Co nowego w programie Access 2016

Jako subskrybent usługi Office 365 regularnie otrzymujesz nowe i udoskonalone funkcje pakietu Office 2016. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, co jest dostępne już dzisiaj.

Uwaga: Jeśli jesteś specjalistą IT zarządzającym procesem aktualizacji usługi Office 365, odwiedź stronę kanałów udostępniania, aby dowiedzieć się, które aktualizacje zostały udostępnione w poszczególnych kanałach.

Uwaga: Żadne istniejące funkcje z poprzednich wersji nie są przestarzałe w tej wersji programu Access 2016.

Najnowsze aktualizacje dla programu Access 2016

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z czerwca 2017 r., wersja 1707 (kompilacja 8326.2058).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Nowa właściwość kontrolek programu Access, Nazwa etykiety, ułatwia dostęp do nich

Dodaliśmy do kontrolek nową właściwość Nazwa etykiety, która pozwala skojarzyć kontrolkę etykiety z inną kontrolką. Wcześniej trzeba było „wyciąć” kontrolkę etykiety, a następnie „wkleić” ją w innej kontrolce, aby je skojarzyć. Teraz, dzięki nowej właściwości Nazwa etykiety, możesz łatwo wpisać nazwę kontrolki etykiety, aby ją skojarzyć.

Skojarzenie nazwy etykiety z kontrolką wspiera ułatwienia dostępu, ponieważ teraz technologie pomocnicze mogą wykryć i wskazać skojarzenie.

Właściwość Nazwa etykiety wyświetlana w arkuszu właściwości

Ułatwiono dostęp do edytowania nowego elementu listy wartości

Wprowadzono nowy skrót klawiaturowy, który ułatwia otwieranie okna dialogowego Edytowanie elementów listy podczas pracy z polami kombi listy wartości w formularzach programu Access.

Jeśli jako źródło danych pola kombi jest używana lista wartości i dla właściwości Zezwalaj na edycję listy wartości ustawiono wartość Tak, możesz używać tego nowego skrótu klawiaturowego. Po umieszczeniu fokusu na polu kombi w widoku formularza naciśnij klawisze Ctrl+E, aby otworzyć okno dialogowe Edytowanie elementów listy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Okno dialogowe Edytowanie elementów listy w formularzu programu Access

Chcesz być wśród pierwszych użytkowników nowych funkcji?

Zostań niejawnym testerem pakietu Office, a znajdziesz się wśród pierwszych osób oglądających nowe funkcje i będziesz mieć okazję przekazania nam swoich uwag.

DOŁĄCZ DO NIEJAWNEGO PROGRAMU TESTÓW PAKIETU OFFICE JUŻ DZIŚ

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Więcej informacji o wersjach

Kiedy uzyskam nowe funkcje?
Wdrażanie nowych funkcji usługi Office 365 u wszystkich subskrybentów jest niekiedy rozłożone w czasie.

Dowiedz się, jak funkcje są wdrażane

Pełna lista wszystkich aktualizacji
Uzyskaj informacje na temat wszystkich kanałów publikowania aplikacji dla klientów usługi Office 365.

Najnowsze wersje

Nowość dla klientów bez subskrypcji
Korzystasz z pakietu Office 2016, ale nie masz subskrypcji usługi Office 365? Dowiedz się, co jest dostępne w Twojej wersji.

Co nowego w pakiecie Office 2016?

Poprzednie wersje

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z marca 2017 r. — wersja 1703 (kompilacja 7967.2139).

Obsługa typu danych Duża liczba (bigint)

Bardzo wielu klientów prosiło o dodanie obsługi typu danych Duża liczba. O to prosili użytkownicy forum Access User Voice.

Typ danych Duża liczba przechowuje wartość liczbową inną niż pieniężna oraz jest zgodny z typem danych SQL_BIGINT w technologii ODBC. Ten typ danych pozwala wydajnie obliczać duże liczby.

Duże liczby można dodać jako pole do tabeli programu Access. Można również tworzyć połączenia z bazami danych zawierającymi odpowiedni typ danych, na przykład typ danych bigint programu SQL Server, oraz importować dane z takich baz.

