Blokowanie lub odblokowywanie zawartości zewnętrznej w dokumentach pakietu Office

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby pomóc w ochronie bezpieczeństwa i prywatności, pakiet Microsoft Office jest domyślnie skonfigurowany do blokowania zawartości zewnętrznej, takiej jak obrazy, połączone multimedia, hiperłącza i połączenia danych — w skoroszytach i prezentacjach. Blokowanie zawartości zewnętrznej ułatwia zapobieganie wyświetlaniu sygnałów w sieci Web i innych niepożądanych metodach, które Hakerzy wykorzystują, aby naruszania Twoją prywatność i nakłonić użytkownika do uruchamiania złośliwego kodu bez wiedzy lub zgody użytkownika.

W tym artykule

Co to jest zawartość zewnętrzna, a dlaczego sygnały internetowe są przyczyną potencjalnego zagrożenia?

W jaki sposób Centrum zaufania pomaga w ochronie przed zawartością zewnętrzną?

Co zrobić, gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie zabezpieczeń z pytaniem o włączenie lub wyłączenie zawartości zewnętrznej?

Zmienianie ustawień zawartości zewnętrznej dla programu Excel w centrum zaufania

Co to jest zawartość zewnętrzna, a dlaczego sygnały internetowe są przyczyną potencjalnego zagrożenia?

Zawartość zewnętrzna to każda Zawartość połączona z Internetu lub intranetu ze skoroszytem lub prezentacją. Przykładami zawartości zewnętrznej są obrazy, połączone multimedia, połączenia danych i szablony.

Hakerzy mogą używać zawartości zewnętrznej jako sygnałów nawigacyjnych sieci Web. Sygnały nawigacyjne sieci Web odsyłają lub sygnalizują informacje z komputera do serwera obsługującego zawartość zewnętrzną. Typy sygnałów nawigacyjnych sieci Web są następujące:

 • Obrazk     Haker wysyła skoroszyt lub prezentację do przejrzenia zawierającego obrazy. Po otwarciu pliku obraz jest pobierany, a informacje o nim są odsyłane do serwera zewnętrznego.

 • Obrazy w wiadomościach e-mail programu Outlook     Pakiet Microsoft Office ma własny mechanizm blokowania zawartości zewnętrznej w wiadomościach. Chroni to przed takimi nadajnikami sieci Web, które mogą odchwycić swój adres e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz blokowanie lub odblokowywanie automatycznego pobierania obrazów w wiadomościach e-mail.

 • Połączone multimedia     Haker wysyła do wiadomości e-mail prezentację jako załącznik. Prezentacja zawiera obiekt multimedialny, taki jak dźwięk, który jest połączony z serwerem zewnętrznym. Po otwarciu prezentacji w programie Microsoft PowerPoint obiekt multimedialny jest odtwarzany, a następnie wykonywany jest kod, w którym jest uruchamiany złośliwy skrypt, który szkodzi komputerowi.

 • Połączenia danych     Haker tworzy skoroszyt i wysyła go do Ciebie jako załącznik w wiadomości e-mail. Skoroszyt zawiera kod, który pobiera dane z bazy danych lub umieszcza je w bazie danych. Haker nie ma uprawnień do bazy danych, ale to zrobisz. W rezultacie po otwarciu skoroszytu w programie Microsoft Excel kod jest wykonywany i uzyskuje dostęp do bazy danych przy użyciu swoich poświadczeń. Dane mogą być dostępne lub zmieniane bez wiedzy lub zgody użytkownika.

Początek strony

W jaki sposób Centrum zaufania pomaga w ochronie przed zawartością zewnętrzną?

Jeśli w skoroszycie lub prezentacji znajduje się zawartość zewnętrzna, po otwarciu pliku na pasku komunikatów zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że zawartość zewnętrzna została zablokowana.

Pasek komunikatów

Jeśli klikniesz pozycję Opcje na pasku komunikatów, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zabezpieczenia z opcją odblokowania zawartości zewnętrznej. Aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić bezpieczną decyzję przed kliknięciem odpowiedniej opcji, zobacz następną sekcję.

Początek strony

Co zrobić, gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie zabezpieczeń z pytaniem o włączenie lub wyłączenie zawartości zewnętrznej?

Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Zabezpieczenia, możesz włączyć zawartość zewnętrzną lub pozostawić ją zablokowaną. Zawartość zewnętrzną należy włączyć tylko w przypadku, gdy masz pewność, że pochodzi ona od zaufanego źródła.

Powiadomienie o zabezpieczeniach programu Microsoft Excel — wskazuje, że program Excel zidentyfikował potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Wybierz pozycję Włącz, jeśli ufasz źródłowej lokalizacji plików, wyłącz je.

Ważne: Jeśli masz pewność, że zawartość zewnętrzna w skoroszycie lub prezentacji jest wiarygodna, a jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o tej konkretnej zawartości zewnętrznej, zamiast zmieniać domyślne ustawienia Centrum zaufania na mniej bezpieczny poziom zabezpieczeń, lepiej jest Przenieś plik do zaufanej lokalizacji. Pliki w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

Początek strony

Zmienianie ustawień zawartości zewnętrznej dla programu Excel w centrum zaufania

Ustawienia zabezpieczeń zawartości zewnętrznej znajdują się w centrum zaufania tylko dla programu Microsoft Excel. Ustawienia zawartości zewnętrznej nie mogą być zmieniane globalnie dla programu Microsoft PowerPoint w centrum zaufania.

