Cel: utworzenie harmonogramu zadań projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu listy zadań projektu i prognozy na jak długo potrwa wypełniania ich można harmonogram zadania. W zależności od sposobu tworzenia harmonogramu zadań Microsoft Office Project 2007 można prognozować dat zakończenia zadań oraz projektu podczas wprowadzania informacji o postępie projektu. Za pomocą tych informacji do określenia, czy harmonogram projektu jest na ryzyko.

Porada : Niniejszy artykuł należy do serii publikacji w ramach Mapy projektu, w której w szerokim zakresie opisano czynności związane z zarządzaniem projektami. Czynności te są nazywane „celami”, ponieważ są zorganizowane zgodnie z cyklem zarządzania projektem: tworzenie planu, śledzenie projektu i zarządzanie nim, zamykanie projektu.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Cel — planowanie zadań

Numer 1 Przygotowywanie się do sekwencji zadań projektu     W tym momencie należy wprowadzono kilka zadań, które należy wykonać w celu zrealizowania projektu. Każdego zadania powinny być skojarzone z czasem trwania, która wskazuje, jak długo zadanie zajmie do wykonania. 

Więcej...

Ponieważ nie zostały jeszcze zaplanowane zadania, wszystkie zadania rozpoczynają tego samego dnia, czyli datę rozpoczęcia projektu.

Planowanie zadań jest łatwiejsze, jeśli lista zadań w kolejności, w przybliżeniu można się spodziewać pracy nad nimi. Może być konieczne wprowadzanie niektórych zadań spoza sekwencji, ale pamiętaj liście razem z zadaniami, które zostaną wykonane w tym samym przedziale czasu. Może to być krytyczne dla każdego projektu, czy tradycyjna projektu z tysiące zadania lub projektu mniejszych używającą adaptacyjne metody zarządzania projektem.

Istnieją dwa podstawowe sposoby ustalania kolejności zadań:

  • Aby wskazać, że pracy nad zadaniem nie rozpoczyna się lub kończy do czasu pracy nad zadaniem innego rozpoczyna się lub kończy się za pomocą współzależności zadań. Na przykład program zależność Jeśli obraz nie można uruchomić dopiero po zakończeniu prac.

  • Umożliwia ograniczenie wskazywać, że pracy nad zadaniem musi rozpocząć lub zakończyć w odniesieniu do określonej daty. Na przykład program ograniczenia Jeśli zadanie musi zakończyć się do 30 czerwca, ponieważ eksperta przedmiotu będą niedostępne po upływie tego okresu.

Numer 2 Sekwencja zadań w projekcie     Można łączyć zadania zgodnie z ich zależności między sobą. Określanie kolejności zadań zawiera zadania, które nakładają się lub mieć opóźnienia między nimi. 

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

  • Tworzenie współzależności zadań w ramach projektu Połącz zadania zależne i określić Project 2007, jak są one zależne. Zadania często pojawiają się w sekwencji liniowym: na przykład możesz najpierw przygotować wzornika ściany, a następnie farbą ich, a następnie odłóż obrazów. Istnieją jednak wyjątki w dowolnym programie project. W tym samym przykładzie zgodnie z jedną osobą przygotowanie ściany do z obrazem, innej osobie kupić obrazy, które mają być jego zawieszenie.

  • Ustawianie czasu wyprzedzenia lub zwłoki między zadaniami Podgląd opóźnienia między zadaniami. Jeśli tylko łącza do zadania nie jest wystarczająco, aby dokładnie przedstawia relacje między zadaniami, można ustawić czas zwłoki.

Numer 3 Tworzenie punktu kontrolnego przedstawiającego współzależność zewnętrzną     Jeśli chcesz śledzić zdarzenia, ale nie można połączyć do niego, ponieważ zdarzenie nie jest wyświetlany w dowolnym programie project, możesz utworzyć punktu kontrolnego przedstawiającego wydarzenia. Na przykład może okazać się może rozpocząć pewnych zadań zakończenia programu, który należy użyć innej firmy. Możesz utworzyć punktu kontrolnego w projekcie reprezentuje ukończenie tego programu i przypomina, aby śledzić jego postęp. 

Numer 4 Tworzenie terminu ostatecznego zadania     Aby otrzymywać powiadomienia o ukończeniu zadania po określonej dacie, możesz utworzyć ostatecznego. Tworzenie terminu ostatecznego nie ogranicza Project 2007 swobodnego dostosowywaniu harmonogramu po zaktualizowaniu informacji, tak jak w przypadku wprowadź ograniczenie sztywne. 

Numer 5 Powiązanie zadania lub fazy do określonej daty     Gdy naprawdę należy rozpoczęcie lub zakończenie zadania w określonym dniu, przy użyciu ograniczenia powiązanie zadania lub fazy do określonej daty. Datę może oznaczać zdarzenie, na przykład seminarium lub zajęć. 

Numer 6 Dodawanie informacji uzupełniających o zadaniu     Dodaj więcej informacji o zadaniu w formie notatek, dokumentów i łącza do stron sieci Web. 

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×