Budowa witryny do publikowania w programie Office SharePoint Server 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł jest przeznaczony dla projektantów witryn sieci Web pracujących w programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007 i znających program Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje o witrynach do publikowania w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007. W witrynie do publikowania użytkownicy tworzą strony, pracując w przeglądarce. Te strony są oparte na układach stron tworzonych i dostosowywanych przez projektantów, ale nie przy użyciu przeglądarki, lecz w programie Office SharePoint Designer 2007. To krótkie omówienie witryny do publikowania zawiera instrukcje dotyczące otwierania witryny w programie Office SharePoint Designer 2007.

Program Office SharePoint Server 2007 zawiera funkcje zarządzania zawartością umożliwiające usprawnienie tworzenia zawartości sieci Web. Opcja witryny do publikowania jest wyświetlana podczas tworzenia witryny przy użyciu przeglądarki lub w programie Office SharePoint Designer 2007, jak pokazano na poniższej ilustracji. (Należy zauważyć, że lista dostępnych szablonów różni się w zależności od serwera oraz szablonów wdrożonych i udostępnionych dla użytkownika przez administratora serwera).

Zaznaczanie strony szablonu

Nowe okno dialogowe przedstawiające kartę Witryna sieci Web z zaznaczoną witryną do publikowania

W tym artykule przedstawiono skróconą graficzną prezentację witryny do publikowania programu Office SharePoint Server 2007 korzystającej z szablonu witryny firmowego intranetu. Pokazano w nim również, gdzie można znaleźć ważne elementy witryny do publikowania podczas otwierania jej w programie Office SharePoint Designer 2007.

W tym artykule

Co można wyświetlać w przeglądarce

Co można wyświetlać w programie Office SharePoint Designer 2007

Edytowanie stron publikowania

Sugerowane następne kroki

Widok w przeglądarce

Witryny programu Office SharePoint Server 2007 różnią się zauważalnie od witryn programu Office SharePoint Portal Server 2003. Różnice zostały pokazane na poniższej ilustracji.

Witryna programu Office SharePoint Server 2007 pokazująca różnice

1. Adres URL tej przykładowej witryny różni się od oczekiwanego. W tym przykładzie adres URL to http://sharepoint/sites/fabrikam/pages/default.aspx. Adres URL zawiera podkatalog /pages, ponieważ domyślna strona główna znajduje się w bibliotece dokumentów Strony w witrynie. Biblioteka dokumentów Strony służy do przechowywania stron utworzonych na podstawie układów stron do publikowania za pomocą przeglądarki sieci Web.

2. Karty u góry zawierają automatyczne łącza do podwitryn.

Uwaga : Wyświetlane karty zależą od definicji witryny, na podstawie której dana witryna została utworzona. Ta ilustracja przedstawia domyślny układ witryny do publikowania.

3. Łącza Dokumenty i listy, Tworzenie i Ustawienia witryny, które zazwyczaj znajdują się u góry witryn programu SharePoint, zostały przeniesione do menu Akcje witryny.

4. Pasek Szybkie uruchamianie zawiera łącza do dokumentów, obrazów, list, dyskusji i ankiet, jak również do wiadomości i raportów. Podczas publikowania stron łącza do nich są automatycznie dodawane do tych obszarów.

5. Nowy Kosz umożliwia użytkownikom przywracanie usuniętych z witryny elementów lub ich całkowite usunięcie.

Ponadto podczas tworzenia witryny do publikowania funkcje publikowania automatycznie tworzą trzy biblioteki dokumentów, jak pokazano na poniższej ilustracji: Strony, Dokumenty i Obrazy. Te biblioteki dokumentów są wyświetlane na liście folderów podczas otwierania witryny do edycji w programie Office SharePoint Designer 2007.

Lista Cała zawartość witryny przedstawiająca biblioteki dokumentów

Każda witryna do publikowania zawiera bibliotekę dokumentów Strony, w której przechowywane są wszystkie strony witryny utworzone na podstawie układu strony. W każdej witrynie do publikowania używane są również strony wzorcowe przechowywane w galerii stron wzorcowych. Z tej galerii korzysta się również podczas wyszukiwania układów stron dostępnych dla wszystkich podwitryn danego zbioru witryn.

Wszystkie układy stron i strony wzorcowe są przechowywane w witrynie najwyższego poziomu programu SharePoint danego zbioru witryn w bibliotece dokumentów o nazwie Galeria stron wzorcowych i układów strony. Ta biblioteka dokumentów oferuje funkcje przechowywania wersji i przepływu pracy, można więc na przykład określić przepływy pracy dla zatwierdzania układów stron i stron wzorcowych.