Aby użyć typu danych Duża liczba do obsługi tworzenia połączeń ze źródłami zewnętrznymi lub importowania danych z tych źródeł, najpierw trzeba wybrać opcję w oknie dialogowym Opcje programu Access. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Bieżąca baza danych. U dołu okna dialogowego opcji będzie widoczna sekcja Opcje obsługi typu danych. Zaznacz opcję Obsługuj typ danych BigInt dla tabel połączonych/importowanych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zrzut ekranu przedstawiający listę typów danych w tabeli programu Access. Zaznaczona pozycja Duża liczba.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje programu Access z zaznaczoną opcją obsługi danych typu bigint dla tabel zaimportowanych/połączonych.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z listopada 2016 r. — wersja 1611 (kompilacja 7571.2072).

Program Microsoft Access jest teraz dostępny w planach usługi Office 365 Business i Business Premium

Firmy różnych wielkości zaczynają zdawać sobie sprawę, że analizowanie danych ma znaczący wpływ na podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Jednocześnie wiele z nich odkrywa potrzebę wdrożenia rozwiązania do obsługi baz danych, takiego jak Microsoft Access, które ułatwia gromadzenie, organizowanie i udostępnianie danych, a także tworzenie raportów dostarczających wartościowe wnioski. Z tego powodu z radością informujemy, że program Microsoft Access jest teraz dostępny w planach usługi Office 365 Business i Business Premium, przeznaczonych do zaspokajania potrzeb małych i średnich firm.

Wkrótce program Access będzie udostępniany subskrybentom usługi Office 365 Business i Business Premium. Dla tych klientów program Access zostanie zainstalowany automatycznie w ramach kolejnej regularnej aktualizacji pakietu Office, wydanej w okresie od 1 grudnia 2016 do 30 stycznia 2017. Program Access będzie nadal uwzględniany w planach usługi Office 365 ProPlus, E3 i E5.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Program Access dostępny jako część usługi Office 365 Business i Business Premium.

Uwaga: Klientom, którzy otrzymują aktualizacje w ramach odroczonego kanału, ta aktualizacja zostanie udostępniona w czerwcu 2017. Aby uzyskać więcej informacji o odroczonym kanale, zobacz Omówienie kanałów aktualizacji dla usługi Office 365 ProPlus.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z września 2016 r. — wersja 1609 (kompilacja 7369.2024).

Nowe polecenie Opinia w menu Plik

Masz komentarz lub sugestie dotyczące pakietu Microsoft Office? Twoja opinia ułatwia nam dostarczanie świetnych produktów. W programie Access możesz zasugerować nowe funkcje albo poinformować nas, co lubisz lub co nie działa, klikając pozycję Plik > Opinia.

Kliknij pozycję Plik > Opinia, aby powiadomić firmę Microsoft o swoich komentarzach lub sugestiach dotyczących programu Access

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z sierpnia 2016 r. — wersja 1608 (kompilacja 7341.2032).

Nowe szkolenia dotyczące programu Access

Centrum szkoleniowe pakietu Office zawiera 19 nowych klipów wideo na temat programu Access. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Access, obejrzyj te klipy wideo we własnym tempie, aby zapoznać się z programem Access 2016 i dowiedzieć się, jak zacząć z niego korzystać i jak pracować z obiektami baz danych. Zobacz wszystkie nasze szkolenia dotyczące programu Access.

Przywrócona obsługa formatu dBASE

Jedną z wiodących próśb na forum Access User Voice było odnowienie obsługi formatu dBASE (dbf) i wielu z Was — szczególnie ze społeczności Systemu Informacji Geograficznej — przytoczyło argumenty nie do odrzucenia, aby to zrobić.

Z przyjemnością informujemy, że ponownie wprowadzamy obsługę plików programu dBASE (dbf) w programie Access dla klientów usługi Office 365. Znów możecie importować i łączyć dane przechowywane w plikach programu dBASE w programie Access oraz eksportować dane do plików programu dBASE.

