Możesz łatwo wstawić model 3D i obracać go o 360 stopni.

Pobierz szablon i wypróbuj tę funkcję!

WIĘCEJ INFORMACJI

Model 3D z wyświetlonymi uchwytami obrotu

Szybsza praca. Lepsze wyniki.

Ikony programu Excel i arkusza z żarówką

Używasz złożonych skoroszytów z wieloma arkuszami? Program Excel otwiera je szybciej, więc można sprawniej używać formuł z dużymi zakresami, filtrować wiele wierszy oraz kopiować i wklejać.

Nowe efekty pisma odręcznego

Menu rozwijane Pióro przedstawiające efekty pisma odręcznego

Wyrażaj swoje pomysły w atrakcyjny sposób przy użyciu metalicznych piór i efektów pisma odręcznego, takich jak tęcza, galaktyka, lawa, ocean, złoto, srebro i nie tylko.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z lipca 2017 r., wersja 1707 (kompilacja 8326.2058).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Wspólne edytowanie

Ikony osób — gdy inne osoby coś współtworzą, są wyświetlane tutaj

Pracuj w skoroszycie jednocześnie z innymi osobami. Ty i Twoi współpracownicy możecie otwierać ten sam skoroszyt programu Excel i razem nad nim pracować. Nazywamy tę funkcję współtworzeniem. Podczas współtworzenia szybko zobaczycie zmiany wprowadzone przez inne osoby — w ciągu kilku sekund.

WIĘCEJ INFORMACJI

Automatyczne zapisywanie w programie Excel

Pasek tytułu w programie Excel przedstawiający przycisk przełączania funkcji Autozapis

Zmiany są zapisywane automatycznie w przypadku skoroszytów przechowywanych w chmurze. Aktualizacje innych osób są wyświetlane w ciągu kilku sekund. Zapisuj pliki w usługach OneDrive, OneDrive dla Firm lub usłudze SharePoint Online.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pomocne dźwięki poprawiają dostępność

Częściowy widok ustawień Ułatwienia dostępu programu Excel

Włącz podpowiedzi dźwiękowe podczas pracy. Są one dostępne w lokalizacji Opcje > Ułatwienia dostępu. Nie są potrzebne żadne dodatki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z czerwca 2017 r., wersja 1706 (kompilacja 8229.2073).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Dostosowywalny przenośny zestaw piór

Galeria piór

Utwórz osobisty zestaw piór do własnych potrzeb. Program Office pamięta zestaw piór użytkownika w programach Word, Excel i PowerPoint na wszystkich urządzeniach z systemem Windows.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szybki dostęp do indeksu górnego i dolnego

Pasek narzędzi Szybki dostęp z poleceniami indeksu górnego i dolnego

Dodaj polecenia indeksu górnego i dolnego do Wstążki lub paska narzędzi Szybki dostęp, aby mieć je w zasięgu ręki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Więcej ulepszeń przy dodawaniu kolumny na podstawie przykładów: W Edytorze zapytań funkcję dodawania kolumny na podstawie przykładów ulepszono, dodając obsługę sugestii, więcej operacji daty/godziny i dodatkowe przekształcenia.

 • Nowy łącznik usługi Azure Data Lake Store: Nieustannie pracujemy nad dodawaniem nowych łączników. Teraz możesz importować dane z usługi analizy Azure Data Lake Store.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z maja 2017 r., wersja 1705 (kompilacja 8201.2075).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Ulepszone funkcje importowania danych

Łatwo importuj i kształtuj dane z różnych źródeł. Zarządzaj połączeniami i zapytaniami skoroszytów przy użyciu okienka bocznego Zapytania i połączenia oraz udostępniaj zapytania innym za pośrednictwem plików ODC.

WIĘCEJ INFORMACJI

Okienko Zapytania i połączenia dodatku Pobieranie i przekształcanie

Nowe przekształcenie danych: dodawanie kolumny na podstawie przykładów

Przycisk kolumny na podstawie przykładów na karcie dodawania kolumn Edytora zapytań

W Edytorze zapytań utwórz nową kolumnę przez podanie przykładowych wartości. Podczas pisania program Excel wykrywa wymagane przekształcenia i pokazuje podgląd nowej kolumny.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zachowywanie kopii

Mała tabela ze skopiowaną komórką

Wysłuchaliśmy Waszych opinii. Dzięki tej aktualizacji po skopiowaniu komórek przed wklejeniem można nadal wykonywać inne zadania, takie jak wpisywanie lub wstawianie komórek.

Ikona usługi Azure Marketplace

Ważne: Od 31 marca 2017 r. usługi danych nie są już dostępne w usłudze Azure Marketplace. Jeśli chcesz nadal korzystać z usługi, skontaktuj się z usługodawcą, aby poznać dostępne opcje.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z kwietnia 2017 r., wersja 1704 (kompilacja 8067.2115).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Personalizowanie domyślnego układu tabeli przestawnej

Możesz skonfigurować tabelę przestawną zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Wybierz sposób wyświetlania sum częściowych i końcowych oraz układ raportu, a następnie zapisz te ustawienia jako domyślne. Następnym razem, gdy utworzysz tabelę przestawną, rozpoczniesz od takiego układu.

WIĘCEJ INFORMACJI: OKREŚLANIE DOMYŚLNYCH OPCJI UKŁADU TABELI PRZESTAWNEJ | TWORZENIE I FORMATOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH — BEZPŁATNE SZKOLENIE W USŁUDZE LINKEDIN LEARNING

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Wstawianie linków do ostatnio używanych elementów

Wstawianie linków do ostatnio używanych elementów

Łatwo dołączaj hiperlinki do ostatnio używanych plików zapisanych w chmurze lub witryn internetowych i twórz zrozumiałe nazwy wyświetlane dla osób korzystających z czytników zawartości ekranu. Aby dodać link do ostatnio używanego pliku, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Link, a następnie wybierz dowolny plik z wyświetlonej listy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dołączanie do społeczności użytkowników programu Excel

Dowiedz się, jak używać programu Excel, omawiaj swoją pracę, wymieniaj się poradami i wskazówkami oraz korzystaj z wiedzy ekspertów, którzy tworzą ten produkt i korzystają z niego. Społeczność pomaga w uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące produktów od innych kompetentnych członków społeczności.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Nowe przekształcenie — dodawanie kolumny na podstawie przykładu: Utwórz nową kolumnę w Edytorze zapytań, określając zestaw przykładów wymaganego wyniku. Na podstawie tych przykładów program Excel automatycznie wykryje i zastosuje wymagane przekształcenia.

  Oznacza to, że nie jest potrzebne doświadczenie w zakresie algorytmów ani logiki złożonej, aby przekształcać lub wyodrębniać dane z innych kolumn. Nie trzeba też wiedzieć, jak definiować te przekształcenia w Edytorze zapytań.

 • Nowe przekształcenie — dzielenie kolumny (na podstawie ogranicznika/liczb znaków) na wiersze: Nowa opcja w oknach dialogowych przekształceń Dzielenie kolumny według ogranicznika i Dzielenie kolumny według liczby znaków pozwala określić, czy kolumnę należy podzielić na nowe kolumny (poprzednie działanie domyślne), czy na nowe wiersze. Tę nową opcję można znaleźć w sekcji Opcje zaawansowane tych okien dialogowych.

 • Nowe przekształcenie — tryb podstawowy operacji grupowania według: W oknie dialogowym przekształcenia Grupuj według można za pomocą nowego trybu Podstawowy zgrupować według jednej kolumny i zdefiniować kolumnę z pojedynczym wynikiem. Aby przełączać się między trybami Podstawowy i Zaawansowany, wybierz dowolną z opcji w górnej części okna dialogowego.

 • Opcja „Przejdź do kolumny” w Edytorze zapytań: Szybko znajduj kolumny w Edytorze zapytań, wybierając pozycję Narzędzia główne > Przejdź do kolumny na wstążce Edytora zapytań. Przeszukaj listę kolumn i wybierz kolumnę, którą chcesz przewinąć do podglądu, a następnie dokonaj wyboru.

 • Łącznik SAP HANA — rozszerzenia środowiska użytkownika do wprowadzania parametrów: Ulepszono środowisko użytkownika do wprowadzania parametrów łącznika SAP HANA. Listę parametrów można przefiltrować, aby wyświetlać „tylko parametry wymagane”. Nowe podręczne okno dialogowe kontrolek wprowadzania danych z pojedynczym lub wielokrotnym wyborem pozwala łatwo sprawdzić identyfikator i podpis każdej wartości parametru, a także wyszukiwać na liście wartości według dowolnego z tych dwóch pól. Ułatwia to podawanie wartości wejściowych, a także identyfikatorów danych wejściowych.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z marca 2017 r., wersja 1703 (kompilacja 7967.2139).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Wprowadzenie czcionki Dubai

Wypróbuj najnowszą rodzinę czcionek o wysokiej jakości, zoptymalizowaną pod kątem czytelności i obsługującą języki arabskie oraz zachodnioeuropejskie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Połącz dane binarne — możliwość określania przykładowego pliku do użycia: Środowisko obsługi funkcji Połącz dane binarne ulepszono dzięki Waszym opiniom. W tej wersji można wybrać, który przykładowy plik ma zostać użyty do zaznaczania obiektów, lub określić niestandardowe kroki przekształcenia. Ustawienie domyślne to pierwszy plik w folderze, ale można je łatwo dostosować.

 • Podziel kolumnę za pomocą ogranicznika — automatyczne wykrywanie znaku ogranicznika: Podczas dzielenia kolumn za pomocą ogranicznika przy użyciu Edytora zapytań (Narzędzia główne > Podziel kolumny) program Excel automatycznie wypełni pole Ogranicznik na podstawie zawartości widocznej w wierszach podglądu danych. W razie potrzeby ogranicznik można zmienić.

 • Łącznik DB2 — opcja umożliwiająca określenie kolekcji pakietów: W sekcji Opcje zaawansowane okna dialogowego łącznika DB2 można określić kolekcję pakietów, z którą ma zostać nawiązane połączenie, w ramach danego serwera DB2. Należy pamiętać, że tej opcji można używać tylko ze sterownikiem Microsoft IBM DB2.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z lutego 2017 r. — wersja 1702 (kompilacja 7870.2020).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Łatwiejsze usuwanie tła

Funkcja usuwania tła

Ułatwiliśmy usuwanie i edytowanie tła obrazu. Program Excel automatycznie wykrywa ogólny obszar tła. Nie musisz już rysować prostokąta wokół pierwszego planu obrazu.

Teraz za pomocą ołówka możesz także rysować dowolne linie w celu Ołówek służący do rysowania tabel oznaczenia obszarów do zachowania lub usunięcia — bez ograniczenia do linii prostych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Obsługa tych samych rozszerzeń nazw plików w łącznikach Tekst i CSV: poprawiliśmy listę obsługiwanych rozszerzeń plików dla łączników z pliku tekstowego i z pliku CSV. Przejrzyj i wybierz dowolny plik tekstowy (*txt), plik z wartościami rozdzielanymi przecinkami (*csv) lub tekst z formatowaniem rozdzielany spacjami (*prn), aby rozpocząć przepływ importu dla obu łączników. Zmień na opcję filtru „Wszystkie pliki (*.*)”, aby zaimportować dane z dowolnego pliku nieuwzględnionego na liście.