Domyślnie w programie Office SharePoint Server 2007 galeria stron wzorcowych jest tworzona dla każdej witryny. Aczkolwiek układy stron są zawsze przechowywane w galerii stron wzorcowych w witrynie najwyższego poziomu. Aby przejść do witryny najwyższego poziomu, w menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny. Następnie na stronie Ustawienia witryny, w obszarze Administracja zbioru witryn kliknij przycisk Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu.

Listy galerii z podwitryny do publikowania i z witryny do publikowania najwyższego poziomu

Początek strony

Widok w programie Office SharePoint Designer 2007

Program Office SharePoint Designer 2007 jest narzędziem służącym do dostosowywania witryn programu Office SharePoint Server 2007, w tym również witryn do publikowania. Po otwarciu witryny do publikowania w programie SharePoint Designer użytkownik chciałby mieć możliwość zlokalizowania stron najczęściej dostosowywanych: stron (w tym również pliku default.aspx, strony głównej witryny), układów stron i stron wzorcowych.

Witryna do publikowania w programie Office SharePoint Designer 2007

1. Podczas otwierania witryny do publikowania strona główna nie jest otwarta do edycji ani nie jest widoczna na liście folderów, ponieważ znajduje się w bibliotece dokumentów Strony zamiast w katalogu głównym witryny. Zamiast strony głównej domyślnie otwierany jest widok folderów.

2. Ponieważ jest to witryna do publikowania najwyższego poziomu, katalog _catalogs na liście folderów zawiera zawiera podstawowe foldery, takie jak: Galeria szablonów list, Galeria stron wzorcowych, Lista informacji o użytkowniku, Galeria składników Web Part i Galeria szablonów witryn. Dla porównania poniższa ilustracja przedstawia witrynę do publikowania, która jest podwitryną.

Poniższa ilustracja przedstawia strukturę folderów w witrynie do publikowania.

Lista plików i folderów w witrynie do publikowania

1. Domyślna strona wzorcowa o nazwie default.master znajduje się w katalogu _catalogs/masterpage.

2. Podczas otwierania witryny do publikowania strona główna nie jest otwarta do edycji ani nie jest widoczna na liście folderów, ponieważ znajduje się w bibliotece dokumentów Strony zamiast w katalogu głównym witryny oraz dlatego, że strony utworzone na podstawie układu strony do publikowania można edytować tylko w przeglądarce.

3. Układy stron znajdują się w katalogu _catalogs/masterpage.

4. Witryny do publikowania zawierają trzy unikatowe biblioteki dokumentów: Dokumenty, Strony i Obrazy do opublikowania. W bibliotece Dokumenty są przechowywane dokumenty dołączone do stron do publikowania lub z nimi związane. Biblioteka dokumentów Strony zawiera strony utworzone w przeglądarce. Biblioteka Obrazy do opublikowania służy do przechowywania grafik i zdjęć dołączonych do stron do publikowania lub z nimi związanych.

Początek strony

Edytowanie stron do publikowania

Witryny do publikowania zostały zaprojektowane dla zespołów z witrynami sieci Web, które są aktualizowane przez upoważnionych członków zespołu za pomocą przeglądarki sieci Web. Program Office SharePoint Designer 2007 jest narzędziem służącym do tworzenia szablonów, na podstawie których są tworzone strony do publikowania (tzw. układy stron), natomiast do edytowania zawartości tych stron służy przeglądarka. Dlatego podczas próby otwarcia strony do publikowania — na przykład default.aspx — w celu edytowania w programie Office SharePoint Designer 2007 zostanie wyświetlony następujący komunikat.

Komunikat informujący o niemożności edytowania strony, a zarazem o możliwości edytowania odpowiadającego jej układu strony

W tym komunikacie wyjaśniono, że można edytować zawartość strony w przeglądarce lub edytować układ strony, na podstawie którego strona została utworzona w programie Office SharePoint Designer 2007. Aby uzyskać więcej informacji o edytowaniu układów stron, zobacz łącza w poniżej sekcji.

Początek strony

Sugerowane dalsze kroki

Po zapoznaniu się z tematem dotyczącym obsługi witryn do publikowania w programie Office SharePoint Designer 2007 warto dowiedzieć się więcej z następujących artykułów:

  • Tworzenie układu strony do publikowania    Nie można utworzyć układu strony za pomocą przeglądarki, ale możesz użyć Office SharePoint Designer 2007. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie układu strony do publikowania.

  • Dostosowywanie układu strony do publikowania   Office SharePoint Designer 2007 to narzędzie wybór służące do dostosowywania układów stron publikowania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Dostosowywanie układu strony do publikowania

  • Tworzenie stron publikowania i zarządzanie nimi    Z Office SharePoint Designer 2007 tworzenie i dostosowywanie układów stron. Można również edytować strony publikowania, ale tylko jeśli odłączeniu ich od układu strony, na którym są oparte. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Tworzenie stron publikowania i zarządzanie nimi.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×