Cel: identyfikowanie nowych czynników ryzyka

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ryzyko to zdarzenie lub warunek, którego wystąpienie mogą negatywnie wpłynąć na projektu. Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikowania, ograniczania i kontrolowanie ryzyka znane w celu zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji celów projektu. Na przykład producent roweru projektuje nowy roweru z nowych materiałów złożone. Jeśli nie ma się, że nowego materiału będą oznaczać do długich przejażdżki, może zwiększyć ryzyko projekt nie zakończy się niepowodzeniem i nieopłacalna. Opracowywanie i wprowadzanie strategii zarządzania ryzykiem w celu zmniejszenia uszkodzenia i kontynuowanie monitorowania projektu do nowych czynników ryzyka mogą ułatwić organizowanie projektu zgodnie z harmonogramem.

Porada : Niniejszy artykuł należy do serii publikacji w ramach Mapy projektu, w której w szerokim zakresie opisano czynności związane z zarządzaniem projektami. Czynności te są nazywane „celami”, ponieważ są zorganizowane zgodnie z cyklem zarządzania projektem: tworzenie planu, śledzenie projektu i zarządzanie nim, zamykanie projektu.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Osoba balansująca na linie

Numer 1 Identyfikowanie zadań wysokiego ryzyka     Przeanalizuj zadania, których najprawdopodobniej będzie trwać dłużej niż oczekiwano, przekroczenie ich daty zakończenia, opóźnianie rozpoczęcia lub zakończenia innych zadań lub spowodować opóźnienie zakończenia projektu.

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

Numer 2 Identyfikowanie czynników ryzyka budżetu     Wyświetlanie wiadomości i obsługiwać te zadania, które przekraczają budżet, mogą być Budżet przekroczony lub mogących powodować całego projektu przejść Budżet przekroczony.

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

Numer 3 Identyfikowanie zasobów czynników ryzyka     Projekt może być na ryzyko, jeśli korzystasz z zasobów, które są bardzo specjalistyczne lub dostępne tylko u ograniczonej liczby dostawców, jeśli zasoby nie są używane wydajność, czy pracują nad wieloma projektami.

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

Numer 4 Definiowanie ryzyka    Po zidentyfikowaniu ryzyka można Microsoft Office Project Web Access przechwytywanie informacji ryzyka, tak aby można analizować wpływ czynników ryzyka, jeśli występują.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×