Aby importować dane z plików programu dBASE do programu Access, należy kliknąć pozycję Dane zewnętrzne > Więcej > Plik programu dBASE w grupie Importowanie i łączenie.

Aby eksportować dane z programu Access do pliku programu dBASE, należy kliknąć pozycję Dane zewnętrzne > Więcej > Plik programu dBASE w grupie Eksportowanie.

Zrzut ekranu przedstawiający program Access z zaznaczoną opcją Plik programu dBASE na karcie wstążki Dane zewnętrzne

Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania lub łączenia plików programu dBASE, zobacz Importowanie danych z pliku programu dBASE lub łączenie danych z tym plikiem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania danych programu Access do plików programu dBASE, zobacz Eksportowanie danych do pliku programu dBASE.

Ulepszone pole Powiedz mi

Pole Powiedz mi, co chcesz zrobić u góry Wstążki zaktualizowano, ulepszając wyszukiwanie, zawartość i rekomendacje, aby zapewnić lepsze i szybsze odpowiedzi na pytania użytkowników. Teraz po wprowadzeniu zapytania wyszukiwania dotyczącego określonego zadania, funkcji czy pytania zostanie wyświetlonych wiele opcji. W przypadku szybkiego zadania program Access może umożliwić jego wykonanie bezpośrednio z poziomu okienka Powiedz mi. Jeśli natomiast pytanie będzie bardziej złożone, zostanie wyświetlona pomoc najlepiej odpowiadająca Twoim potrzebom. Wypróbuj tę funkcję, aby przekonać się, jak szybko możesz wyszukiwać odpowiednie informacje i wykonywać zadania.

Kliknij pole Powiedz mi w programie Access i wpisz, co chcesz zrobić. Jeśli będzie to możliwe, funkcja Powiedz mi zasugeruje sposób wykonania tego zadania.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z lipca 2016 r. — wersja 1607 (kompilacja 7167.2040).

Mechanizm ponawiania połączenia ODBC

Gdy program Access utraci połączenie ODBC z zewnętrznym źródłem danych, użytkownicy muszą zamknąć i otworzyć ponownie swoje bazy danych programu Access, aby kontynuować pracę z obiektami, które używają danych z tych zewnętrznych źródeł danych. Program Access nie podejmuje próby ponownego nawiązania przerwanego połączenia, nawet jeśli to połączenie jest znów prawidłowe, i użytkownicy nie mogą nic zrobić, aby program Access spróbował ponownie nawiązać połączenie z tym zewnętrznym źródłem danych.

Ulepszyliśmy tę funkcję, dzięki czemu teraz, jeśli program Access utraci połączenie ODBC z zewnętrznym źródłem danych, automatycznie podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia z tym źródłem danych. Taki scenariusz wygląda teraz następująco:

 • Jeśli program Access utraci połączenie ODBC z zewnętrznym źródłem danych, którego próbujesz użyć, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z opisem niepowodzenia.

 • Program Access automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie z tym źródłem danych podczas wykonywania operacji, które wymagają połączenia z zewnętrznym źródłem danych. Jeśli ponowienie próby zakończy się powodzeniem, możesz kontynuować pracę z danymi i obiektami bazy danych bez konieczności zamykania i ponownego otwierania programu Access.

 • Jeśli ponowienie próby nie powiedzie się, nie będzie można pracować z obiektami, które używają odłączonych zewnętrznych źródeł danych, ale można kontynuować pracę z innymi obszarami bazy danych, które nie są zależne od nieosiągalnych źródeł danych.

 • Jeśli ponownie spróbujesz użyć danych lub innych obiektów, które zależą od połączenia danych zewnętrznych, program Access ponownie spróbuje nawiązać połączenie z zewnętrznym źródłem danych.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z czerwca 2016 r. — wersja 1606 (kompilacja 7070.2022).

Sortowanie arkusza właściwości

Masz problem ze znalezieniem określonej właściwości w arkuszu właściwości między dziesiątkami dostępnych właściwości? Sortowanie w arkuszu właściwości dla formularzy i raportów jest już dostępne! Znalezienie określonej właściwości w arkuszu właściwości nigdy nie było łatwiejsze. Formularze i raporty zawierają dziesiątki właściwości rozmieszczonych na wielu kartach, co czasami oznacza, że trudno jest znaleźć tę odpowiednią. Jeśli znasz nazwę właściwości, której szukasz, sortowanie listy ułatwia jej odnalezienie.

