Całkowity zapas czasu, pole zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Całkowity zapas czasu zawiera ilość czasu, o jaką datą zakończenia zadania może zostać opóźniona bez opóźnienia daty zakończenia projektu.

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza całkowity zapas czasu na podstawie porównania dat w polach Rozpoczęcie najwcześniejsze, Zakończenie najwcześniejsze, Rozpoczęcie najpóźniejsze i Zakończenie najpóźniejsze dla zadania — w tych polach uwzględniane są daty następników. Całkowity zapas czasu to mniejsza z wartości różnic: Zakończenie najpóźniejsze minus Zakończenie najwcześniejsze i Rozpoczęcie najpóźniejsze minus Rozpoczęcie najwcześniejsze.

Zalecane zastosowania    Pole Całkowity zapas czasu umożliwia określenie, czy dla zadania możliwe jest opóźnienie. Jest to bardzo użyteczne, jeśli zasób wymaga więcej czasu w celu zakończenia zadania lub jeśli wymagane jest przydzielanie zasobu do innego zadania. Za pomocą pola Całkowity zapas czasu można także określić sposób przyspieszenia prac w celu zakończenia zgodnie z harmonogramem.

Przykład    Użytkownik otrzymał od zarządu sugestie dotyczące dodania niektórych zadań do projektu. Użytkownik zgodził się przejrzeć harmonogram, aby sprawdzić, czy istnieje zapas czasu, w którym można by wykonać nowe zadania. W tym celu do arkusza zadań należy dodać pole Całkowity zapas czasu, a następnie należy wyszukać wartości dodatnie o odpowiedniej wielkości, które oznaczają, że w harmonogramie istnieje dodatkowy czas.

Uwagi    Całkowity zapas czasu może być wartością dodatnią lub ujemną. Jeśli jest to liczba dodatnia, jest to ilość czasu, o jaką zadanie może zostać opóźnione bez opóźnienia daty zakończenia projektu. Jeśli jest to liczba ujemna, jest to ilość czasu, jaką należy zaoszczędzić, aby nie doszło do opóźnienia daty zakończenia projektu. Ujemny zapas czasu oznacza, że dla zadania zaplanowano zbyt małą ilość czasu — jest to zwykle spowodowane datami ograniczeń.

Działanie całkowitego zapasu czasu jest uzależnione od typu połączenia. Na przykład: jeśli trwa praca nad zadaniem ze współzależnością rozpoczęcie-rozpoczęcie, całkowity zapas czasu może ulec zmianie po wprowadzeniu postępu dla następnika. Po wprowadzeniu postępu dla poprzednika program określi datę rozpoczęcia następnika, która będzie uwzględniana w obliczeniu całkowitego zapasu czasu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×