 • Łączniki ODBC i OLEDB — obsługa opcji „Wybierz powiązane tabele”: udostępniliśmy przycisk Wybierz powiązane tabele w oknie dialogowym Nawigator w razie korzystania z łączników ODBC i OLEDB. Ta opcja, która jest już dostępna dla innych relacyjnych źródeł danych, pozwala na łatwe wybieranie tabel bezpośrednio związanych z zestawem wcześniej wybranych tabel w oknie dialogowym Nawigator.

 • Ulepszony łącznik folderu — obsługa opcji „Połącz” w oknie dialogowym Podgląd danych: w poprzedniej aktualizacji dodaliśmy zestaw ulepszeń dla opcji „Połącz dane binarne”. W tym miesiącu wprowadziliśmy kolejne udoskonalenia tej funkcji. Wiele plików można łączyć bezpośrednio z okna dialogowego folderu Podgląd danych w ramach przepływu pobierania danych, bez konieczności korzystania z Edytora zapytań. Za pomocą opcji Połącz lub Połącz i załaduj możesz doprecyzować dane, zanim załadujesz je do modelu danych.

 • Opcja „Zmień typ, używając ustawień regionalnych” w menu rozwijanym Typ kolumny w Edytorze zapytań: w Edytorze zapytań można wyświetlać i modyfikować typy kolumn za pomocą menu rozwijanego Typ kolumny znajdującego się w obszarze podglądu. W tej wersji do menu rozwijanego dodaliśmy opcję Zmień typ, używając ustawień regionalnych (wcześniej dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nagłówka kolumny i wybraniu pozycji Zmień typ > Używając ustawień regionalnych). Ta opcja określa typ kolumny i ustawienia regionalne używane w ramach konwersji, a także zmienia sposób rozpoznawania wartości tekstowych oraz ich konwersji na inne typy danych, takie jak daty, liczby itp.

 • Opcja „Wstaw krok po” w okienku Kroki w Edytorze zapytań: nowa opcja menu kontekstowego w oknie Edytora zapytań upraszcza wstawianie nowych kroków w istniejących zapytaniach. Wstaw nowy niestandardowy krok zaraz po aktualnie wybranym kroku, który jest ostatnim lub dowolnym innym krokiem występującym wcześniej w zapytaniu.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji ze stycznia 2017 r. — wersja 1701 (kompilacja 7766.2060).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Rozszerzony łącznik programu SQL Server — obsługa trybu failover programu SQL: poprawiono działanie łącznika programu SQL Server i dodano nową opcję umożliwiającą włączenie obsługi trybu failover programu SQL Server. Ten artykuł w witrynie MSDN zawiera więcej informacji na temat tej opcji. Nowa opcja jest dostępna w sekcji Opcje zaawansowane okna dialogowego łącznika programu SQL Server.

 • Nowe przekształcenie — poziome rozwijanie list: ułatwiono wyodrębnianie wartości danych z kolumn zawierających zagnieżdżone listy. Wcześniej można było rozwinąć zagnieżdżone listy w kolumnie tabeli, tworząc nowy wiersz tabeli dla każdego z elementów zagnieżdżonej listy. To przekształcenie jest dostępne z poziomu nagłówków kolumn w kolumnie Lista oraz po wybraniu pozycji Rozwiń na wstążce.

  Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony monit o podanie ogranicznika, który będzie używany w nowej kolumnie. Możesz wybrać wstępnie zdefiniowany ogranicznik z listy lub określić niestandardowy ogranicznik, który może zawierać także znaki specjalne. Kolumna z listami zagnieżdżonymi zostanie w efekcie przekształcona w kolumnę tekstu.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z grudnia 2016 r. — wersja 1612 (kompilacja 7668.2066).

Zaznaczenie lassem w zasięgu ręki

Program Excel zawiera teraz przycisk Zaznaczenie lassem Przycisk Zaznaczenie lassem na karcie Rysowanie w programie PowerPoint — narzędzie do zaznaczania pisma odręcznego o dowolnej postaci. Przeciągnij narzędziem, aby zaznaczyć konkretny obszar rysunku odręcznego, a następnie dowolnie modyfikować ten obiekt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rysowanie i pisanie przy użyciu funkcji pisma odręcznego w pakiecie Office.

Zaznaczanie i zmienianie obiektów za pomocą pióra cyfrowego

W programie Excel za pomocą pióra cyfrowego możesz zaznaczyć obszar bez naciskania narzędzia zaznaczenia na wstążce. Wystarczy nacisnąć przycisk cylindryczny na piórze i narysować piórem obszar zaznaczenia. Następnie możesz za pomocą pióra przenosić i obracać obiekt pisma odręcznego lub zmieniać jego rozmiar. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rysowanie i pisanie przy użyciu funkcji pisma odręcznego w pakiecie Office.

Wyświetlanie zmian w udostępnionych skoroszytach i przywracanie wcześniejszych wersji

Możesz szybko sprawdzić, kto wprowadził zmiany w udostępnionych skoroszytach i łatwo przywrócić starsze wersje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie wersji historycznych plików pakietu Office.

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Nowy łącznik OLEDB: w ramach tej aktualizacji wprowadzono możliwość łączenia się ze sterownikami OLEDB za pośrednictwem nowego łącznika OLEDB. Obsługa OLEDB dodatkowo poszerza gamę obsługiwanych dostępnych źródeł, z których użytkownicy mogą teraz importować dane, korzystając z funkcji Pobieranie i przekształcanie w programie Excel.

 • Udoskonalone środowisko funkcji „Połącz dane binarne” podczas importowania z dowolnego folderu: jednym z najpopularniejszych scenariuszy w programie Excel jest korzystanie z jednego z łączników folderów (takich jak Folder, Folder programu SharePoint itp.) w celu połączenia wielu plików o takim samym schemacie w jedną logiczną tabelę.

 • Obsługa typu danych Wartość procentowa: w tej aktualizacji dodano obsługę danych procentowych, co umożliwia łatwe używanie ich w działaniach arytmetycznych w ramach scenariuszy Pobierania i przekształcania. Wartość wejściowa taka jak „5%” zostanie automatycznie rozpoznana jako wartość procentowa i przekonwertowana na liczbę dziesiętną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (0,05), której można następnie używać w działaniach arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym, Edytorze zapytań lub Modelu danych.

 • Ulepszone środowisko tworzenia funkcji: ułatwiono również aktualizowanie definicji funkcji bez konieczności zmieniania źródłowego kodu Power Query.

 • Zwiększona wydajność łącznika OData: w tej aktualizacji dodano obsługę wykonywania operacji rozwijania rekordów przez źródłową usługę OData. Pozwala to zwiększyć wydajność rozwijania rekordów ze źródła strumieniowego OData.

 • Przyciski Maksymalizuj/Przywróć w oknach dialogowych Nawigator i Zależności zapytań: rozmiar okien dialogowych Nawigator i Zależności zapytań (aktywowanych z poziomu Edytora zapytań) można zmieniać przez przeciąganie prawego dolnego rogu okna. W tej wersji umożliwiono także maksymalizowanie i przywracanie tych okien dialogowych dzięki umieszczeniu ikon Maksymalizuj i Przywróć w prawym górnym rogu okien.

Aby uzyskać więcej informacji na temat powyższych funkcji, zobacz blog usługi Power BI.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z listopada 2016 r. — wersja 1611 (kompilacja 7571.2072).

Nowe wykresy mapy

Wykres mapy w programie Excel z danymi wartości

Możesz utworzyć wykres mapy, aby porównać wartości i wyświetlić kategorie dla różnych regionów geograficznych. Skorzystaj z niego, jeśli Twoje dane zawierają informacje o regionach geograficznych, takich jak kraje/regiony, województwa, powiaty lub obszary oznaczone kodami pocztowymi. Obejrzyj krótki klip wideo dotyczący wykresów mapy.

Nowe ikony dostępne na karcie Wstawianie

Chcesz wstawić ikonę symbolizującą określoną koncepcję, ale nie chcesz samodzielnie jej rysować? Wypróbuj przycisk Ikona na karcie Wstawianie. Wybierz kategorię, na przykład osoby, technologia, czy sporty. Następnie kliknij ikonę odpowiadającą temu, co chcesz przekazać.

Szybkie zapisywanie w ostatnio używanych folderach

O wprowadzenie tej funkcji prosiło wielu użytkowników: Po przejściu do pozycji Plik > Zapisz jako > Ostatnie zobaczysz listę ostatnio używanych folderów, w których możesz zapisać plik.

Ulepszenia ułatwień dostępu

Ulepszono obsługę Narratora i innych technologii pomocniczych, umożliwiających odczytywanie zawartości komórek, tworzenie tabel, sortowanie danych i nie tylko. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w ułatwieniach dostępu w programie Excel.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z października 2016 r. — wersja 1610 (kompilacja 7466.2038).

Skalowalna grafika wektorowa

Możesz teraz wstawiać pliki w formacie skalowanej grafiki wektorowej (SVG) i pracować z nimi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie obrazów SVG.

Nowy przycisk Odtwarzanie pisma odręcznego

Korzystasz z pisma odręcznego w arkuszach kalkulacyjnych? Teraz możesz odtwarzać i przewijać wprowadzane pismo odręczne, aby lepiej poznać jego strukturę. Odtwarzanie pisma odręcznego to również dobry sposób na uzyskanie instrukcji krok po kroku. Przycisk Odtwarzanie pisma odręcznego znajdziesz na karcie Rysowanie. Wypróbuj tę funkcję!

Udostępnione dla mnie

Czy taka sytuacja brzmi znajomo? Ktoś udostępnił Ci plik w usłudze OneDrive, ale nie możesz znaleźć wiadomości e-mail z linkiem. Żaden problem. Od tej aktualizacji możesz po prostu kliknąć pozycję Plik > Otwórz > Udostępnione dla mnie. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich plików udostępnionych Ci przez inne osoby.

Obsługa formatu CSV (UTF-8)

O to prosili użytkownicy forum Excel User Voice. Można teraz otwierać i zapisywać pliki CSV z kodowaniem znaków UTF-8. Przejdź do pozycji Plik > Zapisz jako > Przeglądaj. Następnie kliknij menu Zapisz jako typ, w którym znajdziesz nową opcję: Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami). CSV UTF-8 to powszechnie używany format pliku, w którym obsługiwane jest więcej znaków niż w przypadku dostępnej wcześniej w programie Excel opcji pliku CSV (ANSI). Co to oznacza? Lepszą obsługę danych w językach innych niż angielski i łatwość przenoszenia danych do innych aplikacji.

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Łącznik sieci Web: dodano obsługę określania nagłówków żądania HTTP w oknie dialogowym łącznika sieci Web. Użytkownicy mogą określać pary nazw nagłówka i wartości w trybie zaawansowanym w tym oknie dialogowym.

 • Łącznik OData: w ramach tej aktualizacji dodano obsługę wykrywania relacji w przypadku źródeł strumieniowych OData w wersji 4. Nawiązując połączenie ze źródłami danych OData w wersji 4, użytkownicy będą mogli użyć przycisku Wybierz powiązane tabele w oknie dialogowym Nawigator w celu łatwego wybrania wszystkich tabel potrzebnych do utworzenia raportu.

 • Łącznik Oracle: znacznie poprawiono działanie podglądu tabel w oknie dialogowym Nawigator podczas nawiązywania połączenia z bazami danych Oracle. W większości przypadków podgląd powinien być wyświetlany do 30% szybciej niż wcześniej.