Otwórz arkusz właściwości w trybie projektowania dla formularzy i raportów, a przycisk przełącznika sortowania będzie widoczny w prawym górnym rogu. W przypadku ustawienia domyślnego, bez sortowania, właściwości są ułożone na liście w oryginalnej kolejności, która jest zwykle używana w programie Access.

Zrzut ekranu przedstawiający arkusz właściwości programu Access bez sortowania właściwości

Kliknij pozycję Sortuj, a program Access posortuje listę właściwości w kolejności alfabetycznej.

Zrzut ekranu przedstawiający arkusz właściwości programu Access, w którym właściwości posortowano w kolejności alfabetycznej

Ponownie kliknij pozycję Sortuj, aby przełączyć sortowanie, przywracając ustawienie domyślne.

Więcej ulepszeń funkcji ułatwień dostępu

Wprowadziliśmy więcej ulepszeń funkcji ułatwień dostępu programu Access dla wszystkich klientów.

 • Ulepszenia formularzy i raportów wyświetlanych w trybie dużego kontrastu, takie jak nagłówki kolumn arkusza danych, kontrolki przycisków poleceń z motywem i kolor tekstu komórki z fokusem w arkuszach danych.

 • Ulepszenia narracji i innych technologii pomocniczych w przypadku umieszczenia fokusu na kontrolce w sekcji formularza.

Ulepszenia przewijania w okienku nawigacji

Wysłuchaliśmy opinii naszych klientów na temat tego, że przewijanie listy obiektów w okienku nawigacji w trybie wyświetlania w wysokiej rozdzielczości powodowało nieoczekiwane działanie. Ulepszyliśmy ten obszar, co oznacza, że obecnie podczas używania okienka nawigacji w trybie wyświetlania w wysokiej rozdzielczości przewijanie powinno przebiegać bezproblemowo.

Łatwiejsza zmiana rozmiaru obiektów w oknie projektu zapytania

Wysłuchaliśmy waszych opinii, że zmienianie rozmiaru obiektów tabeli w oknie projektu zapytania jest trudne. Pod wpływem tych opinii usprawniliśmy chwytanie myszką klikalnych obszarów obramowania. Obecnie chwytanie i zmienianie rozmiaru obramowania tabel za pomocą myszki w obrębie okna projektu zapytania jest łatwiejsze.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z maja 2016 r. — wersja 1605 (kompilacja 6965.2053).

Więcej ulepszeń funkcji ułatwień dostępu w programie Access

Nie ustajemy w wysiłkach, aby ulepszać funkcje ułatwień dostępu programu Access dla wszystkich klientów.

 • Ulepszenia kontrolek kart ułatwiają programowi Narrator i innym technologiom pomocniczym odczytywać więcej obszarów kontrolek kart w formularzach i raportach.

 • Ulepszenia w formularzach i raportach wyświetlanych w trybie dużego kontrastu.

 • Dodatkowe usprawnienia kontrolek załączników i pól wyboru wyświetlanych w arkuszach danych.

 • Używanie skrótów klawiaturowych F6 i Shift+F6 umożliwia teraz cykliczne przechodzenie między wszystkimi sekcjami w formularzach podręcznych.

Łatwiejsze zmienianie rozmiaru obiektów w oknie Relacja i w formularzach podręcznych

Wysłuchaliśmy waszych opinii, że zmienianie rozmiaru obiektów tabeli w oknie Relacja jest trudne. Z Waszych opinii dowiedzieliśmy się także, że chwytanie i przenoszenie formularzy podręcznych za pomocą myszki w programie Access było trudne. Pod wpływem tych opinii usprawniliśmy chwytanie myszką klikalnych obszarów obramowania. Obecnie chwytanie i zmienianie rozmiaru obramowania tabel za pomocą myszki w obrębie okna Relacja oraz przenoszenie formularzy podręcznych jest łatwiejsze.

