Cel: zdefiniowanie faz i zadań

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po zidentyfikowaniu pracy związanej z projektem, możesz przystąpić do tworzenia listy zadań w Microsoft Office Project 2007. Lista zadań jest centralnym projektu — lista zadań niekompletny lub zaplanowane nieprawidłowo mogą znacząco utrudniać postęp projektu. Organizowanie zadań w fazach i punktów kontrolnych przedstawiono strukturę do projektu i ułatwia oceny postępu.

Czy Twój projekt ma tysiące kroków, które obejmują lat i za pomocą standardowej metody zarządzania projektami lub wykonać kilka czynności, które obejmuje miesiąc i metodologii adaptacyjne zarządzanie projektami niezwykle ważne sukcesu projektu, jest organizacji listy zadań.

Porada: Niniejszy artykuł należy do serii publikacji w ramach Mapy projektu, w której w szerokim zakresie opisano czynności związane z zarządzaniem projektami. Czynności te są nazywane „celami”, ponieważ są zorganizowane zgodnie z cyklem zarządzania projektem: tworzenie planu, śledzenie projektu i zarządzanie nim, zamykanie projektu.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Robotnik budowlany siedzący na belce

Numer 1 Definiowanie zadań projektu     Zasadniczo projekt jest zbiorem zadań. Każde zadanie odpowiada elementowi pracy, którą należy wykonać w celu zakończenia projektu. 

Więcej...

Prawidłowo zdefiniowane zadanie to takie, które ma wyraźny początek i koniec, co umożliwia menedżerowi projektu określenie momentu jego wykonania.

Po wprowadzeniu zadań, należy pamiętać o następujących czynności:

 • Ze względów praktycznych zadania powinny być co najmniej jeden dzień. W długoterminowe projektami zadania są prawdopodobnie mają dłuższy czas trwania. W krótkoterminowy projektami są zwykle krótsze czasy trwania.

 • Na ogół jest dobrym pomysłem jest wprowadzanie zadań w kolejności, w jakiej rozpoczynania pracy nad nimi. Jednak niektóre projekty może wymagać grupowanie podobnych zadań lub grupowania zadań według typów zasobów, które będą nad nimi pracować. W ten sposób możesz utworzyć faz projektu.

  Jeśli Twoja organizacja zazwyczaj wyświetlania pracy w niektórych kategorii, można grupować w tych kategorii pracy. Należy zauważyć, że jeśli grupowanie zadań, nie będzie można utworzyć konspekt je później, ponieważ grupowanie zadań stanowi innego typu konspektu.

 • Struktura listy zadań określa poziom szczegółów planu projektu. Jeśli lista tylko fazy projektu i każdej fazy obejmuje długi okres, plan będzie szczegółowego widoku projektu. Jeśli lista obejmuje nawet najmniejsze fragmentów zadań, plan będzie niezwykle szczegółowy. W większości przypadków, mają być zrozumiałe te dwie wartości graniczne.

  Jednym ze sposobów pomagają wybrać poziom szczegółów dla listy zadań jest jakim stopniu należy rozważyć śledzenia projektu:

  • Jeśli lista każdy element pracy należy wykonać, jednak pomocnicze, należy śledzić każdego z tych zadań i wprowadź informacje o postępie, prawdopodobnie co najmniej raz dziennie. Następnie wiesz, kiedy nawet najmniejszy element pracy jest nieco opóźnione.

   Jeśli dana organizacja chce podzielić obejść początkowym miesiąca serii zadań, o bardziej szczegółowych zadań może być znaczeniu. Czasami krótszej serii zadań, takich jak z adaptacyjne podejście do projektu zarządzania, można wprowadzić projektu bardziej odpowiednie zmiany w zakresie lub zasobów.

  • Jeśli lista i śledzenie tylko faz projektu, nie będzie wymagało rzadko aktualizowanie projektu. Następnie nie będą wiedzieć, gdy praca jest uruchomiony opóźnione aż fazy się nad.

 • Należy rozważyć, jak ważny jest projekt, jak często praktyce uzyskać i wprowadzić aktualizacje zadań i poziom zadania, które należy śledzić aby zapobiec wymknięciu projektu.

Numer 3 Wprowadź zadania do projektu     Dodawanie zadań cyklicznych i zadania występujące tylko raz. 

Numer 4 Tworzenie fazy i podfazy w projekcie    Organizowanie projektu grupując zadań pokrewnych, które wykonywanie głównych kroków w projekcie. 

Numer 5 Tworzenie punktu kontrolnego     Punkty kontrolne umożliwiają tworzenie punkty odniesienia, które oznaczyć ważne zdarzenia w projekcie. Punkty kontrolne można monitorować postęp projektu. 

Numer 2 Importowanie zadań do projektu     Importowanie zadań, jeśli masz już informacje listy zadań przechowywany w innej lokalizacji. 

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

 • Łącze lub osadzanie danych programu Excel w programie Project jako prosty sposób dodać zadania do projektu, który dynamicznie są połączone z programu Microsoft Office Excel.

 • Importowanie danych z innego formatu pliku do projektu. Można importować dane zadań z arkusza programu Excel, bazy danych lub pliku tekstowego, a następnie zamapuj te dane do odpowiednich pól w Project 2007. Możesz też zaimportować pliki w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji i przecinkami wartości w pliku projektu.

 • Importowanie listy zadań programu Outlook do programu Project , jeśli przechowujesz listę zadań w programie Microsoft Office Outlook i chcesz skopiować na liście do planu projektu.

Numer 6 Dodawanie informacji uzupełniających o zadaniu     Dodaj więcej informacji w postaci notatek, dokumentów i łączy do stron sieci Web. 

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×