 • Łącznik SAP HANA: usprawniono kontrolki wprowadzania parametrów w oknie dialogowym Nawigator podczas nawiązywania połączenia z usługą SAP HANA.

 • Widok Zależności zapytań w Edytorze zapytań: możesz łatwo wyświetlić wszystkie zapytania wraz zależnościami od innych zapytań lub źródeł danych.

 • Obsługa wartości skalarnych na wstążce Edytora zapytań: do wstążki Edytora zapytań dodano funkcje do obsługi typowych operacji dotyczących zapytań z wartościami skalarnymi. Są to między innymi nowe kontekstowe karty wstążki, udostępniające typowe przekształcenia wartości typu Tekst, Data/godzina i Liczba.

 • Dodawanie kolumn niestandardowych na podstawie wywołania funkcji: możesz teraz po prostu użyć nowego działania Wywołaj funkcję niestandardową na karcie Dodaj kolumnę na wstążce.

 • Obsługa ładowania dodatkowych wartości w obszarze Rozwiń i agreguj kolumny: w tej aktualizacji dodano opcję Załaduj więcej do listy Rozwiń i agreguj kolumny w Edytorze zapytań, dzięki czemu użytkownicy programu Excel mogą skorzystać z przeszukiwania większej liczby wierszy w celu wykrycia dodatkowych zagnieżdżonych pól lub kolumn.

 • Konwertowanie kolumny tabeli na listę — nowe przekształcenie: ta aktualizacja znacznie ułatwia użytkownikom zamienianie określonej kolumny w tabeli na listę. Wystarczy zaznaczyć tę kolumnę w podglądzie Edytora zapytań i użyć nowego przycisku Konwertuj na listę na karcie Przekształcenie na wstążce.

 • Wybieranie z menu rozwijanych podczas pisania: w ramach tej aktualizacji znacznie usprawniono nawigację i interakcje związane z wybieraniem pozycji z menu rozwijanych przez dodanie możliwości wybierania podczas pisania. Użytkownik może wpisać znak lub kilka znaków, które zostaną następnie dopasowane do prefiksów pozycji w menu rozwijanym. To działanie wprowadzono we wszystkich menu rozwijanych funkcji Pobieranie i przekształcanie, a jest ono szczególnie przydatne w przypadku menu zawierających wiele pozycji (takich jak menu okna dialogowego Zmienianie typu przy użyciu ustawień regionalnych albo listy parametrów jednowartościowych dla baz danych SAP HANA itp.).

Aby uzyskać więcej informacji na temat powyższych funkcji, zobacz blog usługi Power BI.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z września 2016 r. — wersja 1609 (kompilacja 7369.2024).

Nowe szkolenia dotyczące programu Excel

Centrum szkoleniowe pakietu Office zawiera 10 nowych kursów programu Excel utworzonych we współpracy z usługą LinkedIn Learning. Oglądaj klipy wideo we własnym tempie i poznawaj program Excel 2016, aby dowiedzieć się między innymi, jak korzystać z formuł i analizować dane na wykresach. Dowiedz się też, jak uzyskać nieograniczony dostęp do ponad 4000 kursów wideo z usługi LinkedIn Learning. Zobacz wszystkie nasze szkolenia dotyczące programu Excel.

Nowe polecenie Opinia w menu Plik

Masz komentarze lub sugestie dotyczące pakietu Microsoft Office? Twoja opinia ułatwia nam dostarczanie świetnych produktów. W programie Excel możesz zasugerować nowe funkcje albo poinformować nas, co lubisz lub co nie działa, klikając pozycję Plik > Opinia.

Kliknij pozycję Plik > Opinia, aby powiadomić firmę Microsoft o swoich komentarzach lub sugestiach dotyczących programu Excel

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Dodano obsługę parametrów zapytań: możesz teraz dodawać parametry do zapytań w Edytorze zapytań. Wystarczy kliknąć pozycję Narzędzia główne > Zarządzaj parametrami > Nowy parametr.

  Power Query — opcja Zarządzanie parametrami

  Power Query — okno dialogowe Zarządzanie parametrami

 • Tworzenie nowych zapytań na podstawie działań scalania/dołączania: możesz teraz tworzyć nowe zapytania w Edytorze zapytań przy użyciu operacji scalania i dołączania. Kliknij kartę Narzędzia główne. Kliknij strzałkę w dół obok pozycji Scal zapytania, a następnie kliknij polecenie Scal zapytania jako nowe. Aby dołączyć zapytanie w celu utworzenia nowego zapytania, kliknij strzałkę w dół obok pozycji Dołącz zapytania, a następnie kliknij polecenie Dołącz zapytania jako nowe.

  Power Query — opcja Scal zapytania jako nowe

  Power Query — polecenie Dołącz zapytania jako nowe

 • Ulepszony łącznik sieci Web z podglądem strony: ulepszono środowisko łącznika sieci Web. Teraz można wyświetlać podgląd strony sieci Web na żywo i wybierać w nim tabele do zaimportowania. Wybierz pozycję Dane > Nowe zapytanie > Z innych źródeł > Z sieci Web. Po wprowadzeniu adresu URL i kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlone okno Nawigator. W prawej części okna kliknij przycisk Widok sieci Web. Przewiń stronę. Wszystkie tabele, dla których w przeglądzie wyświetlono kartę i obramowanie, są gotowe do zaimportowania. Zaznacz wybraną tabelę, a następnie kliknij pozycję Załaduj lub Edytuj, aby kontynuować pracę z tą tabelą.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z sierpnia 2016 r. — wersja 1608 (kompilacja 7341.2032).

Pole Powiedz mi, co chcesz zrobić u góry Wstążki zaktualizowano, ulepszając wyszukiwanie, zawartość i rekomendacje, aby zapewnić lepsze i szybsze odpowiedzi na pytania użytkowników. Teraz po wprowadzeniu zapytania wyszukiwania dotyczącego określonego zadania, funkcji czy pytania zostanie wyświetlonych wiele opcji. W przypadku szybkiego zadania program Excel może umożliwić jego wykonanie bezpośrednio z poziomu okienka Powiedz mi. Jeśli natomiast pytanie będzie bardziej złożone, zostanie wyświetlona pomoc najlepiej odpowiadająca Twoim potrzebom. Wypróbuj tę funkcję, aby przekonać się, jak szybko możesz wyszukiwać odpowiednie informacje i wykonywać zadania.

Kliknij pole Powiedz mi w programie Excel i wpisz, co chcesz zrobić. Jeśli będzie to możliwe, funkcja Powiedz mi zasugeruje sposób wykonania tego zadania.

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Odświeżanie zapytania z zachowaniem układu: formatowanie i kolumny obliczeniowe danych zaimportowanych przy użyciu dodatku Pobieranie i przekształcanie są obecnie zachowywane po odświeżeniu zapytań.

 • Rozszerzony łącznik SAP HANA — możliwość zaznaczania wielu wartości dla zmiennych i parametrów: w tej aktualizacji umożliwiono użytkownikom zaznaczanie większej liczby wartości dla poszczególnych zmiennych lub parametrów podczas korzystania z łącznika SAP HANA. W tym celu należy użyć okna dialogowego Nawigator.

 • Rozszerzony łącznik OData — opcja importowania kolumn typu otwartego ze źródeł strumieniowych OData: łącznik OData umożliwia teraz importowanie kolumn typu otwartego ze źródeł strumieniowych OData. Przed wprowadzeniem tej aktualizacji tego typu kolumny nie były obsługiwane w dodatku Power Query. Ta opcja jest widoczna w sekcji Opcje zaawansowane w oknie dialogowym łącznika OData.

  Power Query — rozszerzony łącznik OData — opcja importowania kolumn typu otwartego ze źródeł strumieniowych OData
 • Rozszerzony łącznik baz danych programu Access — nowy przycisk Wybierz powiązane tabele w oknie dialogowym Nawigator: łącznik baz danych programu Access został ulepszony przez dodanie przycisku Wybierz powiązane tabele do okna dialogowego Nawigator, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo wybierać powiązane tabele. Działanie tego przycisku jest takie samo, jak w przypadku wszystkich innych baz danych, dla których ta funkcja była już obsługiwana — kliknięcie przycisku powoduje wybranie wszystkich tabel mających bezpośrednią relację z dowolną spośród już wybranych tabel.

  Power Query — rozszerzony łącznik baz danych programu Access — nowy przycisk Wybierz powiązane tabele z „” w oknie dialogowym Nawigator
 • Opcja generowania nazw kroków w języku angielskim w Edytorze zapytań: podczas tworzenia w Edytorze zapytań nowych kroków na podstawie przekształceń dostępnych na wstążce domyślne nazwy kroków są tworzone na podstawie nazwy przekształcenia (na przykład Dzielenie_kolumn, Filtrowanie_wierszy itp.). Te nazwy kroków są lokalizowane zgodnie z bieżącym językiem instalacji programu Excel.

  W tej aktualizacji wprowadzono nową opcję, umożliwiającą użytkownikom zmianę tego domyślnego działania tak, aby automatycznie generowane nazwy kroków były tworzone na podstawie nazwy przekształcenia w języku angielskim. Dzięki temu użytkownicy mogą utworzyć jeden raport programu Excel do użytku w różnych wersjach zlokalizowanych, zachowując nazwy kroków rozpoznawalne dla wszystkich stron (czyli domyślnie anglojęzyczne). Nowe ustawienie konfiguracji jest dostępne w obszarze Dane > Nowe zapytanie > Globalne > Ustawienia regionalne w instalacjach nieanglojęzycznych.

  Power Query — opcja generowania nazw kroków w języku angielskim w Edytorze zapytań
 • Opis kroków zapytania w Edytorze zapytań: w Edytorze zapytań prowadzono również nowe pole Opis dla kroków zapytań, umożliwiające użytkownikom opcjonalne zapisywanie komentarzy dotyczących przekształceń uwzględnionych w zapytaniu. Nowe pole Opis jest dostępne w menu kontekstowym: należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny Krok zapytania, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Power Query — opis kroków zapytania w Edytorze zapytań
 • Wyodrębnianie tygodnia, dnia lub miesiąca z kolumny typu Data/godzina w Edytorze zapytań: w tej aktualizacji umożliwiono użytkownikom wyodrębnianie nazwy tygodnia, dnia lub miesiąca z danej kolumny typu Data/godzina. Odpowiednie polecenie jest dostępne na wstążce Edytora zapytań — na karcie Przekształcenie w przypadku modyfikowania istniejącej kolumny, a na karcie Dodaj kolumnę w przypadku wstawiania nowej.

  Aby użyć tych opcji, należy przejść odpowiednio do pozycji Data > Dzień > Nazwa dnia lub Data > Miesiąc > Nazwa miesiąca. Należy zwrócić uwagę, że nazwy dni i miesięcy są zlokalizowane zgodnie z ustawieniami lokalnymi dla bieżącego pliku (dostępnymi po kliknięciu kolejno pozycji: karta Dane > Nowe zapytanie > Opcje zapytań > Bieżący skoroszyt > Ustawienia regionalne w skoroszycie programu Excel).