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z kwietnia 2016 r. — wersja 1604 (kompilacja 6868.2062).

Ulepszenia funkcji ułatwień dostępu dla kontrolek

Wprowadziliśmy ulepszenia ułatwień dostępu dla kontrolek załączników i pól wyboru w formularzach i raportach programu Access. Klienci korzystający z Narratora i innych technologii pomocniczych mogą teraz na przykład usłyszeć więcej komunikatów dotyczących elementów kontrolek podczas używania kontrolek załączników i pól wyboru.

Wprowadziliśmy także ulepszenia ułatwień dostępu dla arkuszy danych formularzy, tabel i zapytań. Nazwy kolumn wyświetlane w arkuszach danych są łatwiejsze do odczytania dla Narratora i innych technologii pomocniczych.

Poprawa stabilności projektanta makr

Wysłuchaliśmy opinii i rozwiązaliśmy problem występujący podczas przeciągania i upuszczania obiektów z okienka nawigacji do okna projektu makra. Rozwiązaliśmy również podobny problem występujący podczas przeciągania i upuszczania akcji z okna Wykaz akcji.

Ta wersja wstępna to pierwsze udostępnienie aplikacji pakietu Office 2016: Wersja 1509 (kompilacja 4229.1024). O ile nie podano inaczej, następujące nowe funkcje programu Access 2016 są dostępne zarówno dla subskrybentów usługi Office 365, jak i dla osób, które dokonały jednorazowego zakupu pakietu Office 2016.

Uaktualnianie programu Access 2013

Jeśli dokonujesz uaktualnienia programu Access 2013 do programu Access 2016, nadal będziesz mieć dostęp do wszystkich znanych funkcji, a ponadto zauważysz kilka nowych funkcji. Pierwszą rzeczą, którą zobaczysz po otwarciu programu Access 2016, będzie jego wygląd znany z wersji 2013, jednak z nieco bardziej kolorowym obramowaniem.

Szybka praca z funkcją Powiedz mi

Na wstążce programu Access 2016 znajduje się pole tekstowe z informacją Powiedz mi, co chcesz zrobić. W tym polu tekstowym możesz wprowadzić wyrazy i frazy związane z tym, co chcesz zrobić, i szybko uzyskać dostęp do odpowiednich funkcji lub akcji. Możesz także uzyskać pomoc związaną z tym, czego szukasz.

Nie możesz znaleźć przycisku? Kliknij w polu Powiedz mi (jest to pole u góry, z żarówką). Wpisz nazwę przycisku lub polecenia, na przykład „filtr”, a zobaczysz listę wszystkich opcji powiązanych z filtrowaniem.

Pole wyszukiwania Powiedz mi na wstążce w programie Access

Wprowadzanie zapytania w polu Powiedz mi na wstążce w programie Access

Uwaga: Pole Powiedz mi jest niedostępne na wstążce podczas projektowania aplikacji sieci Web programu Access.

Nowe motywy dla programu Access

Teraz dostępne są dwa motywy pakietu Office, które można zastosować dla programu Access: Kolorowy i Biały. Aby użyć tych motywów, wybierz pozycję Plik > Opcje > Ogólne, a następnie kliknij menu rozwijane obok pozycji Motyw pakietu Office.

Menu rozwijane Motyw pakietu Office z opcjami motywów Kolorowy i Biały

Eksportowanie do programu Excel informacji o połączonym źródle danych

Czy czasem potrzebujesz listy wszystkich połączonych źródeł danych z aplikacji bazy danych programu Access do programu Excel? Jeśli pracujesz nad złożoną aplikacją programu Access, na przykład taką, która zawiera linki do wielu różnych źródeł danych, przydatne może być wyświetlenie listy wszystkich źródeł danych i ich typów. Ta wyeksportowana lista może być szczególnie przydatna, gdy pracujesz w aplikacji programu Access, która nie został przez Ciebie zaprojektowana. Teraz w programie Access 2016 wykonanie tego zadania jest dużo łatwiejsze dzięki nowym funkcjom wbudowanym w okno dialogowe Menedżer tabel połączonych.

