Chronienie formuł lub ich inspekcja

Ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę prywatności może być konieczne ukrycie formuły przed użytkownikami arkusza. Z kolei użytkownik dokonujący inspekcji formuł musi mieć wgląd we wszystkie lub niektóre formuły w arkuszu.

Zobacz Omówienie formuł, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu formuł i pracy z nimi.

Co chcesz zrobić?

Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem formuł i ich wartości w arkuszu

Kopiowanie formuły do innej komórki w celu wyświetlenia jej jako tekstu

Uniemożliwianie wyświetlania formuły na pasku formuły

Wyświetlanie ukrytych wcześniej formuł przez usunięcie ochrony

Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem formuł i ich wartości w arkuszu

Można łatwo dokonywać inspekcji wszystkich formuł w arkuszu w tym samym czasie, przełączając się między widokiem, w którym widać formuły w komórkach, i widokiem domyślnym, w którym widać wartości formuł w komórkach. Dotyczy to wszystkich formuł w arkuszu.

 1. Naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby).

 2. Aby wrócić do poprzedniego widoku, naciśnij klawisze CTRL+` ponownie.

Początek strony

Kopiowanie formuły do innej komórki w celu wyświetlenia jej jako tekstu

Formułę można „oznaczyć jako komentarz” przez skopiowanie jej do przylegającej komórki, a następnie wstawienie apostrofu na jej początku (takie „komentowanie” jest powszechnie stosowane w programowaniu w celu wyjaśnienia znaczenia jednego lub większej liczby wierszy kodu). Apostrof na początku komórki wymusza w programie Excel rozpoznawanie jej zawartości jako ciągu tekstowego. W przypadku formuły powoduje to wyłączenie jej działania.

Na poniższej ilustracji przedstawiono komórkę (C2) zawierającą formułę, która jest poprzedzona apostrofem. W formule użyto funkcji JEŻELI w celu obliczenia wartości w komórce A2 (87) oraz określania, czy spełnia warunek testu (>=70). Rzeczywista formuła znajduje się w komórce B2 i wyświetla „P”, ponieważ wartość spełnia warunek testu określonego w formule.

apostrof dezaktywuje formułę

Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania formuły do innej komórki w arkuszu, zobacz Przenoszenie lub kopiowanie formuły.

Początek strony

Uniemożliwianie wyświetlania formuły na pasku formuły

Ta procedura uniemożliwia również edytowanie formuły.

 1. Zaznacz zakres komórek, których formuły chcesz ukryć. Możesz wybrać także zakresy nieprzylegające lub cały arkusz.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, polecenie Formatuj komórki, a następnie kartę Ochrona.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Zaznacz pole wyboru Ukryj.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, a następnie polecenie Chroń arkusz.

  Obraz Wstążki programu Excel

 6. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Chroń arkusz i zawartość zablokowanych komórek.

Początek strony

Wyświetlanie ukrytych wcześniej formuł przez usunięcie ochrony

 1. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany kliknij przycisk Nie chroń arkusza.

  polecenie zaprzestania ochrony arkusza w grupie zmiany

 2. Zaznacz zakres komórek, których formuły chcesz odkryć.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, polecenie Formatuj komórki, a następnie kartę Ochrona.

 4. Wyczyść pole wyboru Ukryj.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×