  Power Query — wyodrębnianie tygodnia, dnia lub miesiąca z kolumny typu Data/godzina w Edytorze zapytań
 • Scalanie dat i godzin w kolumnie typu Data/godzina w Edytorze zapytań: kolejne nowe przekształcenie dodane w tym miesiącu umożliwia użytkownikom połączenie kolumny Data i kolumny Godzina w jedną kolumnę Data/godzina. W tym celu należy zaznaczyć obie kolumny i kliknąć pozycję Łączenie daty i godziny w menu Data lub Godzina na karcie Przekształcenie lub Dodaj kolumnę.

  Power Query — scalanie dat i godzin w kolumnie typu Data/godzina w Edytorze zapytań
 • Wyodrębnianie godziny rozpoczęcia/zakończenia z kolumny typu Data/godzina lub Godzina w Edytorze zapytań: ostatnie nowe przekształcenie danych dodane w tym miesiącu umożliwia użytkownikom łatwe wyodrębnianie godziny rozpoczęcia lub zakończenia z kolumny typu Data/godzina lub Godzina. Te dwie opcje można znaleźć w menu Czas > Godzina na karcie Przekształcenie i na karcie Dodaj kolumnę.

  Power Query — wyodrębnianie godziny rozpoczęcia/zakończenia z kolumny typu Data/godzina lub Godzina w Edytorze zapytań
 • Odświeżanie zapytań z zachowaniem układów: podczas pracy z danymi zewnętrznymi przy użyciu funkcji Pobieranie i przekształcanie możesz wprowadzać zmiany formatowania lub układu. Może nawet być wymagane dodanie kolumny obliczeniowej. Wcześniej tego typu zmiany nie były zachowywane podczas ładowania danych do programu Excel. Dzięki tej aktualizacji są. Jest tak dlatego, że pole wyboru Zachowaj sortowanie/filtrowanie/układ kolumn jest teraz domyślnie zaznaczone. Aby uzyskać dostęp do tego pola wyboru, kliknij w obszarze tabeli danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycje Projektowanie > Właściwości.

 • Limit czasu polecenia w łączniku Z sieci Web: możesz teraz ustawić limit czasu dla zapytań z sieci Web, aby zapobiec ich zbyt długiemu wykonywaniu. Wybierz pozycję Dane > Nowe zapytanie > Z innych źródeł > Z sieci Web. Następnie kliknij pozycję Zaawansowane. W dolnej części okna dialogowego określ limit czasu zapytania w minutach.

  Okno dialogowe Z sieci Web, pole Limit czasu polecenia w minutach

 • Obsługa plików rozdzielanych o stałej szerokości w łączniku CSV/Tekst: jeśli masz plik tekstowy lub plik CSV zawierający ograniczniki między kolumnami, możesz ustawić szerokość kolumn przy użyciu określonego położenia znaków.

  Najpierw uruchom łącznik CSV lub łącznik Z pliku tekstowego: Dane > Nowe zapytanie > Z pliku > Z pliku CSV (lub Z pliku tekstowego). Następnie wybierz plik, który zawiera ogranicznik między wartościami. W obszarze Ogranicznik wybierz pozycję —Stała szerokość—. Na koniec w obszarze —Stała szerokość— określ położenie znaków podziałów kolumny.

  —Stała szerokość— polecenie Ogranicznik; określono położenie znaków: 0, 7, 24

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z lipca 2016 r. — wersja 1607 (kompilacja 7167.2040).

Publikowanie w usłudze Power BI

Jeśli masz subskrypcję usługi Power BI, możesz teraz publikować w niej pliki przechowywane lokalnie. Najpierw zapisz plik na komputerze. Następnie kliknij pozycję Plik > Publikuj > Publikuj w usłudze Power BI. Po przekazaniu pliku możesz kliknąć przycisk Przejdź do usługi Power BI, aby wyświetlić ten plik w przeglądarce internetowej.

Brak ostrzeżeń podczas zapisywania pliku CSV

Pamiętasz takie ostrzeżenie? „Ten plik może zawierać funkcje, które nie są zgodne z formatem CSV...” Spełniliśmy życzenia użytkowników! To ostrzeżenie nie będzie już wyświetlane podczas zapisywania pliku CSV.

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Nowy łącznik SAP HANA: w ramach tej aktualizacji dodaliśmy nowy łącznik umożliwiający importowanie danych z baz danych SAP HANA. Nowy łącznik można znaleźć w obszarze Dane > Nowe zapytanie > Z bazy danych lub w oknie Edytora zapytań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Łączenie z bazą danych SAP HANA.

  Excel — Power BI — okno dialogowe importowania z bazy danych SAP HANA
 • Nowy łącznik folderów programu SharePoint: nowy łącznik folderów programu SharePoint, dostępny w obszarze Dane > Nowe zapytanie > Plik, umożliwia importowanie danych z wielu plików znajdujących się w folderze programu SharePoint. Przypomina on łącznik Folder, umożliwiający importowanie i łączenie wielu plików z folderu w systemie plików.

  Excel — Power BI — okno dialogowe łącznika folderu programu SharePoint
 • Nowa kategoria łączników Usługi online: w tej aktualizacji dodano nową kategorię, zawierającą wszystkie dostępne łączniki usług online w programie Excel. Nowa kategoria jest dostępna w obszarze Dane > Nowe zapytanie > Z usług online oraz w oknie Edytora zapytań.

  Excel — Power BI — okno dialogowe łącznika usług online
 • Ulepszony łącznik DB2: w tej wersji udoskonalono łącznik baz danych IBM DB2, umożliwiając wybór sterownika firmy Microsoft dla baz danych IBM DB2, teraz również uwzględnianego automatycznie podczas instalacji programu Excel/Power Query. W oknie dialogowym łącznika baz danych IBM DB2 możesz teraz wybrać sterownik w obszarze Opcje zaawansowane.

  Excel — Power BI — okno dialogowe łącznika bazy danych IBM DB2
 • Ulepszony łącznik Tekst/CSV z edytowalnymi ustawieniami w oknie dialogowym podglądu: w ramach tej aktualizacji udoskonalono łączniki CSV i Tekst, umożliwiając konfigurowanie podstawowych ustawień importowania w oknie dialogowym podglądu. Dotyczy to następujących ustawień importowania: Pochodzenie pliku, Ogranicznik oraz Wykryj typ danych (dostępne strategie: Na podstawie 200 pierwszych wierszy, Na podstawie całego zestawu danych, Bez wykrywania typu danych). Podgląd w oknie dialogowym zostanie automatycznie zaktualizowany na podstawie wybranych ustawień. Następnie możesz zdecydować, czy chcesz załadować dane bezpośrednio, czy chcesz najpierw edytować je w celu zastosowania dodatkowych przekształceń.

  Excel — Power BI — poprawione okno dialogowe łącznika plików tekstowych/CSV
 • Ulepszenia dla relacyjnych baz danych: w ramach tej aktualizacji wprowadzono ulepszenia łączników relacyjnych baz danych. Udostępniono opcję uwzględnienia informacji dotyczących schematu w ramach hierarchii nawigacji. Ta opcja jest dostępna w obszarze Opcje zaawansowane w oknach dialogowych wszystkich łączników baz danych, na przykład w oknie dialogowym Baza danych SQL Server widocznym poniżej:

  Excel — Power BI — ulepszone łączniki relacyjnych baz danych
 • Ulepszenia dotyczące ustawień źródła danych, w tym możliwość zmiany źródła: teraz można łatwo aktualizować lokalizację źródła danych dla wszystkich zapytań połączonych z tym źródłem danych w jednym skoroszycie programu Excel. Przed tą aktualizacją konieczne było aktualizowanie lokalizacji źródła danych dla każdego zapytania osobno. Nowe rozwiązanie umożliwia wykonanie tej czynności w jednym kroku. W oknie dialogowym Ustawienia źródła danych wprowadzono również nową opcję zakresu Bieżący skoroszyt, umożliwiającą ograniczenie listy wyświetlanych źródeł danych do tych, które są używane w bieżącym pliku. W tym widoku można modyfikować poświadczenia, poziomy prywatności i inne ustawienia źródła danych. Można także użyć opcji Zmień źródło, aby zmienić lokalizację tego źródła danych.

  Excel — Power BI — rozszerzenia ustawień źródła danych
 • Tryb zaawansowany w oknie dialogowym Filtrowanie wierszy w Edytorze zapytań: wprowadziliśmy nowy tryb okna dialogowego Filtrowanie wierszy w Edytorze zapytań. Ten nowy tryb umożliwia dodawanie wielu klauzul filtrów w jednym kroku Filtruj wiersze. Przed tą aktualizacją możliwe było wprowadzenie jednej lub dwóch klauzul. W tym trybie jest możliwe również łączenie klauzul filtrów na podstawie wielu kolumn. Wcześniej wszystkie klauzule były stosowane do jednej kolumny.

  Excel — Power BI — tryb zaawansowany w oknie dialogowym Filtrowanie wierszy w Edytorze zapytań
 • Kontrolki wartości wejściowych w podglądzie wywoływania funkcji w tekście w Edytorze zapytań: podgląd w tekście dla funkcji w oknie dialogowym Edytora zapytań został ulepszony. Możliwe jest wprowadzanie wartości wejściowych dla wywoływanych funkcji. Nowa sekcja Wprowadź parametry w podglądzie funkcji w tekście jest dostępna zarówno dla „gotowych” funkcji (funkcji aparatu Power Query), jak i dla funkcji zdefiniowanych przez użytkownika.

  Excel — Power BI — kontrolki wprowadzania w tekście podczas wywoływania funkcji w Edytorze zapytań
 • Obsługa zmiany kolejności kroków zapytania w Edytorze zapytań gestami przeciągania i upuszczania: teraz można zmieniać kolejność kroków zapytania w Edytorze zapytań przy użyciu gestów przeciągania i upuszczania. Jest to możliwe w przypadku wszystkich zapytań z poziomu sekcji Zastosowane kroki w Edytorze zapytań.

  Excel — Power BI — zmienianie kolejności kroków zapytania gestem przeciągania i upuszczania
 • Obsługa wprowadzania wartości daty w oknach dialogowych Filtrowanie wierszy i Kolumny warunkowe: dzięki tej aktualizacji można teraz używać kontrolki do wprowadzania wartości typu Data w oknach dialogowych Filtrowanie wierszy i Kolumny warunkowe.

  Excel — Power BI — obsługa selektora dat podczas wprowadzania wartości daty w oknach dialogowych Filtrowanie wierszy i Kolumny warunkowe
 • Nowa pozycja menu kontekstowego umożliwiająca tworzenie nowych zapytań z poziomu okienka Zapytania w Edytorze zapytań: z poziomu okienka Zapytania w Edytorze zapytań można teraz dodawać nowe zapytania. Kliknij prawym przyciskiem myszy tło okienka lub węzeł grupy zapytań. Dzięki temu środowisko dodawania nowych zapytań podczas pracy w Edytorze zapytań jest bardziej intuicyjne. Ponadto w przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy grupy zapytań nowe zapytanie jest dodawane do tej grupy.

  Excel — Power BI — nowa pozycja w menu kontekstowym, umożliwiająca tworzenie nowych zapytań z poziomu okienka Zapytania w Edytorze zapytań

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z czerwca 2016 r. — wersja 1606 (kompilacja 7070.2022).