Otwórz okno dialogowe Menedżer tabel połączonych, klikając pozycję Dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych. Wybierz połączone źródła danych, które chcesz wyświetlić, a następnie kliknij pozycję Eksportuj do programu Excel.

Okno dialogowe Menedżer tabel połączonych w programie Access z zaznaczonym przyciskiem Eksportuj do programu Excel.

Program Access wyświetli monit o lokalizację, w której zostanie zapisany skoroszyt programu Excel. Po określeniu lokalizacji zapisywania program Access wyświetli informacje o połączonych źródłach danych w nowym skoroszycie. Widoczna będzie nazwa połączonego źródła danych, informacje o jego źródle, a także typ źródła danych.

Skoroszyt programu Excel z informacjami o tabeli połączonej z programu Access

Uwaga: Okno dialogowe Menedżer tabel połączonych nie jest dostępne podczas projektowania aplikacji sieci Web programu Access.

Szablony mają nowoczesny wygląd i działanie

Jeśli zamierzasz zorganizować dane i zarządzać nimi za pomocą programu Access, ale potrzebujesz pomocy, aby rozpocząć projektowanie bazy danych, użyj szablonu bazy danych dla komputerów stacjonarnych. W programie Access 2016 przeprojektowano pięć najbardziej popularnych szablonów baz danych, aby nadać im nowoczesny wygląd i zapewnić lepsze działanie. Aby wypróbować te szablony samodzielnie, wybierz pozycję Plik > Nowy, a następnie wyszukaj terminy Śledzenie składników majątku, Kontakty, Zarządzanie zdarzeniami, Uczniowie lub Zarządzanie zadaniami.

Możesz również przejrzeć następujące klipy wideo, na których pokazano, jak korzystać z tych poprawionych szablonów przykładowych.

Każdy z tych szablonów zawiera nowy formularz Wprowadzenie z linkami do artykułów, klipów wideo i innych zasobów społeczności.

Formularz Wprowadzenie w szablonie bazy danych Majątek w programie Access

Oto krótki przegląd pierwszego formularza wprowadzania danych w każdym z tych poprawionych szablonów:

Formularz Lista składników majątku w szablonie bazy danych Majątek w programie Access

Formularz Lista kontaktów w szablonie bazy danych Kontakty w programie Access

Formularz Lista zdarzeń w szablonie bazy danych Zdarzenia w programie Access

Formularz Lista studentów w szablonie bazy danych Studenci w programie Access

Formularz Lista zadań w szablonie bazy danych Zadania w programie Access

Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów programu Access dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych przy użyciu szablonu.

Większe okno dialogowe Pokazywanie tabeli

Wysłuchaliśmy opinii naszych klientów na temat okna dialogowego Pokazywanie tabeli. W programie Access 2016 domyślna wysokość okna dialogowego Pokazywanie tabeli została powiększona, dzięki czemu widać więcej nazw tabel i zapytań w bazie danych.

Aby wyświetlić okno dialogowe Pokazywanie tabeli w kwerendach, kliknij pozycję Utwórz > Projekt kwerendy. Domyślnie zostanie otwarte okno dialogowe Pokazywanie tabeli. Aby otworzyć to okno dialogowe w zapytaniach, kliknij pozycję Projektowanie > Pokaż tabelę. Aby wyświetlić okno dialogowe Pokazywanie tabeli w oknie Relacje, kliknij pozycję Narzędzia bazy danych > Relacje. Domyślnie zostanie otwarte okno dialogowe Pokazywanie tabeli. Aby otworzyć to okno dialogowe w oknie Relacje, należy kliknąć pozycję Projektowanie > Pokaż tabelę.

Okno dialogowe Pokazywanie tabeli w programie Access z wyświetlonymi nazwami tabel

Uwaga: Okno Relacje nie jest dostępne w aplikacjach sieci Web programu Access.

