Bilansowanie przydziałów zasobów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kiedy osoby zaangażowane w projekt pracują nad zbyt wielką liczbą przydziałów w tym samym czasie, możesz automatycznie zbilansować przydziały. Program Project dostosuje przydziały, aby ich oś czasu była bardziej realistyczna. Przejdź do pozycji Zasób > Bilansuj wszystko.

Aby mieć większą kontrolę nad bilansowaniem, możesz bilansować tylko wybrane przydziały lub tylko dla określonych pracowników.

 • Wybierz zadania z nadmiernie alokowanymi zasobami i kliknij pozycję Zasób > Bilansuj zaznaczenie. Sprawdź kolumnę Wskaźnik, aby zobaczyć, które zadania mają nadmiernie alokowane zasoby.
  Polecenie Bilansuj zasoby

 • Aby zbilansować obciążenie pracą określonej osoby, a nie wszystkich, kliknij pozycję Bilansuj zasób.

Ten obraz przedstawia stan przed zastosowaniem bilansowania i po nim.

Przed bilansowaniem i po nim

Kilka porad dotyczących bilansowania

Porada

Co możesz zrobić

Usuwaj skutki bilansowania przy każdorazowym bilansowaniu

Za każdym razem, gdy bilansujesz projekt, wyniki poprzedniego bilansowania są czyszczone. Aby to zmienić, kliknij pozycję Zasób > Opcje bilansowania.

Zobacz, które zadania zostały zbilansowane

Aby zobaczyć, jakie zmiany zadań spowodowało bilansowanie, użyj widoku Wykres Gantta — bilansowanie. Kliknij pozycję Widok > Inne widoki > Więcej widoków.

Steruj tym, które zadania bilansować

Być może nie chcesz przenosić pewnych zadań, takich jak zadania z krytyczną datą zakończenia, gdy wszystkie inne zadania są bilansowane. Aby zapobiec przenoszeniu zadań, ustaw priorytety zadań dotyczące bilansowania zasobów.

Bilansuj w obrębie określonego czasu

Kliknij pozycję Zasób > Opcje bilansowania, a następnie wprowadź daty Od i Do.

Nie bilansuj zadań zaplanowanych ręcznie

Zazwyczaj bilansowane są wszystkie typy zadań. Aby to zmienić, kliknij pozycję Zasób > Opcje bilansowania.

Bilansuj bez zmiany daty zakończenia projektu

Kliknij pozycję Zasób > Opcje bilansowania, a następnie zaznacz pole Bilansuj jedynie w ramach dostępnego zapasu czasu.

Uwaga : Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący projektu nie można całego projektu. Może być niewystarczający zapas czasu w harmonogramie, aby przenieść przydziałów bez zmiany daty zakończenia projektu.

Ręcznie redukuj nadmierne alokacje

Jeśli chcesz uniknąć bilansowania, możesz wypróbować inne sposoby redukowania nadmiernych alokacji.

 • Zamień jeden zasób na inny, dostępny do pracy w danym czasie.

 • Przydzielaj bardziej wykwalifikowane zasoby do zadań krytycznych w początkowej fazie projektu. Bardziej wykwalifikowane zasoby zwykle wykonują tę samą pracę w krótszym czasie.

 • Zmień łącze zadania, aby więcej zadań rozpoczynało się w tym samym czasie.

 • Zmniejsz zakres harmonogramu, usuwając zadania.

 • Rozłóż obciążenie pracą, wydłużając czas trwania zadań z nadmiernie alokowanymi zasobami.

 • Zmniejsz obciążenie pracą, redukując ilość pracy potrzebną do wykonania zadania.

 • Zmień godziny pracy zasobów, aby skrócić czas trwania zadań.

 • Skróć czas trwania zadań, szczególnie zadanie krytyczne, mających bezpośredni wpływ na datę zakończenia projektu.

 • Sprawdź, czy zasoby nie pracują w czasie wolnym. Jeśli zasób pracuje w zwykłych godzinach pracy, program Project wyświetli jego nadmierną alokację.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×