Konwertowanie rysunków odręcznych na kształty

W jednej z wcześniejszych aktualizacji wprowadzono nową kartę Rysowanie, dostępną podczas korzystania z urządzenia dotykowego. Ta karta umożliwia wybieranie stylów pisma odręcznego i dodawanie adnotacji odręcznych. W ramach tej aktualizacji umożliwiono również konwertowanie adnotacji odręcznych na kształty. Wystarczy je zaznaczyć i wybrać polecenie Konwertuj na kształty. Zapewnia to połączenie swobody rysowania dowolnych kształtów z ujednoliceniem i standaryzacją oferowanymi przez kształty graficzne pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat pisma odręcznego w pakiecie Office, zobacz Rysowanie i pisanie przy użyciu funkcji pisma odręcznego w pakiecie Office.

Szybsze tabele przestawne OLAP!

Jeśli używasz połączeń z serwerami OLAP, Twoje tabele przestawne będą teraz działać szybciej. Aktualizacja z czerwca 2016 r. zawiera udoskonalenia związane z zapytaniami i pamięcią podręczną, poprawiające wydajność tej zaawansowanej funkcji. Z tych udoskonaleń możesz skorzystać niezależnie od tego, czy używasz tabel przestawnych w celu uzyskania odpowiedzi na jednorazowe pytania, czy też tworzysz złożone skoroszyty zawierające dziesiątki tabel przestawnych. Niezależnie od tego, czy Twoje tabele przestawne są połączone z modelem tabelarycznym, czy wielowymiarowym, każda tabela przestawna połączona z usługami Microsoft SQL Server Analysis Services, innymi dostawcami OLAP lub modelem danych dodatku Power Pivot powinna teraz szybciej dostarczać Ci najświeższe dane. Ponadto wyłączenie funkcji sum częściowych i końcowych może dodatkowo przyspieszyć odświeżanie, zwijanie i rozwijanie oraz przechodzenie do szczegółów danych w tabelach przestawnych. Im większa tabela przestawna, tym większa możliwa poprawa. Usprawnienia wprowadzono w szczególności w trzech głównych obszarach związanych z zapytaniami kierowanymi do serwerów OLAP:

 • Poprawiono wydajność zapytań: program Excel będzie wysyłał zapytania o sumy częściowe i sumy końcowe tylko wtedy, gdy są one wymagane do przedstawienia wyników tabeli przestawnej. Oznacza to krótszy czas oczekiwania na przetworzenie zapytania przez serwer OLAP oraz krótszy czas przesyłania wyników za pośrednictwem połączenia sieciowego. Wystarczy wyłączyć sumy częściowe i końcowe na karcie Projektowanie tabeli przestawnej tak, jak zwykle. Zobacz: Wyświetlanie lub ukrywanie sum częściowych i sum w tabeli przestawnej.

 • Mniejsza liczba zapytań: teraz program Excel inteligentniej odświeża dane. Zapytania są odświeżane tylko w przypadku, gdy rzeczywiście wprowadzono zmiany wymagające odświeżenia zapytania.

 • Inteligentniejsze zapisywanie w pamięci podręcznej: pobrany schemat tabeli przestawnej jest udostępniany dla wszystkich tabel przestawnych korzystających z tego samego połączenia, co dodatkowo zmniejsza liczbę zapytań.

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Kolumny warunkowe: dzięki tej aktualizacji użytkownicy mogą teraz bardzo łatwo tworzyć nowe kolumny w zapytaniach na podstawie wartości z innej kolumny. Typowym przypadkiem użycia tej funkcji jest tworzenie zestawu „zasobników” czy też „kategorii” na podstawie zakresów z kolumny zawierającej ciągłe wartości. Może to być na przykład przyporządkowanie osób do kategorii „Niedowaga”, „Waga prawidłowa”, „Nadwaga” lub „Otyłość” na podstawie znanych zakresów wartości BMI albo definiowanie kategorii takich jak „Ten tydzień”, „Zeszły tydzień” itp. na podstawie kolumny Data. Wcześniej można było osiągnąć ten efekt, tworząc kolumny niestandardowe i zapisując logikę warunków w postaci zestawu instrukcji „jeżeli/to/inaczej”. Tworzenie i edytowanie tego typu wyrażeń staje się coraz bardziej skomplikowane w miarę dodawania nowych warunków. Od tej wersji użytkownicy mogą zdefiniować zestaw reguł i wartości wyjściowych dla nowej kolumny na podstawie wartości w innych kolumnach używanych tabel. Umożliwia to nowe okno dialogowe Kolumny warunkowe, dostępne w Edytorze zapytań z poziomu karty „Dodaj kolumnę” na wstążce.

  Power Query — Kolumny warunkowe
 • Wskaźnik typu kolumny w nagłówkach kolumn w podglądzie Edytora zapytań: w ramach tej aktualizacji dodano wskaźniki typu kolumny w nagłówkach kolumn w podglądzie Edytora zapytań. Nowe wskaźniki typu kolumny umożliwiają szybkie określenie typów poszczególnych kolumn w tabeli oraz zmianę typu kolumny przez kliknięcie wskaźnika lub użycie dostępnych już wcześniej opcji wstążki (menu rozwijanego Typ danych na karcie wstążki Narzędzia główne lub polecenia Wykryj typ na karcie Przekształcenie).

  Power Query — wskaźnik typu kolumny w nagłówkach kolumn w podglądzie Edytora zapytań
 • Zmiana kolejności zapytań i grup zapytań w Edytorze zapytań gestami przeciągania i upuszczania: można teraz łatwo zmieniać kolejność zapytań i grup zapytań w okienku Zapytania w Edytorze zapytań, zaznaczając obiekt lub kilka obiektów, przeciągając zaznaczone obiekty do nowej lokalizacji i upuszczając je. Ta funkcja umożliwia zmianę kolejności elementów w danej grupie (lub na najwyższym poziomie), a także przenoszenie obiektów do grupy zapytań. Dodanie obsługi gestów przeciągania i upuszczania do okienka Zapytania w Edytorze zapytań znacznie ułatwia użytkownikom zmianę organizacji zapytań i grup zapytań, wcześniej możliwą tylko przy użyciu opcji menu kontekstowego.

  Power Query — zmiana kolejności zapytań i grup zapytań w Edytorze zapytań gestami przeciągania i upuszczania
 • Menu Zarządzanie zapytaniami w Edytorze zapytań: w tej aktualizacji wprowadzono nowe menu rozwijane umożliwiające zarządzanie zapytaniami, umieszczone na karcie Narzędzia główne na wstążce Edytora zapytań. Menu zawiera typowe operacje związane z zarządzaniem zapytaniami, takie jak Usuń, Duplikuj i Odwołanie.

  Power Query — menu Zarządzanie zapytaniami w Edytorze zapytań

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z maja 2016 r. — wersja 1605 (kompilacja 6965.2053).

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Usuwanie pustych wartości za pośrednictwem menu Filtr kolumn: w ramach tej aktualizacji dodano nową opcję filtrowania danych, umożliwiającą usunięcie wszystkich wierszy, w których bieżąca kolumna nie zawiera wartości lub zawiera wartość null. Ta opcja jest dostępna w menu rozwijanym Filtr kolumn.

  Power Query — usuwanie pustych wartości za pośrednictwem menu Filtr kolumn
 • Konwertowanie wartości Czas trwania na lata: nową opcję przekształcenia można znaleźć na karcie Przekształcenie oraz Dodaj kolumnę. W menu rozwijanym Czas trwania pojawiła się nowa pozycja „Suma lat”, umożliwiająca obliczenie sumy lat na podstawie wartości w kolumnie typu Czas trwania. Stosowana logika obejmuje dzielenie łącznej liczby dni przez 365.

  Power Query — konwertowanie wartości Czas trwania na lata
 • Zachowywanie duplikatów: to nowe przekształcenie umożliwia użytkownikom zachowanie tylko tych wierszy, które zawierają zduplikowane wartości w wybranych kolumnach. Przed tą aktualizacją dostępne było tylko polecenie „Usuń duplikaty”. Aby znaleźć tę nową opcję, należy wybrać pozycję Narzędzia główne > Usuń duplikaty na wstążce, a następnie polecenie Zachowaj duplikaty.

  Power Query — zachowywanie duplikatów
 • Podpowiedzi dotyczące „przykładowych wartości wejściowych” w oknie dialogowym „Zmienianie typu za pomocą ustawień regionalnych”: dodatek Power Query umożliwia użytkownikom zmienianie typu kolumny na podstawie formatów lub ustawień regionalnych, zgodnie z którymi są przedstawiane dane. Można to zrobić, określając ustawienia regionalne dla całego skoroszytu (w obszarze Dane > Nowe zapytanie > Opcje zapytania > Bieżący skoroszyt > Ładowanie danych). Można także dostosować te ustawienia dla poszczególnych kroków „Zmień typ” w zapytaniach. W oknie dialogowym „Zmienianie typu za pomocą ustawień regionalnych” (dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nagłówka kolumny w podglądzie Edytora zapytań i wybraniu pozycji Zmień typ > Używając ustawień regionalnych) użytkownicy mogą teraz skorzystać z kilku „przykładowych wartości” w oczekiwanym formacie wprowadzania podczas wybierania typu danych i ustawień regionalnych.

  Power Query — podpowiedzi dotyczące przykładowych wartości wejściowych w oknie dialogowym „Zmienianie typu za pomocą ustawień regionalnych”
 • Obsługa białych znaków i znaków nowego wiersza w podglądzie Edytora zapytań: w ramach tej aktualizacji dodano obsługę wyświetlania białych znaków w komórkach danych w podglądzie Edytora zapytań. Uwzględniane są wszystkie białe znaki, w tym znaki nowego wiersza. Możesz przełączać między opcjami pokazywania białych znaków (domyślne działanie) i niepokazywania białych znaków (wcześniejsze działanie) na karcie Widok na wstążce Edytora zapytań.

  Power Query — obsługa białych znaków i znaków nowego wiersza w podglądzie Edytora zapytań
 • Możliwość wyłączenia podglądu w oknie Nawigator: w tej aktualizacji dodano możliwość wyłączenia podglądu w oknie dialogowym Nawigator. Umożliwia to ograniczenie liczby wywołań kierowanych do źródła danych w celu pobrania podglądów.

  Power Query — możliwość wyłączenia podglądu w oknie Nawigator
 • Obsługa nazw technicznych w oknie Nawigator: w niektórych źródłach danych jest obsługiwana tak zwana „nazwa techniczna” obiektów w źródle. „Nazwy techniczne” mają w założeniu być bardziej zrozumiałe dla użytkownika końcowego łączącego się ze źródłem danych niż „nazwy fizyczne” obiektów. W ramach tej aktualizacji dodano nową opcję w oknie dialogowym Nawigator, umożliwiającą użytkownikom przełączanie się między „nazwą fizyczną” (wcześniejsze działanie) a „nazwą techniczną” (nowe działanie).

 • Zmienianie nazw zapytań bezpośrednio w okienku Zapytania w Edytorze zapytań: ta aktualizacja umożliwia zmienianie nazw zapytań bezpośrednio z poziomu okienka Zapytania w Edytorze zapytań. Aby zmienić nazwę zapytania z poziomu tego okienka, wystarczy zaznaczyć zapytanie, kliknąć je prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Zmień nazwę. Można także kliknąć dwukrotnie nazwę zapytania lub zaznaczyć je i nacisnąć klawisz F2.