Funkcje aplikacji sieci Web programu Access dostępne dla użytkowników SharePoint w środowisku lokalnym

Wraz z wydaniem programu SharePoint 2016 użytkownicy korzystający z programu SharePoint 2016 z usługami programu Access w swoich organizacjach uzyskają dostęp do dodatkowych funkcji i będą mogli korzystać z ulepszonych usług.

Oto lista funkcji aplikacji sieci Web programu Access w usługach programu Access, które zostały dodane do programu SharePoint 2016:

 • Kontrolki kaskadowe

 • Ulepszony filtr arkusza danych

 • Ulepszona kontrolka elementów pokrewnych

 • Ulepszenia w zakresie przechowywania i wydajności obrazów

 • Integracja dodatków pakietu Office z aplikacjami sieci Web programu Access

 • Dodatkowe funkcje pakowania i uaktualniania pakietów aplikacji sieci Web programu Access

 • Akcja makra Przy wdrażaniu dla scenariuszy uaktualniania

 • Funkcja blokowania edycji tabel

 • Funkcja Pobierz do programu Excel dla widoków arkusza danych

Początek strony

Najnowsze aktualizacje dla niejawnych testerów programu Access

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co nowego pojawiło się w wersji 1708 (kompilacja 8431.2046) dla kanału Niejawny program testów — wolne aktualizacje, a następnie przekaż nam swoje uwagi. Twoje wczesne opinie są bezcenne, więc przesyłaj je koniecznie!

Pomoc techniczna dotycząca importowania lub łączenia danych z usługi Salesforce

Dane z usługi Salesforce, która jest opartym na chmurze rozwiązaniem biznesowym do zarządzania relacjami z klientami (CRM, Customer Relationship Management), można teraz łączyć lub importować.

WIĘCEJ INFORMACJI

Łączenie programu Access z usługą Salesforce

Pomoc techniczna dotycząca importowania lub łączenia danych z usługi Dynamics 365

Dane z usługi Dynamics 365, która jest opartym na chmurze rozwiązaniem biznesowym do zarządzania relacjami z klientami (CRM, Customer Relationship Management), można teraz łączyć lub importować.

WIĘCEJ INFORMACJI

Łączenie programu Access z usługą Dynamics 365

Uwaga    Możliwość łączenia lub importowania danych z usług Salesforce i Dynamics 365 jest obsługiwana tylko w następujących planach usługi Office 365 Enterprise: Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E3 oraz Office 365 Enterprise E5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Porównanie planów usługi Office 365 Enterprise.

Jeszcze więcej funkcji, jeszcze szybciej

Wszystkie nowe funkcje dla niejawnych testerów pakietu Office

Poznaj wszystkie nowe funkcje we wszystkich aplikacjach pakietu Office wraz z informacjami o wersji i kompilacji.

Zobacz, co nowego dla niejawnych testerów pakietu Office

Chcesz uzyskiwać nowe funkcje szybciej?

Zarejestruj się na poziomie Niejawny program testów pakietu Office z szybkimi aktualizacjami i uzyskuj jeszcze szybszy dostęp do najnowszych funkcji.

Zobacz „Jak mogę dołączyć?” do niejawnego programu testów pakietu Office

Dołącz do społeczności

Społeczność witryny Answers — forum niejawnego programu testów pakietu Office

Społeczność niejawnego programu testów pakietu Office

Nawiąż kontakty z osobami, które również interesują się technologią, i uzyskaj pomoc techniczną od społeczności niejawnego programu testów pakietu Office.

Odwiedź witrynę społeczności

Niejawny program testów pakietu Office w serwisie Twitter

Obserwuj nas w kanale @OfficeInsider

Dołącz do rosnącej społeczności ekspertów i entuzjastów, którzy pomagają kształtować przyszłość pakietu Office.

Obserwuj nas na Twitterze

Gdzie można przesłać opinię

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię o tym, co się sprawdza, co nie, a co — według Ciebie — możemy ulepszyć. Aby zgłosić problemy lub wysłać opinię, kliknij pozycję Plik > Opinia z dowolnej aplikacji pakietu Office 2016. Skontaktować się z nami możesz też, publikując wpis w społeczności niejawnego programu testów pakietu Office lub tweet w kanale @OfficeInsider.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×