Cel: zarządzanie informacjami o zasobach współużytkowanych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po wprowadzeniu zasoby przedsiębiorstwa do projektu, zwykle należy przejrzeć lub zmienić informacje o zasobie, takich jak dostępności zasobów pracy rzeczywistej i przypisania, aby upewnić się, że projektu jest elastyczne i koszt skutecznych możliwie. Należy pamiętać, że niektóre z tych działań, takich jak usuwanie zasobu przedsiębiorstwa i zmienianie szczegółów dotyczących zasób przedsiębiorstwa mogą być wykonywane przez role niż menedżera projektu. Na przykład niektóre organizacje mogą umożliwia Menedżer zasobów Zarządzanie szczegółami określonego zasobu.

Porada : Ten artykuł jest częścią serii artykułów w Planie projektu , które w szerokim zakresie opisano zadań związanych z zarządzaniem projektu. Czynności te nazywamy "cele", ponieważ są one zorganizowane wokół cyklu życia zarządzania projektu: Tworzenie planu, śledzenie i zarządzanie projektem i zamykanie projektu.

Poprzedni cel |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Cel użytkownika — zarządzanie zasobami

Numer 1 Sprawdzanie dostępności zasobów w projektach     Można wyświetlić wykres lub tabelę dostępności zasobów, aby znaleźć z nadmierną lub niedostateczną zasobów w projekcie lub projektach w organizacji.

Numer 2 Analizowanie wydajności zasobów     Można analizować koszty projektu przy użyciu wykres przestawny i raportami tabeli przestawnej w projekcie lub projektach.

Numer 3 Modyfikowanie informacje dotyczące zasobu przedsiębiorstwa     Jeśli masz odpowiednich uprawnień na Project Server 2007 można zmodyfikować niektórych rodzajów informacje o zasobach, takie jak umiejętności, koszty i kalendarzy.

Numer 4 Automatycznie zamieniać zasoby z Kreatora podstawiania zasobów     Jeśli korzystasz z zasoby ogólne, możesz mieć Microsoft Office Project 2007 automatycznie zastąpić je rzeczywistych zasobów w projekcie jednej lub wielu projektów.

Numer 5 Usuwanie zasobu z listy zasobów przedsiębiorstwa     Jeśli nie chcesz już używać zasobów w projekcie, możesz dezaktywować tego zasobu. Dzięki temu są zachowywane informacje i Historia projektów skojarzony z tego zasobu.

Numer 6 Dodawanie zasobu do listy zasoby przedsiębiorstwa     Jeśli masz zwykłych zasobów w projekcie, możesz je dodać do puli zasobów przedsiębiorstwa, aby korzystać z zalet funkcji organizacji, takich jak Kreatora podstawiania zasobów zasób raportowania w organizacji i innych rodzajów analizy danych.

Numer 7 Zamienianie zasobu     Zasoby można zastąpić innego zasobu w puli zasobów przedsiębiorstwa.

Poprzedni cel |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×