  Power Query — zmienianie nazw zapytań bezpośrednio w okienku Zapytania w Edytorze zapytań
 • Obsługa limitu czasu poleceń w interfejsie użytkownika: od tej aktualizacji użytkownicy mogą określić wartość limitu czasu poleceń (w minutach) podczas nawiązywania połączenia z bazami danych. Jest to istotne udoskonalenie interfejsu użytkownika, ponieważ wcześniej takie dostosowanie było możliwe tylko przez utworzenie formuły niestandardowej. Nowa opcja Limit czasu polecenia jest dostępna w sekcji „Opcje zaawansowane” w oknach dialogowych źródeł danych.

  Power Query — obsługa limitu czasu poleceń w interfejsie użytkownika
 • Wyłączanie monitów dotyczących poziomu prywatności na poziomie komputera (z kluczem rejestru): dodatek Power Query umożliwia użytkownikom łączenie danych z wielu źródeł danych w jednym skoroszycie. Podczas pracy z wieloma źródłami danych użytkownicy mogą definiować zapytania wymagające przesyłania danych między różnymi źródłami danych. Aby zapobiec przypadkowemu ujawnieniu danych prywatnych lub firmowych, dodatek Power Query zawiera funkcję „Poziomy prywatności”. Ta funkcja umożliwia użytkownikom określanie poziomu prywatności poszczególnych źródeł danych (Publiczne, Organizacyjne lub Prywatne) w przypadku łączenia danych z różnych źródeł. Na podstawie wybranego poziomu prywatności dodatek Power Query zapobiega wysyłaniu danych ze źródeł prywatnych do innych źródeł oraz umożliwia wysyłanie danych ze źródeł organizacyjnych wyłącznie do innych źródeł w ramach tej samej organizacji. W niektórych przypadkach stosowanie poziomów prywatności może utrudniać pracę użytkownikom, którzy chcą zdefiniować kombinacje danych wymagające ominięcia tego ustawienia. Innym możliwym skutkiem stosowania poziomów prywatności jest kompensowanie braku możliwości przesłania danych między źródłami ze względu na zastosowane poziomy prywatności przez pobranie danych na urządzenie lokalne w celu umożliwienia bezpiecznego połączenia danych przez dodatek Power Query. Może to spowodować spadek wydajności, ponieważ dane ze wszystkich źródeł muszą w takiej sytuacji zostać zapisane w pamięci podręcznej i połączone w pamięci. W takich przypadkach użytkownicy mogą zignorować poziomy prywatności, używając ustawienia dla bieżącego skoroszytu. Ponieważ jednak ta opcja była stosowana tylko do określonego użytkownika i określonego pliku, użytkownik musiał ją włączyć w każdym skoroszycie, w którym chciał z niej skorzystać. Ponadto zignorowanie tej funkcji ochrony prywatności wymaga zatwierdzenia przez każdego użytkownika skoroszytu, a zatem osoba otwierająca plik XLSX przy użyciu innego konta użytkownika na komputerze musiałaby albo skonfigurować poziomy prywatności dla źródeł danych używanych w raporcie, albo ręcznie wyłączyć tę opcję w oknie dialogowym Opcje (w sekcji Opcje zapytań > Bieżący skoroszyt > Prywatność).

  W tej wersji wprowadzono nowe ustawienie, umożliwiające użytkownikom i przedsiębiorstwom wybranie jednego z następujących sposobów działania:

  • Zawsze łącz dane zgodnie z ustawieniami poziomu prywatności dla każdego źródła: ta nowa opcja umożliwia użytkownikowi „wymuszenie” uwzględniania poziomów prywatności dla każdego pliku XLSX na komputerze, niezależnie od tego, czy ustawienie poziomu prywatności dla bieżącego skoroszytu jest włączone czy wyłączone.

  • Połącz dane zgodnie z ustawieniami poziomu prywatności dla każdego pliku: to ustawienie domyślne odpowiada działaniu dodatku Power Query w poprzednich wersjach.

  • Zawsze ignoruj ustawienia poziomu prywatności: ta nowa opcja umożliwia użytkownikowi pomijanie ustawień poziomów prywatności dla każdego pliku XLSX na komputerze, niezależnie od ustawień bieżącego skoroszytu.

  Te opcje są dostępne w oknie dialogowym Opcje zapytań:

  Power Query — wyłączanie monitów dotyczących poziomu prywatności na poziomie komputera (z kluczem rejestru)

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z kwietnia 2016 r. — wersja 1604 (kompilacja 6868.2062).

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Łącznik ODBC — obsługa wyboru nazw źródeł danych użytkownika i systemowych nazw źródeł danych: często pojawiające się życzenie klientów korzystających z łącznika ODBC dotyczyło możliwości wyboru nazw źródeł danych z listy dostępnych na komputerze podczas określania szczegółów połączenia w kreatorze importowania ze źródła ODBC w dodatku Power Query dla programu Excel. W ramach tej aktualizacji dodano nowe menu rozwijane, umożliwiające użytkownikom wybór istniejącej nazwy źródła danych z listy nazw źródeł danych użytkownika i systemowych nazw źródeł danych dostępnych na komputerze. Użytkownicy mogą nie tylko wybrać istniejącą nazwę źródła danych, ale także określić dodatkowe szczegóły parametrów połączenia lub wybrać pozycję „Brak” z listy nazw źródeł danych, aby określić pełne parametry połączenia niezależnie od istniejących nazw źródeł danych (co odpowiada działaniu sprzed tej aktualizacji).

  Power Query — łącznik ODBC — obsługa wyboru nazw źródeł danych użytkownika i systemowych nazw źródeł danych
 • Łącznik CSV — możliwość określenia ogranicznika kolumny w oknie dialogowym Źródło: okno dialogowe Źródło łącznika CSV zostało udoskonalone, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosowywać opcję Ogranicznik kolumny. Przed wprowadzeniem tej aktualizacji jedynym sposobem na zmodyfikowanie opcji Ogranicznik kolumny było edytowanie źródłowej formuły Power Query kroku Źródło.

  Power Query — łącznik CSV — możliwość określenia ogranicznika kolumny w oknie dialogowym Źródło

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z marca 2016 r. — wersja 1603 (kompilacja 6769.2015).

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

 • Filtrowanie dat według kryterium „nie jest najwcześniejsza/najpóźniejsza”: dodano nową opcję filtrowania kolumn typu Data/godzina w Edytorze zapytań, umożliwiającą filtrowanie według dat, które nie są najwcześniejszymi lub najpóźniejszymi datami w bieżącej kolumnie.

  Power Query — filtrowanie według kryterium „nie jest najwcześniejsza/najpóźniejsza”
 • Filtrowanie według kryterium „występuje w ciągu poprzednich N minut/godzin/sekund”: kolejny nowy filtr wartości typu Data/godzina umożliwia odfiltrowanie wartości występujących w ciągu poprzednich N minut/godzin/sekund. Ta funkcja jest dostępna za pośrednictwem opcji „W ciągu poprzednich...” w menu Filtr dla kolumn typu Data/godzina.

  Power Query — filtrowanie według kryterium „występuje w ciągu poprzednich N minut/godzin/sekund”

  Możesz zdefiniować opcje filtrowania, wybierając wartość i zakres filtrowania z listy rozwijanej. Zwróć uwagę na nowe opcje godzin, minut i sekund, dodane w tej aktualizacji.

  Power Query — definiowanie opcji filtrowania według godzin, minut i sekund
 • Przenoszenie zapytań między programami Power BI Desktop i Excel przez kopiowanie i wklejanie: wiemy, że użytkownicy często używają w codziennej pracy wielu różnych narzędzi jednocześnie — na przykład programu Excel i programu Power BI Desktop do obsługi pulpitów nawigacyjnych i udostępniania. W poprzedniej aktualizacji wprowadzono możliwość kopiowania i wklejania zapytań między różnymi skoroszytami programu Excel. W tej aktualizacji umożliwiono bezproblemowe kopiowanie i wklejanie zapytań w celu przenoszenia ich między programami Excel i Power BI Desktop. Użytkownicy mogą teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy zapytanie lub grupę zapytań w okienku zadań Zapytania w skoroszycie programu Excel, aby skopiować wybrane zapytania. Następnie można wkleić te zapytania w okienku zadań Zapytania w Edytorze zapytań programu Power BI Desktop. Podobnie można skopiować zapytania z programu Power BI Desktop do programu Excel.

 • Obsługa znaków specjalnych przez funkcję dzielenia kolumn: wcześniej dodano możliwość używania znaków specjalnych w oknie dialogowym Zamienianie wartości w celu znajdowania i zamieniania wartości. W ramach tej aktualizacji dodano tę samą funkcję dla działań dzielenia kolumn za pomocą ogranicznika.

  Power Query — obsługa znaków specjalnych przez funkcję dzielenia kolumn
 • Odświeżanie podglądu w oknie dialogowym Scalanie zapytań: można teraz odświeżać podglądy tabel w oknie dialogowym Scalanie zapytań, dzięki czemu użytkownicy mogą wybierać kolumny do dopasowania, korzystając z najnowszych dostępnych danych.

  Power Query — odświeżanie podglądu w oknie dialogowym Scalanie zapytań
 • Czcionka o stałej szerokości w podglądzie w Edytorze zapytań: można teraz dostosować podgląd w Edytorze zapytań tak, aby zawartość była wyświetlana przy użyciu czcionki o stałej szerokości. Ta opcja dostosowywania znajduje się na karcie Widok.

  Power Query — czcionka o stałej szerokości w podglądzie w Edytorze zapytań
 • Ulepszone środowisko wywoływania funkcji: można teraz wywoływać funkcje bezpośrednio z okna dialogowego Nawigator. Umożliwia to wywoływanie funkcji i wyświetlanie podglądu wyników wywołania ze źródła danych (na przykład programu SQL Server). Parametry funkcji można teraz określać bezpośrednio w oknie Nawigator:

  Power Query — ulepszone środowisko wywoływania funkcji

  Następnie można wyświetlić podgląd wyników w miejscu:

  Power Query — podgląd wyników w miejscu
 • Opcja ustawiania poświadczeń na poziomie serwera: można teraz ustawić zakres poświadczeń, gdy jest wymagane wprowadzenie poświadczeń dla bazy danych. Służy do tego opcja przycisku radiowego w dolnej części okna dialogowego Poświadczenia.

  Power Query — opcja ustawiania poświadczeń na poziomie serwera
 • Dodawanie prefiksu lub sufiksu do kolumny typu Tekst: można teraz dodać prefiks lub sufiks do istniejącej kolumny typu Tekst, korzystając z Edytora zapytań — przy użyciu opcji na karcie Przekształcenie (w celu zmodyfikowania kolumny w miejscu) lub na karcie Dodaj kolumnę (w celu utworzenia nowej kolumny — Kolumna tekstu > Format).

  Power Query — dodawanie prefiksu lub sufiksu do kolumny tekstu

Aktualizacje dodatku Power Pivot w programie Excel 2016

 • Zapisywanie widoku diagramu relacji jako obrazu: w programie Excel 2016 można teraz zapisywać widok diagramu modelu danych jako plik obrazu o wysokiej rozdzielczości, którego można następnie użyć w celu udostępniania, drukowania lub analizowania modelu danych. Aby utworzyć plik obrazu, w dodatku Power Pivot kliknij kartę Plik, a następnie wybierz polecenie Zapisz widok jako obraz.

