Blokowanie okienek w celu zablokowania wierszy i kolumn

Blokowanie okienek w celu zablokowania wierszy i kolumn

Aby zatrzymać na ekranie obszar arkusza podczas przewijania do innego obszaru arkusza, przejdź do karty Widok i wybierz pozycję Zablokuj okienka, aby zablokować określone wiersze i kolumny, lub pozycję Podziel, aby utworzyć osobne okna tego samego arkusza.

Blokowanie okienek a dzielenie na okienka

Zablokowanie okienek spowoduje, że określone wiersze lub kolumny będą przez cały czas widoczne podczas przewijania arkusza w programie Microsoft Excel. Jeśli na przykład pierwszy wiersz arkusza zawiera nagłówki, można zablokować ten wiersz, aby mieć pewność, że nagłówki kolumn będą widoczne podczas przewijania arkusza kalkulacyjnego.

Blokowanie okienek

Zablokowanie wiersza 1 w celu zapewnienia widoczności nagłówków kolumn w trakcie przewijania jest wskazywane linią ciągłą pod tym wierszem.

Podział na okienka jest odmianą blokowania okienek. W przypadku podziału na okienka w programie Excel są tworzone dwa lub cztery osobne obszary arkusza, które można przewijać, a wiersze lub kolumny w nieprzewijanym obszarze pozostają widoczne.

Dzielenie na okienka w skoroszycie programu Excel

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dzielenie na okienka w celu zablokowania wierszy lub kolumn w osobnych obszarach arkusza.

Uwaga: Nie można jednocześnie zastosować blokowania okienek i podziału na okienka. Można włączyć tylko jedną z tych funkcji.

Blokowanie wierszy lub kolumn

Przed zablokowaniem wierszy lub kolumn w arkuszu należy rozważyć następujące kwestie:

 • Blokować można tylko górne wiersze i kolumny po lewej stronie arkusza. Nie można blokować wierszy ani kolumn w środku arkusza.

 • Polecenie Zablokuj okienka nie jest dostępne w trybie edycji komórek (tzn. kiedy wprowadzasz formułę lub dane w komórce) ani w arkuszu chronionym. Aby anulować tryb edycji komórek, naciśnij klawisz ENTER lub ESC.

Zablokować można tylko górny wiersz arkusza, tylko lewą kolumnę arkusza lub wiele wierszy i kolumn jednocześnie. Jeśli na przykład zablokujesz wiersz 1, a potem zablokujesz kolumnę A, wiersz 1 nie będzie już zablokowany. Jeśli chcesz zablokować zarówno wiersze, jak i kolumny, musisz zablokować je jednocześnie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zablokować tylko jeden wiersz, wybierz kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Zablokuj górny wiersz.

  • Aby zablokować tylko jedną kolumnę, wybierz kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Zablokuj pierwszą kolumnę.

  • Aby zablokować więcej niż jeden wiersz lub jedną kolumnę albo zablokować wiersze i kolumny jednocześnie, wybierz kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Zablokuj okienka. Kursor powinien znajdować się poniżej wiersza lub wierszy, które chcesz zablokować, i z prawej strony kolumny lub kolumn, które chcesz zablokować.

  • Aby zablokować wiele wierszy (rozpoczynając od wiersza 1), zaznacz wiersz poniżej ostatniego wiersza, który ma być zablokowany, wybierz kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Zablokuj okienka.

  • Aby zablokować wiele kolumn, zaznacz kolumnę po prawej stronie ostatniej kolumny, która ma być zablokowana, wybierz kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Zablokuj okienka.

Uwaga: Jeśli brakuje karty Widok, prawdopodobnie używasz programu Excel Starter. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach, które nie są obsługiwane w tej wersji, zobacz Funkcje programu Excel, które nie są w pełni obsługiwane w programie Excel Starter.

Jednoczesne blokowanie górnego wiersza i pierwszej kolumny

Aby zablokować jednocześnie górny wiersz i pierwszą kolumnę, kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Zablokuj okienka > Zablokuj okienka.

Blokowanie górnego wiersza i pierwszej kolumny

Blokowanie górnego wiersza

Blokowanie górnego wiersza

Zauważ, że obramowanie pod wierszem 1 jest nieco ciemniejsze od innych obramowań, co oznacza, że wiersz powyżej jest zablokowany.

Pierwszy wiersz zostanie zablokowany po kliknięciu pozycji Zablokuj górny wiersz

Blokowanie pierwszej kolumny

Jeśli zamiast tego chcesz zablokować pierwszą kolumnę od lewej, kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Zablokuj okienka > Zablokuj pierwszą kolumnę.

Blokowanie pierwszej kolumny

Teraz linia po prawej stronie kolumny A jest nieco ciemniejsza od pozostałych linii, co oznacza, że kolumna na lewo od niej jest zablokowana.

Pierwsza kolumna zostanie zablokowana po kliknięciu pozycji Zablokuj pierwszą kolumnę

Odblokowywanie wierszy lub kolumn

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Blokowanie okienek w celu zablokowania pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Dzielenie na okienka w celu zablokowania wierszy lub kolumn w osobnych obszarach arkusza

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×