Chronienie pliku programu Excel

Swoje pliki programu Excel możesz zabezpieczyć hasłem, aby uniemożliwić innym osobom dostęp do danych zawartych w tych plikach. W tym temacie opisano dwa różne sposoby, przy użyciu których możesz chronić plik programu Excel — szyfrowanie oraz ustawienie hasła umożliwiającego otwieranie lub modyfikowanie pliku programu Excel.

Uwagi : W tym temacie opisano tylko ochronę na poziomie pliku, a nie ochronę skoroszytu lub arkusza.

Ostrzeżenie : 

 • Firma Microsoft nie może odzyskać zapomnianych haseł.

 • Tworzone hasła nie są w żaden sposób ograniczone pod względem długości, znaków lub cyfr, ale w hasłach jest uwzględniana wielkość liter.

 • Rozpowszechnianie plików chronionych hasłem i zawierających poufne dane, takie jak numery kart kredytowych, nie zawsze jest bezpieczne.

  Udostępniając pliki lub hasła innym użytkownikom, zachowaj ostrożność. Zawsze istnieje ryzyko, że hasła dostaną się w ręce niepowołanych użytkowników. Pamiętaj, że zablokowanie pliku za pomocą hasła niekoniecznie ochroni Twój plik przed złośliwymi działaniami.

Szyfrowanie pliku programu Excel

Szyfrując plik programu Excel, blokujesz go przy użyciu hasła. Po zaszyfrowaniu pliku programu Excel nikt inny nie będzie w stanie go otworzyć. Jest to najbardziej powszechna i zalecana technika blokowania pliku programu Excel.

Wykonaj poniższe czynności, aby zaszyfrować plik programu Excel:

 1. Kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń skoroszyt > Szyfruj przy użyciu hasła.

 2. Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Szyfrowanie dokumentu
 3. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wprowadź hasło podane w poprzednim kroku.

Gdy Ty lub inny użytkownik spróbujecie otworzyć plik, zostanie wyświetlony następujący ekran:

Zaszyfrowany plik jest zablokowany przy użyciu hasła

Ustawianie hasła umożliwiającego odczyt lub modyfikowanie

Możesz ustawić dwa hasła dla jednego pliku — jedno służące do otwarcia go w trybie tylko do odczytu, a drugie do modyfikowania. Następnie możesz udostępnić użytkownikom odpowiednie hasła w zależności od przysługującego im poziomu dostępu.

Dostęp w trybie tylko do odczytu nie uniemożliwia innym osobom wprowadzania zmian w pliku, ale blokuje możliwość zapisania tych zmian, chyba że użytkownik zmieni nazwę pliku i zapisze go jako inny plik niż oryginalny.

W przypadku użytkowników, którzy muszą mieć możliwość modyfikowania pliku, musisz udostępnić im zarówno hasło umożliwiające otwieranie pliku, jak i jego modyfikowanie.

Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić hasło pozwalające na otwarcie/modyfikowanie pliku programu Excel:

Uwaga : Na komputerze Mac przejdź do pozycji Plik > Zapisz jako > Opcje, a następnie ustaw hasło służące do otwierania lub modyfikowania pliku. Zaznacz opcję Tylko do odczytu, jeśli chcesz, aby użytkownicy otwierali plik w trybie tylko do odczytu.

 1. W pliku programu Excel kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Kliknij lokalizację, na przykład Komputer lub stronę sieci Web witryny Moja witryna.

 3. Kliknij folder, taki jak Dokumenty, lub jeden z folderów w usłudze OneDrive albo kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do folderu, z którego chcesz korzystać, kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje ogólne.

  Lista Narzędzia w oknie Zapisywanie jako
 5. W tym miejscu możesz określić jedno lub oba hasła: jedno do otwierania pliku, drugie do jego modyfikowania, w zależności od Twoich wymagań.

  Okno dialogowe Opcje.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Gdy ktoś będzie próbował otworzyć ten plik, program Excel wyświetli monit o podanie hasła.

Wprowadzanie hasła służącego do otwierania pliku chronionego

Drugi ekran pokazuje, czy potrzebne jest hasło do modyfikowania pliku. Użytkownicy, którzy nie mają hasła do modyfikowania pliku, mogą kliknąć opcję Tylko do odczytu i wyświetlić zawartość pliku.

Modyfikowanie pliku programu Excel chronionego za pomocą hasła

Kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń skoroszyt, aby zobaczyć stan ochrony.

Stan Chroń skoroszyt jest włączony, gdy ochrona pliku w programie Excel jest włączona

 1. W pliku programu Excel kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń skoroszyt, a następnie kliknij pozycję Szyfruj przy użyciu hasła.

 2. Usuń hasło i kliknij przycisk OK.

Możesz zmienić lub usunąć hasła służące do otwierania i modyfikowania pliku programu Excel, postępując zgodnie z procedurą obowiązującą dla ustawiania haseł.

Wystarczy usunąć hasło ustawione w oknie Opcje ogólne.

Sprawdzanie prawidłowej nazwy pliku

Chcesz udostępnić skoroszyt chroniony hasłem użytkownikom, którzy korzystają z programu Office Excel 2003 (Excel 97–2003 (*.xls) to domyślny format pliku). Skoroszyt został zapisany w formacie *.xls, ale hasło ustawione dla skoroszytu zniknęło.

Przyczyną tej sytuacji jest zastosowanie w używanej wersji programu Excel nowego schematu zapisywania haseł, który nie jest rozpoznawany w formatach plików wcześniejszych wersji. W wyniku tego hasło zostaje usunięte podczas zapisywania pliku programu w formacie programu Excel 97–2003.

Aby rozwiązać ten problem, ponownie ustaw hasło w pliku *.xls.

Masz pytanie dotyczące konkretnej kwestii?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomoc w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Ochrona i zabezpieczenia w programie Excel

Chronienie skoroszytu

Chronienie arkusza

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×