  Power Pivot — zapisywanie widoku diagramu relacji jako obrazu
 • Rozszerzone okno dialogowe Edytowanie relacji umożliwia szybsze i dokładniejsze tworzenie relacji między danymi: użytkownicy dodatku Power Pivot dla programu Excel 2016 mogą teraz ręcznie dodawać i edytować relacje między tabelami podczas przeglądania przykładowych danych — do pięciu wierszy danych w wybranej tabeli. Umożliwia to szybsze i dokładniejsze tworzenie relacji bez potrzeby przełączania widoku danych za każdym razem, gdy konieczne jest utworzenie lub edytowanie relacji między tabelami.

  Power Pivot — rozszerzone okno dialogowe Edytowanie relacji
 • Wybieranie tabel za pomocą klawiatury: w oknie dialogowym Edytowanie relacji możesz wpisać pierwszą literę nazwy tabeli, aby przejść do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od tej litery.

 • Wybieranie kolumn za pomocą klawiatury: w oknie dialogowym Edytowanie relacji możesz wpisać pierwszą literę nazwy kolumny, aby przejść do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od tej litery. Ponowne wpisanie tej samej litery spowoduje przejście do następnej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od tej litery.

 • Automatyczne sugerowanie kolumn o tej samej nazwie w obu tabelach: po wybraniu pierwszej tabeli i kolumny, jeśli w drugiej wybranej tabeli istnieje kolumna o takiej samej nazwie, zostanie ona wybrana automatycznie (ta funkcja działa w obie strony).

 • Poprawki ulepszające ogólne środowisko użytkownika modelowania: 1) Model danych dodatku Power Pivot nie jest już tracony podczas pracy z ukrytymi skoroszytami. 2) Można teraz uaktualnić skoroszyt programu Excel 2010 z modelem danych do wersji programu Excel 2016. 3) W dodatku Power Pivot można dodać kolumnę obliczeniową, o ile nie zawiera ona formuły.

Aby zapoznać się z pełną listą dotyczącą tej aktualizacji dla klientów, odwiedź stronę Poprawki w dodatku Power Pivot i aparacie Analysis Services dla programu Excel 2016.

Wszyscy użytkownicy programu Excel 2016 mogą uzyskać najnowszą aktualizację dla klientów, instalując następujące aktualizacje. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie są dostępne w wersji 32- i 64-bitowej, dlatego należy upewnić się, czy pobrano właściwą wersję:

 • KB3114374 — aktualizacja programu Office Excel 2016 z 8 grudnia 2015 r.

 • KB3114297 — aktualizacja dodatku Office 2016 Power Pivot dla programu Excel z 8 grudnia 2015 r.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji ze stycznia 2016 r. — wersja 1601 (kompilacja 6568.2025).

Wykresy lejkowe

Wykresy lejkowe przedstawiają wartości na różnych etapach danego procesu. Zazwyczaj wartości te stopniowo się zmniejszają, co sprawia, że słupki wykresu przybierają kształt lejka. Więcej informacji na temat wykresów lejkowych znajdziesz tutaj

Wykres lejkowy przedstawiający planowaną sprzedaż — etapy umieszczono w pierwszej kolumnie, wartości w drugiej

Ulepszone Autouzupełnianie

Autouzupełnianie w programie Excel jest teraz mniej „wybredne”. Załóżmy na przykład, że chcesz użyć funkcji DNI.ROBOCZE, ale nie pamiętasz, jak należy ją wpisać. Wystarczy, że wpiszesz =ROBOCZE, a w menu Autouzupełniania zostaną wyświetlone wszystkie funkcje zawierające ciąg „ROBOCZE”, w tym DNI.ROBOCZE. (Wcześniej konieczne było dokładne wpisywanie nazwy).

Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY

Ta funkcja umożliwia połączenie tekstu z różnych zakresów. Poszczególne elementy są rozdzielane wskazanymi ogranicznikami. Więcej informacji na temat funkcji POŁĄCZ.TEKSTY znajdziesz tutaj.

Funkcja ZŁĄCZ.TEKST

Nowa funkcja, podobna do funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY — ale lepsza. Po pierwsze jest łatwiejsza do wpisania. Ponadto obsługuje nie tylko odwołania do komórek, ale również odwołania do zakresów. Tutaj znajdziesz więcej informacji.

Funkcja WARUNKI

Masz dość wpisywania skomplikowanych, zagnieżdżonych funkcji JEŻELI? Rozwiązaniem jest funkcja WARUNKI. Wprowadzone warunki są sprawdzane w określonej przez Ciebie kolejności. Jeśli zostaną spełnione, zwracany jest wynik. Możesz także określić „uniwersalny” warunek Inaczej, określający działanie w przypadku niespełnienia wszystkich warunków. Informacje na temat funkcji WARUNKI znajdziesz tutaj.

Funkcja PRZEŁĄCZNIK

Ta funkcja oblicza wyrażenie, a następnie porównuje je z listą wartości w określonej kolejności i zwraca pierwszy zgodny wynik. Jeśli żaden wynik nie jest zgodny, zwracany jest wynik określony przez warunek Inaczej. Szczegółowe informacje i przykłady znajdziesz tutaj.

Funkcja MAKS.WARUNKÓW

Ta funkcja zwraca największą liczbę w danym zakresie, spełniającą wskazany warunek lub kilka warunków. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Funkcja MIN.WARUNKÓW

Ta funkcja działa podobnie do funkcji MAKS.WARUNKÓW, ale zwraca najmniejszą liczbę w danym zakresie, spełniającą wskazany warunek lub kilka warunków. Więcej informacji na temat funkcji MIN.WARUNKÓW.

Motyw Czarny

Zapewnia najwyższy kontrast elementów wizualnych ze wszystkich dotychczasowych motywów pakietu Office. Aby zmienić motyw pakietu Office, wybierz pozycję Plik > Konto, a następnie kliknij menu rozwijane obok pozycji Motyw pakietu Office. Motyw, który wybierzesz, zostanie zastosowany we wszystkich aplikacjach pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat motywów pakietu Office, zobacz Zmienianie wyglądu i działania pakietu Office 2016 dla systemu Windows za pomocą motywów pakietu Office.

Ta wersja wstępna to pierwsze udostępnienie aplikacji pakietu Office 2016: wersja 1509 (kompilacja 4229.1024).

Sześć nowych typów wykresów

Wizualizacje mają wyjątkowo istotne znaczenie dla skutecznej analizy danych i opowiadania atrakcyjnych historii. W programie Excel 2016 dodaliśmy sześć nowych wykresów — z tymi samymi zaawansowanymi opcjami formatowania, które znasz — aby pomóc Ci w tworzeniu niektórych najczęściej używanych wizualizacji danych związanych z informacjami finansowymi lub hierarchicznymi bądź w odzwierciedlaniu właściwości statystycznych w danych.

Kliknij pozycję Wstaw wykres hierarchii na karcie Wstawianie, aby użyć wykresu Mapa drzewa lub Pierścieniowy; kliknij pozycję Wstaw wykres wodospadowy lub giełdowy, aby użyć wykresu Kaskadowy; lub kliknij pozycję Wstaw wykres statystyczny, aby użyć wykresu Histogram, Pareto lub Skrzynka i wąsy.

Ikony do wstawiania wykresów hierarchicznych, kaskadowych, giełdowych i statystycznych w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Możesz też kliknąć pozycję Polecane wykresy > Wszystkie wykresy, aby wyświetlić wszystkie nowe wykresy.

Nowe wykresy w programie PowerPoint 2016

Pobieranie i przekształcanie (karta Zapytanie)

Przed rozpoczęciem analizy musisz mieć możliwość pobrania danych dotyczących pytania biznesowego, na które próbujesz odpowiedzieć. Program Excel 2016 udostępnia teraz wbudowaną funkcję, która ułatwia i przyspiesza pobieranie i przekształcanie danych — umożliwiając znajdowanie wszystkich potrzebnych danych i pobieranie ich do jednej lokalizacji. Te nowe funkcje, które wcześniej były dostępne tylko jako oddzielny dodatek o nazwie Power Query, teraz są integralną częścią programu Excel. Dostęp do nich można uzyskać z poziomu grupy Pobieranie i przekształcanie na karcie Dane.

Źródła danych dla zapytania

Prognozowanie jednym kliknięciem

W poprzednich wersjach programu Excel było dostępne tylko prognozowanie liniowe. W programie Excel 2016 funkcja REGLINX została rozszerzona o możliwość prognozowania na podstawie wygładzania wykładniczego (taką jak REGLINX.ETS()...). Ta funkcja jest także dostępna jako nowy przycisk prognozowania jednym kliknięciem. Na karcie Dan kliknij przycisk Arkusz prognozy, aby szybko utworzyć wizualizację prognozy serii danych. W kreatorze znajdują się też opcje umożliwiające dostosowywanie typowych parametrów prognozy, takich jak sezonowość (która jest automatycznie wykrywana domyślnie) i interwały ufności.

Część arkusza kalkulacyjnego z widoczną tabelą prognozowanych liczb i wykresem prognozy

Mapy 3D

Dodatek Power Map, popularne narzędzie do trójwymiarowych wizualizacji danych geoprzestrzennych, został przemianowany. Teraz jest dostępny dla wszystkich klientów programu Excel 2016 i jest wbudowany w program Excel. Ten innowacyjny zestaw funkcji opowiadania historii ma teraz nową nazwę, Mapy 3D, i można go znaleźć razem z innymi narzędziami do wizualizacji, klikając pozycję Mapa 3D na karcie Wstawianie.

Przewodnik dodatku Power Map gotowy do ponownego odtworzenia

Szczegółowe informacje kalendarza Szablony finansowe

Skorzystaj z nowych szablonów przepływów pieniężnych i analizy kursów akcji. Te szablony umożliwiają śledzenie tego, ile zarabiasz, oraz ile i jak wydajesz. Ponadto dają możliwość szybkiego analizowania i porównywania wyników wybranych akcji w czasie.

Szablon

Wyświetl swój kalendarz jako pulpit nawigacyjny i przechodź do szczegółów danych. Dzięki temu dokładniej zobaczysz, w jaki sposób korzystasz z czasu i jak możesz to zrobić lepiej.

Ulepszenia tabel przestawnych

Program Excel jest znany ze swoich elastycznych i zaawansowanych możliwości prowadzenia analiz dostępnych w ramach znanego środowiska tworzenia tabel przestawnych. W programach Excel 2010 i Excel 2013 to środowisko zostało znacznie wzbogacone wraz z wprowadzeniem dodatku Power Pivot i modelu danych, które wniosły możliwość łatwego tworzenia zaawansowanych modeli na podstawie danych, uzupełnianie ich miarami i wskaźnikami KPI, a następnie szybkiego przeliczania milionów wierszy. Poniżej przedstawiono kilka ulepszeń wprowadzonych w programie Excel 2016, dzięki którym możesz w mniejszym stopniu koncentrować się na zarządzaniu danymi, a w większym stopniu — na odnajdywaniu istotnych wniosków.

Automatyczne wykrywanie relacji    odnajduje i tworzy relacje między tabelami używanymi dla modelu danych skoroszytu, dzięki czemu nie trzeba robić tego samodzielnie. Program Excel 2016 wykrywa, kiedy Twoja analiza wymaga połączenia dwóch lub większej liczby tabel, i powiadamia Cię o tym. Jednym kliknięciem możesz wykonać przy użyciu programu Excel całą pracę związaną z tworzeniem relacji, dzięki czemu możesz natychmiast z nich skorzystać.

