Brakuje obrazu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obraz jest obraz połączony i brakuje zewnętrznego połączonego pliku lub został on przeniesiony, przez co łącze zostało przerwane. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany podczas próby wydrukowania publikacji, zostanie wyświetlone okno komunikatu i będzie trzeba wykonać jedną z następujących czynności:

 • Odnajdywanie obrazu połączonego i aktualizowanie łącza

 • Zamienianie obrazu na inny

 • Drukowanie obrazu wyświetlanego w publikacji przed przerwaniem łącza

 • Drukowanie publikacji bez obrazu

Aby znaleźć i wybierz element, kliknij pozycję komunikat o błędzie w okienku zadań Sprawdzanie projektu, kliknij strzałkę, a następnie kliknij Przejdź do tego elementu.

Poprawka automatyczna

Znajdź obraz połączony     Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Łącze do obrazu, w którym można wyszukać brakujący obraz i ponownie go połączyć.

 1. W oknie dialogowym Łącze do obrazu kliknij odpowiedni obraz.

  Jeśli odpowiedni obraz nie jest widoczny, zlokalizuj folder, w którym się on znajduje.

 2. Kliknij przycisk Połącz z plikiem.

Poprawianie ręczne

Jeśli utracono połączony obraz, można utworzyć łącze do innego obrazu.

Zamienianie obrazu na inny

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Menedżer grafiki.

 2. W obszarze Opcje wyświetlania z listy Pokaż wybierz pozycję Brakujące/zmodyfikowane obrazy.

 3. W okienku zadań Menedżer grafiki w obszarze Wybierz obraz kliknij strzałkę obok obrazu, dla którego chcesz zaktualizować łącze (będzie miało stan Brak oryginału), a następnie kliknij polecenie Zamień ten obraz.

 4. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij odpowiedni obraz.

  Jeśli odpowiedni obraz nie jest widoczny, zlokalizuj dysk lub folder z obrazem.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić obraz jako plik połączony, kliknij strzałkę obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Połącz z plikiem.

  • Aby wstawić obraz jako obraz osadzony, kliknij polecenie Wstaw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×