Jeśli pracujesz w organizacji, administrator systemu mógł już zmienić ustawienia domyślne i może to uniemożliwić zmianę ustawień.

Zmienianie ustawień połączeń danych

 1. W programie Excel kliknij kartę plik .

 2. Kliknij pozycję Opcje _GT_ Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję zawartość zewnętrzna.

 3. Kliknij odpowiednią opcję w obszarze Ustawienia zabezpieczeń dla połączeń danych:

  • Włącz wszystkie połączenia danych (niezalecane)      Kliknij tę opcję, jeśli chcesz otwierać skoroszyty zawierające zewnętrzne połączenia danych i tworzyć połączenia z danymi zewnętrznymi w bieżącym skoroszycie bez odbierania ostrzeżeń o zabezpieczeniach. Ta opcja nie jest zalecana, ponieważ połączenia z zewnętrznym źródłem danych, które nie są znane, mogą być szkodliwe, ponieważ nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń podczas otwierania skoroszytu z dowolnej lokalizacji. Tej opcji należy używać tylko w przypadku ufania źródłom danych połączeń danych zewnętrznych. Warto zaznaczyć tę opcję tymczasowo, a następnie wrócić do ustawienia domyślnego, jeśli nie jest już potrzebne.

  • Monituj użytkownika o połączenia danych      Jest to opcja domyślna. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o zabezpieczeniach przy każdym otwarciu skoroszytu zawierającego połączenia danych zewnętrznych i za każdym razem, gdy w bieżącym skoroszycie jest tworzone połączenie danych zewnętrznych. Ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń umożliwiają włączenie lub wyłączenie połączeń danych dla każdego skoroszytu otwartego osobno dla każdego przypadku.

  • Wyłącz wszystkie połączenia danych      Kliknij tę opcję, jeśli nie chcesz, aby żadne połączenia danych zewnętrznych były włączone w bieżącym skoroszycie. Po wybraniu tej opcji żadne połączenie danych w żadnym otwartym skoroszycie jest kiedykolwiek połączone. Jeśli po otwarciu skoroszytu zostaną utworzone nowe połączenia danych zewnętrznych, te połączenia danych nie zostaną włączone po ponownym otwarciu skoroszytu. Jest to bardzo restrykcyjne ustawienie i może powodować, że niektóre funkcje nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

Zmienianie ustawień linków skoroszytu

 1. W programie Excel kliknij kartę plik .

 2. Kliknij pozycję Opcje _GT_ Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję zawartość zewnętrzna.

 3. Kliknij odpowiednią opcję w obszarze Ustawienia zabezpieczeń dla linków skoroszytu:

  • Włączanie automatycznej aktualizacji dla wszystkich linków skoroszytu (niezalecane)      Kliknij tę opcję, jeśli chcesz, aby linki do danych w innym skoroszycie były automatycznie aktualizowane w bieżącym skoroszycie bez wyświetlania ostrzeżenia o zabezpieczeniach. Ta opcja nie jest zalecana, ponieważ automatyczne aktualizowanie linków do danych w skoroszytach, które nie są znane, może być szkodliwe. Tej opcji należy używać tylko w przypadku ufania skoroszytom, z którymi są połączone dane. Warto zaznaczyć tę opcję tymczasowo, a następnie wrócić do ustawienia domyślnego, jeśli nie jest już potrzebne.

  • Monituj użytkownika o automatyczną aktualizację linków skoroszytu      Jest to opcja domyślna. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o zabezpieczeniach za każdym razem, gdy uruchamiasz aktualizacje automatyczne w bieżącym skoroszycie, aby uzyskać linki do danych w innym skoroszycie.

  • Wyłącz automatyczną aktualizację linków skoroszytu      Kliknij tę opcję, jeśli nie chcesz, aby linki w bieżącym skoroszycie do danych w innym skoroszycie były aktualizowane automatycznie.

Zmienianie ustawień dynamicznej wymiany danych

Dynamiczna wymiana danych (DDE) jest starszą technologią firmy Microsoft, która przesyła dane między aplikacjami.

 1. W programie Excel kliknij kartę plik .

 2. Kliknij pozycję Opcje _GT_ Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję zawartość zewnętrzna.

 3. Kliknij odpowiednią opcję w obszarze Ustawienia zabezpieczeń dynamicznej wymiany danych:

 • Włącz wyszukiwanie na serwerze dynamicznej wymiany danych Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć wyszukiwanie na serwerze dynamicznej wymiany danych. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, serwery DDE, które są już uruchomione, będą widoczne i użyteczne. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona.

 • Włączanie uruchamiania serwera dynamicznej wymiany danych (niezalecane) Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć funkcję uruchamiania serwera dynamicznej wymiany danych. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, program Excel będzie uruchamiać serwery DDE, które jeszcze nie są uruchomione, i zezwalać na wysyłanie danych z programu Excel. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się pozostawienie tego pola niezaznaczone. Domyślnie ta opcja jest niezaznaczone.

Ustawienia zawartości zewnętrznej w centrum zaufania programu Excel

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×