Tworzenie, edytowanie i usuwanie miar niestandardowych    może być teraz prowadzone bezpośrednio z poziomu listy pól tabeli przestawnej, dzięki czemu można zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdy trzeba uzupełnić analizę o dodatkowe obliczenia.

Automatyczne grupowanie czasowe    pomaga w korzystaniu z pól związanych z czasem (rok, kwartał, miesiąc) w tabeli przestawnej w sposób bardziej zaawansowany przez automatyczne wykrywanie i grupowanie ich w Twoim imieniu. Po zgrupowaniu tych pół po prostu przeciągnij grupę do tabeli przestawnej w jednej akcji i natychmiast rozpocznij analizę według różnych poziomów czasu przy użyciu funkcji przechodzenia do szczegółów.

Przyciski przechodzenia do szczegółów wykresu przestawnego    umożliwiają powiększanie i pomniejszanie grup czasowych i innych hierarchicznych struktur w danych.

Wyszukiwanie na liście pól tabeli przestawnej    ułatwia przechodzenie do pól, które są dla Ciebie istotne w obrębie całego zestawu danych.

Inteligentna zmiana nazwy    umożliwia zmienianie nazw tabel i kolumn w modelu danych skoroszytu. Wraz z każdą taką zmianą w programie Excel 2016 są automatycznie aktualizowane wszystkie powiązane tabele i obliczenia w skoroszycie z uwzględnieniem wszystkich zawartych w nim arkuszy i formuł języka DAX.

Wprowadzono również wiele ulepszeń dotyczących użyteczności   . Na przykład opóźnione aktualizowanie pozwala przeprowadzać wiele zmian w dodatku Power Pivot bez potrzeby oczekiwania na propagację każdej zmiany w skoroszycie. Zmiany zostaną propagowane naraz po zamknięciu okna dodatku Power Pivot.

Tabela przestawna z objaśnieniami przedstawiającymi nowe funkcje w programie Excel 2016

Fragmentator umożliwiający zaznaczanie wielu elementów

Teraz możesz zaznaczać wiele elementów fragmentatora programu Excel na urządzeniu dotykowym. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszych wersji programu Excel, gdzie można było zaznaczyć tylko jeden element we fragmentatorze, używając wprowadzania dotykowego. Do trybu wielokrotnego zaznaczania fragmentatora można przejść przy użyciu nowego przycisku znajdującego się na etykiecie fragmentatora.

Opcje fragmentatora z wyróżnionym przyciskiem wielokrotnego wyboru

Publikowanie i udostępnianie analiz przy użyciu usługi Power BI

Raport jest nieukończony, jeśli nie ma możliwości udostępnienia go odpowiednim osobom. Po zakończeniu przygotowywania analizy danych możesz ją udostępnić grupie roboczej lub klientom przy użyciu usługi Power BI zaledwie jednym przyciskiem. Po opublikowaniu w usłudze Power BI swoich modeli danych możesz za ich pomocą szybko tworzyć interakcyjne raporty i pulpity nawigacyjne. Wbudowana w usługę Power BI obsługa aplikacji Excel Online umożliwia również wyświetlanie w pełni sformatowanych arkuszy programu Excel.

Karta Publikowanie w programie Excel 2016 przedstawiająca przycisk Publikuj w usłudze Power BI

Szybkie formatowanie kształtów

W tej funkcji zwiększano liczbę domyślnych stylów kształtów przez wprowadzenie nowych „wstępnie skonfigurowanych” stylów w programie Excel.

Galeria stylów kształtów z nowymi gotowymi stylami w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Wstawianie obrazów z właściwą orientacją

Dzięki automatycznemu obrotowi obrazów, obraz wstawiony do programu Excel jest automatycznie obracany w celu dopasowania go do orientacji aparatu. Ponadto po wstawieniu można obrócić obraz ręcznie do dowolnego położenia. Pamiętaj, że dotyczy to tylko nowo wstawionych obrazów i nie ma zastosowania do obrazów w istniejących dokumentach.

Szybka praca z funkcją Powiedz mi

Na wstążce programu Excel 2016 znajduje się pole tekstowe z informacją Powiedz mi, co chcesz zrobić. W tym polu tekstowym możesz wprowadzić wyrazy i frazy związane z tym, co chcesz zrobić, i szybko uzyskać dostęp do odpowiednich funkcji lub akcji. Możesz również uzyskać pomoc dotyczącą tego, czego szukasz, lub przeprowadzić inteligentne wyszukiwanie wpisanego terminu.

Pole Powiedz mi na wstążce w programie Excel 2016

Pole Powiedz mi zawierające tekst „kaskadowy” i wyniki w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Więcej informacji o tym, nad czym pracujesz

Okienko Więcej informacji obsługiwane przez usługę Bing oferuje więcej niż tylko definicje. Po zaznaczeniu wyrazu lub frazy kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Inteligentne wyszukiwanie. Zostanie otwarte okienko Więcej informacji zawierające definicje, artykuły z witryn typu wiki oraz najpopularniejsze powiązane wyniki wyszukiwania w sieci Web. Możesz też przejść do inteligentnego wyszukiwania w dowolnej chwili, wybierając pozycję Recenzja > Inteligentne wyszukiwanie, a następnie wpisując zapytanie.

Pozycja Inteligentne wyszukiwanie w menu skrótów w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Okienko Więcej informacji w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Odręczne pisanie równań

Wstawianie równań matematycznych stało się znacznie łatwiejsze. Za każdym razem, gdy chcesz dodać do skoroszytu złożone równanie matematyczne, możesz wybrać kolejno pozycje Wstaw > Równanie > Równanie odręczne. Jeśli korzystasz z urządzenia dotykowego, palcem lub piórem możesz ręcznie napisać równanie matematyczne, a program Excel przekonwertuje je na tekst. (Jeśli nie używasz urządzenia dotykowego, możesz też pisać za pomocą myszy). Podczas pisania możesz również kasować, zaznaczać i poprawiać fragmenty równania.

Przycisk Równanie na wstążce w programie Excel 2016

Okienko równania odręcznego w programie PowerPoint

Prostsze udostępnianie

Wybierz kartę Udostępnianie na wstążce, aby udostępnić arkusz kalkulacyjny innym osobom w programie SharePoint albo usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm.

Te zmiany wiążą dwa kluczowe aspekty współpracy: kto ma dostęp do danego dokumentu i kto obecnie współpracuje z Tobą nad tym dokumentem. Teraz możesz sprawdzać obie te informacje w jednym miejscu — w oknie dialogowym udostępniania.

Okienko Udostępnianie w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Ulepszona historia wersji

Teraz możesz wybrać kolejno pozycje Plik > Historia, aby wyświetlić pełną listę zmian wprowadzonych w skoroszycie i uzyskać dostęp do starszych wersji.

Okienko Historia w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Uwaga: Ta funkcja jest obsługiwana tylko w przypadku plików przechowywanych w usłudze OneDrive dla Firm lub w programie SharePoint.

Nowe motywy

Menu Motyw pakietu Office rozwijane w dół, opcje motywów Kolorowy, Ciemnoszary i Biały

Teraz są dostępne trzy motywy pakietu Office, które można zastosować: Kolorowy, Ciemnoszary i Biały. Aby uzyskać dostęp do tych motywów, wybierz pozycję Plik > Opcje > Ogólne, a następnie kliknij menu rozwijane obok pozycji Motyw pakietu Office.

Ochrona przed utratą danych w programie Excel

Ochrona przed utratą danych (DLP, Data Loss Protection) to cenna funkcja klasy korporacyjnej doceniana przez użytkowników programu Outlook. Wprowadzamy funkcję DLP w programie Excel, aby umożliwić skanowanie zawartości w czasie rzeczywistym pod kątem najczęstszych typów danych poufnych (takich jak numer karty kredytowej, numer PESEL i numer konta bankowego) na podstawie zestawu wstępnie zdefiniowanych zasad. Ta funkcja będzie również umożliwiać synchronizację zasad funkcji DLP z usługi Office 365 w programach Excel, Word i PowerPoint oraz zapewniać organizacjom ujednolicone zasady dla całej zawartości przechowywanej w programie Exchange, programie SharePoint i usłudze OneDrive dla Firm.

Obraz przedstawiający komunikat porady dotyczącej zasad

Najnowsze aktualizacje dla niejawnych testerów programu Excel

Jeśli jesteś niejawnym testerem pakietu Office korzystającym z poziomu Miesięczny kanał (kierowany), czytaj dalej, aby poznać nowości w wersji 1801 (kompilacja 9001.2080).

Jeśli korzystasz z szybszego poziomu niejawnego programu testów, pomiń ten artykuł i zobacz Historia aktualizacji w ramach niejawnego programu testów pakietu Office.

Uwaga: Niedawno zmieniliśmy nazwy poziomów niejawnego programu testów pakietu Office dla komputerów z systemem Windows. Niejawny program testów — szybkie aktualizacje nazywa się teraz Niejawny program testów, a Niejawny program testów — wolne aktualizacje to teraz Miesięczny kanał (kierowany). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiany w nazwach poziomów szybkich/wolnych aktualizacji w niejawnym programie testów pakietu Office dla komputerów z systemem Windows.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Precyzyjne zaznaczanie

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zaznaczyć zbyt wiele komórek lub nieprawidłowe komórki? Teraz możesz usunąć zaznaczenie nadmiarowych komórek bez konieczności zaczynania od nowa.

Nowe w: Excel

WIĘCEJ INFORMACJI

Jeszcze więcej funkcji, jeszcze szybciej

Wszystkie nowe funkcje dla niejawnych testerów pakietu Office

Poznaj wszystkie nowe funkcje we wszystkich aplikacjach pakietu Office wraz z informacjami o wersji i kompilacji.

Zobacz, co nowego dla niejawnych testerów pakietu Office

Chcesz uzyskiwać nowe funkcje szybciej?

Zarejestruj się na poziomie Niejawny program testów pakietu Office z szybkimi aktualizacjami i uzyskuj jeszcze szybszy dostęp do najnowszych funkcji.

Zobacz „Jak mogę dołączyć?” do niejawnego programu testów pakietu Office

Dołącz do społeczności

Społeczność witryny Answers — forum niejawnego programu testów pakietu Office

Społeczność niejawnego programu testów pakietu Office

Nawiąż kontakty z osobami, które również interesują się technologią, i uzyskaj pomoc techniczną od społeczności niejawnego programu testów pakietu Office.

Odwiedź witrynę społeczności

Niejawny program testów pakietu Office w serwisie Twitter

Obserwuj nas w kanale @OfficeInsider

Dołącz do rosnącej społeczności ekspertów i entuzjastów, którzy pomagają kształtować przyszłość pakietu Office.

Obserwuj nas na Twitterze

Gdzie można przesłać opinię

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię o tym, co się sprawdza, co nie, a co — według Ciebie — możemy ulepszyć. Aby zgłosić problemy lub wysłać opinię, kliknij pozycję Plik > Opinia z dowolnej aplikacji pakietu Office 2016. Skontaktować się z nami możesz też, publikując wpis w społeczności niejawnego programu testów pakietu Office lub tweet w kanale @OfficeInsider.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×