Cel: przygotowywanie projektu do śledzenia

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Chociaż Microsoft Office Project 2007 ułatwia śledzenie, istnieje kilka czynności do wykonania, zanim będzie można rozpocząć śledzenie postępu wykonania projektu. Najpierw określ metodę śledzenia i pozycje, które chcesz śledzić, takich jak rozpoczęcia i zakończenia, daty, praca i koszty zasobów. Następnie należy upewnić się, że zespół został skonfigurowany dla wybranej metody śledzenia.

Porada : Niniejszy artykuł należy do serii publikacji w ramach Mapy projektu, w której w szerokim zakresie opisano czynności związane z zarządzaniem projektami. Czynności te są nazywane „celami”, ponieważ są zorganizowane zgodnie z cyklem zarządzania projektem: tworzenie planu, śledzenie projektu i zarządzanie nim, zamykanie projektu.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Śledzenie księżyca za pomocą teleskopu

Numer 1 Przygotowywanie do porównywania informacji o projekcie w czasie    Może być konieczne tworzenie i zapisywanie oryginalnej szacuje projektu i dane rzeczywiste projektu porównanie ustalenie postępu. 

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

  • Tworzenie lub aktualizowanie planu bazowego albo planu pośredniego , aby później można porównać dane z plan bazowy lub z plan pośredni do aktualnego harmonogramu lub według planu bazowego w dalszej części projektu. Zapisywanie planu bazowego umożliwia identyfikowanie i rozwiązywanie problemu niezgodności i planowanie dokładniej podobne przyszłych projektów.

  • Zapisywanie wersji projektu na serwerze Project Server , aby zapisać różnych wersji programu project, które administrator zarządzania projektami chce do porównywania, modelowania i archiwizacji.

  • Porównywanie dwóch wersji projektu , aby przejrzeć różnice między bieżącą wersję i wcześniejszej wersji tego samego projektu w raporcie szczegółowym bez użycia Microsoft Office Project Server 2007.

Numer 2 Przygotowywanie ręczne zbieranie danych    Mimo że najszybszy i najprostszy sposób na potrzeby zbierania informacji o stanie projektu jest używać Project Server 2007, może być potrzebny lub do zebrania informacji ręcznie. 

Więcej...

Na przykład być może nie masz dostępu do intranetu lub Internetu lub system poczty e-mail lub projektu może być tak mały, że trwa krótko siebie zbieranie danych.

Jeżeli zdecydowano się na ręczne zbieranie danych o stanie projektu, należy pamiętać, że ręcznie trzeba będzie również wprowadzać te dane do planu projektu. Poniżej przedstawiono kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę:

  • Zdecyduj, które chcesz śledzić i aktualizowanie informacji o projekcie    Na przykład można zaktualizować rozpoczęcia i dat zakończenia zadań, wartości procentowe wykonania zadań i koszty.

  • Identyfikowanie i zbieranie dane ze źródeł danych    Na przykład aby zaktualizować rozpoczęcia i daty zakończenia, zbierać rzeczywistymi datami z zasoby, które są przypisane do zadań. Zbieranie danych kosztów, może być konieczne uzyskanie kosztów rzeczywistych kont personelu.

  • Zadecydować metodę zbioru danych    Aktywnie może zbierać dane według dzwoniący źródła lub rozpoczęcie drzwi do drzwi, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami je. Lub możesz zadać źródła wypełnianie formularzy i przekazać go do Ciebie.

  • Zadecydować na i przykleić do harmonogramu rzeczywistych kolekcji    Jak często chcesz lub potrzebne do gromadzenia i aktualizowanie informacji o projekcie Raz w tygodniu? Raz w miesiącu? Pobrania częstotliwości, która jest wygodne i pasuje do Twojej harmonogram zwiększa prawdopodobieństwo, która będzie zbieranie informacji o stanie projektu i dołączyć go do planu projektu.

  • Zadecydować na przedział czasu, w którym chcesz uwzględniać rzeczywistych danych w planie projektu    Na przykład można dołączyć koszt rzeczywisty miesięcznie, tygodniowo, dziennie lub na godzinę. Przy użyciu widoków okresoweProject 2007 (widoku Obciążenie zadaniami i widoku użycie zasobu), możesz zmienić skala czasu i Aktualizuj dane na poziomie szczegółowości, które są potrzebne.

Zachowując metody raportowania stanu zespołu możliwie najprostsze potrzeb projektu Zezwalaj, najprawdopodobniej więcej uzyskać aktualne informacje.

Numer 3 Przygotowywanie do zbierania danych    Wybierz pozycję ręcznie lub elektronicznej system zbierać informacje o stanie zadań potrzebnych w celu śledzenia postępu projektu. 

Kliknij łącza w następującej kolejności:

  1. Wyświetlanie lub zmienianie adresu URL do łączenia się z programu Project Server dzięki członkowie zespołu za pomocą tego URL w przeglądarkach można uzyskać dostęp do strony głównej Microsoft Office Project Web Access.

  2. Publikowanie najnowszego planu i przydziałów zespołu na żądanie, że członek zespołu zaakceptować zadania przydział. Stan raportowania dostępne w Office Project Web Access służy do śledzenia i aktualizowanie informacji o postępie zadań.

Numer 4 Przygotowywanie do śledzenia postępu zamówień    Można monitorować, jak blisko zostaną wprowadzenie towarów i usług, które są potrzebne do wykonania zadań w projekcie. 

zakupowanie produktów i usług możesz wykonać ich stan w trakcie procesu zamówień. Na przykład co najmniej można ustalić, czy produktu lub usługi jest się ofert, w obszarze obliczeń lub umowy, jak również nazwę wybranego dostawca.

Z Project 2007 możesz śledzić postęp zamówienia, wstawiając potrzebne pola w widokach arkusz zadań, a następnie śledzenia postępów.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×