Blokowanie wierszy i kolumn

Można wyświetlić dwa obszary arkusza i zablokować wiersze lub kolumny w jednym obszarze, blokując lub dzieląc okienko. Zablokowanie okienek spowoduje, że określone wiersze lub kolumny będą przez cały czas widoczne podczas przewijania arkusza.

Można na przykład zablokować okienka w taki sposób, aby podczas przewijania były widoczne etykiety wierszy i kolumn, tak jak w poniższym przykładzie.

Okno arkusza z zablokowanym wierszem 1

Okno arkusza z zablokowanym wierszem numer 1

Po podziale na okienka można utworzyć osobne obszary arkusza, które będzie można przewijać, a wiersze lub kolumny w nieprzewijanym obszarze pozostaną widoczne.

Co chcesz zrobić?

Blokowanie okienek w celu zablokowania określonych wierszy lub kolumn

Dzielenie na okienka w celu zablokowania wierszy lub kolumn w osobnych obszarach arkusza

Blokowanie okienek w celu zablokowania określonych wierszy lub kolumn

 1. W arkuszu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zablokować wiersze, zaznacz wiersz poniżej miejsca, w którym ma przebiegać podział.

  • Aby zablokować kolumny, zaznacz kolumnę z prawej strony miejsca, w którym ma przebiegać podział.

  • Aby zablokować wiersze i kolumny, kliknij komórkę poniżej i na prawo od miejsca, w którym mają przebiegać podziały.

   Jak zaznaczyć komórki, zakresy, wiersze lub kolumny

   Aby zaznaczyć następujące elementy

   Wykonaj te czynności

   Pojedyncza komórka

   Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

   Zakres komórek

   Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

   Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

   Szeroki zakres komórek

   Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

   Wszystkie komórki arkusza

   Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

   Przycisk Zaznacz wszystko

   Cały arkusz można również zaznaczyć, naciskając klawisze CTRL+A.

   Uwaga   Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego regionu. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

   Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

   Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie zaznacz pozostałe komórki lub zakresy komórek, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

   Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

   Uwaga   Nie można anulować zaznaczenia komórek ani ich zakresu w zaznaczeniach niesąsiadujących bez anulowania całego zaznaczenia.

   Cały wiersz lub kolumnę

   Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

   Arkusz przedstawiający nagłówki wierszy i kolumn

   1. Nagłówek wiersza

   2. Nagłówek kolumny

   Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

   Uwaga   Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

   Przylegające wiersze lub kolumny

   Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

   Nieprzylegające wiersze lub kolumny

   Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

   Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

   Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

   Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

   Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę na arkuszu lub na liście programu Excel.

   Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

   Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

   Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

   Komórki do początku arkusza.

   Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

   Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu

   Kliknij ostatnią komórkę, która ma być dołączona do nowego zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Zakres w kształcie prostokąta pomiędzy komórka aktywna a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

   Porada   Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij pozycję Zablokuj okienka, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Grupa Okno na karcie Widok

  Uwaga   Po zablokowaniu okienek pozycja Zablokuj okienka zmieni się w pozycję Odblokuj okienka, dzięki czemu będzie można odblokować zablokowane wiersze lub kolumny.

Początek strony

Dzielenie na okienka w celu zablokowania wierszy lub kolumn w osobnych obszarach arkusza

 1. Aby podzielić na okienka, wskaż pole podziału u góry pionowego paska przewijania lub na prawym końcu poziomego paska przewijania.

  pole podziału

 2. Gdy wskaźnik przybierze kształt wskaźnika podziału, Pozioma strzałka z dwoma grotami lub Wskaźnik zmiany rozmiaru (strzałka z dwoma grotami), przeciągnij pole podziału w dół lub w lewo, w odpowiednie miejsce.

 3. Aby usunąć podział, kliknij dwukrotnie dowolną część paska podziału, który dzieli okienka.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język