Cel: utworzenie zespołu projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wszystkie usługi zasoby zostały określone, zatwierdzone i zamówionych. Teraz można utworzyć zespół, wprowadzając informacje o zasobach do planu projektu.

Porada : Niniejszy artykuł należy do serii publikacji w ramach Mapy projektu, w której w szerokim zakresie opisano czynności związane z zarządzaniem projektami. Czynności te są nazywane „celami”, ponieważ są zorganizowane zgodnie z cyklem zarządzania projektem: tworzenie planu, śledzenie projektu i zarządzanie nim, zamykanie projektu.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Pracujący członkowie zespołu projektu

Numer 1 Dodawanie zasobów do zespołu projektu     Jeśli korzystasz z Microsoft Office Project Server 2007, możesz dodać zasoby przedsiębiorstwa i szczegóły, takie jak grupa, typ zasobu, umiejętności i maksymalna liczba jednostek: 

 • Dodawanie zasobów przedsiębiorstwa i zrzeszeniem do zespołu, Dodawanie zasobów do projektu .

 • Podstaw zasoby , jeśli chcesz zastąpić zasób przedsiębiorstwa w projekcie innym zasobem organizacji (spoza bieżącego zespołu) lub z zasobem rodzajowym.

Numer 2 Ustawianie czasu projektu i zasobów pracy     Jeśli chcesz skonfigurować dostępność dla wszystkich zasobów w projekcie, a także poszczególnych zasobów, należy ustawić godziny pracy. Można określić urlopy, standardowe i niestandardowe harmonogramy pracy oraz różne jednostki zasobów. 

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

Numer 3 Zmienianie informacji o zasobach przedsiębiorstwa     Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Project Web Access, można zmieniać informacje o zasobach. Na przykład można zastosować nowy kalendarz, koszty lub umiejętności do zasobu. Przed zapisaniem zmian do określonych typów informacji o zasobach przedsiębiorstwa, takie jak koszt, umiejętności lub dostępności, należy wyewidencjonować zasobu. 

Numer 4 Dodawanie umiejętności zasobów     Pola niestandardowego umiejętności zasobu można dodać do arkusza zasobów, można filtrowania, sortowania lub grupowania to pole umożliwia identyfikowanie zasobów na podstawie ich umiejętności. W zależności od potrzeb organizacji może być konieczne używanie kody umiejętności. 

 • Wprowadź informacje o zasobach przedsiębiorstwa , jeśli korzystasz z Office Project Web Access, a chcesz zdefiniować umiejętności zasobów.

 • Korzystanie z Kreatora podstawiania zasobów, aby znaleźć zasoby Jeśli korzystasz z Microsoft Office Project Professional 2007 i Project Server 2007 i chcesz Project 2007, aby automatycznie przydzielić zasoby do zadań w jednej lub większej liczby projektów, na podstawie umiejętności niezbędnych do wykonania zadań oraz dostępności zasobów.

 • Tworzenie budżetu dla zasobów w projekcie, jeśli znasz już pieniądze, ile chcesz poświęcać zasobów.

Numer 5 Ustawianie kosztów zasobów     Po wprowadzeniu stawek i opłat dla osób, sprzęt i materiały można użyć Microsoft Office Project 2007, aby utworzyć budżet i śledzić koszty projektu. 

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

 • Wprowadź stawki płac i opłat dotyczących zasobów do ustawiania stawki godzinowe, koszty użycia i innych opłat dla zasobów ludzkich i sprzętu. Project 2007 może obliczać koszty całkowite zasobów, przydzielonych zadań oraz całego projektu. Możesz wprowadzić te informacje w trakcie procesu personelu w górę lub negocjowania z innymi menedżerami dla folderów udostępnionych.

 • Wprowadzanie kosztów zasobów materiałowych , takich jak materiałów eksploatacyjnych. Project 2007 można obliczyć kosztów całkowitych dla tych zasoby materiałowe z stawek podstawowych oraz ilości, których możesz wprowadzać.

 • Tworzenie budżetu dla zasobów w projekcie, jeśli znasz już pieniądze, ile chcesz poświęcać zasobów.

Numer 6 Konfigurowanie linii komunikacji     Jeśli używasz Project Server 2007 członkom zespołu i uczestnikom mogą współpracować w trybie online przy użyciu programu Microsoft Office Project Web Access. Może być konieczne wprowadź adresy e-mail lub konta Microsoft Windows dla nich. 

Numer 7 Dodawanie informacji uzupełniających o zasobach     Dodaj więcej informacji o zasobach w formie notatek lub dokumentów lub wyświetlając raporty zasobów. 

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

 • Dodawanie notatki do zadania, zasobu lub projektu , aby dołączyć niewielką ilość informacji bezpośrednio w projekcie. Można również dodać plik z innego programu do notatki programu project.

 • Przeglądanie i przekazywanie dokumentów , jeśli chcesz utworzyć łącze do obsługi dokumentów przy użyciu Project Server 2007.

 • Tworzenie raportu wizualnego , jeśli chcesz używać Microsoft Office Visio 2007 lub Microsoft Office Excel 2007 do tworzenia raportów, które pozwalają na analizowanie i raportowanie informacji dotyczących użycia zasobów na dowolnym etapie planowania projektu.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×