Cel: śledzenie postępu zasobów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Najlepszym sposobem na oceny postępu zasobów pracy nad projektem jest równoważenia obciążenia ich i śledzenia postępu realizacji zadań. Możesz zarządzać procesu śledzenia z wiadomości e-mail, na intranet lub Internet lub zbieranie informacji z zasobów osoby i ręcznego wprowadzania danych rzeczywistych. W zależności od poziomu szczegółów potrzebnych efektywnego zarządzania projektem możesz zaktualizować całego harmonogramu w określonej daty, aż do zakończenia lub jako postępu zadań.

Porada : Niniejszy artykuł należy do serii publikacji w ramach Mapy projektu, w której w szerokim zakresie opisano czynności związane z zarządzaniem projektami. Czynności te są nazywane „celami”, ponieważ są zorganizowane zgodnie z cyklem zarządzania projektem: tworzenie planu, śledzenie projektu i zarządzanie nim, zamykanie projektu.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Żaglowiec

Numer 1 Użyj programu Project Server, aby zarejestrować kosztów     Jeśli używasz Microsoft Office Project Server 2007 członków zespołu Podaj przy użyciu Microsoft Office Project Web Access informacje o zadaniu. Informacji o stanie zadań można łatwo dołączać bezpośrednio do planu projektu.

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

Numer 2 Ręczne rejestrowanie postępu     Jeśli możesz i członkowie zespołu nie nawiązano Project Server 2007 lub system poczty e-mail lub po prostu chcesz zaktualizować projektu pliku samodzielnie, aby wyświetlić wpływ zadania zaktualizować zgodnie z harmonogramem, masz kilka opcji.

Śledzenie kosztów i czasy trwania zadań

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

  • Aktualizowanie pracy nad projektem , wskaż bieżący rzeczywiste rozpoczęcia i zakończenia, daty, praca rzeczywista, rzeczywisty czas trwania, pozostały czas trwania, procent wykonania i procent wykonania pracy. Należy jednak pamiętać, że procent wykonania, rzeczywisty czas trwania i pozostały czas trwania są związek ilości; Aktualizowanie jeden z nich może spowodować wartości innych osób, aby zmienić.

  • Wykonywanie aktualizacji zadania wykonane jako ukończone szybko , aby pokazać, że zadanie jest 100%.

  • Aktualizowanie kosztów umożliwia śledzenie kosztów rzeczywistych zadań lub przydziałów zasobów.

Śledzenie pracy na poziomie zadań

  • Aktualizowanie pracy nad projektem , wskaż bieżący rzeczywisty rozpoczęcia i zakończenia, daty, praca rzeczywista, rzeczywisty czas trwania, pozostały czas trwania, procent wykonania i Wykonano % pracy. Należy jednak pamiętać, że procent wykonania, rzeczywisty czas trwania i pozostały czas trwania są związek ilości; Aktualizacja jednego z nich może spowodować wartości innych osób, aby zmienić.

Śledzenie pracy na poziomie przydziału

Kliknij wszystkie poniższe łącza, które mają zastosowanie w danej sytuacji:

  • Enter kosztów zasobów do obliczania kosztów zasobów na podstawie kilku czynników i zasobów typów.

  • Aktualizowanie pracy nad projektem , wskaż bieżący rzeczywisty rozpoczęcia i zakończenia, daty, praca rzeczywista, rzeczywisty czas trwania, pozostały czas trwania, procent wykonania i Wykonano % pracy. Należy jednak pamiętać, że procent wykonania, rzeczywisty czas trwania i pozostały czas trwania są związek ilości; Aktualizacja jednego z nich może spowodować wartości innych osób, aby zmienić.

  • Zmienianie informacji okresowych wyświetlanych w widokach obciążenia , aby wyświetlać dane w określonych okresach. Może to być przydatne, gdy masz zwłaszcza przylegające terminu ostatecznego lub budżetu. Aby śledzić prac na poziomie bardzo szczegółowy, zaktualizuj ilość pracy rzeczywistej wykonywaną przez każdego zasobu w przedziale czasu możesz określić — na przykład na dzień.

Poprzedni cel  |  Następny cel

Zobacz wszystkie cele na mapie projektu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×